Міжнародні наукові проєкти

                                                              Відповідно до Концепції стратегічного розвитку КНУБА

Метою та завданням міжнародної діяльності університету є:

СТРАТЕГІЧНОЮ МЕТОЮ: на підставі досягнення високого рівня конкурентоспроможності в навчально-виховній та науково-дослідній
діяльності здійснити гідне і взаємовигідне входження Університету у світове гуманітарно-освітнє середовище.

Основними завданнями у сфері міжнародного співробітництва є:

1.       Налагодження ефективних зв’язків з Міністерством закордонний справ України, посольствами України за кордоном та посольствами зарубіжних країн в Україні, представниками відомих міжнародних компаній з метою ефективного впровадження заходів з інтернаціоналізації роботи Університету;

2.        Забезпечення якісних умов для зміцнення навчальних, наукових, культурних зв’язків із зарубіжними партнерами в рамках дво- та багатосторонніх договорів;

3.       Розширення співпраці з міжнародними профільними організаціями, встановлення зв’язків з Міжнародними асоціаціями університетів;

4.       Активна взаємодія з Міжнародними професійними об’єднаннями – FEANI, EUCEET, RICS, FIDIC тощо;

5.       Здійснення моніторингу якості освіти в Університеті із залученням іноземних фахівців;

6.       Забезпечення якості освітніх послуг та збільшення обсягів підготовки спеціалістів із числа іноземних громадян відповідно до отриманих Університетом ліцензій;

7.       Участь у міжнародних освітніх і культурних виставках в Україні і за кордоном з метою розширення інформаційної бази про
шляхи ро
звитку світової гуманітарної сфери та демонстрування власних освітніх технологій і напрацювань;

8.       Зміцнення стратегічного співробітництва Університету з закладами вищої освіти зарубіжних країн у галузі освітніх, наукових обмінів, навчання студентів, стажування магістрів, науково-педагогічних працівників;

9.       Створення Ради з міжнародної діяльності Університету з метою формування механізмів взаємодії факультетів і підрозділів Університету для підвищення результативності міжнародної роботи;

10.    Упровадження нових форм Міжнародної роботи Університету в період літніх канікул: мовні школи, наукові лекторії, Міжнародні крос-культурні проекти, студентські форуми;

11.    Сприяння раді студентського самоврядування в організації волонтерської роботи в рамках різних міжнародних заходів і програм.

Відповідно Стратегії інтернаціоналізації КНУБА:

Девіз Університету: Вчимо будувати майбутнє!

Міжнародне співробітництво визначено одним із ключових напрямів розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури. В умовах конкуренції між  ЗВО за залучення талановитих абітурієнтів, задоволення освітніх потреб студентів, підвищення фахового рівня науково-педагогічних працівників та співробітників критично важливим є пошук академічних партнерів та участь у
міжнародних наукових і освітніх проектах та програмах.

Стратегічною метою міжнародної співпраці Університету є входження у світове освітнє співтовариство шляхом досягнення високого рівня конкурентоспроможності в освітній та науково-дослідній діяльності.

 

Відповідно Стратегії інтернаціоналізації КНУБА:

 

Партнерами КНУБА є 50 університетів з 25 країн, включаючи США, а також країни Європи, Азії і Південної Америки. В університеті навчаються громадяни понад тридцяти зарубіжних країн.

КНУБА є членом міжнародних організацій, таких як:

1)     Європейська асоціація підготовки будівельних кадрів (EUCEET Association)

2)     Європейська федерація національних асоціацій інженерів (FEANI)

3)     Міжнародна федерація інженерів-консультантів (FIDIC)3

Одним з важливих напрямів міжнародної співпраці КНУБА є участь у реалізації міжнародних програм і проектів, зокрема: ERASMUS+, Horizon 2020, Visby, COST.

На основі угод з партнерськими закладами вищої освіти в Університеті працюють програми подвійних дипломів.

Крім того, науково-педагогічні працівники Університету виконують науково-дослідні роботи спільно з представниками наукових установ та закладів освіти зарубіжних країн, серед яких Національна академія наук Білорусі, Канський університет Нижньої Нормандії, Міжнародна спілка охорони природи та природних ресурсів, Академія аерокосмічних технологій м. Шеньчжень (КНР) тощо.

 

В 2022-2023 р. продовжуються розширення меж міжнародного простору:

1.   Започатковано проект – ПОВОЄННА ВІДБУДОВА УКРАЇНИ – ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ.

2. Започатковано співпрацю з :

Ø  Школою Архітектури в Осло (Королівство Норвегія)

Ø  Вааський університет (Фінляндія)

Ø  Університет ГАЗІ (Туреччина)

Ø  Асоціацією робітничих професій Туреччини (Туреччина)

Ø  Приватний Університет Марракеш (Королівство Марокко)

Ø  Міжнародний університет Агадір (Королівство Марокко)

Ø  Селезький університет технологій (Республіка Польща)

Ø  Університет подальшої освіти Кремс, Департамент будівництва та екології
(Австрія)

Ø  Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Ø  Природничий університет в Любліні (Польща)

Ø  Люблінський католицький університет (Польща)

Ø  Неапольський університет Пафос (Кіпр)

Ø  Бранденбурзьким технологічним університет Котбус – Сенфтенберг, (Німеччина)

Ø  Каунаський технологічний університет. м. Каунас (Литва)Туреччини, ведуться перемовини з Міжнародною будівельною компанією SAMBOL  створення Центру турецької культури в Україні.

3. Під егідою USAID підписано відкритий МЕМОРАНДУМ ПРО МЕРЕЖЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО щодо захисту Культурної спадщини України засобами солідарного та волонтерського туризму у контексті солідарної економіки у воєнний та повоєнний час (у межах Київської області, як пілотного регіону).

 

4. Проводиться обмін студентами та викладачами на міжнародному рівні:

Ø  Участь студентів за програмами академічної мобільності – 40

Ø  Учать викладів за програмами академічної мобільності – 10

5. Викладачі університету приймають участь в міжнародних освітніх, наукових, науково-практичних конференціях:

Ø   В якості організатора та
співорганізатора – 32

Ø   В якості учасника – 70

6. Участь в діючих міжнародних освітніх програмах подвійних дипломів:

Ø   Архітектурний факультет

Ø   Факультет інженерних систем та екології

Ø   Факультет автоматизації та інформаційних технології

Ø   Факультет урбаністики та просторового планування

                                                          Список наукових проєктів, виграних КНУБА на конкурсній основі у 2018-2023 рр.

1.    
Проект КНУБА № 6363 «Розробка нової технології синтезумагнітних нанопорошків для комплексної очистки промислових стічних вод» (з 2018 по 2020 рр.) Замовник – Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Виконавці – Кочетов Г.М., Пріхна Т.О., Самченко Д.М., Чернишев Д.О., Михальченко С .В., Присяжна О.В., Козирєв А.В., Аргатенко Т.В. Фінансування – 690 тис. грн.

2.    
    Грант COST Action ES1403 «New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS)» (з 2014 по 2018 рр.) https://www.cost.eu/actions/ES1403/#tabs. Виконавець – Кочетов Г.М. Фінансування – 55 тис. грн.

3.    
  Грант COST CA 18224 «Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)» (з 2019 р. по 2024 р.) https://www.cost.eu/actions/CA18224/. Виконавці – Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Ластівка О.В. Фінансування – 40 тис. грн.

4.    
Грант COST TU1301 «NORM for Building materials (NORM4BUILDING)» (з 2013 р. по 2018 р.) https://www.cost.eu/actions/TU1301/. Виконавці – Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Паська А.В., Петропавловський О.М. Фінансування – 140 тис. грн.

5.    
Грант COST TU 1404 «Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures» (з 2014 р. по 2018 р.)
https://www.cost.eu/actions/TU1404/. Виконавці – Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Фінансування – 140 тис. грн.

6.    
 Грант COST Action CA 15202 «Self Healing concrete: the path to sustainable construction». (з 2016 р. по 2021 р.) https://www.cost.eu/actions/CA15202/. Виконавці – Кривенко П.В., Руденко І.І., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П. Фінансування – 40 тис. грн.

7.    
  Грант на україно-литовський сумісний науковий проєкт «Протидія транспорту агресивних іонів SO42- і Cl- в армованому сталевою арматурою портландцементному бетоні для морського будівництва». (з 2022 р. по 2023 р.). Виконавці – Кривенко П.В., Руденко І.І., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П. Бойко О.В. Фінансування – 270 тис. грн.

8.    
  Грант Україно-польський Виконавці – Чернишев Д.О., Івашко Ю.В., Івашко О.Д. Фінансування – 240 тис. грн.

Грант Україно-польський «Оцінка вибраних історичних житлових масивів (у Кракові та Києві), що виникли на основі території Ебенезера Говарда «Місто-сад» з точки зору сучасних вимог еко-міста» Виконавці – Чернишев Д.О., Мамедов А.М. Фінансування – 199 тис. грн.

 

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram