Лакуша Наталія Михайлівна

Освіта: Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім.              М.В. Гоголя за спеціальністю «Географія і біологія», Полтавський технічний університет за спеціальністю «Правознавство». Присуджено науковий ступень кандидата філософських наук. Присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії. Є автором науково-методичних, наукових робіт, індивідуальної монографії, колективних монографій в Україні і закордоном та колективного навчального посібника.

Вчений секретар кафедри філософії.

 Корпоративна пошта – lakusha.nm@knuba.edu.ua

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0001-8816-3178

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57884110700

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=wDAbBtIAAAAJ

https://publons.com/researcher/5234068/nataliia-lakusha/

https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Lakusha/research

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram