Мацапура Олена Василівна

Мацапура Олена Василівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

matsapura.ov@knuba.edu.ua

elenamatsapura@ukr.net

тел. (044) 241-55-32

кімната 316

1. Мацапура О.В. Теоретичний аспект категорії «інноваційний потенціал» будівельного підприємства[текст] /О.В. Мацапура, Т.В. Дзюбко, Н.В. Власенко// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2020. – № 46. – с. 32-40.

1. Мацапура О.В. Аналіз існуючого механізму макроекономічного регулювання державних закупівель [текст] / О.В. Мацапура // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. –вип.42. – 2019. – С. 48 – 55.

2. Мацапура О.В. Компаративна діагностика областей України за показниками тендерної активності учасників [текст] / О.В. Мацапура // УРСС. – 2019. – № 40.- С. 182-190. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus)

3. Мацапура О.В. Передумови державного регулювання ринку публічних закупівель робіт на виконання будівництва зовнішніх мереж [Електрон.] /О.В. Мацапура, Ю.О. Запєчна// Актуальні проблеми економіки. – 2019. – № 5.– С. 91-102. – Режим доступу: https://cutt.ly/srPUJMB (Видання внесене до МНБ EBSCOhost, Econ Lit, Erih Plus)

4. Мацапура О.В. Аналіз сучасного стану ринку публічних закупівель у сфері будівництва на прикладі зовнішніх мереж теплопостачання [текст] // Будівельне виробництво. – 2019. – № 66. – с. 41-48. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, МНБ Ulrich’s)

1. Мацапура О.В. Прогнозування та регулювання витрат на спорудження тепломереж для суспільних потреб [текст] / О.В. Мацапура // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин.: зб. наукових праць. –вип.38. – 2018. – С. 91 – 102.

2. Мацапура О.В. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності

[Текст] / О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, О. В. Мацапура, І. О. Остапенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. – Вип. 36. – С. 78 – 82.

3. Мацапура О.В. Прогнозування та регулювання витрат на спорудження

тепломереж для суспільних потреб [Текст] / О.В. Мацапура // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2018. – № 38. – С. 91 –104.

1. Мацапура О.В. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва: [моногр.] [текст] За наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної, к.е.н., проф. А.Ф. Гойко. – К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. (Особистий внесок: С.27-35 Розділ 1.3 – Інвестиційна 20 безпека національної економіки як детермінанта фінансової безпеки будівельних підприємств).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram