МІРОШНИЧЕНКО О.Ю.

Мірошниченко Олена Юріївна
– старший викладач кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва і архітектури. Відзначена почесною грамотою КНУБА.

https://orcid.org/0000-0001-9549-547X 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KlcJ9CUAAAAJ&hl=uk 

e-mail: miroshnychenko.oiu@knuba.edu.uaelenamiroshka@ukr.net 

тел. (044)244-96-13, к.333 вул. Освіти,4

Освіта 

У 1980 р. закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Основні процеси  хімічних виробництв і хімічна кібернетика». 

В 1986-1989 р.р. навчалась в аспірантурі в Київському політехнічному інституті на  кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів;. 

У 2019 році пройшла стажування на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів в  НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського» 

У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Комп’ютерні технології тестування  та дистанційного навчання», сертифікат СС 02070909/416-18 

У 2022 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи офісних технологій»,  сертифікат СП 02070909/0058-22 

Загальна інформація 

Загальний стаж 45 років, науковий стаж 40 років, науково-педагогічний стаж 34  роки. 

У 1980-1986 рр. працювала в Інституті газу АН УРСР молодшим науковим  співробітником. 1989-1996 р.р. працювала в Київському політехнічному інституті на  кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів молодшим науковим співробітником і  навчалась там в аспірантурі за напрямком «Автоматизація хімічних виробництв». 

З 1996 р. працювала науковим співробітником в лабораторії проблем моделювання в  екології Державного інженерно-екологічного комплексу КНУБА і за сумісництвом  старшим викладачем на кафедрі «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського  національного університету будівництва і архітектури. 

З 2013 р. – старший викладач кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища»  Київського національного університету будівництва і архітектури Автор більше 60 наукових і методичних праць, з яких 1 монографія, 3 навчальних  посібника, 5 курсів і конспектів лекцій. 

Перелік навчальних дисциплін 

 • Хімія навколишнього середовища (101 «Екологія», 183 «Технології захисту  навколишнього середовища») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1635 

 • Процеси і апарати промислових технологій(101 «Екологія», 183 «Технології  захисту навколишнього середовища») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1628 

 • Моніторинг довкілля (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього  середовища») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1603

 • Екотоксикологія (101 Екологія) 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1591 

 • Проектування природоохоронних систем та обладнання (183 «Технології захисту  навколишнього середовища») 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3511 

Керівник дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 101 «Екологія»,  183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Науково-методична робота 

Автор більше 60 наукових і науково-методичних праць. Є співавтором монографії, 3-х  посібників. Основні праці: монографія «Вплив фізичних і хімічних забруднювачів на еко і біосистеми», навчальний посібник «Фізико-хімічні методи Захисту біосфери», 2005 р.,  навчальний посібник «Математичні методи в екології», 2019; навчальний посібник  «Інженерні методи і технології у вирішенні екологічних проблем», 2016. Розробник 5  електронних навчально-методичних комплексів на освітньому сайті КНУБА  https://org2.knuba.edu.ua/course/ 

Напрями наукової діяльності 

Раціональне безпечне природокористування. Дослідження та моделювання процесів, що  проходять у складових навколишнього середовища. 

Публікації 

2022 

 1. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко, Денис Приймак Гелій як продукт  утилізації баластних газів агрегату синтезу аміаку /Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. «Society and Science:  

Interconnection»(November 26-28, 2022) Porto, Portugal Scientific Collection «InterConf+», 2022, випуск 134. с. 339-343 file:///C:/Users/User/Downloads/68.pdf 2. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко, Ілона Андрющенко, Юлія Тарабанова  Сучасні тенденції розвитку атомної енергетики та її техногенні радіаційні аспекти.  Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної  конференції «ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ». Київ 23-25 листопада 2022 р. с.  20 

http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0% D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf 

Олена Котовенко, Олена Мірошниченко Один з підходів до створення адаптивної  системи управління для вирішення задачі раціонального природокористування.  /Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference “Concepts for the Development of Society’s Scientifical Potention”, Praque, Czech Republic.  20.05.2022. Scientific Collection «InterConf+», 2022, 13 (109): 278-286 DOI 10.51582/interconf.19-20.05.2022.035 

file:///C:/Users/User/Downloads/35.pdf 

2021 

 1. Котовенко, О.А., Мірошниченко О.Ю. Один з підходів до оцінювання і  прогнозування витоків і міграції забруднювачів з пунктів захоронення токсичних 

відходів/Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю.//Комп’ютерне моделювання і  керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021: збірник наукових статей Дев’ятої  міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р.–Київ: КПІ  ім. Ігоря Сікорського, 2021.–С. 53–57. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41319/1/KMKTT-2021_p53-57.pdf 2. О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко Один із підходів до дослідження водних  екосистем j. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences,  VIII(30), Issue: 244, Budapest,2020 Dec. p-ISSN 2308-5258e-ISSN 2308-1996 http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_244_30.pdf 3. Дудко Р.І. – магістр, Котовенко О.А, Мірошниченко О.Ю. Моделі дослідження  операцій у вирішенні задач раціонального природокористування. І Всеукраїнський  круглий стіл «Екологічна безпека держави», Київ 2021. С.64-69.  

https://itta.org.ua/pershij-vseukrainskij-kruglij-stil-ekologichna-bezpeka-derzhavi/ 4. Котовенко О.А, Мірошниченко О.Ю., Кузьмішина Р. Проблема медичних відходів.  ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Екологічна безпека держави», Київ 2021 с. 33-36 https://itta.org.ua/wp 

content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseuk ra%D1%97nskogo.pdf 

 1. Котовенко О.А, Мірошниченко О.Ю., Яковенко В.В. Оцінка та зниження впливу  на довкілля гальванічних виробництв. . ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Екологічна  безпека держави», Київ 2021 с. 37-39 https://itta.org.ua/wp 

content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseuk ra%D1%97nskogo.pdf 

 1. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко, Денис Приймак Один з підходів до  утилізації танкових та продувочних газів агрегату синтезу аміака. ІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія» ЕРЕ-2021. С.60-61  http://www.ere.org.ua/data/програма та тези виступів.pdf

2020 

 1. О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко Один із підходів до дослідження водних  екосистем j. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences,  VIII(30), Issue: 244, Budapest,2020 Dec. p-ISSN 2308-5258e-ISSN 2308-1996 http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_244_30.pdf
 2. Kvitka O., Kotovenko O., Miroshnychenko O. Decompositional approach in solving the potentional hazard technological process problem control on methane conversion unit example. / Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого  розвитку. Зб. наук. статей . – Київ: НТУУ, 2020. – 377-382 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34026/3/msct-2020_p377-382.pdf 3. Антон Маслюк, Олена Котовенко, Олена Мірошниченко Вплив на навколишнє  середовище видобутку урану шахтним способом Build-Master-Class-2020: International scientific-practical conference of young scientists, 25–27 November, 2020:  Proceedings. Kyiv: KNUCA, 2020. с.216-217, bmc-2020_articles-1.pdf 

2019 

 1. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Математичні методи в екології. Частина 1.  Математичні методи наближеного обчислення і їх застосування в екології:  навчальний посібник. – Київ: КНУБА, 2019.- 48.с
 2. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Метод функціональної прогностичної  діагностики як інструмент попередження екологічних катастроф/ Комп’ютерне  моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку. Зб. наук. статей . – Київ: НТУУ, 2019. – 285-289 https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27901/1/msct 2019-285-289.pdf
 3. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Функціонально-структурний аналіз в  дослідженні системи «полімерна мембрана–вода» Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII(26), Issue: 215, Budapest, 2019 Dec. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vii_215_26.pdf
 4. Маслюк А.В., Мірошниченко О.Ю. Проблема відходів з поліетилентерафталату /Зб. тез Міжнародна науково-практична конференція «Зелене будівництво»12-13  листопада 2019 р., Київ: КНУБА, с.21-22 

https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2331Зелене%20будівництв о.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сертифікати, стажування

Мирошниченко

Сертификат Мирошниченко 1

Сертификат Мирошниченко 2

Сертификат Мирошниченко 3

Сертификат Мирошниченко 4

Сертификат Мирошниченко 5

сертифікат Мірошниченко Комп.технології

сертифікат Мірошниченко Осн.оф.технологій 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram