МАРТИНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ

Доктор технічних наук, професор кафедри. ᅠ
Заcтупник завідувача кафедри архітектурних конструкцій з наукової роботи

КНУБА 4-поверх, ауд.422
martunov.vl@knuba.edu.ua

моделювання оптимальних параметрів енергоефективних будівель з метою підвищення енергоефективності (при новому будівництві та термомодернізації існуючої забудови).

VIACHESLAV MARTYNOV
Doctor of Technical Sciences, Professor
Deputy head of the department for scientific work of the department of architectural construction

Main directions of scientific research: modeling of optimal parameters of energy-efficient buildings with the aim of increasing energy efficiency (with new construction and thermal modernization of existing buildings).

 
Мартинов Вячеслав Леонідович – професор кафедри архітектурних конструкцій, доктор технічних наук.
Народився у 1962 у місті Полтава, Україна
Володіння мовою –українська, російська, англійська

 
Освіта
 
1. Мартинов Вячеслав Леонідович, 1962 року народження.
2. 1984 року закінчив архітектурний факультет Полтавського інженерно-будівельного університету, спеціальність 1201 «архітектура», кваліфікація «архітектор».
3. Кандидат технічних наук з 1993 року.
Дисертацію виконував на тему “Моделювання надходження сонячної радіації на гранні поверхні архітектурних об’єктів” ( “Simulation of the arrival of solar radiation on faceted surfaces of architectural objects”), яку захищено „21” квітня 1993 року у спеціалізованій вченій раді Д26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України, отримав диплом КН №001817 від 21квітня 1993 року протокол № 53.
Доктор технічних наук із 2015 року.
Докторську дисертацію виконано на тему “Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми” («Modeling optimal geometric parameters of power-efficient sided-shape buildings») та захищено „02” квітня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України, отримано диплом ДД №005040 від 15 грудня 2015 року.
4. Вчене звання доцента кафедри архітектури будівель та міського будівництва присвоєно у 1997 році. Отримав атестат ДЦ АР №005789 від 4 липня 1997 року протокол №11.
5. У 2002 році отримав диплом економіста за фахом 7.050106 «облік та аудит».
6. Призначений на посаду професора кафедри архітектурних конструкцій КНУБА з „26” серпня 2016 р. Наказ від „26” серпня 2016 р. № 1016/1.
7. Вчене звання професора кафедри архітектурних конструкцій присвоєно у 2019 році. Отримав атестат ДЦ АР №005789
8. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації складає 30 років.
9. З 2017 року Академік НАН ВО України. Є членом Президії Національної Академії наук Вищої освіти України, керівником Північного наукового центру, академіком–секретарем відділення Будівництва та архітектури. Академії наук Вищої освіти України.
За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну плідну наукову діяльність Національною Академією наук Вищої освіти України нагороджений Почесною грамотою та орденами: «Ярослава Мудрого, «Святейшего князя Володимира», медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності».

 
Загальна інформація
 

Загальний стаж роботи 42 роки. Науково-педагогічний стаж 30 років.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.
З 1984 року працював у Полтавскому ІСІ асистентом, молодшим науковим співробітником (до 1989 року):
– 15.11.1989 по1993 рік аспірант кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, де успішно захистив кандидатську дисертацію.
– 1993 рік по 2001 рік – асистент, старший викладач, доцент кафедри архітектури будівель та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
– 30.08.2001 – 25.08.2015 – доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки та дизайну, завідувач кафедри з 2004 по 2012 рік;
– з 26.08.2016 – до цього часу – професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

 
Сертифікати
 
1. Train-to-Nzeb. Horizon 2020. CERTIFICATE NERLO ZERO ENERGY BUILDING PROGECT DESIGN VIACHESLAV MARTYNOV. No UA 00015. 22.10. 2016.
2. МОН України. Кваліфікаційний атестат № АА000032, шо засвідчує право Мартинову Вячеславу Леонідовичу проводити аудит енергетичної ефективності будівель. 03.12.2018р
3. МОН України. Кваліфікаційний атестат № АБ000032, шо засвідчує право Мартинову Вячеславу Леонідовичу проводити обстеження інженерних систем будівель. 03.12.2018р
4. Сертифікат № 24975 з вивчення англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2. Загальна кількість учбових годин _620. «Перші Києвські державні курси іноземних мов». 17.12.2018р.
5. Фонд енергоефективності. GIZ. Сертифікат який засвідчує, що Мартинов В.Л, прослухав курс навчання тренерів, тривалістю 72 години за програмою « Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності». м.Київ. 27.06.2019р
6. Пройшов стажування (підвищення кваліфікації) у дистанційному режимі на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та компьютерної графіки фізико-математичного факультету з 21.02.22 по 10.06.22 без відриву від роботи ( наказ №514п від 01.02.2022).

 
Перелік навчальних дисциплін
 
«Енергоефективність будівель і споруд» (лекц. – 24 год, практ. – 36 год, курсове проектування – 128 год);
«Будівельна фізика» (практ. – 46 год, курсове проектування – 126 год, лаб. – 18 год);
«Основи архітектури будівель і споруд» (лекц. – 36 год, практ. – 48 год, курсове проектування –120 год);
«ДЦП. АК. Архітектура будівель і споруд» (лекц. – 24 год, практ. – 12 год, курсове проектування – 16 год);
«Нові технології та будівельні матеріали» » (лекц. – 26 год, практ. – 10 год, курсове проектування – 8 год) та інше.
 
Напрями наукової діяльності
 
Сфера наукових інтересів – енергоефективні будівлі, сонячна енергія, прикладна геометрія, архітектурне проектування, підвищення енергоефективності будівель.
Research interests – energy efficient life, sleepy energy, applied geometry, architectural design, improvement of energy efficiency of life.

 
Наукова робота.
 

Основні напрями наукових досліджень: моделювання оптимальних параметрів енергоефективних будівель з метою підвищення енергоефективності.
Бере активну участь у науковій роботі міжнародних фахових науково-практичних конференціях, має публікації статей як у вітчизняних, так і зарубіжних виданнях, є співавтором у написанні державних стандартів України.
Виконував обов’язки заступника керівника відділу науково-технічних досліджень та чисельного й комп’ютерного моделювання БНЕС у Центрі КНУБА з фінансуванням коштом Європейського Союзу.
Має понад 30 років педагогічного стажу, опубліковано більше 160 наукових праць. Викладав дисципліни: енергоефективні будівлі та споруди, зелене будівництво та енергоефективні будівлі, архітектурні споруди, будівельна фізика, енергоаудит, паспортизація будівництва. Основний науковий напрямок моїх досліджень пов’язаний з підвищенням енергоефективності будівель.
Тема кандидатської дисертації «Моделювання проникнення сонячної радіації на грановані поверхні об’єктів архітектури».
Тема докторської дисертації присвячена «Моделювання оптимальних геометричних параметрів фасонних енергоефективних будівель».
Викладав у вищих навчальних закладах NZEB та на курсах з підготовки енергоаудиторів та інженерів з обстеження інженерних систем. Розробив авторський пакет додатків OPTPARAM для розрахунку оптимальних параметрів енергоефективних будівель. Брав участь у міжнародному дослідницькому проекті (Україна-Бельгія) «Українська економічна місія «Відновлювана енергетика – раціональне використання енергії» в Монс. Реалізував проект Єврокомісії. HORIZON 2020. Train-to-NZEB: Створення центрів знань. Ідентифікатор проекту: 649810, фінансується Європейським Союзом. Маю практичний досвід енергоаудитора та проектувальника енергоефективних будівель). Також маю кілька кваліфікаційних сертифікатів, таких як «Сертифікат проектування будівель майже нульового енергоспоживання», «Інженер-проектувальник будинків з близьким до нульового енергоспоживання», «Енергоаудит. Обстеження інженерних систем будівлі», «Енергоаудит. Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель», «Сертифікат про підготовку енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності».

Виконував науково-дослідну держбюджетну роботу на теми:
«Розробка методології системного застосування енергоефективних заходів в історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах (кампусах)» 6ДБ-2017. Номер державної реєстрації: 0117U004846;
«Створення методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження енергоактивних біосферосумісних об’єктів будівництва в умовах України»/ В. О. Плоский, О. В. Сергейчук, В. Л. Мартинов: звіт до НДР/КНУБА. Київ: КНУБА, 2015 (Тема № 5ДБ-2014) та ін.

Проводив науково-дослідну роботу на теми:
«Проведення досліджень щодо оптимізації технічних рішень теплового захисту будинків та розроблення рекомендацій для проектування енергоефективних (пасивних) будинків із мінімальним використанням теплової енергії» [Текст]/С. Г. Буравченко, О. В. Гордзялковська, В.Л. Мартинов [та ін.]: звіт до НДР/ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва». К.: УкрНДIпроцивільсільбуд, 2011 (Тема № Н-11-190-09);
«Проведення досліджень щодо термореконструкції будівель 60-х років з метою мінімального використання теплової енергії» [Текст]/О. В. Сергейчук, В. С. Буравченко, В. Л. Мартинов: звіт до НДР/КНУБА. Київ: КНУБА, 2012. (Тема № Н-12-186-07) та ін.
10. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.
Член трьох вчених рад із захисту докторських дисертацій Д26.056.06 , Д26.056.04, Д26.056.09 у КНУБА.
11. Міжнародне співробітництво.
Виконавець проекту European Commission. HORIZON 2020. Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs. Project ID: 649810, який фінансувався коштом Євросоюзу, та має відповідні документи, що це підтверджують.
12. 2018 року отримав сертифікат, який засвідчує достатньо високий рівень володіння англійською мовою (рівень В2).
Впровадження наукових досліджень.
Наукові дослідження полягають у розробці геометричних моделей засобів та методів для вирішення комплексних задач з підвищення енергоефективності будівель.
Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проєктну практику та нормативні документи.
Результати досліджень були впроваджені у нормативні документи України в галузі будівництва ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення», у проєктну практику (17 архітектурних об’єктів в Україні) у навчальний процес (підготовка фахівців з проєктування та зведення будівель з близьким до нульового енергоспоживанням у рамках Проекту «Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs» програми ЄС «Горизонт 2020» та підготовка студентів-архітекторів КНУБА з дисципліни «Будівельна фізика»).
За результатами наукових досліджень опубліковано понад 160 наукових робіт.

 
Нормативні документи

 
Будівельна кліматологія : ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 / Мінрегіонбуд України ; [редкол. : Г. Фаренюк, Є. Колесник, О. Сергейчук, В. Мартинов та ін. ; відп. ред. А. О. Луковська]. – Київ : Держ. підпр-во «Укрархбудінформ», 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).
Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення : ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 / Мінрегіонбуд України ; [ редкол. : О. Підгорний, О. Сергейчук, Г. Фаренюк, В. Мартинов та ін. ; відп. ред. А. О. Луковська]. – Київ : Держ. підпр-во «Укрархбудінформ», 2010. – 81 с. – (Національний стандарт України).

 
Публікації у 2022році

 
1. Мартинов В.Л.., Чирва Т.Л., Гресь К. Аналіз можливості підвищення енергоефективності будинків у малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності/ ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» , напрям АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО ТА ДИЗАЙН (м. Київ, 05-07 квітня 2022р.). – К.: НАУ, 2022
 
2. Чирва Т.Л., Мартинов В.Л., Чирва В.М. Вплив гірничих вибухів на будівлі і споруди /III Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» Львів 2022. С.18-19.
 
3. Мартинов В.Л., Чирва Т.Л., Гресь К. Оптимізація розташування геліосистем в модульних та індивідуальних будинках / The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan. 1153 p. (94-95).
 
4. Мартинов В.Л., Чирва Т.Л., Оптимізація розподілу утеплювача по теплоізоляційній оболонці енергоефективних будівель /Прикладна геометрія та інженерна графіка міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 102. – К.: КНУБА, 2022 р. – С. 91–96
 
5. Viacheslav Martynov, Gennadii Virchenko, Iryna Usenko, Olena Scherbakova. Optimizing the orientation of discretely rotating energy efficient buildings// Proceeding of ecocomfort 2020 Lecture Notes in Civil Engineering ISBN 978-3-030-57339-3 Volume 102 (2022),p.212-220 SCOPUS (відправлена до друку) https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9 ORCID: 0000-0002-0822-1970
 
6. Krivenko O, Pidgornyi A., Zaprivoda V. , Martynov V. Zaprivoda A. Geometric Aspects of Modeling Real Conditions of Solar/Irradiation of Energy Efficient Architectural Objects/ICGG2022, 035, v1: ’Geometric Aspects of Modeling Real Conditions of Solar Irradiation . SCOPUS (відправлена до друку)
 
7. Martynov V. Krivenko O. Zaprivoda V. «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY. VOLUME 2». Монографії присвоєно Міжнародний стандартний книжковий номер США: ISBN 978-1-7364133-6-4 та ідентифікатор цифрового об’єкта DOI : 10.51587/9781-7364-13364-2022-006. Видавництво “GS publishing service” (США) 2022. -186Р.
 
8. Martynov V., Ploskyii V., Sergeychuk O., Virchenko G., Usenko V., Tereschuk M. Improving efficiency energy systems – photovoltaic modules and solar collectors in construction/ IEEE Ukraine Section IE/PE/PEL Societies Joint Chapter. SCOPUS (відправлена до друку).
 
ІІ. Наукові та навчально-методичні роботи
 
№ пор Назва Харак-тер праці Вихідні дані Обсяг
(стор.) Співавтори
 
1 Оптимізація параметрів форми, утеплювача, орієнтації енергоефективних будівель з урахуванням вимог з освітлення та інсоляції Стаття Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 8. – С. 207–214.
Фахове видання 8.
 
Forms parameter optimization, insulation, orientation, energy efficient buildings to meet the requirements of lighting and insulation Тези доповідей Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: «Енергоінтеграція – 2016» : зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2016. – С. 40.
 
Гармонізація пропорцій енергоефективних будівель Стаття Теорія та практика дизайну. Технічна естетика : зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2017. – Вип. 10. – С. 164–172.
Фахове видання
 
Оптимізація розташування енергогенеруючих вікон за термомодернізації будівель в історично сформованих кампусах Стаття Сучасні проблеми моделювання: зб. нак. праць – Мелітополь: Відавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 9. – С. 131-135.
Фахове видання
 
До питання збереження образу істричних будинків при використанні фотоелектричних модулів у навчально-житлових університетських комплексах Стаття Міжвідомчий науково-технічний збірник «Технічна естетика та дизайн»– Київ, КНУБА 2017. – С.36-41.
Фахове видання 5/3 Хорсев П.В.,
Корба Д.
 
Оптимізація розташування енергогенеруючих вікон на гранях будівель в історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах [Текст] Стаття Міжвідомчий науково-технічний збірник «Нові технології будівництва» – Київ, ДП НДІБК 2017. Випуск № 62/1 – С. 29-32
Фахове видання 4/2 В. Лялько,
Д. Корба
 
Оptimization of ploting photoelectric modules on construction grants in educational housing university campaigns Тези доповідей
International scientific-practical conference of young scientists BUILD- MASTER- CLASS-2017 – Kuiv, KNUCA – P. 74. 1 Corba D. Ekele Diamandga Remi
 
Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданного класа энегоэффективности в учебно-жилых университетских комплексах (кампусах) [Текст] Тези доповідей
Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: «Енергоінтеграція – 2017» : зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2017. – С. 40-44. 5/4 Икхалеа Едесири Бриджет
 
Моделирование оптимальных параметров теплоизоляционной оболочки зданий заданного класа энегоэффективности Тези доповідей
Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція–2017» : матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – С. 34.
 
10 Моделирование оптимальных параметров биосферосовместимых зданий заданного класса энергоэффективности Тези доповідей
Материалы VІІ Международной научно-практической конференции «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах». – Бердянск, 2017. –Том 2. – С. 74–78.
 
11 Минимизация обьема строительных материалов при термомодернизации зданий университетских кампусов
Стаття Наук.-техн. збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» – К.: НДІБМВ – 2018. С.34-38.
Фахове видання 4/2 С. А. Кожедуб
 
12 Графічний спосіб визначення раціональних геометричних параметрів теплоізоляційної оболонки при термомодернізації будівель кампусів Стаття Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 94. – К.: КНУБА, 2018 р. – С. 136–141
Фахове видання 6/3 С. А. Кожедуб
 
13 Моделювання оптимальних параметрів теплоізоляційної оболонки енергоефективних будівель у студентських містечках з метою зменшення кількості будівельних матеріалів
Стаття Наук.-техн. збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» – К.: НДІБМВ – 2018. – С. 136–141
Фахове видання
 
14 Визначення раціональної орієнтації вікон енергоефективних будівель кампусів Стаття Прикладні питання математичного моделювання. Херсон: ХНТУ, 2018. Вип. 1. С. 143-149
Фахове видання 7/4 Вірченко Г.А.
 
15 Особливості архітектурно-планувальної організації апарт-готелів Тези Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура та екологія» –К.НАУ, 2018 – с.43-45 3/1 Захарченко А.І
 
16 Визначення мінімально допустимої площі в будівлях студентських кампусів та апарт-готелів Тези БУД_МАЙСТЕР-КЛАС-2018:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – К.: КНУБА, 2018. – С.302-303. 2/1 А.І.Захарченко, О. Мелешко
 
17 Geneualization of one algorithm for constructing recurrent splines http://journals.uran.ua/eejet/article/view/128312 Стаття Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№2/4(92)2018), Mathematics and Cybernetics – applied aspects, Vol 2, No 4 (92) (2018), p. 53…62
SCOPUS
ORCID: 0000-0002-0822-1970
10/3 G. Tuluchenko, G. Virchenko, G.V.Getun
M. Tymofieiev
 
18 The definition of the optimal energy-efficient form of the building
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14611 Стаття International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 667-671
Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET SCOPUS
ORCID: 0000-0002-0822-1970
DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14611
9/3 Sergeychuk O.V.
Usenko D.
 
19 Geometrical modeling of the unfolding of spatial rod structures, similar to the four –link pendulum in weightless
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141855
Стаття Восточно-Европейский журнал передовых технологий (№5/2(95)2018), Аpplied Mechanics, Vol 5, No 7(95) (2018), p. 70…80
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141855
SCOPUS
ORCID: 0000-0002-0822-1970
10/2 L.Kutsenko,V.Vanin,O.Semkiv,L. Zapolskiy,O. Shoman,G.Morozova,V. Danulenko,B. Kryvoshei,O. Kovalov
20 Аpplying using structural-parametricgeometric models forrational designof technological processes in mechanical engineering
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27308 Стаття International Journal of Engineering & Technology
, 7 (4.8) (2018) 570-574 Website: www.sciencepubco.com/index.php
5/2 G. Virchenko, O. Sergeychuk,
I. Usenko
 
21 Optimization of forms and size of windows for energy conservation
https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27278 Стаття International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 399-403
Website: www.sciencepubco.com
https://DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27278
5/2 O. Sergeychuk,
G. Virchenko, I. Usenko
 
22 Комплексна оптимізація геометричних параметрів
теплоізоляційної оболонки будівель при термомо-
дернізації Стаття Прикладна геометрія та інженерна графіка міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 95. – К.: КНУБА, 2019 р. – С. 141–149
Фахове видання
 
23 Development of a method for a computer model of a trajectory for the movement of a load of swinging spring
Стаття Восточно-Европейский журнал передовых технологий ( (№1.2019), Аpplied Mechanics, Vol 2, No 5 (95) (2019), p. 60…73

SCOPUS
ORCID: 0000-0002-0822-1970
DOI: 10.15587/1729-4061.2019.154191
ORCID: 0000-0002-0822-1970
http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/154191/157157
13/2 L. Kutsenko, V.Martynov, O. Semkiv, A. Kalynovskyi, L. Zapolskyi, O. Shoman,
G. Virchenko, V. Zhuravskij, V. Danylenko, N. Ismailova
 
24 Термомодернізація будівель, вимоги до показників енергоефективності Друков. Журнал «Вісник будівельника», № 2(11), 2019, с. 42-46
Фахове видання 5/2 Запривода В. І.,
Гетун Г.В.
 
25 Дo питання швидкoгo визначення oпoру теплoпередачi oгoрoджувальних кoнструкцiй пiд час прoведення енергoаудиту будiвлi
Тези БУД_МАЙСТЕР-КЛАС-2019:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – К.: КНУБА, 2019. – С.282-284. 2/1 Наскальний С., Марусич Д.
 
26 Oптимiзацiя oпoру теплoпередачi теплoiзoляцiйнoї oбoлoнки багатoпoверхoвих енергoефективних секцiйних будiвель для забезпечення заданoгo рiвня теплoвтрат
Тези БУД_МАЙСТЕР-КЛАС-2019:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених – К.: КНУБА, 2019. – С.112-113. 2/1 Oлександр Ласкавий студент1, Oлександр Лутoв студент1, Вoлoдимир Кравцoв студент1.
 
27 Development of models for the rational choice and accommodation of people in mobile technical vehicles when evacuating from buildings
Стаття Восточно-Европейский журнал передовых технологий ( (№1.2020), Mathematics and Cybernetics – applied aspects, Vol 4, No 4 (106) (2020), p. 29..36
SCOPUS
DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.209256
ORCID: 0000-0002-0822-1970
http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/12671 7/1 Viacheslav Martynov
Alexander Pankratov, Valentina Komyak, Kyazim Kyazimov, Vladimir Komyak, Andrii Naydysh, Alexander Danilin, Anatoliy Kosse, Gennadii Virchenko
 
28 Promising Trends in Design of LED Lighting Combined with Systems of Natural Lighting Стаття Proceeding of ecocomfort 2020
Lecture Notes in Civil Engineering ISBN 978-3-030-57339-3 Volume 100 (2020),p.212-220 SCOPUS https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9 ORCID: 0000-0002-0822-1970 8/2 Lidiia Koval, Volodymyr Yehorchenkov, Viacheslav Martynov (2020)
 
29 Моделювання раціональних параметрів опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівель
Стаття Прикладна геометрія та інженерна графіка міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 96. – К.: КНУБА, 2020 р. – С. 71–76
Фахове видання 6 Мартинов В.Л.
 
30 Development and principles of energy efficient residential buildings-complexes Стаття East European Scientific Journal. 2020. № (10) 61. – С.70-78. 9/5 Martynov V., Polozyuk S.,
 
31 Фактори що впливають на формування енергоефективних житлових будівель Тези АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 17 листопада 2020р.). – К.: НАУ, 2020. – С.149-150 2/1 Мартинов В.Л.
Полозюк С.Ю,
 
32 Принципи енергоефективних житлових комплексів Тези АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 17 листопада 2020р.). – К.: НАУ, 2020. – С.151-152. 2/1 Мартинов В.Л. Полозюк С.Ю
 
33 Підвищення класу енергоефективності будівель за рахунок раціонального розташування геліосистем Тези АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 12 – 14 листопада 2020р.). – К.: НАУ, 2020. – С.147-148. 2/1 Мартинов В.Л.
Полозюк С.Ю, Глухіх Ю., Курочка О.
 
34 Рациональное размещение т определение параметров окон энергоэфективных зданий Тези АРХІТЕКТУРА ТА ЕКОЛОГІЯ: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 12 – 14 листопада 2020р.). – К.: НАУ, 2020. – С.156-158. 2/1 Мартинов В.Л.
Полозюк С.Ю, Крамець. Я.С. Знайкевич, Н.В
 
35 Багатопараметрична оптимізація форми та товщини утеплювача прибудованої енергоефективної будівлі із заданою кількістю граней Стаття Прикладна геометрія та інженерна графіка міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 100. – К.: КНУБА, 2021 р. – С. 91–96
Фахове видання 6 Мартинов В.Л.
 
36 Моделювання оптимальних параметрів експлуатації геліосистем. Тези Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп.
IV міжнар. конф. ― Одеса : ОДАБА, 2021. ― 166 с. ISBN 978-617-7195-90-9
Експлуатація та реконструкція будівель і споруд : тези доп.
1/1 Мартинов В.Л
Лисяний А.С.

ІІІ. Навчально-методичні праці
 
37 Архітектура будівель і споруд.Книга 4. Технічна експлуатація і реконструкція будівель Підручник-довідник

Визначено дипломом 1 ступеня Академією Наук Вищої Освіти України Підруч
ник
Камянець-Подільський.: Рута, 2018р.–750с.
 

750/83 Плоский В.О., Гетун Г.В., Мартинов В.Л.
(всього 8 авторів)
 
38 Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Будівельгної фізики» (архітектурна світологія)» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 6.090200 – «Архітектура і містобудування» Методичні вказівки Київ КНУБА:,2020.–26с. 26 Мартинов В.Л.
 
39 «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY. VOLUME I».
Монографії присвоєно Міжнародний стандартний книжковий номер США:
ISBN 978-1-7364133-0-2
та ідентифікатор цифрового об’єкта
DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-001.
Монографія
(кол) Видавництво “GS publishing service” (США) 2021. -432Р.
432/8 Abuvatfa S.,
..Martynov V.
 
40 «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY. VOLUME 2».
Монографії присвоєно Міжнародний стандартний книжковий номер США:
ISBN 978-1-7364133-0-3
та ідентифікатор цифрового об’єкта
DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-002.
Монографія
(кол) Видавництво “GS publishing service” (США) 2021. -487Р.
487/6 Abuvatfa S.,
..Martynov V.
Sergeychuk O,
Virchenko G.
 
41 «SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY. VOLUME 2».
Монографії присвоєно Міжнародний стандартний книжковий номер США:
ISBN 978-1-7364133-6-4
та ідентифікатор цифрового об’єкта
DOI : 10.51587/9781-7364-13364-2022-006.
Монографія
(кол) Видавництво “GS publishing service” (США) 2022. -186Р.
186/6 Martynov V.
Krivenko O.
Zaprivoda V.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram