Краснянський Григорій Юхимович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури Загальна інформація

У 1973 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

З 1973 р. молодший науковий співробітник КДУ ім. Т.Г. Шевченка, а з 1983 року асистент, доцент кафедри фізики КНУБА.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Напрямок наукової діяльності – розробка та вдосконалення технологічних процесів виробництва нових та традиційних будівельних матеріалів.

Автор понад 120 наукових та науково – методичних робіт. В тому числі – понад 100 наукових робіт, із них – 7 – у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, понад 20 – в базах Index Copernicus, Google Scholar та інш., 5 – у закордонних виданнях. Співавтор монографії, 7 навчальних посібників, 7 патентів, понад 30 доповідей на міжнародних науково -практичних конференціях. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.


Досягнення професійної діяльності впродовж останніх п’яти років (file.pdf)


Напрям наукової діяльності:
розробка фізичних систем діагностики та вдосконалення властивостей будівельних матеріалів; проблеми викладання фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів; діагностика та контроль шкідливих впливів довкілля. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів та випромінювань екрануванням.


e-mail: krasnianskyi.giu@knuba.edu.ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram