ЛАБОРАТОРІЯ З ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Лабораторія з досліджень регіонального розвитку, соціальних та політичних проблем будівельного комплексу

Керівний склад наукового підрозділу
Науковий керівник – д.пол.н., проф., Перегуда Євген Вікторович;
Завідувач лабораторії – к.пол.н. Баєва Юлія Євгенівна.

Штатний склад наукового підрозділу
Штат лабораторії складається з 6 працівників, в т.ч. 3 доктора політичних наук, професора, 2 кандидата політичних наук, 1 технік.

Напрями науково-дослідних робіт
– регіональна політика в європейських та пострадянських країнах;
– соціально-політичне середовище розвитку будівельного комплексу;
– децентралізація як механізм забезпечення розвитку регіонів;
– просторовий розвиток територіальних громад та регіонів;
– правове забезпечення розвитку будівельного комплексу та територіального планування;
– політика енергоефективності та енергозбереження як чинник національної консолідації України.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
– аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, підготовка реферативних оглядів;
– підготовка пропозицій до проектів регіонального розвитку;
– розробка інвестиційних паспортів регіонів;
– розробка проектів міжрегіонального співробітництва та співробітництва територіальних громад;
– інформаційно-аналітичний супровід реалізації інвестиційних проектів;
– проведення соціологічних опитувань, систематизація їх результатів, розробка рекомендацій;
– організація іміджево-рекламних кампаній у засобах масової інформації;
– проведення науково-практичних конференцій, круглих столів.

Перелік прикладних досліджень, які виконуються на актуальний момент
– №0117U004844 «Моделі національної консолідації України (на прикладі політики енергоефективності та енергозбереження»).

Науково-методична та освітня діяльність
– наукова концепція взаємодії центральних та місцевих органів державної влади України в умовах здійснення політики модернізації;
– теоретичні підвалини політологічної концепції політики енергоефективності та енергозбереження;
– концепції будівельного права та містобудівного права;
– схеми співробітництва регіональних асоціацій підприємців з держадміністраціями Київської, Хмельницької, Херсонської областей;
– рекомендації щодо вдосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг у Миргороді;
– методичні матеріали з проекту “Відкрита Полтавщина: програма залучення інститутів громадянського суспільства до Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”;
– пропозиції до Регіональної Стратегії „Полтавщина – 2020”;
– регіональний круглий стіл «Національний діалог: долаючи минуле, переживаючи теперішнє, будуючи майбутнє».

У навчально-методичній та освітній діяльності лабораторія здійснює:
– впровадження нових навчальних дисциплін «Політична символізація в архітектурі», «Соціологія архітектури», «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Договірне право» тощо);
– розробку та видання навчально-методичної літератури;
– підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації.

Наукові публікації співробітників лабораторії за період виконання бюджетних тем:
– 6 монографій;
– 56 статей у наукових виданнях, з них 35 – у виданнях, які індексуються наукометричними базами даних (Scopus, Elsevier, Index Copernicus, GoogleScholar, РИНЦ та ін.);
– близько 50 опублікованих доповідей, виступів на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, в т.ч. на XXIII Конгресі Міжнародної Асоціації політичної науки.

Навчально-методичні публікації: – 4 підручники та навчальні посібники, з них 3 – рекомендовані МОН України;
– методичні вказівки, рекомендації, конспекти лекцій тощо.

Міжнародна діяльність
У міжнародній сфері лабораторія співпрацює з:
– кафедрою політичної науки, публічного адміністрування та неприбуткового менеджменту Університету Штату Тенесі Chattanooga (США) у галузі дослідження регіональної політики та розвитку парламентаризму. Результати співпраці – спільні наукові доповіді на міжнародних конгресах, наукові записки, наукові статті, монографії;
– кафедрою політичних систем та політичних комунікацій Інституту політології Зеленогурського університету у галузі дослідження мовної політики, проблем посткомуністичної трансформації тощо. Результати співпраці – проведення науково-практичних конференцій, наукові статті, видання монографій.

Основні партнери
– Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
– Івано-Франківська обласна державна адміністрація;
– Управління внутрішньої політики Київської обласної державної адміністрації;
– відділ правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;
– Аналітичний центр „Бюро економічних та соціальних досліджень” (Полтава);
– ТОВ „Київінвестпроект”.

Контактна інформація
Тел. (044)241-55-66; (044)241-55-73
E-mail: istoriak@ukr.netyevgennn@ukr.net

Back to to

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram