МАРТИНОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ

 

Доктор технічних наук, професор,
професор кафедри архітектурних конструкцій
Київський національний університет будівництва і
архітектури

Заcтупник завідувача кафедри архітектурних
конструкцій з наукової роботи

VIACHESLAV MARTYNOV
Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Architectural Constructions
Kyiv National University of Сonstruction and
Architecture
Deputy head of the department for scientific work of
the department of architectural construction

Teл. +380639950920
E-mail: arx.martynov@gmail.com

 

 

 

10.17

Мартинов В’ячеслав Леонідович

Web of Science /Publons

 

Scopus Author ID

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count- f&src=al&sid=ab3daf468047cd0022020fd6a0306511&sot=al&sdt=al&sl=48&s=A UTHLASTNAME%28Martynov%29+AND+AUTHFIRST%28Viacheslav%29&st1

=Martynov&st2=Viacheslav&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor= false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=fa lse&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previou sResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&au thSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferred

Name=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=0d30036ab852ce09 d69522c9f33c23f1

ORCID

0000-0002-0822-1970 https://orcid.org/0000-0002-0822-1970

ResearchGate

 

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=zy2oQpMAAAAJ

Основні напрями наукових досліджень: моделювання оптимальних параметрів енергоефективних будівель з метою підвищення енергоефективності (при новому будівництві та термомодернізації існуючої забудови).

Main directions of scientific research: modeling of optimal parameters of energy- efficient buildings with the aim of increasing energy efficiency (with new construction and thermal modernization of existing buildings).

 

Профіль викладача

Мартинов Вячеслав Леонідович – професор кафедри архітектурних конструкцій, доктор технічних наук.

Народився у 1962 у місті Полтава, Україна

Володіння мовою –українська, російська, англійська

Освіта

 1. Мартинов Вячеслав Леонідович, 1962 року народження.
 2. 1984 року   закінчив   архітектурний   факультет   Полтавського   інженерно- будівельного університету, спеціальність     1201 «архітектура», кваліфікація

«архітектор».

 1. Кандидат технічних наук з 1993 року.

Дисертацію виконував на тему “Моделювання надходження сонячної радіації на гранні поверхні архітектурних об’єктів” ( “Simulation of the arrival of solar radiation on faceted surfaces of architectural objects”), яку захищено „21” квітня 1993 року у спеціалізованій вченій раді Д26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України, отримав диплом КН №001817 від 21квітня 1993 року протокол № 53.

Доктор технічних наук із 2015 року.

Докторську дисертацію виконано на тему “Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми” («Modeling optimal geometric parameters of power-efficient sided-shape buildings») та захищено

„02” квітня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д26.056.06 Київського національного університету будівництва і архітектури МОН України, отримано диплом ДД №005040 від 15 грудня 2015 року.

 1. Вчене звання доцента кафедри архітектури будівель та міського будівництва присвоєно у 1997 році. Отримав атестат ДЦ АР №005789 від 4 липня 1997 року протокол №11.
 2. У 2002 році отримав диплом економіста за фахом 050106 «облік та аудит».
 3. Призначений на посаду професора кафедри архітектурних конструкцій КНУБА з

„26” серпня 2016 р. Наказ від „26” серпня 2016 р. № 1016/1.

 1. Вчене звання професора кафедри архітектурних конструкцій присвоєно у 2019 році. Отримав атестат ДЦ АР №005789
 1. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації складає 30 років.
 2. З 2017 року Академік НАН ВО України. Є членом Президії Національної Академії наук Вищої освіти України, керівником Північного наукового центру, академіком–секретарем відділення Будівництва та архітектури. Академії наук Вищої освіти України.

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну плідну наукову діяльність Національною Академією наук Вищої освіти України нагороджений Почесною грамотою та орденами: «Ярослава Мудрого, «Святейшего князя Володимира», медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності» , орденом

«Ярослава Мудрого».

 

 
   

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 42 роки. Науково-педагогічний стаж 30 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.

З 1984 року працював у Полтавскому ІСІ асистентом, молодшим науковим співробітником (до 1989 року):

 • 11.1989 по1993 рік аспірант кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, де успішно захистив кандидатську дисертацію.

– 1993 рік по 2001 рік – асистент, старший викладач, доцент кафедри архітектури будівель та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

 • 08.2001 – 25.08.2015 – доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки та дизайну, завідувач кафедри з 2004 по 2012 рік;
 • з 26.08.2016 – до цього часу – професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

 

Сертифікати

 1. Train-to-Nzeb. Horizon CERTIFICATE NERLO ZERO ENERGY BUILDING PROGECT DESIGN VIACHESLAV MARTYNOV. No UA 00015. 22.10. 2016.
 2. МОН України. Кваліфікаційний атестат № АА000032, шо засвідчує право Мартинову Вячеславу Леонідовичу проводити аудит енергетичної ефективності будівель. 12.2018р
 3. МОН України. Кваліфікаційний атестат № АБ000032, шо засвідчує право Мартинову Вячеславу Леонідовичу проводити обстеження інженерних систем будівель. 12.2018р
 1. Сертифікат № 24975 з вивчення англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2. Загальна кількість учбових годин «Перші Києвські державні курси іноземних мов». 17.12.2018р.
 2. Фонд енергоефективності. GIZ. Сертифікат який засвідчує, що Мартинов В.Л, прослухав курс навчання тренерів, тривалістю 72 години за програмою « Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності». м.Київ. 06.2019р
 3. Пройшов стажування (підвищення кваліфікації) у дистанційному режимі на кафедрі нарисної геометрії, інженерної та компьютерної графіки фізико- математичного факультету з 02.22 по 10.06.22 без відриву від роботи ( наказ

№514п від 01.02.2022).

Перелік навчальних дисциплін

«Енергоефективність будівель і споруд» (лекц. – 24 год, практ. – 36 год, курсове проектування – 128 год);

«Будівельна фізика» (практ. – 46 год, курсове проектування – 126 год, лаб. – 18 год);

«Основи архітектури будівель і споруд» (лекц. – 36 год, практ. – 48 год, курсове проектування –120 год);

«ДЦП. АК. Архітектура будівель і споруд» (лекц. – 24 год, практ. – 12 год, курсове проектування – 16 год);

«Нові технології та будівельні матеріали» » (лекц. – 26 год, практ. – 10 год, курсове проектування – 8 год) та інше.

 

Напрями наукової діяльності

 

Сфера наукових інтересів – енергоефективні будівлі, сонячна енергія, прикладна геометрія, архітектурне проектування, підвищення енергоефективності будівель.

Research interests – energy efficient life, sleepy energy, applied geometry, architectural design, improvement of energy efficiency of life.

 

9.   Наукова робота

Основні напрями наукових досліджень: моделювання оптимальних параметрів енергоефективних будівель з метою підвищення енергоефективності.

Бере активну участь у науковій роботі міжнародних фахових науково- практичних конференціях, має публікації статей як у вітчизняних, так і зарубіжних виданнях, є співавтором у написанні державних стандартів України.

Виконував обов’язки заступника керівника відділу науково-технічних досліджень та чисельного й комп’ютерного моделювання БНЕС у Центрі КНУБА з фінансуванням коштом Європейського Союзу.

 

Має понад 30 років педагогічного стажу, опубліковано більше 160 наукових праць. Викладав дисципліни: енергоефективні будівлі та споруди, зелене будівництво та енергоефективні будівлі, архітектурні споруди, будівельна фізика, енергоаудит, паспортизація будівництва. Основний науковий напрямок моїх досліджень пов’язаний з підвищенням енергоефективності будівель.

Тема кандидатської дисертації «Моделювання проникнення сонячної радіації на грановані поверхні об’єктів архітектури».

Тема докторської дисертації присвячена «Моделювання оптимальних геометричних параметрів фасонних енергоефективних будівель».

Викладав у вищих навчальних закладах NZEB та на курсах з підготовки енергоаудиторів та інженерів з обстеження інженерних систем. Розробив авторський пакет додатків OPTPARAM для розрахунку оптимальних параметрів енергоефективних будівель. Брав участь у міжнародному дослідницькому проекті (Україна-Бельгія) «Українська економічна місія «Відновлювана енергетика – раціональне використання енергії» в Монс. Реалізував проект Єврокомісії. HORIZON 2020. Train-to-NZEB: Створення центрів знань. Ідентифікатор проекту: 649810, фінансується Європейським Союзом. Маю практичний досвід енергоаудитора та проектувальника енергоефективних будівель). Також маю кілька кваліфікаційних сертифікатів, таких як «Сертифікат проектування будівель майже нульового енергоспоживання», «Інженер-проектувальник будинків з близьким до нульового енергоспоживання», «Енергоаудит. Обстеження інженерних систем будівлі», «Енергоаудит. Проведення аудиту енергетичної ефективності будівель», «Сертифікат про підготовку енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності».

 

Виконував науково-дослідну держбюджетну роботу на теми:

«Розробка методології системного застосування енергоефективних заходів в історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах (кампусах)» 6ДБ-2017. Номер державної реєстрації: 0117U004846;

«Створення методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження енергоактивних біосферосумісних об’єктів будівництва в умовах України»/ В. О. Плоский, О. В. Сергейчук, В. Л. Мартинов: звіт до НДР/КНУБА. Київ: КНУБА, 2015 (Тема № 5ДБ-2014) та ін.

 

Проводив науково-дослідну роботу на теми:

«Проведення досліджень щодо оптимізації технічних рішень теплового захисту будинків та розроблення рекомендацій для проектування енергоефективних (пасивних) будинків із мінімальним використанням теплової енергії» [Текст]/С. Г. Буравченко, О. В. Гордзялковська, В.Л. Мартинов [та ін.]: звіт до НДР/ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут

 

цивільного сільського будівництва». К.: УкрНДIпроцивільсільбуд, 2011 (Тема № Н-11-190-09);

«Проведення досліджень щодо   термореконструкції   будівель 60-х   років з метою мінімального використання теплової енергії» [Текст]/О. В. Сергейчук, В. С. Буравченко, В. Л. Мартинов: звіт до НДР/КНУБА. Київ: КНУБА, 2012. (Тема

№ Н-12-186-07) та ін.

10.   Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Член трьох вчених рад із захисту докторських дисертацій Д26.056.06 , Д26.056.04, Д26.056.09 у КНУБА.

11. Міжнародне співробітництво.

Виконавець проекту European Commission. HORIZON 2020. Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs. Project ID: 649810, який фінансувався коштом Євросоюзу, та має відповідні документи, що це підтверджують.

 1. 2018 року отримав сертифікат, який засвідчує достатньо високий рівень володіння англійською мовою (рівень В2).

Впровадження наукових досліджень.

Наукові дослідження полягають у розробці геометричних моделей засобів та методів для вирішення комплексних задач з підвищення енергоефективності будівель.

Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проєктну практику та нормативні документи.

Результати досліджень були впроваджені у нормативні документи України в галузі будівництва ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 «Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення», у проєктну практику (17 архітектурних об’єктів в Україні) у навчальний процес (підготовка фахівців з проєктування та зведення будівель з близьким до нульового енергоспоживанням у рамках Проекту «Train-to- NZEB: The Building Knowledge Hubs» програми ЄС «Горизонт 2020» та підготовка студентів-архітекторів КНУБА з дисципліни «Будівельна фізика»).

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 160 наукових робіт.

 

Нормативні документи

 

Будівельна кліматологія : ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 / Мінрегіонбуд України ; [редкол. : Г. Фаренюк, Є. Колесник, О. Сергейчук, В. Мартинов та ін. ; відп. ред. А. О. Луковська]. – Київ : Держ. підпр-во «Укрархбудінформ», 2011. – 123 с. – (Національний стандарт України).

Будинки і споруди. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення : ДСТУ-Н Б В.2.2-27:2010 / Мінрегіонбуд України ; [ редкол. : О. Підгорний, О. Сергейчук, Г. Фаренюк, В. Мартинов та ін. ; відп. ред. А. О. Луковська]. – Київ : Держ. підпр-во «Укрархбудінформ», 2010. –           81 с. – (Національний стандарт України).

 

Публікації у 2022році

 

 1. Мартинов В.Л.., Чирва Т.Л., Гресь К. Аналіз можливості підвищення енергоефективності будинків у малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності/ ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» , напрям АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО ТА ДИЗАЙН (м. Київ, 05-07 квітня 2022р.). – К.: НАУ, 2022
 2. Чирва Т.Л., Мартинов В.Л., Чирва В.М. Вплив гірничих вибухів на будівлі і споруди /III Міжнародна науково-практична конференція «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» Львів С.18-19.
 3. Мартинов В.Л., Чирва Т.Л., Гресь К. Оптимізація розташування геліосистем в модульних та індивідуальних будинках / The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan. 1153 p. (94-95).
 4. Мартинов В.Л., Чирва Т.Л., Оптимізація розподілу утеплювача по теплоізоляційній оболонці енергоефективних будівель /Прикладна геометрія та інженерна графіка міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 102. – К.: КНУБА, 2022 р. – С. 91–96
 5. Viacheslav Martynov, Gennadii Virchenko, Iryna Usenko, Olena Optimizing the orientation of discretely rotating energy efficient buildings// Proceeding of ecocomfort 2020 Lecture Notes in Civil Engineering ISBN 978-3-030- 57339-3 Volume 102 (2022),p.212-220 SCOPUS (відправлена до друку) https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9 ORCID: 0000-0002-0822-1970
 6. Krivenko O, Pidgornyi , Zaprivoda V. , Martynov V. Zaprivoda A. Geometric Aspects of Modeling Real Conditions of Solar/Irradiation of Energy Efficient Architectural Objects/ICGG2022, 035, v1: ’Geometric Aspects of Modeling Real Conditions of Solar Irradiation . SCOPUS
 7. Martynov            Krivenko                   O.          Zaprivoda          V.

«SCIENTIFIC RESEARCH OF THE XXI CENTURY. VOLUME 2». Монографії

присвоєно Міжнародний стандартний книжковий номер США: ISBN 978-1- 7364133-6-4 та ідентифікатор цифрового об’єкта DOI : 10.51587/9781-7364-13364- 2022-006. Видавництво “GS publishing service” (США) 2022. -186Р.

 1. Martynov V., Ploskyii V., Sergeychuk O., Virchenko G., Usenko V., Tereschuk M. Improving efficiency energy systems – photovoltaic modules and solar collectors in construction/ IEEE Ukraine Section IE/PE/PEL Societies Joint Chapter. SCOPUS ).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram