Маценко Олександра В’ячеславівна / Matsenko Oleksandra

Доцент кафедри хімії, кандидат технічних наук.

e-mail: matsenko.ov@knuba.edu.ua

https://orcid.org/0000-0002-6897-3090

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 2008 році закінчила з «відзнакою» Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» КВ № 35219394 від 30 червня 2008 року.

У період з 2009 до 2012 рр. Маценко О.В. отримала досвід практичної роботи під час наукового стажування у Німеччині (Leibniz Institute of Photonic Technology, Albert-Einstein-Strasse 9, Jena, D07745, Germany) (80 годин) та Франції (Laboratoire PHYMAT, Université de Poitier CNRS, UMR 6630 CNRS) (80 годин) в рамках науково-технологічного співробітництва і спільних проектів.

«23» червня 2014 року протокол №13 Спеціалізована вчена рада Д 26.207.03 Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ прийняла рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата технічних наук Маценко Олександрі В’ячеславівні на підставі прилюдного захисту дисертації „Формування наношаруватих Мn+1AXn матеріалів систем Ti-Al-C(N) в широкому діапазоні тисків та температур” у вигляді рукопису за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Кандидат технічних наук на підставі рішення Державної атестаційної колегії від«23» вересня 2014 року. Диплом кандидата технічних наук ДК № 023804.

У 2019 році отримала сертифікат, що підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2 (свідоцтво № 18/291 від 29.06.2018 року).

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 12 років. Науково-педагогічний стаж 9 років.

З 2014 р працює в КНУБА на посаді доцента кафедри хімії.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія;
 2. Нанотехнології у будівництві;
 3. Фізико-хімічні методи досліджень.

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 54 публікації, з них 2 навчально-методичні роботи, 52 наукова робота, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, з яких 9 наукових робіт у періодичних виданнях, які включені до міжнародної бази Scopus.

Основні праці:

“Lightweight Ti,Nb-Al-C MAX-phases – Based materials: Structure and heat-resistance in oxidizing and hydrogen atmosphere at 600 and 1200 oC” (2020), “Presence of oxygen in Тi–Аl–С MAX phases-based materials and their stability in oxidizing environment at elevated temperatures” (2018), “Структура, механические характеристики и стабильность композитов на основе MAX-фаз системы (Ti, Nb)-Al-C в водороде и окислительной атмосфере” (2018)/

Напрями наукової діяльності: вивчення закономірностей формування композиційних матеріалів в широкому діапазоні тисків та температур.

Публікації:

2024

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Маценко О.В., Гречанюк І.М., Ковальчук Ю.І, Вітовецька Т.В. Особливості структури градієнтного композиційного матеріалу мідь-хром, отриманого методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 78-81, 2024р.

2023

 1. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 2. V. Grechanyuk, O. Matsenko, V. Chornovol, I. Grechanyuk Corrosion properties of aluminum-based alloys used in building constructions for different purposes. Transfer of Innovative Technologies, 2023, Vol 6, No 1, рр. 52-56 https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0201
 3. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Grechanyuk I., Matsenko O. Current state and prospects of using the high-speed evaporation-condensation method to produce dispersed and nanocrystal materials / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book. 
 4. Grechanyuk I.M., Grechanyuk V.G., Kozyrev A.V., Chornovol V.O., Matsenko A.V. Titanium-based alloys with a silicide nanophase / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book.
 5. Гречанюк В.Г., Маценко О.В., Грабіна Т.Д. Структура і фізико-механічні властивості композиційних матеріалів Сu-Fе, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 385-389.

2022

 1. М.I. Гречанюк, В. Г. Гречанюк, В. А.Шаповалов,I. М. Гречанюк, О. В. Маценко, A. В. Козирєв, В. І. Гоц. Масивні мікропористі композити, конденсовані з парової фази // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2022, т. 20, № 4, сс. 883–894.
 2. Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Yevterev Y.N., Grechanyuk V.G., Prikhna T.O., Bagliuk G.A., Gots V.I., Хоmеnkо О.V., Dudnik O.V., Matsenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni (Co)CrAlY (Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting III. Formation, Structure, and Chemical and Phase Composition of Thermal-Barrier Ni(Co)CrAlY/ZrO2–Y2O3 Coatings Produced by Physical Vapor Deposition in One Process Cycle. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 2022. – 2022. – № 5/6. – С. 3-13.
 3. Grechanyuk V., Kozyrev A., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329.
 4. В. Г. Гречанюк, М. І. Гречанюк, В. О. Чорновол, А. В. Козирєв, В. І. Гоц, О. В. Маценко, В. А. Куліченко, Т. Д. Грабіна, Ю. І. Козирєва Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену. Металофізика і новітні технології. – 2022. – Вип. 44, № 7. – С. 927-942.
 5. Маценко О.В. Отримання градієнтного композиційного матеріалу Cu-Fе методом електронно-променевого випаровування-конденсації Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С.84-88.
 6. T.A. Prikhna, T.B. Serbenyuk, O.P. Ostash, А.S. Kuprin, V.Ya. Podhurska,  V.B. Sverdun, S.S. Ponomaryov, M.V. Karpets,  V.E. Moshchil, G.N. Tolmachova, М.A. Bortnitskaya, Т.V. Zimych, A.V. Matsenko. MAX phases-based electro conductive and wear-resistant coating for application in oxidizing environment at high-temperatures. YUCOMAT 2022 & XII WRTCS August 29 – September 2, 2022, Herceg Novi, Montenegro.

2021

 1. Т. Prikhna, T. Serbenyuk, O. Ostash, A. Kuprin, V. Sverdun, V. Podhurska, M. Karpets, S. Ponomarov, А. Starostina, R. Haber, C. Hwang. Oxidation resistance and surface electrical conductivity of Ti-Al-C MAX phases based coatings deposited on Ti foil for interconnects of SOFC // Virtual 45th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics (ICACC 2021), February 8 – 12, 2021.
 2. Т.A. Prikhna, T.B. Serbenyuk, O.P. Ostash, V.Ya. Podhurska, V.B. Sverdun, А.V. Мatsenko, M.V. Karpets Mechanical properties and thermal stability of max-phases of Ti(Nb)-Al-C(N) system // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 28.
 3. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 44с.
 4. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 45с.

2020

 1.  T. Prikhna, O. Ostash, A. Kuprin, V. Sverdun, V. Podhurska, M. Karpets, T. Serbeniuk, B. Matovic, A. Starostina, O. Prysiazhna New multifunctional coatings and bulk materials based on titanium MAX phases Abstract 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions (IMEC2020). – March 19-20, 2020. – Belgrade, Serbia.
 2. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Витовецкая Т.В., Маценко А.В., Лаврик Р.В. Использование электронного пособия при изучении химии Материалы ХІІІ международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы», Гродно ГГАУ 2020, с. 171-173
 3. Гречанюк В.,  Чорновол В., Вітовецька Т., Маценко О.,  Лаврик Р. Study of  impact of CO2 and SO2 impossible improvements on corrosion of composition materials on base of copper Abstracts of IV international scientific and practical conference «Мodern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management”, february 17-18, 2020 Boston, USA 2020.
 4. Гречанюк В., Чорновол В., Вітовецька Т., Маценко О., Лаврик Р.  Проблемні питання профілактики забруднення організму тварин і тваринницької продукції важкими металами. The 1st International Scientific and Practical Conference “ANIMAL WELFARE IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE” April 21–22 Dnipro, Ukraine 2020, р.20-22.

2019

 1. Prikhna, V. Romaka, T. Serbenyuk, O. Ostash, V. Podhurska, B. Vasyliv, V. Sverdun, V. Moshchil, M. Karpets, S. Ponomarov, A. Starostina Lightweight Ti,Nb-Al-C MAX-phases – based materials: structure and heat-resistance in oxidizing and hydrogen atmosphere// Abstract of 43rd International Conference & Exposition on Advanced Ceramics and Composites. – January 27– February 1, 2019. – Daytona Beach, Florida, USA. – P. 148
 2. Prikhna, O. Ostash, A. Kuprin, V. Sverdun, V. Podhurska, M. Karpets, T. Serbeniuk, B. Matovic, A. Starostina MAX materials and coatings stable in oxidizing and hydrogen atmospheres at high temperatures // Abstracts of 5th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials (5CSCS–2019). – June 11‐13, 2019. – Belgrade, Serbia. Р. 35

2018

 1. Prikhna, T.A., Ostash, O.P., Serbenyuk, T.B., …Starostina, A.V., Zymych, T.B. Lightweight Ti,Nb-Al-C max-phases – Based materials: Structure and heat-resistance in oxidizing and hydrogen atmosphere at 600 and 1200 oC // Euro PM 2018 Congress and Exhibition, 2020
 2. Prikhna, O. Ostash, V. Sverdun, M. Karpets, T. Zimych, A. Ivasyshin, T. Cabioc’h, P. Chartier, S. Dub, L. Javorska, V. Podgurska, P. Figel, J. Cyboroń, V. Moshchil, V. Kovylaev, S. Ponomaryov, V. Romaka, T. Serbenyuk, A. Starostina Presence of oxygen in Ti-Al-C MAX phases-based materials and their stability in oxidizing environment at elevated temperatures // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, № 4. – P. 789-793
 3. Т.А. Прихна, О.П. Осташ, В.Б. Свердун, М.В. Карпец, В.Я. Подгурская, Т.Б. Сербенюк, Т.В. Зимич, Cabioc’h, P. Chartier, С.Н. Дуб, L. Javorska, P. Figel, J. Cyboroń, В.Е. Мощиль, В.В. Ковылаев, С. Пономарев, В. Ромака, А.В. Старостина Структура, механические характеристики и стабильность композитов на основе мах-фаз системы (Ti, Nb) -Al-C в водороде и окислительной атмосфере // Тезисы докладов 6-й Международной САМСОНОВСКОЙ конференции “Материаловедение тугоплавких соединений”. – 22-24 мая, 2018 г. – Киев, Украина. – С. 176
 4. T. Prikhna, O. Ostash, V. Sverdun, V. Podhurska, F. Marquis, M. Karpets, S. Ponomarov, A. Starostina, T. Cabioc’h Wear-resistant MAX phases-based materials of Ti-Al-C system for electrical transport // Abstract of 2018 Sustainable Industrial Processing Summit and Exhibition. – 4-7 November, 2018. – Rio Othon Palace, Rio De Janeiro, Brazil. – P. Id Paper: 125, Topic: 43
 1. T. Prikhna, O. Ostash, V. Sverdun, T. Cabioc’h, M. Karpets, T. Serbenyuk, A. Starostina, L. Javorska, S. Dub, A. Kuprin Lightweight MAX phases – based materials heat-resistant in oxidizing and hydrogen atmosphere // Abstract of MULTIPHYSICS 2018. – 13-14 December, 2018. – Krakow, Poland. – Р.35
 2. V.G. Crechanuyk, V. Matsenko Ecologically clean evaporation method application for obtaining of electrical contacts based on cooper composite materials| Environmental safety and natural resources 26, 2018, p. 43-48.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram