НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Перелік публікацій викладачів кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури

2022 рік

Нормативні документи

 1. Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях, ДБН Б.1.1-13:2021 Палеха Ю.М., 2022, Київ.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Яценко В.О., Короткова Т.М., Сингаївська О.І. Особливості формування сільського громадського середовища в процесі адміністративної реформи. Наук.-техн. зб.: Містобудування та територіальне планування. К: КНУБА 2022. №79. С. 463-473.
 2. Яценко В.О., Короткова Т.М. Принципи використання наявних ресурсних, культурних, історичних та ландшафтних потенціалів малих міст України в формуванні стратегії перспективного розвитку. Наук.-техн. зб.: Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА 2022. №63. С. 195-206.
 3. Яценко В.О., Короткова Т.М., Панченко Т.Ф.Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА). Наук.-техн. зб.: Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К: КНУБА 2022. №63. С. 207-217.
 4. Дьомін М.М., Яценко В.О., Короткова Т.М. Деякі припущення щодо методики початкового етапу формуввання територіальних громад як групових систем локального рівня. Наук.-техн. зб.: Містобудування та територіальне планування. К: КНУБА 2022. №79. С. 13-25
 5. Русан І.В., Яценко В.О., Коротков Є.М. Інтеграційні шляхи розвитку ландшафтної архітектури та інженерного забезпечення процессу. Наук.-техн. зб.: Містобудування та територіальне планування. К: КНУБА 2022. №80. С. 359-367
 6. Палеха Ю.М., Дехтяренко Ю.Ф., Тарнопольський А.В., Малишевський М.А. Напрямки розвитку оціночної діяльності в Україні відповідно до сучасних викликів та світових трендів. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2022. – №2 – С.30-42.
 7. Мартин А., Палеха Ю., Євсюков Т., Кошель А. Геоінформаційне забезпечення оціночного районування  територій громад в Україні Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2022. – вип.1 (43) – С:121-126.
 8. Яценко В.О., Кравчук О.О. Особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення проблеми пам’яток архітектури, що знаходяться в стадії «руїна» Наук.-техн. зб. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування».- К.:КНУБА, 20221.- Вип.64. – С. 158-168.
 9. Яценко В.О., Короткова Т.М., Пантюхов О.М. Національна основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукового виробництва в Україні Наук.-техн. зб. «Містобудування та територіальне планування». К.: КНУБА, 2022. – Вип. 81. С. 287-298.

Тези доповідей у міжнародних конференціях

 1. Яценко В.О. Проблеми та перспективи малих міст України в нових адміністративно-територіальних умовах ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ ІІ міжнародної науково-практичної конференції «СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МІСТ» 3-4 листопада 2022 р. м. Одеса. С. 93-97
 2. Палеха Ю.М. Застосування ГІС-технологій у вирішенні природоохоронних питань при розробці містобудівної документації Новітні технології одержання геопросторових даних для потреб природокористування»/ м.Київ, 2022. Національний університет біоресурсів та природокористування спільно з громадською організацією «Асоціація фахівців землеустрою України» за участі Програми ЄС та Світового банку «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» (Land Transparency)
 3. Palekha Yuriy Modern spatial planning instruments for integration of local, regional and national aims and interests for sustainable development and euro integration of Ukraine Vebinar. Local government in Ukraine: formation, reforms, geopolitical implications and post-war recovery /06 June 2022
 4. Palekha Yuriy Updated General Master Plan as a roadmap for post war development of Ukraine Worc-shop: Territorial dimension of development policy in times of crisis and reconstruction. Ukraine experience /07 July 2022
 5. B. Avramchuk, Yu. Palekha, Yu. Dekhtyarenko, A. Tarnopolskyi, M. Malashevskyi Assessment of land and real estate: prospects for development using GIS GeoTerraceConference /03-05 October 2022, Lviv
 6. Палеха Ю.М., Соломаха І.В. Геоінформаційне моделювання при виконанні  нормативної грошової оцінки земель 3 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у плануванні територій» / 7-9 жовтня 2022 р., м. Одеса: Одеська академія будівництва і архітектури
 7. Палеха Ю.М. Стратегія розвитку містобудування на сучасному етапі – виклики і пріоритети / Міжнародна науково-практична конференція “Міста та регіони в епіцентрі просторових змін” /24 листопада 2022 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 8. Коротков Є.М. Підходи до організації земляних робіт при експлуатації сучасних машин та механізмів / Міжнародна науково-практична конференція “БУД-МАЙСТЕР-КЛАС” /30.11-02.12.2022 року, Київський національний університет будівництва і архітектури

Тези доповідей у всеукраїнських конференціях

 1. Палеха Ю.М. Від містобудування до просторового планування – особливості зміни понятійного апарату / 4 науково-практична конференція «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку». 19 квітня 2022 р., КНУБА, м.Київ.

Конспекти лекцій

 1. Панченко Т.Ф., Сторожук С.С. Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища / Конспект лекцій для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг. – Одеса: ОДАБА, 2022. – 132 с.

Монографії

 1. Панченко Т.Ф., Сторожук С.С. Містобудівні особливості розвитку приморського міста / Одеса: ОДАБА, 2022. – 196 с.

2021 рік

Нормативні документи

 1. Звіт про науково-дослідну роботу: «Архітектурно-ландшафтна організація прибережних територій» Панченко Т.Ф., Яценко В.О., Проценко С.М. НДР (№держ. реєстр. 0116U005643) КУБА, 2021 – 7.0 д.а.

Науково-дослідні роботи

 1. Яценко В.О. Докторська дисертація: «Містобудівні основи розвитку локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад». Дисертаційне дослідження, КНУБА, 2021 – 26,5 д.а.
 2. Чижевська Л.О. Кандидатська дисертація: «Принципи архітектурно-планувальної організації сільських територій і поселень з туристично-рекреаційними функціями». Дисертаційне дослідження, КНУБА, 2021. – 8,5 д.а.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Панченко Т.Ф.Еволюція науково-теоретичного змісту терміноелементів «курорт-рекреація-туризм»Наук.-техн. зб. «Містобудування та територіальне планування».- К.:КНУБА, 2021.-Вип.77. – с. 378-387. – 0,6 д.а.
 2. ПанченкоТ.Ф., ДьомінМ.М., УстіноваІ.І.Transformation of the Ukrainian cities within Post-Chornobyl and Post-totalitarian transitional period. Transfer of Innovation Technologies. Kiev, 2021. Vol 4, No 2, p.3-15 ISSI N 2617-0264. – 0,9 д.а.
 3. ПанченкоТ.Ф. Стратегічнепрограмуваннятериторіальногорозвиткукурортів, рекреаціїтатуризмувУкраїні. Наук.-техн. зб. «Містобудуваннятатериторіальнепланування».- К.:КНУБА, 2021.- Вип.78. – 0,7 д.а.
 4. Панченко Т.Ф.Теоретичні основи ландшафтної архітектури. Конспект лекцій. – К.:КНУБА, 2021 – 8,0 д.а.
 5. Панченко Т.Ф., Соковніна Н., Авдєєва Н.Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів. Розділ 15.1-15 «Організація рекреації у водоохоронних зонах і прибережних захисних смугах». Навч. посібник / За ред. О.В.Петроченко та інш. – К.: Видавничий дім «АртЕК» 2021. – с. 314-336 – 2,0 д.а.
 6. Yatsenko V. Agglomeration Processes of Balanced Development of Suburban Areas of Large Ukrainian Cities. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications. №13, Chelm-Lviv, 2021, p. 157-172. ISSN 2544-6517.
 7. Yatsenko V. Urban-Planning Peculiarities of Formation and Management of the Touristic and Recreational Network of Local Settlement Systems in Ukraine. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. №1-2, Vienna, 2021, p. 8-19. http: // оrg /10.29013 / AJT-21-1.2.8-19.
 8. Yatsenko V. Tourist-recreational potential of the affected of metropolises of Ukraine zone. Space and FORM. № 45, 2021, p. 213-222. DOI: 10.21005/pif. 45.C-08 
 9. Чебанов Л.С., Ткаченко Т.М., Пантюхов О.М. Про використання зелених насаджень зимових садів та теплиць на дахах будівель і споруд Збірник наукових праць: «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», Вип. 48, Ч.1., С. 75-89 – 0,93 д.а.

Тези доповідей у міжнародних конференціях

 1. ПанченкоТ.Ф., СторожукС. Territory planning of the Coastal Zone. Матеріали V Міжнар. наук.-практ. концеренції «Інноваційнітехнологіївархітектурітадизайні». Харків.: ХНУБА, 2021. – с. 60-63
 2. Яценко В.О. Національна політика децентралізації як містобудівний процес формування локальних систем. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». Харків, ХНУБА, 20-21 травня 2.21 р. – С. 603-605
 3. Яценко В.О. Адміністративна реформа та територіальне планування як трансформація інтеграційних процесів системи розселення в Україні Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі». Київ, КНУБА, 12-13 листопада 2021, Ч.ІІ, С. 16-18
 4. Палеха Ю.М.Реформування нормативно-правової бази містобудування . Містобудування: проблеми та перспективи розвитку, К., 2021
 5. Палеха Ю.М.Питання зміни нормативно-методичної бази просторового планування на сучасному етапі. Інноваційні технології у просторовому плануванні, Одеса,2021
 6. Короткова Т.М.Філософія факторів та особливостей формування сільського громадського середовища. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія науки, техніки і архітектури в гуманістичному вимірі». Київ, КНУБА, 12-13 листопада 2021, Ч.ІІ, С. 73-76
 7. Русан І.В., Коротков Є.М. Концептуальна пропозиція організації стандартів відповідності машин і механізмів до проведення земляних робіт в урбанізованому середовищі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». Харків, ХНУБА, 20-21 травня 2.21 р. – С. 466-468
 8. Русан І.В., Коротков Є.М. Вплив на грунт та атмосферне повітря негативних відходів та речовин при проведенні земляних робіт. Міжнародна науково-практична конференція присвяченої 90 – річчю кафедри автомобілів імені А.Б.Гредескула ХНУБА «Новітні технології в автомобілебудуванні та при підготовці фахівців». Харків, ХНУБА, 27-29 жовтня 2021., С. 398-402
 9. Коротков Є.М. Еволюція концептуальних підходів організацій земляних робіт в умовах урбанізованих територій. Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку машинобудування в Україні». Київ, НІБПУ, 23-24 вересня 2021 р. С. 158-161
 10. Коротков Є.М. Складова робочих органів землерийних машин (канавокопачів та інших) та їх вплив на грунт. Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика» присвячена 30-річчю Незалежності України
 11. Коротков Є. Дослідження технології безтраншейної укладки кабелю в грунт за допомогою робочого органу кабелеукладача. Збірка тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених /PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS «BUILD-MASTER-CLASS-2021». 1-3.12.2021 KNUCA, Kyiv, Р. 240-242.

2020 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Панченко Т.Ф., Сторожук С. Особливості формування морського фасаду міста Одеси. Зб. наук. праць “Проблеми теорії та історії архітектури України”. – Вип. 20. Одеса: “Астропринт”, 2020. С. 27-35. SSSN 2519-4208 (Inde[ Copernicus)
 2. Палеха Ю. М. Нова редакція Генеральної схеми планування території України – стратегія інтеграції України у європейський простір / Ю. М. Палеха. // Український географічний журнал.. – 2020. №1 – С. 7–15.
 3. Проценко С. М. Особливості ландшафтного планування: вітчизняний та зарубіжний досвід / С. М. Проценко, Л. В. Чеботарева. // Архітектурний вісник Київ: КНУБА. – 2020. – Вип.17-18.  С. 348–367.
 4. Світові тенденції реновації центрів історичних міст / Т. Ф.Панченко, В. Б. Казимірський, В. О. Яценко, В. М. Гошовська. // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА. – 2020. – Вип. 72. С. 104–118.
 5. Яценко В. О. Пошук істини. Ландшафтна архітектура та туристично-рекреаційні комплекси в дипломних проектах 2020 року. / В. О. Яценко, Т. М. Короткова. // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА. – 2020. – С. 396–405.
 6. Яценко В. О. Соціальні та містобудівні особливості формування туристично-рекреаційної мережі як стратегія економічного розвитку локальних систем розселення в Україні / В. О. Яценко. // Natural and Technical Sciences, VIІІ (27), Будапешт, 2020, ISSUE 224, p. 13–16.
 7. Яценко В.О., Короткова Т.М. Просторове планування як інструмент управління розвитком локальних систем розселення в Україні / В. О. Яценко. Т.М. Короткова  // Natural and Technical Sciences, VIІІ (27), Будапешт, 2020, ISSUE 238, p. 23-26.

Тези доповідей у міжнародних конференціях

 1. Панченко Т. Ф., Проценко С.М., Яценко В.О. Концепція наукових та проектних досліджень у ландшафтній та туристично-рекреаційній архітектурі / Т. Ф. Панченко, С. М. Проценко, В. О. Яценко. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика» Київ: КНУБА. – 2020. – С. 119–122.
 2. Яценко В. О., Короткова. Т. М. Просторові планування як інструмент управління / В. О. Яценко, Т. М. Короткова. // Natural and Technical Sciences, VIІІ (29), Будапешт. – 2020. – p. 23–26.
 3. Яценко В. О. Соціальні та містобудівні особливості формування туристично-рекреаційної мережі як стратегія економічного розвитку локальних систем розселення в Україні / В. О. Яценко. // Natural and Technical Sciences, VIІІ (27), Будапешт, 2020,. – 2020. – p. 13–16.
 4. Яценко В. О., Панченко Т. Ф., Проценко С.М. Концепція наукових та проектних досліджень у ландшафтній та туристично-рекреаційній архітектурі / В. О. Яценко, Т. Ф. Панченко, С. М. Проценко. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика» Київ: КНУБА. – 2020. – С. 119–122.
 5. Яценко В. О. Ландшафтно-рекреаційна складова приміської зони великих міст, перспективи розвитку / В. О. Яценко. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика» Київ: КНУБА. – 2020. – С. 159–161.
 6. Палеха Ю. М. Функціональні типи територій та нові підходи до просторового планування. / Ю. М. Палеха // Матеріали Міжнародної Конференції «Інноваційні технології у плануванні територій», Одеса. – 2020.
 7. Проценко С. М. Освітній аспект регіонального ландшафтного планування / С. М. Проценко, О. О. Пантюхов. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика» Київ: КНУБА, 2020. – 2020. – С. 126–128.
 8. Короткова Т. М. Особливості формування тематики магістерських робіт кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури / Т. М. Короткова. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Історія – теорія – практика» Київ: КНУБА. – 2020. – С. 83–85.

Навчальні посібники

 1. Палеха Ю. М. Регіональне планування / Ю. М. Палеха. – Київ: ЛОГОС, 2020.

2019 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Panchenko T., Sukach M., Golub A. Sustainable Tourism Development in Ukraine / T. Panchenko , M. Sukach , A. Golub // Transfer of Innovative Technologies. Vol 1(2), 2019, p 3-20.
 2. Голуб А. А. Досвід формування мережі метропарків на прикладі міста Детройт (США) / А. А. Голуб // Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2019. – №32.
 3. Панченко Т.Ф. Законодавчі аспекти функціонального використання ландшафтно-рекреаційних територій / Т.Ф. Панченко // Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2019. – №32. ISBN 2077-5881
 4. Проценко С.М. Ландшафтне планування в системі знань. / С.М. Проценко // Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2019. – №32. ISBN 2077-5881
 5. Проценко С.М., Чеботарева Л.В. Особливості ландшафтного планування: вітчизняний та зарубіжний досвід. / С.М. Проценко, Л.В. Чеботарева // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповідальний редактор Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18. С. 348-366.
 6. Яценко В.О. Національна політика децентралізації як містобудівний процес зміни системи розселення України. / В.О. Яценко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2018. – №67, С. 546-553.

2018 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Яценко В.О. Групова система розселення як напрямок стратегії об’єднання територіальних громад. / В.О. Яценко // Humanities and Social Science, VI (17), Issue: 157, 2018.
 2. Яценко В.О. Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах. / В.О. Яценко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2018. – №66
 3. Яценко В.О. Формирование групповых систем расселения локального уровня как результат административных реформ в Украине./ В.О. Яценко // «Архитектура» Белорусский нициональный технический университет, вып. 10, 2018.
 4. Яценко В.О. Значення системи містобудівного планування в соціально-економічному розвитку територіальних громад/ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2018. – №50.

2017 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Голуб А.А. Еколого-містобудівні засади формування національних природних парків: дисертація к. арх.: 18.00.04 / Голуб Андрій Анатолійович; КНУБА.- К., 2017. – 198с.
 2. Панченко Т.Ф., Звягінцева А.В. Особливості та місце індустріальних регіонів у регіональній типології / Т.Ф. Панченко, А.В. Звягінцева // Регіональные проблемы архитектуры и градостроительства». – Вып. 13-14. Одесса: Астропринт, 2017.
 3. Панченко Т.Ф., Сторожук С. Зарубіжна практика впровадження нових рекреаційних функцій на депресивних господарських територіях / Т.Ф. Панченко, С.Сторожук // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – №31.
 4. Панченко Т.Ф.,Сторожук С. Характеристика наявних господарських територій Одеси, що втратили свої основні функції / Т.Ф. Панченко, С.Сторожук // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences.  Issue 141, 2017, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 5. Панченко Т.Ф.,Сторожук С. Містобудівний аналіз промислової інфраструктури міста або промислового центру. / Т.Ф. Панченко, С.Сторожук // Методичні вказівки з дисципліни «Промислова інфраструктура міста і міських агломерацій». – Одеса: ОДАБА, 2017.
 6. Панченко Т.Ф., Шульга Г.М. Оптимізація розвитку гірсько-рекреаційних територій Українських Карпат методом створення просторового кластеру. / Т.Ф. Панченко, Г М. Шульга// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V (14), Issue 132, c. 7-9. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 7. Панченко Т.Ф., Шульга Г.М. Оптимізація гармонійного розвитку рекреаційних територій Карпатського регіону України. / Т.Ф. Панченко, Г М. Шульга// Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(15), Issue 140, c. 16-18. p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996.
 8. Яценко В. О. Фомін Ігор Олександрович – 90 років потому / В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – №31.
 9. Яценко В.О. Державна стратегія децентралізації як процес формування групових систем розселення на локальному рівні в Україні. / В.О. Яценко. // Humanities and Social Science, V (25), Issue: 147, 2017
 10. Яценко В.О. Эволюционизм парадигм районной планировки в Украине./ В.О. Яценко // «Архитектура» Белорусский нициональный технический университет, вып. 10, 2017.
 11. Яценко В.О. Нова стратегія адміністративної політики – розвиток чи балансування між проблемами та ризиками в містобудівній діяльності. / В.О. Яценко. // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні. Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П.Мироненка. Харків: ХНУБА, 2017. – 668 с.
 12. Яценко В.О. Фомін Ігор Олександрович – класик містобудівної школи України. / В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №49.
 13. Яценко В.О. Що спільного в процесі утворення територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні з політикою та реформами? / В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №48.
 14. Яценко В.О. Класифікація територіальних громад за системністю функціонально-структурних елементів./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2017. – №65
 15. Яценко В.О. Класифікація територіальних громад як групових систем розселення за територіальними особливостями формування та розвитку./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №49.
 16. Яценко В.О. Агломерація як об’єднання локальних групових систем (територіальних громад)./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2017. – №64.
 17. Яценко В.О., Казимірський В.Б. Розвиток комплексних зелених (рекреаційних) зон малого міста. – Методичні вказівки на розробку курсового проекту на 5 курсі./ В.О. Яценко., В.Б. Казимірський //  (подано на друк)
 18. Яценко В.О. Еволюціонізм наукових досліджень розвитку та управління територій на регіональному рівні./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – Вип. №31.
 19. Яценко В.О. Ретроспектива «містобудівної    норми» – інформаційна база розробки нормативної документації./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2017. – Вип. №30.
 20. Яценко В.О. Пролегомен перспектив формування територіальних громад як групових форм розселення./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2017. – №47. – С. 428-434
 21. Яценко В.О. Групова система населених місць, еволюція формування поняття./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2017. – №63.

2016 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Golub A. Landscape analysis methodology of national parks territories / Andriy Golub. // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2016. Vol. 18. No 3. 165–171. (Index Copernicus Value) – ISSN 1730-8658.
 2. Голуб А. А. Типологія національних природних парків / А. А. Голуб. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №59. – С. 95–101.
 3. Панченко Т. Ф. ДБН «Планування та забудова територій». Розділ «Ландшафтно-рекреаційні території» / Т. Ф. Панченко, О. Ю. Пантюхіна, А. Г. Омшанська // НДР  – Київ: КНУБА – «Діпромісто», 2016.
 4. Панченко Т.Ф., Чижевська Л.О. Передумови та практика розвитку рекреації у сільських поселеннях / Т. Ф. Панченко, Л.О.Чижевська // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповідальний редактор Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9.
 5. Панченко Т.Ф. Удосконалення нормативної бази планування ландшафтно-рекреаційних територій / Т. Ф. Панченко// Досвід та перспективи розвитку міст України. Законодавча та нормативна база містобудування. / Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2016. – Вип. №30.
 6. Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2016. – №45. – С. 321-327
 7. Яценко В.О. Територіальна громада – «сучасний феодалізм», самоврядування чи результат прогнозного регіонального планування./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №62. – С. 563-569.
 8. Яценко В.О. Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигм суспільного розвитку./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №60. – С. 370-377.
 9. Яценко В.О. Розвиток міст та його вплив на процеси функціонування прилеглих територій./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №59. – С. 505-511.
 10. Яценко В.О. , Коротков Є.М. Побачити, проаналізувати, запропонувати, навчити./ В.О. Яценко., Є.М. Коротков. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2016. – №46.
 11. Яценко В.О. Передумови  та  початок  зародження  регіонального  планування  в  Україні./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2016. – №42. – С. 252-258
 12. Яценко В.О. Еволюція  формування  поняття  територіального  розселення./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2016. – №58.
 13. Яценко В.О., Шпилевський І.І. Децентралізація, місцеве самоврядування, містобудівна діяльність – потреби та можливості./ В.О. Яценко, Шпилевський І.І. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Регіональні дослідження в містобудуванні. / Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2016. – Вип. №29. – С. 198-208

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Golub А. The features of national parks planning organization/ А.Golub. // Друга всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Build-Master-Class-2016», 16-18 листопада 2016р. : Тези доповідей.-К. : КНУБА, 2016. – С.104
 2. Голуб А.А. Досвід функціонального зонування національних парків Канади / А. А. Голуб. // Всеукраїнська наукова конференція «Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута)», 22-23 квітня 2016р.: Тези доповідей.-К. : НАОМА, 2016.
 3. Голуб А.А. Законодавство ЄС, США, Канади, Росії та Японії щодо створення та управління національними парками. / А. А. Голуб. // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання та практична реалізація», 14-15 грудня 2016р.: Тези доповідей.-К. : КНУБА, 2016. – С. 92-95.
 4. Палеха Ю.М. Розвиток планувального каркасу України як основа її інтеграції у європейський простір. / Ю.М. Палеха // З’їзд Географічного товариства України, травень 2016р.: Тези доповідей.- Вінниця
 5. Палеха Ю.М. Акваторія у планувальній структурі міста. / Ю.М. Палеха // ІІ міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода», 30 листопада 2016р.: Тези доповідей.- Київ, КНУБА
 6. Панченко Т.Ф. Стратегічне значення Причорноморського регіону для перспективного розвитку курортів, рекреації та туризму міжнародного рівня / Т. Ф. Панченко// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Містобудівне планування і управління прибережними територіями. – Одеса: ОДАБА, 2016
 7. Панченко Т.Ф., Поломаний С.В. Методичні підходи до пофакторної оцінки ландшафтів та інженерно-геологічних умов ділянок житлової забудови міста Києва/ Т. Ф. Панченко, С.В. Поломаний // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода. (Київ, 30.11.2016). – Київ, КНУБА, 2016.
 8. Панченко Т.Ф., Яценко В.О. Територіальна  громада як групова форма розселення: сильні і слабкі сторони, можливості і ризики./ Т.Ф. Панченко, В.О. Яценко. // Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація. [Зб.наук.праць]. – Вип.11. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ.конф. 14-15.12.2016. – Київ-Тернопіль «Економічна думка», 2016. С. 155-160

2015 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Омшанська А.Г. Науково-методичні засади формування житлово-рекреаційних комплексів в приморських населених пунктах / А.Г. Омшанська // Дисертаційне дослідження КНУБА, 2015.
 2. Пантюхіна О.Ю. Kyiv development resources / О.Ю. Пантюхіна // European educational program under the Tempus program Електронна презентація та тези доповіді, 2015 р.
 3. Пантюхіна О.Ю. Головні етапи розвитку міст України / О.Ю. Пантюхіна // European educational program under the Tempus program Електронна презентація та тези доповіді, 2015 р.
 4. Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій (монографія) / Т. Ф. Панченко // Київ, Логос, 2015.
 5. Панченко Т. Ф. , Голуб А. А. Проблеми архітектурно-ландшафтного благоустрою територій / Т. Ф. Панченко, А. А. Голуб. // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник/ Відп. ред. Куліков П.М. – К.:КНУБА.. – 2015. – Вип. №5. – С. 176–187.
 6. Панченко Т.Ф. Ландшафт Києва як об’єкт історичної культурної спадщини і сучасного зеленого будівництва/ Т. Ф. Панченко// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповідальний редактор Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6.
 7. Панченко Т.Ф., Звягінцева А.В. Зарубіжна практика територіальної організації рекреації на регіональному рівні / Т. Ф. Панченко, А.В. Звягінцева// Досвід та перспективи розвитку міст України.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2015. – Вип. №29.
 8. Яценко В.О. Містобудівні аспекти національної політики децентралізації та розвитку нового місцевого самоврядування в Україні./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Регіональні дослідження в містобудуванні.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2015. – Вип. №29. – С. 106-114
 9. Яценко В.О. Приміська  зона – ретроспектива, реальність, перспектива./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №40. – С. 331-340
 10. Яценко В.О. Котеджні містечка – новий елемент системи розселення приміської зони великих міст України./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №38. – С. 349-358
 11. Яценко В.О. Творчий початок великого успіху./ В.О. Яценко. // Досвід та перспективи розвитку міст України.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2015. – Вип. №28. – С. 133-141
 12. Яценко В.О. Аграрні  реформи, як  форма  знищення  села,  сільського  жителя  і  системи  розселення  взагалі./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – №55.
 13. Яценко В.О. Чорнобиль – Прип’ять – історія, архітектура, забуття./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – №57. – С. 491-500
 14. Яценко В.О. Негаразди сільського розселення України та можливі шляхи його покращення./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – №55. – С. 505-511
 15. Яценко В.О. Субурбанізація як процес міської інтервенції сільськогосподарських територій./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №39. – С. 269-277

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Голуб А.А. Світовий досвід функціонального зонування національних природних парків / А. А. Голуб. // Перша всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд-Майстер-Клас-2015», 26-27 листопада 2015р. : Тези доповідей.-К. : КНУБА, 2015. – С.55
 2. Яценко В.О. Елементи   культурно-історичного середовища – об’єкт  спільних інтересів міста та приміської зони./ В.О. Яценко. // Міжнародна конференція 2015р.: Тези доповідей. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2015. – №41. – С. 242-245
 3. Яценко В.О. Містобудівна діяльність в умовах розвитку нового місцевого самоврядування – пошук істини./ В.О. Яценко. // Міжнародна конференція: «Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація», 2015 р., С. 379-382

2014 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Голуб А. А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування національних природних парків. / А. А. Голуб. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 225–231.
 2. Голуб А. А. Аналіз наукових досліджень проблеми формування національних природних парків / А. А. Голуб. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА.. – 2014. – Вип. №36. – С. 294–302.
 3. Голуб А. А. Методика оцінки рекреаційної ємності територій національних природних парків / А. А. Голуб. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №53. – С. 69–79.
 4. Омшанська А.Г. Градостроительная типология приморских жилищно-рекреационных образований. / А.Г. Омшанська // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 16. – Иваново,2014. – С.44-49
 5. Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій (навчальний посібник) парків / Т. Ф. Панченко // КНУБА, Кафедра ландшафтної архітектури, 2014.
 6. Панченко Т.Ф. Перспективи використання рекреаційних ресурсів прибережної  смуги Азовського моря в межах Донецької області./ Т. Ф. Панченко //  Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми перспективного розвитку Донбасу.: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2014. – Вип. №25.
 7. Панченко Т.Ф., Пантюхіна О.Ю. Схема планування території Київської області. Концептуальні положення та методичні рекомендації до розділу “Рекреація та туризм”./ Т. Ф. Панченко, О.Ю.  Пантюхіна // НДР, УкрНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД, 2014
 8. Панченко Т.Ф. Проект структури та анотований звіт до етапу І. “Аналіз чинних будівельних норм ДБН 360-92**”/ Т. Ф. Панченко //  НДР, ДП УДНДІПМ “Діпромісто”, 2014.
 9. Панченко Т. Ф. , Голуб А. А. Нові концептуальні підходи до функціонального зонування національних природних парків / Т. Ф. Панченко, А. А. Голуб. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2014. – Вип. №27. – С. 193–205.
 10. Панченко Т.Ф. Who is Who в Україні (авторська версія біографії). / Т. Ф. Панченко // Енциклопедія, “Hubners Who is Who”, Швейцарія, 2014
 11. Панченко Т.Ф. Державні нагороди та нагороджені в Україні (тези автора) / Т. Ф. Панченко // Довідково-енциклопедичне видання. –К.: Новий Час,  2014.
 12. Панченко Т.Ф. Проект ДБН “Планування і забудова територій”. Розділ “Ландшафтно-рекреаційні території” (перша редакція). / Т. Ф. Панченко // НДР, ДПУДНДІПМ “Діпромісто”, 2014.
 13. Панченко Т.Ф. Опыт модернизации индустриальной жилой застройки в поселениях Германии / Т. Ф. Панченко // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць/ Відп. ред. Ю.М.Палеха.-К.: ДП УДНДІПМ \”ДІПРОМІСТО\” імені Ю.М. Білоконя. – 2014. – Вип. №26.
 14. Панченко Т.Ф., Пантюхіна О.Ю. Концепція розділу «Рекреація та туризм» до «Схеми планування Київської області» / Т. Ф. Панченко, О.Ю. Пантюхіна // НДР, УкрНДПІЦИВІЛЬСІЛЬБУД, 2014.
 15. Проценко С.М. Словник екологічних та ландшафтних термінів. / С.М. Проценко // Навчальний посібник. – КНУБА, 2014
 16. Проценко С.М. Принципи та методичні підходи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. / С.М.Проценко // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №51. – С. 475-479
 17. Рубан Л.І. Новые идеи для нового века / Л.І. Рубан // Хабаровск, Россия
 18. Ruban L.Value determination of water systems in historic gardens as the foundation of garden art works./ Ludmyla Ruban // Krakow, Politechnika Krakowska, 2014. Part 1. – P. 61-67.
 19. Ruban L., Kuc S. Contemporary Water Landscapes. Trends, Issues and Techno-creation./ L.Ruban,  S.Kuc // GSTF Journal of Engineering Technology (JET), ISSN: 2251-3701. – Vol. 3, N 1, July, 2014. DOI: 10.5176/2251-3701_3.1.116. – P. 96-105
 20. Ruban L., Kuc S. Modern Special Recreation Zones: Aspects of Architectural-Landscape Planning and Design. The Effect of Techno-creation./ L.Ruban,  S.Kuc // Arts, Performing Arts, Architecture and Design”, ISBN 978-619-7105-30-08, ISSN 2367-5659, published by STEF92 Technology Ltd., Bulgaria, Sofia, 2014. P. 827-834
 21. Ruban L., Bayandin P. Temple complex and Water landscape: problems of interaction./ L.Ruban,  P. Bayandin // Krakow, Landscape Architecture Institute, Politechnika Krakowska, 2014.  p.13
 22. Яценко В.О. Трудовий потенціал сільського розселення, його стан і перспективи./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №53. – С. 594-600
 23. Яценко В.О. Сказка о «мужике» и «медведе» или почему нет согласия между сельским расселением и аграрными реформами./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №52. – С. 466-482
 24. Яценко В.О. Поселковое строительство – одно из направлений решения жилищной проблемы промышленных районов в 20-30 годы./ В.О. Яценко. // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2014. – №51. – С. 731-740
 25. Яценко В.О. Процес руйнування системи сільського розселення та села, як стала аграрної політики в Україні./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №37. – С. 307-313
 26. Яценко В.О. Дачні та садові    території – місце відпочинку чи місце проживання./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №36. – С. 357-367
 27. Яценко В.О., Козлова Ю.В. Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО. Частина 1./ В.О. Яценко., Ю.В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 249-257
 28. Яценко В.О.Формирование сельского расселения как результат эволюционных изменений в аграрной политике Украины./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 289-302
 29. Яценко В.О. Новый город как социальная утопия градостроительства в начале 20 века./ В.О. Яценко. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2014. – №35. – С. 278-288

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Панченко Т.Ф. Функціонально-планувальна організація ландшафтно-рекреаційних об’єктів (матеріали 75-ої науково-практичної конференції 15-18 квітня 2014 року КНУБА) / [Т. Ф. Панченко, Л. І. Рубан, А. А. Голуб та ін.]. // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник/ Відп. ред. Куліков П.М. – К.:КНУБА. – 2014. – Вип. №3. – С. 173–183.
 2. Ruban L., Kuc S. Water as factor of Techno-creation/ L. Ruban, S.Kuc // Proceedings of a 2nd Annual International Conference of Architecture and Civil Engineering. Singapore, 2014. pp. 50-54.
 3. Проценко С.М. Понятійно-термінологічна система еколандшафтів. / С.М. Проценко //  КНУБА, Науково-практична конференція 15-18 квітня; 2014

2013 рік

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Панченко Т. Ф. , Голуб А. А. Значення природоохоронного законодавства для створення та розвитку національних природних парків. / Т. Ф. Панченко, А.А.Голуб. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. Ред.. М.М. Дьомін.-К., КНУБА. – 2013. – Вип. №34. – С. 317–325.
 2. Проценко С.М. Наукові дослідження в навчальному курсі ландшафтної архітектури. / С.М. Проценко // Збірник наукових праць -К: Вісник Університету Україна, 2013.
 3. Панченко Т.Ф., Проценко С.М. «Вдячність вчителю!».  / Т.Ф.Панченко, С.М. Проценко //  Досвід та перспективи розвитку міст України / Відп. ред. Ю.М.Палеха.- К.: ДП УДНДІПМ “ДІПРОМІСТО” імені Ю.М. Білоконя. – 2013. – №23.

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо):

 1. Panchenko T., Protzenko S. Nikitsky Botanical Garder-Historic garden at Crimea Seside. /  T. Panchenko, S. Protzenko // The 1st World Multi-Conference on «Intelligent building technjljgies»Krakow, October, 2013
 2. Проценко С.М. Об’єкт, предмет та методи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. / С.М. Проценко //  Всеукраїнська наукова конференція. Сучасна архітектурна освіта; КНУБА, 7-8 листопада 2013.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram