Кривенко Ольга Віталіївна

Доктор технічних наук, професор кафедри, академік  Національної академії наук вищої освіти України (відділення будівництво та архітектура), член Національної спілки архітекторів України ᅠ

КНУБА 4-поверх, ауд.417

kryvenko.ov@knuba.edu.ua

 

OLGA KRIVENKO (KRYVENKO)

Doctor of Engineering Sciences (D.E.Sc.), Professor (Prof.), Academician of the National Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine (Department of Construction and Architecture), member of the National Union of Architects of Ukraine

Освіта, основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІV рівня акредитації:

– у 1997 році закінчила Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” та здобула кваліфікацію архітектор;

– з 1997 р. по 2002 р. – аспірантка кафедри архітектурних конструкцій  КНУБА;

– з 2002 р. по 2005 р. – асистент кафедри архітектурних конструкцій  КНУБА;

– з 2005 р. по 2007 р. – старший викладач кафедри архітектурних конструкцій  КНУБА;

–  у 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», за темою «Геометрія світлотіней при змінному природному освітленні стосовно задач архітектурного формоутворення».

The dissertation «Geometry of light shade in conditions of variable natural light in the decision of problems architectural shaping» on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.01.01 “Applied geometry, engineering graphics”, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2006.  

– у 2008 році отримала вчене звання доцент кафедри архітектурних конструкцій, атестат МОНУ 12ДЦ№ 021214;

– з 2007 р. по 2021 р. – доцент кафедри архітектурних конструкцій  КНУБА;

– з 2018 року по теперішній час, за сумісництвом доцент кафедри архітектурно-проектної справи у ВСП «ІІНО КНУБА»;

– у 2021 році захистила дисертацію «Структурно-функціональне моделювання біокліматичних висотних будівель» зі спеціальності 05.01.03 «Технічна естетика», присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

The dissertation «Structural and functional modeling of high-rise bioclimatic buildings» on competition of a scientific degree of the Doctor of Engineering Sciences on a specialty 05.01.03 «Technical aesthetics», Kyiv National University of Construction and Architecture, 2021.  

– з 2021 р. по теперішній час – професор кафедри архітектурних конструкцій  КНУБА.

 

Основні навчальні курси, які викладає:  «Конструкції будівель та споруд»;   «Енергоефективні конструкції матеріали та технології»; «Інноваційні конструкції, матеріали, технології містобудівних та ландшафтних об’єктів»  – на архітектурному факультеті КНУБА. «Конструкції будівель та споруд»; «Будівельна фізика»; «Сучасні ефективні конструкції»; «Конструкції та матеріали» – у ВСП «ІІНО КНУБА»

 

Автор понад 70 наукових публікацій, з них 17 – у міжнародних виданнях, включених до науково-метричних баз. Є співавтором 8 – навчально-методичних праць у тому числі посібника, двох монографій. Здійснює наукове керівництво студентами.

 

Напрям наукової діяльності: геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ стосовно завдань архітектурного формоутворення, енергозбереження та енергоефективності; розробка новітніх теоретичних основ дизайну та методів моделювання естетично та функціонально досконалих форм висотних будівель з урахуванням науково-практичних засад біокліматичного дизайну та їх структурно-функціонального моделювання як методологічної бази технічної естетики у сучасних дизайн-процесах для розширення творчих та наукових пошуків, концептуальних підходів.

 

Сертифікати:

  • Кваліфікаційний сертифікат «Інженер-проектувальник будівель з близьким до нульового енергоспоживанням», 2016 р.
  • Certificate «Allplan CAD: Architecture and Engineering». Allbau Software GmbH, Berlin, 2017 р.
  • Certificate of Attainment in Modern Languages. English. Level B2, 07.07.2020.
  • Certificate “Science, Engineering and Technology, Global Trends, Problems and Solutions”. Czech Technical University in Prague. 25-26.09. 2020. Prague, Czech Republic.
  • Certificate “Cultural Studies and Art Criticism: Things in Common and Development Prospects”. Ca`Foscari University of Venice. Italy. 28.11.2020.
  • Certificate “Mathematics, Physics, Mechanics, Astronomy, Computer Science and Cybernetics: Issues of Productive Interaction”. Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland, Yuly 9-10, 2021.
  • Certificate “Technical Sciences: the Analysis of Trends and Development Prospects”, Czech Technical University in Prague, 2021.

 

Підвищення кваліфікації:

  • Наказ №285 від 11.07.2018р. КНУБА «Про зарахування підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам КНУБА» у 2017 – 2018 роках.
  • Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 38639433/000704-21 від 15.11.2021 за програмою «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації», термін навчання: 01.10.2021-15.11.2021 (ВСП “ІІНО КНУБА”, Україна).
  • Наказ №307 від 31.05.2022р. КНУБА «Про зарахування підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівникам КНУБА» у 2021 – 2022 роках.

 

Педагогічний стаж:  з 2002 року.

Навчальні посібники, монографії, методичні вказівки:

Кривенко О.В. Моделювання на ПК умов змінного прямого сонячного опромінення: Методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт з розділу «Архітектурна світлотехніка»/ Уклад. О.Л. Підгорний, О.В. Кривенко, В.М. Несвідомін  ̶  К.: «КНУБА», 2007. – 52с.

Кривенко О.В. Експериментальне вимірювання яскравості об’єктів по заданому напряму: Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт/ Уклад. О.В. Кривенко. ̶  К.: «КНУБА», 2007. – 16с.

Кривенко О.В. Конструкції будівель та споруд: методичні вказівки до виконання графічних робіт практикуму «Ефективні сучасні матеріали та конструкції» розділ «Світлопрозорі фасадні системи», «Світлопрозорі покриття»./ І.М. Щепетова, О.В. Кривенко, О.М. Зайцев. К.: «КНУБА», 2009. – 36с.

Кривенко О.В. Конструкції будівель та споруд: методичні вказівки до виконання графічних робіт практикуму «Ефективні сучасні матеріали та конструкції» розділ «Спеціальні світлопрозорі споруди»./ І.М. Щепетова, О.В. Кривенко, О.М. Зайцев. К.: «КНУБА», 2011. – 48с.

Кривенко О.В. Конструкції будівель та споруд: методичні вказівки до виконання пояснювальної записки дипломного проекту з розділу «Архітектурні конструкції»/ О.В. Кривенко, Ю.В. Козак. К.: «КНУБА», 2013.  – 38с.

Кривенко О.В. Посібник з графічного оформлення архітектурно-будівельних креслень курсових та кваліфікаційних робіт для студентів спеціальностей 191,192/ О.В. Кривенко, О.М. Малишев, Н.Ф. Козак. К.: КНУБА, 2019. – 60 с.

Кривенко О.В. Collective monograph “Modern trends in science and practice”, v.2 / В. Л. Мартинов., О.В. Кривенко, В.І. Запривода. Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022.

Кривенко О.В. та інші. Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій. Монографія за редакцією І.В. Новікової  ̶  К.:  2022. 514 с.

Публікації 2022:

Krivenko O., Pylypchuk O. (2022)  Architectonics of the design of bioclimatic high-rise buildings. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, 6 (129), 4-8. ISSN 2520-6990. DOI: 10.24412/2520-6990-2022-6129-4-8, https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-journal-2022-129-1.pdf

Krivenko O. (2022)  Forming  methods  of teaching bionic design. Colloquium-journal, Warszawa, Polska, 9 (132), 4-9. ISSN 2520-6990.  DOI: 10.24412/2520-6990-2022-9132-4-8, https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2022/05/Colloquium-journal-2022-132-1.pdf

Публікації 2021:

Krivenko O., Zapryvoda V., Pylypchuk O. (2021) Ecological Innovations of  Materials

in Art Objects to Create a Comfortable Human Environment. Proceedings of the 2021 2nd International Conference on Modern Education Management, Innovation and Entrepreneurship and Social Science (MEMIESS 2021), Jul. 2th-4th, 2021 in Xi’an, China. Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 568, 1–6. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210728.001

Krivenko O., Pylypchuk O., Kolomiiets Y. (2021) Developing an Approach to Colour Assessment of Works of Art on Aim to Creating a Comfortable and Harmonious Interior. Selected peer-reviewed papers from the 7th International Conference on Social Science and Higher Education (ICSSHE 2021) Xiamen, China. Oct. 28th-30th, 2021. Atlantis Press SARL, Part of Springer Nature, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 614, 181 – 187.  DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211216.036

Krivenko O., Pylypchuk O., Kolomiiets Y., Bulhakova T. (2021) Formation of Creative Abilities of Design Artists in the Design of Colour Schemes of Fine Art Objects in the Interior Atlantis Press SARL, Part of Springer   Nature, Advances in Social Science, Education and Humanities Research Nov. 23th, 2021, Vol. 598, 10-15. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211122.047

Кривенко О.В., Пилипчук О.Д., Полубок А. (2021) Визначення властивостей кольорової поверхні арт-об’єкту як засобу створення гармонійного архітектурного середовища Архітектурний вісник КНУБА. 2021 Вип. 22-23, с. 78-85. DOI: 

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.78-85

Кривенко О.В. (2021) Аналіз кліматичних параметрів при проектуванні вітроенергоактивних висотних будівель. Містобудування та територіальне планування КНУБА. 2021 Вип. 77, с. 266-275. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77.266-275

Кривенко О.В. (2021) Визначення напрямів проектування біокліматичних висотних будівель при формуванні стійкого міського середовища. Містобудування та територіальне планування КНУБА. 2021 Вип. 78, с. 290 – 298. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.290-298

Krivenko O., Bukina Y. (2021) Tectonic Formation of Bioclimatic High-Rise Buildings. Conference proceedings, July 2-3, 2021.  International scientific and practical conference “Technical sciences: the analysis of trends and development prospects” Czech Technical University in Prague. Prague:”Baltija Publishing”, 2021. p.100-104.

Кривенко О.В., Авдєєва Н., Авдєєва М. (2021) Cистемний підхід при формуванні методики навчання з комплексного моделювання біодизайну. International scientific and practical conference “Mathematics, physics, mechanics, astronomy, computer science and cybernetics: issues of productive interaction”: conferense proceedings Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland: “Baltija Publishing”, 2021. р. 28-32.

Кривенко О.В., Пилипчук О., Авдєєва Н. (2021) До питання формування сучасних педагогічних методик навчання біодизайну при підготовці архітекторів-дизайнерів. International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment» : conference proceedings, October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland : “Baltija Publishing”,  р.78 -82.

 

Публікації 2020:

Кривенко О.В. (2020). Анализ процесса формирования аналогов при решении задач энергообеспечения биоклиматических высотных зданий. Colloquium-journal. Architecture. Physics and mathematics, Warszawa, Polska, 31(83), 5–10. ISSN 2520-6990, ISSN 2520-2480. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3183-5-11.

Krivenko O., Kulikov P., Zaprivoda A., Zaprivoda V. (2020). Calculation of the instant model of solar radiation distribution on curved surfaces in high-rise buildings. EUREKA: Physics and Engineering, Estonia, Tallinn, 6(2020), 14–23. DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2020.001513.

Кривенко О.В., Пилипчук О.Д. Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів організації естетичного предметно-просторового середовища // Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. № 75. С. 317–327. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.317-327

Кривенко О.В., Підгорний О.Л., Плоский В.О. Викладання методів геометричного моделювання криволінійних поверхонь студентам-архітекторам на прикладі сучасної висотної архітектури // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2020. Вип. № 99. С. 163–176. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.99.163-177.

Кривенко О.В., Пилипчук О.Д. Аналіз прикладів застосування біокліматичного підходу до колористичних рішень у висотній забудові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. № 58. С. 223–232. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.223-232

Krivenko O. Assessment of social and psychological impacts of high-rise buildings // Materials of the International al congress on social sciences 8–10 May 2020, Kiev. Turkey: ISPEC Publishing House, 2020, 27. ISBN-978-605-7811-81-3.

Krivenkо O.V., Pylypchuk O.D., Polubok A.P. Influence of environmental aspects of design on the aesthetics of architectural space // Materials of the International Scientific and Practical Conference: «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions», 25–26 September 2020. Prague: Czech Technical University in Prague, 2020, Part 2, 122–124. ISBN 978-9934-588-79-2. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-79-2-2.29

Кривенко О.В. Анализ генезиса высотной биоклиматической архитектуры // Materials of the International scientific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects»: conference proceedings, 27–28 November 2020. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020, 149–151. ISBN 978-9934-26-004-9. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-004-9-107

Публікації 2019:

Кривенко О.В. (2019). Особенности формирования внутреннего микроклимата высотных биоклиматических зданий. Colloquium-journal. Architecture. Physics and mathematics, Warszawa, Polska, 28(52), 12–15. ISSN 2520-6990, ISSN 2520-2480. DOI: https://doi.org/10.24412/2520-2480-2020-3183-5-11https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11102

 Кривенко О.В. До питання застосування інноваційних будівельних матеріалів та технологій в висотному будівництві // Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2019. Вип. № 70. С. 296–307. ISSN 2076-815X (print), ISSN 2522-9206 (online).

Кривенко О.В. Визначення колористичної складової при моделюванні біокліматичних висотних будинків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2019. Вип. № 54. С. 383–392.

Кривенко О.В. Задачи и направления применения природных аналогов при проектировании высотных биоклиматических зданий // Архітектурний вісник КНУБА. Київ: КНУБА, 2019. Вип. № 20. С. 327–334.

Кривенко О.В. Врахування макроклімату при проектуванні висотних біокліматичних будівель // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Луцьк: ЛНТУ, 2019. Вип. № 12. С. 74–84. ISSN 2410-6208. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2019-2(12)-10

Кривенко О.В. Геометричне моделювання інтеграції сонячної енергії у висотні біокліматичні будівлі // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2019. Вип. № 96. С. 51–57. ISSN: 0131-579X. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2019.96.51-57

Кривенко О.В. Огляд розвитку стандартів оцінювання «зеленого» будівництва у світі // Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2019. Вип. №  71. С. 216–225. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.216-225

Кривенко О.В. Формування системного підходу при застосуванні відновлювальних природних ресурсів у висотні біокліматичні будівлі // Технічна естетика і дизайн. Київ: КНУБА, 2019. Вип. № 16. С. 26–33. ISSN: 2221-9293. DOI: 

https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.16.26-33

 

Публікації 2018:

Krivenko O., Mileikovskyi V., Tkachenko T. (2018). The principles of energy efficient microclimate provision in the skyscraper «Biotecton» of 1 km height. European Journal of Formal Sciences and Engineering, 3(2018), 8–17. ISSN 2601-8683. DOI: http://journals.euser.org/index.php/ejef/issue/view/273

Кривенко О.В. Енергоефективні рішення пасивного повітрообміну в архітектурі висотних будівель // Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Київ: КНУБА, 2018. Вип. № 11. С. 53–60.

Кривенко О.В. Формоутворення вітроенергоефективних висотних будівель  // Технічна естетика і дизайн. Київ: КНУБА, 2018. Вип. № 14. С. 238–244.

Введіть текст заголовка

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram