ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КАФЕДРИ ЛАНДШАФТНОЇ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ

“…if everything exists within the landscape
then landscape architects must learn to design everything…” 

Ландшафтна архітектура – це міждисциплінарна галузь діяльності, що поєднує в собі гуманітарні, соціальні та природничі науки, технології та креативне мистецтво.

У 21 сторіччі ландшафт став місцем концентрації пріоритетних інтересів й уваги архітекторів всього світу через здатність поєднувати соціокультурні коди місцевості, території, екосистеми, забудову та інфраструктуру, організовуючи при цьому великі простори у єдине ціле.

Освіта за спеціалізацією «Ландшафтна архітектура» включає навчання процесу проектування, аналізу та вивченню урбанізованих, природних і культурних ландшафтів, розвиток ландшафтного мислення та цілісного сприйняття середовища.

Завідувач кафедри – Яценко Віктор Олександрович

Яценко Віктор Олександрович

Виконуючий обов’язки – завідувача кафедри, доктор архітектури, професор, Заслужений працівник освіти України.

Кафедра ландшафтної архітектури, яку створено у 2011 році на архітектурному факультеті КНУБА, є єдиною в Україні, що випускає ландшафтних архітекторів.

Молодий та професійний склад кафедри з сучасним баченням тенденцій розвитку архітектури та ландшафтного планування навчає студентів основним методам предпроектного аналізу, проектування споруд та планування територій.

Метою кафедри, окрім архітектурної освіти, є виховання молодого покоління професіоналів з власним почерком та голосом, що вміє не тільки проектувати, але й аналізувати простір, час, культуру, суспільні процеси, наповнювати новим змістом навколишній простір.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють вихованню особливого бачення та відчуття оточуючого середовища, взаємозв’язку архітектурних об’єктів та ландшафту, адже архітектура завжди існує в контексті з урбанізованим або природним оточенням. Саме на кафедрі ландшафтної архітектури, завдяки вмінню зчитувати навколишній простір, студенти навчаються відчувати та використовувати контекстне середовище для створення власних архітектурних проектів.

Окрім педагогічної діяльності, основними напрямками роботи співробітників кафедри є:

  • практичне проектування будинків та споруд, розробка генеральних планів ландшафтно-рекреаційних об’єктів, детальних планів територій, генеральних планів міст, схем планування територій;
  • нормативно-методична діяльність з розробки ДБН, ДСТУ, навчальних посібників та підручників з напрямків «Ландшафтна архітектура» та «Рекреація і туризм»;
  • теоретичні дослідження з тематики «Ландшафтно-рекреаційне планування», «Планування та забудова приморських територій», «Сталий розвиток туристичних територій», «Природні та культурні ландшафти як об’єкти проектування і територіального планування».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram