Кизим Микола Олександрович

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки і стратегічного розвитку

Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Лауреат Премії НАН України імені М. І. Туган-Барановського, тел.: (044)248-49-04

Кизим Микола Олександрович (Kyzym Mykola) – проректор з науково-педагогічної роботи, економіки і стратегічного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор економічних наук, професор. На посаді працює з березня 2023 року.

Народився 17 вересня 1955 року в місті Куп’янськ Харківської області. У 1972 році закінчив середню школу, після чого працював робочим, проходив військову службу в армії.

У 1981 р. з відзнакою закінчив Харківський інженерно-економічний інститут (нині Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця) і отримав диплом інженера-економіста за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості».

У 1981 – 1985 рр. працював інженером, викладачем-стажистом, старшим науковим співробітником науково-дослідного сектора Харківського інженерно-економічного інституту, навчався в аспірантурі.

У 1984 р. отримав науковий ступень кандидата економічних наук.

1985-2003 рр. працював на керівних посадах на підприємствах та в організаціях міста Харкова.

Паралельно продовжував займатися освітньо-науковою роботою.

У 1997 – 2000 рр. навчався в докторантурі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. В 2001 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук і вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

У 2003 – 2005 рр.  працював завідувачем лабораторії наукових досліджень оцінки рівня креативності та інтелекту, потім – завідувачем лабораторії соціально-економічних проблем суспільства Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. В 2005 р. отримав вчене звання професора кафедри банківської справи університету.

У 2006 – 2020 рр. працював директором Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України.

З 2008 р. є дійсним членом Бюро відділення економіки НАН України.

З 2012 р. – заступник голови Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України.

В 2014 р. став Лауреатом Премії НАН України імені М. І. Туган-Барановського за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики в Україні».

У 2015 р. йому присвоєно звання члена-кореспондента Національної академії наук України.

Майже все життя не залишав і освітню діяльність.

У 2000 – 2003 рр. працював доцентом кафедри економічної кібернетики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

2004 – 2008 рр. – професор кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

2009 – 2022 р. – професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки цього ж університету.

Був членом комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки для молодих вчених, заступником голови Експертної ради ВАК України.

Був керівником робочої групи з підготовки Стратегій соціально-економічного розвитку Харківської області до 2011 р., до 2015 р., до 2020 р., а також Стратегії розвитку міста Харкова до 2020 р.

У 2020 – 2021 рр. працював на посаді першого заступника міністра освіти і науки України.

З 2021 по 2023 рр. – проректором з економіки, науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Є засновником наукової школи «Адаптивне управління соціально-економічними системами різного рівня ієрархії» у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України. Був керівником та відповідальним виконавцем понад 60 науково-дослідних фундаментальних та прикладних тем, цільових досліджень. Понад 12 років був головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. Багато років активно працює в сфері підготовки наукових кадрів. Науковий керівник 10 докторських і 21 кандидатських дисертацій.

Головний та науковий редактор фахових видань категорії Б «Проблеми економіки» та «Бізнес Інформ», член наукових рад та редколегій ряду вітчизняних та зарубіжних наукових видань.

Є автором понад 500 наукових публікацій, серед яких близько 110 монографій та 350 наукових статей.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656
 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3zMOsdYAAAAJ&hl=uk

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1859367

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216130870
 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Kyzym_O

Нагороджений Орденом «За заслуги» (Україна) ІІІ та ІІ ступенів, знаком Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення», іншими державними та галузевими нагородами.

Все життя активно займається спортом. В 1981-1982 рр. отримав звання кандидата в майстри спорту з боротьби самбо та дзюдо.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram