Козлова Наталія Вікторівна

кандидат архітектури, доцент кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-5058-4679

Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=8iB18BYAAAAJ&hl=uk 

SCOPUS  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193379366

Web of Science Researcher ID – AAD-4700-2020

kozlova.nv@knuba.edu.ua

тел.: (044) 241-55-64, кімната 217 архітектурного корпусу.

Досягнення у професійній діяльності за п’ять років

Освіта

У 2008 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула кваліфікацію архітектор. У 2012 році закінчила аспірантуру в КНУБА за пеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд».

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 19 років. Науково-педагогічний стаж 13 років. З 2008 року працює в КНУБА на посаді асистента, з 2019 року по теперішній час на посаді доцента кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування. У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд». Тема дисертації «Принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології».

Перелік навчальних дисциплін

  1. Архітектурне проектування 3 курс (191 “Архітектура та містобудування”);
  2. Історія архітектури і містобудування: частина ІХ, частина Х (191 “Архітектура та містобудування”);
  3. Історія архітектури і містобудування: частина ІХ, частина Х (для іноземців) (191 “Архітектура та містобудування”);
  4. Учбова практика 2 (Модуль 1 “Ознайомлювальна практика”) (191 “Архітектура та містобудування”).

Керівник атестаційних дипломних робіт магістрів за спеціальностю 191 “Архітектура та містобудування”.

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 30 наукових праць. Основні праці: методичні рекомендації до вивчення спецдисциплін “Формування зовнішнього вигляду житлової забудови (з врахуванням вимог відеоекології)” (2010); наукові статті в журналі “The Journal of Architecture and Urbanism” (2018), в журналі “SPATIUM” (2016), що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, DOAJ, Google Scholar, OpenAIRE2020, ERIH Plus.

Напрями наукової діяльності

Історія архітектури і містобудування, формування архітектури фасадів житлових будинків з врахуванням візуальної екології, особливості візуального сприйняття архітектурного середовища, психо-фізіологічні та естетичні аспекти формування житлового середовища.

Н_В_Козлова__Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram