Наукова діяльність

Scientific activity Наукові дослідження ведуться за напрямами:
 • Тема: «Дослідження фізичних факторів техногенного походження виробничих ризиків та засоби їх зниження». (2021-2033рр.)
  Обліковий номер RK реєстрації 0121U111535 від 12-06-2021.
  Мета: Вироблення дослідних зразків та дослідження захисних властивостей композиційних металополімерних матеріалів на основі металовмісних структур для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Розроблення рідких та твердих тонких облицювальних матеріалів композиційної структури для зниження рівнів техногенних фізичних полів. Дослідження щодо створення будівельних матеріалів з екрануючими властивостями. Індекс УДК: 684.4:331.4; 684.4:331.34; 684.4:658.34, 539.421:620.179.17.
  Керівник науково-технічної роботи в УкрНті д.т.н., проф. Глива В.А.
 • Тема:«Теорія та методика навчання фізики у будівельних закладах вищої освіти». (2021-2026 рр.)
  Номер держреєстрації RR0121U111560. Наказ № 243 від 03.05.2021.
  Мета: наукове обґрунтування і розроблення методичних засад навчання фізики майбутніх фахівців будівельної галузі; підвищення рівня фахової компетентності студентів через прирощення її змісту за компонентом, що містить професійно орієнтовані знання з фізики. Індекс УДК 378.371:53
  Керівник наукової теми к.п.н. Петруньок Т.Б.
  Виконавці: Бурдейна Н.Б., Григорчук О.М.
Публікації у фахових журналах:
2024 р.:
 • Gasan, Y., Drozdova, O., Tarasevych, V., Hryhorchuk, O. (2024). Effective Method of Improving the Performance Properties of Wall Products On the Basis of the Gypsum Binder . American Journal of Chemical Engineering, 12(2), 29-33. – Режим доступу: http://www.ajche.org/article/10.11648/j.ajche.20241202.12

Звіт про виконання наукової роботи кафедри за 2023 рік
2023 р.:
  1. Vasyl Klapchenko, Valentyn Glyva, Irina Kuznetsova Fragmented physical statistics as the basis of alternative energy // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» («Багатофункціональні енерго- та ресурсоефективні екологічно безпечні технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях економіки»), 22-24 листопада 2023, Київ, КНУБА, с.106-107. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  2. Валентин Глива, Григорій Краснянський, Ірина Азнаурян, Олег Бесараб, Олеся Зарембовська Механізм іонізації повітря приміщень світлодіодними джерелами УФ-С діапазону // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» («Багатофункціональні енерго- та ресурсоефективні екологічно безпечні технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях економіки»), 22-24 листопада 2023, Київ, КНУБА, с.108-109. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  3. Віталій Тарасевич, Юрій Гасан, Олександр Григорчук, Дар’я Танасієнко Дослідження токсикологічної безпеки виробництва та експлуатації виробів із сіркогіпсового композиту // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» («Багатофункціональні енерго- та ресурсоефективні екологічно безпечні технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях економіки»), 22-24 листопада 2023, Київ, КНУБА, с.109-110. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  4. Валентин Глива, Борис Болібрух, Максим Довгановський Засади проєктування матеріалів для блокування інфрачервоного випромінювання // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» («Багатофункціональні енерго- та ресурсоефективні екологічно безпечні технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях економіки»), 22-24 листопада 2023, Київ, КНУБА, с.111-112. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  5. Валентин Глива, Лариса Левченко, Михайло Кашлев Моніторинг інфразвукового навантаження на території, прилеглі до об’єктів енергетики // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» («Багатофункціональні енерго- та ресурсоефективні екологічно безпечні технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях економіки»), 22-24 листопада 2023, Київ, КНУБА, с.112-113. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  6. Наталія Бурдейна, Яна Бірук Способи раціоналізації ефективності композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Ресурси. Енергія» («Багатофункціональні енерго- та ресурсоефективні екологічно безпечні технології в архітектурі, будівництві та суміжних галузях економіки»), 22-24 листопада 2023, Київ, КНУБА, с.113-114. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  7. Григорчук О. М., Тарасевич В. І., Найко В. А. Графічні задачі з фізики: питання класифікації // Матеріали VІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 16 листопада 2023 року, Київ, КНУБА, с.74-77. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  8. Власова А. Ю., Григорчук О. М. Застосунок «Xodo PDF Reader & Editor» як один з інструментів роботи викладача // Матеріали VІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України» 16 листопада 2023 року, Київ, КНУБА, с.53-56. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  9. Glyva, V., Nazarenko, V., Burdeina, N., Leonov, Y., Kasatkina, N., Levchenko, L., Tykhenko, O., Krasnianskyi, G., Petrunok, T., & Biruk, Y. (2023). Determining the efficiency of using led sources of ultraviolet radiation for ionization and disinfection of room air. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (123), 23–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.282784 – Режим доступу: https://journals.uran.ua
  10. Vitalii Tarasevych, Yurii Gasan. Corrosion-resistant facing material with serogypse composite // AIP Conference Proceedings 2684, 040025 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0120377 – Режим доступу: https://pubs.aip.org/
  11. Тарасевич В. І., Гасан Ю. Г., Григорчук О. М. Дослідження структуроутворення в’яжучих у процесі тверднення в технології просочення гіпсобетонів у розплаві сірки // Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій», 27-28 квітня 2023, Одеса, ОДАБА, с.136-137. – Режим доступу: https://odaba.edu.ua
  12. Азнаурян І.О. Використання ВЕБ-сайту «Rapid test for student» як засобу перевірки знань при он-лайн тестуванні / Азнаурян І.О., Петруньок Т.Б., Погребняк Ю.М. // Тринадцята міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”. – Баку – Харків – Жиліна, 26 – 27 квітня 2023 р., Том 1: секції 1, 3, 4. – с.43-44 – Режим доступу: https://nure.ua
  13. Глива В., Назаренко І., Бурдейна Н., Леонов Ю. Засоби знезараження, іонізації та очищення повітря у сховищах цивільного захисту. Робоча програма та тези доповідей. IV Міжнародна науково-практична конференція. Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Київ, КНУБА, 26-27 квітня 2023. С. 35-36. – Режим доступу: https://www.knuba.edu.ua
  14. Клапченко В. І., Кузнецова І. О., Краснянський Г. Ю. Універсальний механізм розвитку процесів самоупорядкування в системах тотожних частинок. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. №54. С. 122-131, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.54.122-131. – Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua/
  15. Григорчук О. М. Професійно орієнтована задача з фізики: аналіз змісту // О. М. Григорчук, В. І. Тарасевич, Т. Б. Петруньок // Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2023 року, Ірпінь : Університет ДФС України, 2023. - с. 74 - 76. – Режим доступу: https://dpu.edu.ua/
  16. Краснянський Г. Ю., Клапченко В. І., Азнаурян І. О. Прогнозування морозостійкості бетону за різних температур заморожування. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 53. С. 135 – 139, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.53.135-139. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
  17. Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І. Екранування електромагнітних полів екологічно чистими багатошаровими рідкими композиційними матеріалами градієнтного типу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»), 13-14 квітня 2023, Київ, КНУБА, с.411-414. – Режим доступу: www.knuba.edu.ua
  18. Краснянський Г. Ю., Клапченко В. І., Азнаурян І. О. Прогнозування морозостійкості бетону при різних температурах заморожування // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»), 13-14 квітня 2023, Київ, КНУБА, с.113-118. – Режим доступу: www.knuba.edu.ua
  19. The influence of UV-LED lamps radiation on indicators of microflora in university auditoriums / Nazarenko V.I., Leonov Yu.I., Glyva V.A., Burdeina N.B., Cherednichenko I.M., Pochta V.N., Holubeva A.O. Ukrainian journal of occupational health. 2023. Vol.19. No 1. P. 42-50 DOI: 10.33573/ujoh2023.01 – Режим доступу: https://ujoh.org
  20. Клапченко В. І., Кузнецова І. О., Краснянський Г. Ю. Фрагментована фізична статистика та процеси самоупорядкування в складних системах. Управління розвитком складних систем. Київ, 2023. № 53. С. 80 – 90, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2023.53.80-90. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
  21. Бурдейна Н.Б. Актуальні напрями удосконалення державних будівельних норм проектування нових і реконструкції існуючих закладів освіти. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2023. – Вип. 82. – с. 43-52. DOI: 10.32347/2076-815x.2023.82.43-52 – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua
  22. Григорчук О. М. Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект // О. М. Григорчук, В. І. Тарасевич, М. В. Ромах // Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів : зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, Умань, 21 березня 2023 року : у 2 ч. - Умань : ЦФЕНД, 2023. - Ч. 1. - С. 12 - 15. - Бібліогр. : 5 назв. – Режим доступу: http://www.economics.in.ua/
  23. Бурдейна, Н., Бірук, Я., & Ніколаєв, К. Розроблення матеріалів багатошарової структури градієнтного типу на основі рідких композицій для екранування електромагнітних полів. Екологічна безпека та природокористування. 2023. 45(1), 68–75. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.1.68-75 – Режим доступу: http://es-journal.in.ua/
  24. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Петруньок Т.Б., Бірук Я.І. Фізика та методи дослідження сировини і матеріалів: Конспект лекцій студента спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Навчально-методичний посібник – К.: КНУБА, 2023. – 168 с. – Режим доступу: друковане видання
  25. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Петруньок Т.Б., Бірук Я.І. Фізика та методи дослідження сировини і матеріалів: Протоколи лабораторних робіт студента спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Навчально-методичний посібник – К.: КНУБА, 2023. – 104 с. – Режим доступу: друковане видання
  26. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Петруньок Т.Б., Бірук Я.І. Фізика. Конспект лекцій студента: Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник – К.: КНУБА, 2023. – 168 с. – Режим доступу: друковане видання
  27. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Петруньок Т.Б., Бірук Я.І. Протоколи лабораторних робіт. Частина ІІ: Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник – К.: КНУБА, 2023. – 88 с. – Режим доступу: друковане видання
 • 2022 р.:
  1. Ivashko, Y., Dmytrenko, A., Hryniewicz, Petrunok, T., & Yevdokimova, T. (2022). "Official" and "private" parks of the XVIII–XIX centuries through the prism of general landscape trends of the time. Landscape Architecture and Art, 20(20), 24–36. https://doi.org/10.22616/j.landarchart.2022.20.03 Scopus – Режим доступу: https://journals.llu.lv
  2. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Петруньок Т.Б., Бірук Я.І. Фізика. Протоколи лабораторних робіт. Частина І: Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Навчально-методичний посібник – К.: КНУБА, 2022. – 100 с. – Режим доступу: друковане видання
  3. O. Zaporozhets, L. Levchenko, V. Glyva and N. Burdeina "Environment Impact Assessment for New Wind Farm Developments in Ukraine," 2022 IEEE 8th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 386-389. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org
  4. Levchenko, L., Ausheva, N., Burdeina, N., Aznaurian, I., Biruk, Y., Kasatkina, N., Matvieieva, I., Nazarenko, V., Nikolaiev, K., Tykhenko, O. Development of models of the electromagnetic environment in buildings and urbanized areas. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (120)), 35–45. 2022. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.268439 Scopus – Режим доступу: http://journals.uran.ua
  5. Фролов, В. Ф. Екологічна конституція Землі – останній шанс виживання людства / Валерій Фролов, Тетяна Ткаченко, Ігор Купінський // Міжнародна науково-практична конференція 23-25 листопада 2022 р. «Екологія. Ресурси. Енергія», секція «Екосистеми та водні ресурси. Інженерія. Технології». К: LP, КНУБА. 2022 р., с.12. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
  6. Nehrii, S., Nehrii, T., Zolotarova, O., Glyva, V., Surzhenko, A., Tykhenko, O., & Burdeina, N. (2022). Determining Priority of Risk Factors in Technological Zones of Longwalls. Journal of Mining and Environment, 13(3), 751-765. doi: 10.22044/jme.2022.12142.2216 – Режим доступу: https://jme.shahroodut.ac.ir/
  7. O. Zaporozhets, L. Levchenko, V. Glyva and N. Burdeina, "Environment Impact Assessment for New Wind Farm Developments in Ukraine," 2022 IEEE 8th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2022, pp. 386-389, doi: 10.1109/ESS57819.2022.9969323. – Режим доступу: https://ieeexplore.ieee.org
  8. Chencheva, O., Burdeina, N., Lashko, Y., Shevchenko, V., & Petrenko, I. (2022). INFLUENCE OF DUST FORMATION DURING MECHANICAL PROCESSING OF CARBON-CARBON COMPOSITES ON THE RISK OF OCCUPATIONAL DISEASES. Labour Protection Problems in Ukraine, 38(3-4), 25-33. – Режим доступу: https://journal-nndipbop.com
  9. Краснянський, Г. Ю. Оцінка характеристик електромагнітного екранування при проектуванні облицювальних будівельних матеріалів / Григорій Краснянський, Ірина Азанурян, Олег Бесараб // Міжнародна науково-практична конференція 23-25 листопада 2022 р. «Екологія. Ресурси. Енергія», секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». К: LP, КНУБА. 2022 р., с.82. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
  10. Бурдейна, Н. Б. Використання рідких композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів промислової частоти, дуже високих та ультрависоких частот / Наталія Бурдейна, Яна Бірук // Міжнародна науково-практична конференція 23-25 листопада 2022 р. «Екологія. Ресурси. Енергія», секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». К: LP, КНУБА. 2022 р., с.82 - 83. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
  11. Григорчук О. М., Дугінов В. Є., Тарасевич В. І. Визначення електрорушійної сили (ЕРС) та внутрішнього опору джерела струму: графічний спосіб. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 9 (11). С. 52–63. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-9(11)-52-63 – Режим доступу: http://perspectives.pp.ua/
  12. Mathematical apparatus for modelling of the propagation the magnetic field electric machines with a given accuracy / L. Levchenko, V. Glyva, N. Burdeina // Сучасні інформаційні системи. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 5-9. – Режим доступу: http://ais.khpi.edu.ua/
  13. Levchenko L., Ausheva N., Karaeva N., Glyva V., Burdeina N. Calculation apparatus for modeling radio engineering and electrical engineering objects. AVIATION IN THE XXI-st CENTURY 2022. September 28, 2022 – September 30, 2022. National Aviation University (Kyiv, Ukraine). – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua
  14. Здановський В.Г., Глива В.А., Бурдейна Н.Б. (2022). Основні завдання впровадження міжнародних норм охорони праці в правове поле України. Екологічна безпека та природні ресурси , 42 (2), 47–58. – Режим доступу: http://es-journal.in.ua
  15. Бурдейна Н. Б., Бірук Я. І. (2022) Засоби підвищення ефективності рідинних матеріалів для екранування електромагнітних полів широкого частотного діапазону. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. Т 4(70) – С. 138-141 – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua
  16. Глива В.А., Бурдейна Н.Б., Зозуля С.В.. Моніторинг і нормалізація аероіонного складу повітря службових приміщень аеропортів. Матеріали X Всесвітнього конгресу "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", 28-30 вересня 2022 р Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна) – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua
  17. Nazarenko V.I., Cherednichenko I.M., Leonov Yu.I., Pochta V.N., Shevchenko A.V., Burdeina N.B., Yarygin A.V. The hygienic principles of using bactericidal ultraviolet monochrome led irradiators of the open type for premises air disinfecting. UKRAINIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 3(72) 2022, Vol.18, No 3, 2022. – Режим доступу: https://ujoh.org
  18. Tykhenko O., Burdeina N., Zozulya S. DETERMINATION OF THE PATTERNS OF THE CLIMATE PARAMETERS EFFECT ON THE INDOOR AIR QUALITY. The 9th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (September 25-27, 2022) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. Р. 65-70 – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/
  19. Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Назаренко В.І., Леонов Ю.І. Керування якістю повітря у сховищах цивільного захисту та його знезараження. Міжнародна науково-практична конференція “Руйнівні наслідки війни в Україні: перспективи подолання та відбудова”. Київський національний університет будівництва і архітектури. 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу Збройних Сил України. Uniwersytet Łódzki Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 04 листопада 2022 року – Режим доступу: https://test.knuba.edu.ua/
  20. Олександр Григорчук, Олександр Цоколенко, Галина Рокицька. Психолого-педагогічні основи навчання фізики студентів будівельних спеціальностей засобами розв’язування задач. Освітні обрії. 2022. № 1 (54). С. 70–76. DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.54.1.70-76 – Режим доступу: https://scijournals.pnu.edu.ua
  21. Матвєєва І.В., Бірук Я.І., Азнаурян І.О. Рідкі захисні композиції для екранування електромагнітних випромінювань радіотехнічних об’єктів аеродромів цивільної авіації // Матеріали X Всесвітнього конгресу "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", 28-30 вересня 2022 р., Київ, НАУ. – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua
  22. Гасан Ю. Г.,Тарасевич В. І., Дроздова О.В. Дослідження композиційного матеріалу на основі гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕС //Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки», 17-20 травня 2022, Одеса, ОГАСА, с.165-168. – Режим доступу: http:ogasa.org.ua
  23. Фролов В., Панова О. & Зозуля С. Прогнозування аеройонного складу повітря за наявності природних штучних джерел іонізації. Комунальне господарство міст, 1(168), 129-133. 2022. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2022-1-168-129-133 – Режим доступу: https://khg.kname.edu.ua
  24. Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І. Методичні засади автоматизації проектування рідких композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів. Проблеми інформатизації: десята міжнародна науково-технічна конференція. 24 – 25 листопада 2022 року. Том 1. С. 102 – Режим доступу: https://nure.ua
  25. Панова О.В., Левченко Л.О., Фролов В.Ф. Моніторинг низькочастотного звукового та інфразвукового навантаження на виробниче середовище та засоби його зниження. Збірник наукових праць «Системи управління навігації та зв’язку». Полтава. Том 1. № 67. 2022. с.127-129. https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1 – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua
  26. Тарасевич В. І., Гасан Ю. Г. Елементи технології отримання сіркогіпсового композиту і його властивості, як облицювального матеріалу // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск №86, березень 2022, с.78-85. – Режим доступу: http://visnyk-odaba.org.ua
  27. Bolibrukh B., Glyva V., Kasatkina N., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Bogatov O., Petrunok T., Aznaurian I., & Zozulya S. . Monitoring and management ion concentrations in the air of industrial and public premises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10(115), 24–30. 2022. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.253110 Scopus – Режим доступу: http://journals.uran.ua
  28. Тарасевич В. І., Гасан Ю. Г., Григорчук О. М., Кульчицький М. В. Утилізація сірковміщуючих відходів шляхом їх використання в облицювальних матеріалах з сіркогіпсового композиту // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжн. Наук.-практ. онлайн-конф., м. Київ, 10 лютого 2022 р. – Київ : ІТТА, 2022. с.179-182. – Режим доступу: https://events.org.ua/
  29. Григорчук О. М. Фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів будівельних спеціальностей // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІV Міжн. Наук.-практ. онлайн-конф., м. Київ, 10 лютого 2022 р. – Київ : ІТТА, 2022. с.10 - 13. – Режим доступу: https://events.org.ua/
  30. Modeling of reliability of foundation structures / Terentyev A.A., Gorbatyuk Ie.V., Petrunok T.B. , Dolya O.V. Modern engineering and innovative technologies. Issue №19. Part 1. February 2022. р. 128-133.https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-19-01-018 – Режим доступу: https://www.moderntechno.de
  31. Григорчук О. М. Роль і місце навчальних задач з фізики у підготовці фахівців будівельних спеціальностей // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: матер. XLІV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. м. Переяслав-Хмельницький, 31 січня 2022 р. – Переяслав-Хмельницький : УГСП, 2022. с. 191 – 196. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua
 • Звіт про виконання наукової роботи кафедри за 2021 рік
  2021 р.:
   1. Rushchytsky J.J., Yurchuk V.M., Hryhorchuk O.M. et al. Noncharacteristic Evolution of a Nonlinear Elastic Single Cylindrical Wave*. Int Appl Mech 57, p.p. 619–634 (2021). Scopus – Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s10778-022-01112-x
   2. Петруньок Т., Благодаренко Л. Силабус як засіб підвищення якості фахової підготовки студентів у закладах вищої будівельної освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Том 32, № 6, 2021. с. 29 - 33. – Режим доступу: https://fmo-journal.org DOI: https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-032-6-005
   3. Klapchenko Vasily, Krasnianskyi Grygorii & Kuznetsova Irina Materiality of the gravitational field and the process of development of macroscale gravitational collapse. Management of Development of Complex Systems, 48, 145-151, dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2021.48.145-151 – Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua
   4. Панова О.В. Розрахунок ефективності електромагнітного екранування композиційними матеріалами з електропровідними немагнітними добавками/ О.В.Панова, Г.Ю. Краснянський, І.О. Азнаурян // Управління розвитком складних систем. – 2021. – № 48. – с. 152 – 159 DOI: 10.32347/2412-9933.2021.48.152-159 – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
   5. Design of liquid composite materials for screening electromagnetic fields. / Glyva, V., Bakharev, V., Kasatkina, N., Levchenko, O., Levchenko, L., Burdeina, N., Guzii, S., Panova, O., Tykhenko, O., Biruk, Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 3. No 6 (111). PP. 25–31. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.231479 – Scopus Режим доступу: http://journals.uran.ua
   6. Тарасевич В.І., Гасан Ю.Г. Корозійностійкий облицювальний матеріал з мінеральної в’яжучої речовини і золи-виносу, модифікований розплавом сірки // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, Випуск №197, грудень 2021, с. 36 - 44. – Режим доступу: http://csw.kart.edu.ua
   7. Глива В. А., Матвєєва І.В., Зозуля Л.А., Зозуля С.В. Дослідження захисних властивостей залізовмісного композиту для екранування рентгенівських випромінювань. Системи управління, навігації та зв’язку. 2021. № 3(65). с. 123-125. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua
   8. Левченко Л. О. Моделювання поширення магнітних полів електротехнічного обладнання / Левченко Л. О., Осадчий Б. М., Азнаурян І. О., Осадчий Д. Б. // Новини енергетики. ДП «Науково-технічний учбово-консультаційний центр», Київ : 2021., №11, с.20 - 24. – Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua
   9. Патент 149958, Україна МПК 2021.01, H05R 9/00. G12D 17/02 (2006.01). Глива В.А., Панова О.В., Матвєєва І.В., Бесараб О.М., Зозуля Л.А., Зозуля С.В. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування рентгенівського випромінювання. Винахідники: Глива В.А., Панова О.В., Матвєєва І.В., Бесараб О.М., Зозуля Л.А., Зозуля С.В. Володілець: Глива В.А., Панова О.В., Матвєєва І.В., Бесараб О.М., Зозуля Л.А., Зозуля С.В.; № u 2021 04648; заявл. 16.12.2021; опубл. 15.10.2021, Бюл. № 50.– Режим доступу: https://base.uipv.org
   10. Патент 149755, Україна МПК 2021.01. F24F 1/00; Біполярний іонізатор повітря. Винахідники: Азнаурян І.О., Богатов О.І., Левченко Л.О., Матвєєва О.Л., Панова О.В., Ченчева О.О. Володілець: Азнаурян І.О., Богатов О.І., Левченко Л.О., Матвєєва О.Л., Панова О.В., Ченчева О.О. № u 2021 03956; заявл. 07.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.– Режим доступу: https://base.uipv.org
   11. Патент 149053, Україна МПК 2021.01. G12В 17/00. В82Y 25/00; Комплект для екранування електромагнітного поля. Винахідники: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М. Володілець: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М. № u 2021 02555; заявл. 17.05.2021; опубл. 13.10.2021, Бюл. № 41.– Режим доступу: https://base.uipv.org
   12. Патент 147160 України,МПК (2021.01) Н05К 9/00 G12В 17/02 (2006.01).; Захисний екран для дугового зварювання. Винахідники: Левченко О.Г., Глива В.А., Арламов О.Ю.,Ільчук О.С. Володілець: Левченко О.Г., Глива В.А., Арламов О.Ю., Ільчук О.С. № u2020 08113; заявл.18.12.2020; опубл.14.04.2021., Бюл. № 15. – Режим доступу: https://base.uipv.org
   13. Патент 149126, Україна МПК 2021.01. G12В 17/00, G12В 17/02 (2006.01).; Спосіб виготовлення електромагнітного екрана з градієнтом електрофізичних властивостей. Винахідники: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Колумбет В.П., Левченко Л.О., Панова О.В., Ходаковський О.В. Володілець: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Колумбет В.П., Левченко Л.О., Панова О.В., Ходаковський О.В. № u2021 02561; заявл.17.05.2021; опубл.20.10.2021, Бюл. № 42. – Режим доступу: https://base.uipv.org
   14. Патент 145491, Україна МПК (2020.01) G12B 17/00 G21F 1/02 (2006.01).; Пристрій для виготовлення магнітного композиційного матеріалу на текстильній основі. Винахідники: Глива В.А., Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Осадчий Б.М., Радіонов О.В., Тихенко О.М. Володілець: Глива В.А., Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Осадчий Б.М., Радіонов О.В., Тихенко О.М. № u 2020 04775; заявл.27.07.2020; опубл. 10.12.2020, Бюл. 23. – Режим доступу: https://base.uipv.org
   15. Технології виготовлення та методологія застосування електромагнітних екранів на рідинній основі / Глива В. А. , Панова О.В. , Бірук Я.І. / Міжнародна науково-практична конференція «Envirinment. Resources. Energy», 24-26 листопада - К: КНУБА, 2021. р. с. 14-15. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
   16. Краснянський Г.Ю. Захоронення осадів гальванічних стічних вод у будівельних матеріалах /Григорій Краснянський, Василь Клапченко, Ірина Азанурян, Олег Бесараб // Міжнародна науково-практична конференція 24-26 листопада 2021 р. «Екологія. Ресурси. Енергія». - Київ: LP, КНУБА, секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». 2021 р., с. 35. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
   17. Svitlana Terenchuk Identification of Entrant's Abilities on the Basis Fuzzy Inference Systems / Svitlana Terenchuk, Yuliia Riabchun, Nataliia Poltorachenko, Iryna Aznaurian, Vitaly Levashenko, Daoud Mezzane // ITTAP’2021: 1nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, November 16–18, 2021, Ternopil, Ukraine, p.p. 73-81. Scopus – Режим доступу: http://ceur-ws.org
   18. Панова О.В. Захоронення осадів гальванічних стічних вод у будівельних матеріалах /Олена Панова, Ян Корміліцин, Діана Жеребчук // Міжнародна науково-практична конференція 24-26 листопада 2021 р. «Екологія. Ресурси. Енергія». - Київ: LP, КНУБА, секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». 2021 р., с. 42. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
   19. Краснянський Г.Ю. Вплив технологічних факторів на ефективність екранування електромагнітного випромінювання облицювальними матеріалам /Григорій Краснянський, Ірина Азанурян, Олег Бесараб // Міжнародна науково-практична конференція 24-26 листопада 2021 р. «Екологія. Ресурси. Енергія». - Київ: LP, КНУБА, секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». 2021 р., с. 59. – Режим доступу: http://www.ere.org.ua
   20. Бірук Я.І. Застосування рідинних електромагнітних екранів для захисту працюючих // Актуальні питання гігієни праці та професійної патології: матеріали 56-ї наук.-практ. конф. мол. вчених. м. Київ, 23 листопада 2021 року. – Київ : НАМНУ, Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва. с. 14 - 15. – Режим доступу: https://imtuik.org.ua
   21. Тарасевич В.І., Гасан Ю.Г. Корозійностійкий облицювальний матеріал із сіркогіпсового композиту // 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», м. Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. – Харків : УкрДУЗТ, 2021. – с. 260 - 261. – Режим доступу: http://conf.kart.edu.ua
   22. Патент 149114, Україна МПК 2021.01, G12В 17/00. В82Y 30/00. Панова О.В., Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Азнаунян І.О., Бірук Я.І. Спосіб виготовлення текстильного матеріалу для екранування електромагнітного поля. Винахідники: Панова О.В., Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Азнаунян І.О., Бірук Я.І. Володілець: Панова О.В., Бурдейна Н.Б. Глива В.А., Азнаунян І.О., Бірук Я.І.; № u 2021 01677; заявл. 31.03.2021; опубл. 20.10.2021, Бюл. № 42. – Режим доступу: https://base.uipv.org
   23. Панова О.В. , Азнаурян І.О. Нормалізація якості повітря за допомогою біполярного іонізатора // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року – Київ : ІТТА, 2021. – с. 445 - 448. – Режим доступу: https://itta.org.ua
   24. Бірук Я.І. Електромагнітний екран з градієнтом електрофізичних властивостей // Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року – Київ : ІТТА, 2021. – с. 441 - 445. – Режим доступу: https://itta.org.ua
   25. Тарасевич В.І., Гасан Ю.Г., Долгошей В.Б. Особливості кількісних вимірювань динамічного модуля пружності в’яжучих в оптимізації технології отримання сіркогіпсового композиту // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Вип. №83, червень 2021, с.86 - 92. – Режим доступу: http://visnyk-odaba.org.ua
   26. Тарасевич В.І., Гасан Ю.Г., Долгошей В.Б. Оптимизация технологии получения серогипсового композита // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки», 11-14 травня 2021, Одеса, ОГАСА, с.369-370.– Режим доступу: http://visnyk-odaba.org.ua
   27. Григорчук О. М. Принципові підходи до реалізації професійно спрямованого навчання фізики у будівельних університетах // Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. м. Мелітополь, 25-27 травня 2021 р. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. с. 191 – 196. – Режим доступу: https:// www.tsatu.edu.ua
   28. Петруньок Т. Б. Модернізація системи підвищення кваліфікації викладачів фізики закладів будівельної вищої освіти // Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. м. Мелітополь, 25-27 травня 2021 р. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. с. 121 – 125. – Режим доступу: https:// www.tsatu.edu.ua
   29. Панова О. Дослідження новітніх покриттів з екрануючими властивостями власного виробництва / О. Панова, Я. Бірук, О. Бесараб, Я. Корміліцин // Містобудування та територіальне планування, – № 77 (2021) - С. 369-377. Режим доступу до ресурсуhttp://mtp.knuba.edu.ua
   30. Патент 147574, Україна (51) МПК G01N 33/38 (2006.01). Спосіб прискореного визначення морозостійкості бетону при різних температурах заморожування. Краснянський Г.Ю. , Клапченко В.І. , Панова О.В. , Азнаурян І.О. , Бірук Я.І. Володілець: Краснянський Г.Ю. , Клапченко В.І. , Панова О.В. , Азнаурян І.О. , Бірук Я.І. № u 2021 00220; заявл. 21.01.2021; опубл. 19.05.2021, Бюл. № 20.– Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua
   31. Григорчук О. М. Система задач як засіб професійно орієнтованого навчання фізики в будівельних коледжах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: Київ, 2021. 20 с. – Режим доступу: https://npu.edu.ua
   32. Лаповская С. Д., Демченко Т. Н., Клапченко В. И., Краснянский Г. Е. Ускоренная оценка морозостойкости бетона с учетом реальных условий эксплуатации бетонной конструкции / Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.- практ. конф. м. Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса : ОДАБА, 2021. с. 260 – 266. – Режим доступу: http://www.ogasa.org.ua
   33. Панова О. В., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О. Оцінка характеристик екранування електромагнітного випромінювання облицювальних будівельних матеріалів / Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.- практ. конф. м. Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса : ОДАБА, 2021. с. 317 – 318. – Режим доступу: http://www.ogasa.org.ua
   34. Тарасевич В. И., Гасан Ю. Г., Долгошей В. Б. Оптимизация технологии получения серогипсового композита / Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.- практ. конф. м. Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса : ОДАБА, 2021. с. 369 – 370. – Режим доступу:http://www.ogasa.org.ua
   35. Петруньок Т.Б., Благодаренко Л. Ю. Інноваційні технології в освітньому процесі з фізики у закладах вищої будівельної освіти. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – C. 303 – 310. (Index Copernicus). – Режим доступу:https://pedagogy.bdpu.org
   36. Рябчун Ю. В., Скрипак Р. А., Рябчун О. В., Азнаурян І. О. Застосування нейро-нечітких моделей у системах оцінки професійних здібностей абітурієнтів. Управління розвитком складних систем. Київ, 2021. № 45. С. 107 – 113. – Режим доступу: dx.doi.org
   37. Патент 147191, Україна МПК (2020.01), G12В 17/00 (2006.01), Н05К 9/00. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних випромінювань. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Касаткіна Н.В., Панова О.В., Осадчий Б.М., Халмурадов Б.Д.. Володілець: Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Касаткіна Н.В., Панова О.В., Осадчий Б.М., Халмурадов Б.Д.. № u 2020 06476; заявл. 07.10.2020; опубл. 22.04.2021, Бюл. № 16.– Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua
   38. Bohdan Yeremenko, Yuliia Riabchun, Vitalii Ploskiy, Iryna Aznaurian, Daoud Mezzane, Natalia Kryvinska. Intelligent Information Technologies Implementation to the Process of Professional Self-identification // Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security 2021. Khmelnytskyi, Ukraine, March 24–26, 2021. Р. 168-177 – Режим доступу: http://ceur-ws.org
   39. Корсканов В. В. Структура, теплофізичні властивості та електропровідність нанокомпозитів на основі епоксидного полімеру та карбонанотрубок / В. В. Корсканов, О. М. Фесенко, В. Б. Долгошей. // Кераміка: наука і життя, Вип. № 1(50), c. 7-13. – Режим доступу: https://ceramic-journal.org.ua
   40. Глива В. А. Методологічний підхід до оцінювання ризиків впливу фізичних факторів техногенного походження в умовах невизначеності. / В. А. Глива , В. Є. Кашперський, О. В. Панова, Я. І. Бірук, С. В. Зозуля // Збірник наукових праць «Системи управління навігації та зв'язку». Полтава. 2021. Вип. № 1(63), С. 123-125. – Режим доступу: https://doi.org
  1. Звіт про виконання наукової роботи кафедри за 2020 рік 2020 р.:
    1. Краснянський Г.Ю. Прогнозування захисних властивостей електромагнітних екранів на основі композиційних матеріалів / Г. Ю. Краснянський, В. А. Глива, О. В. Панова, І. О. Азнаурян // Міжнародна науково-практична конференція 25-26 листопада «Екологія. Ресурси. Енергія». -К: LP, КНУБА. Секція «Екосистеми та водні ресурси. Інженерія. Технології». 2020 р., - С 12-13.– Режим доступу:http://www.knuba.edu.ua
    2. Панова О. В. Залежність захисних властивостей композиційних електромагнітних матеріалів від морфології феромагнітного наповнювача / О.В. Панова, Я.І. Бірук // Міжнародна науково-практична конференція 25-26 листопада «Екологія. Ресурси. Енергія». -К: LP, КНУБА. Секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». 2020 р., - c. 16-17. – Режим доступу:http://www.knuba.edu.ua
    3. Краснянський Г.Ю. Ресурсозберігаюча технологія електропровідних бетонів / Г. Ю. Краснянський, В. І. Клапченко, І. О. Азнаурян, Ю. І. Григораш // Міжнародна науково-практична конференція 25-26 листопада «Екологія. Ресурси. Енергія». -К: LP, КНУБА. Секція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Ефективність. Новітнє проектування та експлуатація». 2020 р., - С 13.– Режим доступу:http://www.knuba.edu.ua
    4. Панова О.В., Бурдейна Н.Б., Ніколаєв К.Д., Бірук Я.І. Планування та впровадження заходів з електромагнітної безпеки у промислових будівлях та спорудах. Науково-технічний журнал «Вісті Донецького гірничого інституту» - 2020. №2. С.155-161.– Режим доступу:https://jdmi.donntu.edu.ua
    5. Клапченко В. І. , Краснянський Г. Ю. , Кузнецова І. О. , Закревська А. О. Фрактальна модель розвитку складних процесів у молекулярних системах. Управління розвитком складних систем. Київ, 2020. № 44. С. 175 – 181. – Режим доступу: http://mdcs.knuba.edu.ua
    6. Physics: Excel-Based Laboratory. Course Manual / Panova O.V. , Aznaurian I.O. , Krasnianskyi G.Iu. et. al. Kyiv: KNUCA, 2020. 112 p. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
    7. Панова О.В., Тихенко О.М. Особливості технології вироблення металополімерного матеріалу для екранування електромагнітних полів / Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції: «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві-освіта, наука, практика». м. Херсон 09 - 12 вересня 2020 року. с.156-159.  – Режим доступу:http://www.kma.ks.ua
    8. Пат. 144972, Україна МПК G12В 17/00 (2020.01); (2006.01) G21F 1/02. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування електромагнітного поля. Глива В.А., Левченко Л.О., Назаренко В.І., Панова О.В., Тихенко О.М., Халмуродов Б.Д.. Володілець: Глива В.А., Левченко Л.О., Назаренко В.І., Панова О.В., Тихенко О.М., Халмуродов Б.Д.. № u 2020 03227; заявл. 28.05.2020; опубл. 10.11.2020, Бюл. № 21. – Режим доступу: https://orcid.org
    9. Пат. 144619, Україна МПК G12В 17/00 (2020.01). Градієнтний електромагнітний екран. Глива В.А., Кажан К.І., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Халмуродов Б.Д.. Володілець: Глива В.А., Кажан К.І., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Халмуродов Б.Д. № u 2020 03224; заявл. 28.05.2020; опубл. 12.11.2020, Бюл. № 19. – Режим доступу: https://orcid.org
    10. Бурдейна Н.Б., Петруньок Т. Б. Професійно-орієнтовані задачі та запитання з фізики. – К.: КНУБА, 2020. – 140 с.
    11. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч І. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». – К.: КНУБА, 2020. – 144 с.
    12. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». – К.: КНУБА, 2020. – 164 с.
    13. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лабораторний зошит. Ч І. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». – К.: КНУБА, 2020. – 88 с.
    14. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лабораторний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра : Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». – К.: КНУБА, 2020. – 88 с.
    15. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Дроздова О.В. Модифікований ресурсоекономний штучний камінь для виробництва архітектурного декору і стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини/ Збірник наукових праць "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди" Національного університету водного господарства та природокористування.- Рівне,2020, Випуск 38с.106-113. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
    16. Пасько Р.М. Адаптація системи нечіткого виведення до задачі оцінки впливу ремонтно-будівельних робіт на стан об’єкта будівництва / Р.М. Пасько, І.О. Азнаурян, С.А. Теренчук // Управління розвитком складних систем. – 2020. – № 42. – С. 113 – 118. dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.42.113-118. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
    17. Glyva V. A., Levchenko L. O., Panova O. V., Tykhenko O. M., Radomska M. M. The composite facing material for electromagnetic felds shielding. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012043 doi:10.1088/1757-899X/907/1/012043 Режим доступу: https://iopscience.iop.org
    18. Фесенко О.М. Температуропровідність розбавлених водних розчинів графену та наноструктур графен-наночастинки золота / О.М. Фесенко, В.В. Корсканов, В. Б. Долгошей, Є.С. Кифюк, П.П. Погорецький // Кераміка: наука і життя, Вип. № 1(46), c. 24-28. – Режим доступу: https://ceramic-journal.org.ua
    19. Lapovska S. D., Krasnianskyi G. Iu., Klapchenko V. I., Aznaurian I. O. Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditions Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 907, Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) 21-22 May 2020, Kharkiv, Ukraine doi:10.1088/1757-899X/907/1/012039 Режим доступу: https://iopscience.iop.org
    20. Бірук Я. І. Теорія Бора: Погляд через століття / Я.І. Бірук // Перспективи розвитку сучасної науки та освіти (частина ІІ): секція "Фізико-математичні науки" матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 15-16 червня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – с. 63-64. Режим доступу: http://lviv-forum.inf.ua
    21. Власова А. Ю., Григорчук О. М. Технологія створення навчальної е-книги за допомогою редактора Mbook Editor / Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: // зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. - с. 47 - 52. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua
    22. Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М., Ченчевой В.В. Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях // ВІСТІ Донецького гірничого інституту, - 2020. Вип. №1 (46) С. 181-188. Doi статті: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-181-188 ISSN 1999-981X. Index Copernicus, Citefactor. – Режим доступу: https://jdmi.donntu.edu.ua 
    23. Панова О.В. Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності.// «Системи управління навігації та зв'язку» Розділ «Безпека життєдіяльності», - 2020. Вип. № 2(60), С. 127-130. Doi статті: 10.26906/SUNZ.2020.2.127. ISSN 2073-7394. Index Copernicus. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua 
    24. Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М.. Радомська М.М. Композиційний металополімерний облицювальний матеріал для екранування електромагнітних полів. // ІV міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 21-22 травня 2020, Харків, ХНУБА, с. 155 - 158  – Режим доступу:http://www.itad.com.ua
    25. Лаповська С.Д., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О. Оцінка морозостійкості бетону в реальних умовах експлуатації. // ІV міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 21-22 травня 2020, Харків, ХНУБА, с. 139 - 140  – Режим доступу:http://repositary.knuba.edu.ua
    26. Петруньок Т.Б. Формування у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії знань про використання сучасних досягнень фізики в будівельній галузі/ Петруньок Т.Б.// Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – C. 388 – 394 с. (Index Copernicus). – Режим доступу:https://pedagogy.bdpu.org
    27. Fesenko, O., Korskanov, V., Yaremkevych, A. et al. Thermodynamics of the formation of water dispersions of graphene and water solutions of the nanostructures based on graphene and gold nanoparticles / Olena Fesenko, Valeriy Korskanov, Andrii Yaremkevych, Tamara Tsebriinko & Volodimir Dolgoshey // Journal Applied Nanoscience (Switzerland) Vol. 10, No 12, 2020, - p. 4609–4616. - Режим доступу: http://links.springernature.com
    28. V. Glyva, N. Kasatkina, V. Nazarenko, N. Burdeina, N. Karaieva, L. Levchenko, O. Panova, O. Tykhenko, B.Khalmuradov, O.Khodakovskyy / Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Materials Science. 2020. Vol 2, No 12 (104), р.40-47. Scopus 3. – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.201330 ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061 Режим доступу до анотації: http://journals.uran.ua
    29. Глива В. А. Проектування композитних матеріалів на основі дрібнодисперсної залізовмісної субстанції для екранування іонізуючих випромінювань. / В. А. Глива , Матвєєва І. В., Левченко Л. О., Кічата Н. М. // Системи управління, навігації та зв’язку. 2020. № 2(60). С. 110-113. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua
    30. S.D. Lapovska Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and waterholding characteristics. / S.D. Lapovska, V. I. Klapchenko, G. Iu. Krasnianskyi, Yu. G. Gasan, I. O. Kuznetsova. // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020. Vol. 907. 012040. P.1-8. – Режим доступу: https://iopscience.iop.org
    31. Глива В. А. Засади проектування облицювальних матеріалів градієнтного типу для екранування електромагнітних полів. / В. А. Глива , О.В. Ходаковський, Л.О. Левченко // Системи управління, навігації та зв’язку. 2020. № 3 (61). С. 111-114. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua
    32. Касаткіна Н. В. Підвищення ефективності композиційних електромагнітних екранів регулюванням морфології феромагнітного наповнювача. /Н. В. Касаткіна , О. М. Тихенко , О. В. Панова , Я. І. Бірук // Збірник наукових праць «Системи управління навігації та зв'язку». 2020. Вип. № 3(61). С. 115-119. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua
    33. Краснянський Г.Ю. Механізми впливу тонкомеленого наповнювача на формування структури цементного в’яжучого. / Г. Ю. Краснянський , В. І. Клапченко , І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова. // Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 181 – 186. – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
    34. Панова О. В. Концептуальні підходи до керування електромагнітною обстановкою у виробничих умовах / О. В. Панова, Я. І. Бірук // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Розділ Технічні науки. Секція «Безпека життєдіяльності». Вип. 47. с. 92 - 96. Режим доступу до видання: https://drive.google.com
     Посилання на сайт конференції: http://www.konferenciaonline.org.ua
    35. V. Glyva, O. Barabash, N . Kasatkina, M . Katsman, L. Levchenko, O. Tykhenko, K. Nikolaiev, O. Panova, B.Khalmuradov, O.Khodakovskyy / Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // НПП ЧП «Технологический центр», 2020, Vol.1, №10(103), р.26-31. Scopus . – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.195232 Режим доступу до видання: http://journals.uran.ua
    36. Сапельнікова О. Ю.,  Карачевцева Л. А., Панова О.В., Бурдейна Н.Б. / Визначення напруженості локального електричного поля в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі «Si – SiO2» // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2020. - №3. Index Copernicus . – Режим доступу до видання: https://www.inter-nauka.com/
   2019 р.:
    1. Глива В.А.,  Панова О.В., Тихенко О.М., Левченко Л.О., Колумбет В. П. / Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів // «Системи управління навігації та зв'язку», - 2019. Том 6 № 58, С. 102-105. (‎ISSN 2073-7394)  doi: 10.26906/SUNZ.2019.6.102. Index Copernicus. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua 
    2. Клапченко В. І. Управління структурою цементного каменя з тонкомеленими мінеральними добавками / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І.О. Кузнецова // Управління розвитком складних систем. – 2019. №38. – С. 200-204. (Index Copernicus) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
    3.  Петруньок Т. Б. Розподіл змісту дисципліни «Фізика» за видами навчальних занять з метою оптимізації освітнього процесу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – Вип. 21: зб. наук. праць. – К.: Вид–во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019, – с. 32 – 38 – Режим доступу до видання:http://repositary.knuba.edu.ua  
    4.  Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Долгошей В.Б. Исследование токсикологической безопасности производства и эксплуатации изделий из серогипсового композита - "Кераміка. Наука і життя" №2 (43), 2019.-С.15–17 – Режим доступу:https://ceramicjournal.org.ua  
    5.  Панова О. В.,  Ніколаєв К. Д., Тихенко О. М., Ходаковський О. В., О. Ю. Сапельнікова /Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності // Збірн. наук. праць «Системи управління навігації та зв'язку», – 2019. Вип. №5(57), С. 103-107. (‎ISSN 2073-7394) Index Copernicus. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua 
    6. Патент 138018, Україна МПК G12В 17/00. "Шумозахисний та електромагнітний екран". Глива В. А., Левченко Л. О., Ніколаєв К. Д., Панова О. В., Тихенко О. М., Ходаковський О. В.; заявник та патентовласник: Глива В. А., Левченко Л. О., Ніколаєв К. Д., Панова О. В., Тихенко О. М., Ходаковський О. В. № u 2019 05577; заявл. 23.05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21. – Режим доступу: https://orcid.org
    7. Панова О. В., Ходаковський О. В. Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», - 2019. Вип. № 69, С. 310-319. Фахове видання. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
    8. Панова О.В., Халмурадов Б.Д., Ходаковський О.В., Азнаурян І.О. Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», - 2019. Вип. № 70, С. 454-464 (ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online)) Фахове видання.– Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
    9. Глива В.А., Тихенко О.М., Ходаковський О.В., Панова О.В. Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін. «Управління розвитком складених систем». Розділ 8  "Управління технологічними процесами» – 2019. Вип. № 39. С.199-206.с. Index Copernicus (УДК 538.69.331.4510.6084; m9.figshare.11340737) – Режим доступу:http://urss.knuba.edu.ua/
    10. Петруньок Т.Б. Висвітлення сучасних досягнень у галузі рідких кристалів в навчанні фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VІІ Міжнародної наук.- практ. конф. – Бердянськ: БДПУ, 2019. –С. 212 - 214с. – Режим доступу:http://bdpu.org/
    11. Клапченко В. І. Відносність і гравітація. - Київ, КНУБА, 2019. - 136 с. – Режим доступу: http://bit.ly
    12. Мацюк В. Міжпредметні зв’язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів / В. Мацюк, О. Григорчук // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 13 – 18. – Режим доступу:https://orcid.org
    13. Петруньок Т. Б. Ознайомлення майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії з фізичними основами новітніх будівельних технологій на заняттях з фізики . Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за заг. ред. д.т.н. проф. Надикто В.Т.- Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019.- Частина 2. - 340- 343 с. ISBN 978-617-7566-86-0 – Режим доступу:https://orcid.org
    14. Клапченко В. І. Ресурсозбереження в технології бетелів / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І. О.Кузнецова // Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: «Енергоінтеграція-2019»: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція (24-26 квітня 2019 р., м. Київ). Тези доповідей. – Київ, 2019. – С. 16-17.– Режим доступу:http://org2.knuba.edu.ua
    15. Кирнос А.С., Азнаурян І. О.  Моделювання принципової схеми кишенькового терменвоксу: Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – 751 с. – С. 733-737. – Режим доступу:http://www.wayscience.com
    16. Клапченко В. І. Дослідження впливу тонкомелених добавок на властивості цементного каменю / В.І. Клапченко, Г.Ю. Краснянський, І.О. Кузнецова // Ефективні технології в будівництві: IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). Програма та тези доповідей. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 99. – ISBN 978-617-7748-24-2 – Режим доступу:https://drive.google.com
    17.  Краснянський Г. Ю. Оптимізація технології бетелів [Текст] / Г. Ю. Краснянський, В. І. Клапченко, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Управління розвитком складних систем. – 2019. №39. – doi: Йде макетування збірника – ISSN 2219-5300 (Print) – ISSN 2412-9933 (Online) – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua
    18. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: навчальний посібник / Бурдейна Н.Б. – К.: КНУБА, 2019. – 312 с. – Видання 6-те, перероблене та доповнене.
    19. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч І. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2019. – 144 с.
    20. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2019. – 164 с.
    21. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лабораторний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2019. – 88 с.
   2018 р.:
    1. Клапченко В.І. Тлумачник з фізики. - Київ, КНУБА, 2018. - 168 с. ISBN 978-966-627-205-1.
    2. Бурдейна Н.Б., Петруньок Т.Б. Використання професійно спрямованих якісних задач та запитань з фізики у вищих будівельних навчальних закладах. Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 169 – Серія: Педогогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 24 – 28 с. (Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus і Google Scholar. ) ISBN 978-7406-57-8 ISSN 2415 – 7988 ( Print) ISSN 2521- 1919 ( Online) – Режим доступу:https://www.cuspu.edu.ua
    3. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Дроздова О.В. Спеціальний облицювальний будівельний матеріал на основі гіпсу, модифікованого золою і сіркою/ Міжвузівський збірник наукових праць “Наукові нотатки” Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2018. – № 63. – С. 56–61 – Режим доступу:https://eforum.lntu.edu.ua
    4. Григорчук О. М. Методика розв’язування фізичних задач на будівельну тематику: навчально-методичний посібник для викладачів та вчителів фізики / О. М. Григорчук. – К: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 116 с. іл. Бібліогр.: 16 назв. ISBN 978-966-289-204-8 – Режим доступу:http://oldiplus.com
    5. Петруньок Т.Б. Удосконалення навчальної програми з фізики для підготовки фахівців будівництва та цивільної інженерії. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції [Актуальні проблеми природночо-математичної освіти в середній і вищій школі], ( Херсон 13 – 15 вересня 2018 р.)/ Укладач: В.Д. Шарко – Херсон: Видавництво ХНТУ.- 2018. – 100 – 102 с.– Режим доступу:https://orcid.org
    6. Бурдейна Н.Б., Петруньок Т.Б. Значення професійно спрямованих завдань у навчанні фізики фахівців будівельної галузі. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Кропивницький, 18 – 19 травня 2018 року. / Відповідальний редактор: С.П. Величко – Кропивницький: ПП « Ексклюзив – систем», 2018. – 5 – 8 с. ISBN 978-617-7079-66-0 – Режим доступу:https://orcid.org
    7. Петруньок Т.Б. Лабораторні заняття з фізики як засіб формування продуктивних способів пізнання у майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії/Т.Б. Петруньок//STEM – інтеграція як важлива передумова управління результативністю та якістю фізичної освіти: збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / за ред.  П. С. Атаманчука. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – 2018. – Вип. 24. – С. 167 –  169. – Режим доступу:http://journals.uran.ua
    8. Клапченко В.І. Практичний посібник до виконання лабораторних робіт зі застосуванням пакету Excel для студенів всіх спеціальностей в галузі знать «Інформативні технології» [В.І. Клапченко, І.О. Азнаурян, Г.Ю. Краснянський, О.В. Панова, В.А. Глива., І.О. Кузнєцова] // Навчально-методичне видання КНУБА., - Київ, -2018-100с.– Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
    9. Глива В.А. Вплив мікрокліматичних параметрів на аероіонізацію повітря виробничого середовища / В. А. Глива, Л. О. Левченко, О. В. Панова // Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», - 2018. Вип. № 68, С.108-116. ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online)– Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua
    10. Glyva V., Panova O. Electromagnetic screens application for population protection from electromagnetic fields and radiation / Зб. Восьмого Всесвітнього конгресу "Авіація у XXI столітті" – "Безпека в авіації та космічні технології", – К., НАУ, 10-12 жовтня 2018, Розділ 7 «Охорона навколишнього середовища», с.5. – Режим доступу: http://conference.nau.edu.ua
    11. Панова О.В., Кандур М.П. Методи зниження рівнів електромагнітних полів та випромінювань з урахуванням міжнародних стандартів електромагнітної сумісності. III Міжнародна наук.-практ. конференція «Потенціал сучасної науки» 10-11 листопада 2018 року, К.: МЦНД, Частина 1, с.49-50. – Режим доступу:https://orcid.org
    12. Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М. «Методологія зниження рівнів електромагнітних полів в умовах переходу на міжнародні стандарти електромагнітної сумісності» / Збірн. наук. праць «Будівництво, матеріалознавство, машинобудування». ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», серія «Безпека життєдіяльності», Випуск 105, м. Дніпро 2018, с.174-179. ISSN: 2415-7031 – Режим доступу:http://smm.pgasa.dp.ua
    13. Valentyn Glyva, Jaroslav Lyashok, Iryna Matvieieva, Valerii Frolov, Larysa Levchenko, Oksana Tykhenko, Olena Panova, Oleksiy Khodakovskyy, Batyr Khalmuradov, Kyrylo Nikolaiev «Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen» (розроблення та дослідження захисних властивостей електромагнітного та шумозахисного екрана) // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Восточно-Европейский журнал передовых технологий) // Vol.6, №5(96), р.54-61. ISSN (p): 1729-3774 ISSN (e): 1729-4061 Scopus & Copernicus – Режим доступу: http://journals.uran.ua
    14. Панова О.В. Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання / Наука та інновації. «Вісті Донецького гірничого інституту», Вип.2, 2018, ISSN 1999-981X DOI: 10.31474/1999-981X – Режим доступу: http://www.science.donntu.edu.ua
    15. Долгошей В.Б., Дугінов В.Є., Корсканов В.В. Тепло- та електрофізичні властивості полімерних композитів на основі сплавів срібла та нікелю. Журнал "Кераміка. Наука і життя", №3 (40), 2018 ст. 30 - 33 – Режим доступу: https://ceramic-journal.org.ua
    16. Григорчук О.М. Експериментальне дослідження використання системи задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних коледжів. Наукові записки: [збірн. наук. статей] МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова - 2018. - Вип. CXXXVIII (138). - 228 с. - ( Cерія Педагогічні науки). - С. 53 - 61. – Режим доступу:http://org2.knuba.edu.ua
    17. Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О. Застосування золи теплоелектростанцій в технології бетону. Тези доповідей Восьмої міжн. наук.-практ. конф. "Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі і будівництві: Енергоінтеграція-2018".- К.:, 2018. - С.36-37. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
    18. Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О. Використання золи ТЕС у виробництві бетону. Наук.-техн. збірник "Енергоефективність в будівництві та архітектурі". – К.: КНУБА, 2018. Вип. 10. С.47-53. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
     2017 р.:
      1. Долгошей В.Б. Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення та транспортні властивості полімерних композитів на основі епоксидного полімеру та Fe3O4 , 2017 р.
      2. Панова О.В. Сучасні підходи до застосування електромагнітних екранів для захисту людей від впливу електромагнітних полів, 2017 р.
      3. Панова О.В. Дослідження впливу міського електричного транспорту на електромагнітну обстановку та шляхи його зниження, 2017 р.
      4. Panova O., Duginov E. Blazhaieva A. Determitatio of the level of migration of the geomagnetic field with the aim ofnormalization of environmental cleaning, 2017
      5. Панова О.В., Азнаурян І.О, Кандур М.П. Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот, Містобудування та територіальне планування, 2017 р.
      6. Петруньок Т.Б., Благодаренко Л.Ю. Формування у майбутніх інженерів-будівельників продуктивних способів пізнання на практичних заняттях з фізики, 2017 р.
      7. Петруньок Т.Б. Формування технічної компетентності фахівців будівельної галузі у навчанні фізики, 2017 р.
      8. Петруньок Т.Б. Методичні підходи до проведення практичних занять з фізики з використанням завдань професійного змісту у навчанні майбутніх інженерів-будівельників, 2017 р.
      9. Петруньок Т.Б. Спецкурси у навчанні фізики студентів вищих будівельних навчальних закладів, 2017 р.
      10. Григорчук О. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів будівельних спеціальностей у процесі розв’язування фізичних задач Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –Випуск 57 : збірн. наук. праць – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – Режим доступу:http://enpuir.npu.edu.ua
      11. Використання відходів металургійного виробництва в технології бетону Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Будівельне виробництво: Наук.-техн. Збірник.-К, 2017.- Вип. 63/1 -Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
      12. Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли. Клапченко В. І., Краснянський Г. Ю., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. Нові технології в будівництві.-Вип.33, К.-2017 - Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua
      13. Новітні адгезиви на основі примусово орієнтованих сплавів срібла та нікелю. Долгошей В.Б. International Scientific and practical conference “World Science”, №9(25), Vol.2.- United Arab Emirates, Abu-Dhabi.-2017
      14. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: навчальний посібник Бурдейна Н.Б. К.: КНУБА, 2017. – (Видання 4-тє, перероблене та доповнене)
      15. Григорчук О. М. Роль експериментальних задач з фізики у формуванні практичних умінь і навичок майбутніх фахівців будівельних спеціальностей / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / за наук. ред. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П.Драгоманова – 2017. – Вип. 59. – С. 35 – 40. – Режим доступу:http://enpuir.npu.edu.ua
      16. Aznaurian I., Lysak O. (student.) Quantum computer and Schredinger's cat. International scientific-practical conference of young scientists "Duild-Master-Class-2017".- Kiev.-2017 – Режим доступу:
     2016 р.:
      1. Низькотемпературний провісник нагріву Клапченко В.І., Григораш Ю.І., Кузнецова І.О. Енергоефективність в будівництві та архітектурі:- Київ, КНУБА, 2016.-Вип. 8
      2. Methodological principles of electromagnetic screens application for public protection from electromagnetic fields and radiation Glyva V.A., Panova E.V., Voloshkina E.V. Environmental Problems 2016, №1, p. 69-72
      3. Теоретичні дослідження екрануючих властивостей металосилікатних облицювальних матеріалів у діапазоні НВЧ Краснянський Г.Ю., Азнаурян І.О., Кузнецова І.О. Містобудування та територіальне планування:- К., КНУБА, 2016.-Вип. 59.
      4. Karachevtseva L., Goltviansky Yu., Sapelnikova О., Lytvynenko O., Stronska O., Bo Wang, Kartel M. Wannier–Stark electro-optical effect, quasi-guided and photonic modes in 2D macroporous silicon structures with SiO2 coatings. Appl. Sur. Sci. – 2016. – Vol.388, №1 – P.120–125. – Режим доступу: https://www.researchgate.net
      5. Karachevtseva L., Kuchmii S., Stroyuk O., Lytvynenko O., Sapelnikova О., Stronska O., Bo Wang, Kartel M. Light-emitting structures of CdS nanocrystals in oxidized macroporous silicon. Appl. Surf. Sci. – 2016. – Vol.388, №1 – P.288–293.– Режим доступу: https://www.researchgate.net
      6. Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів будівельних вищих навчальних закладів Петруньок Т.Б. Збірник наукових праць Кам`янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: – Кам`янець – Подільський : ТОВ "Друкарня Рута", 2016.
      7. Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів будівельних вищих навчальних закладів Петруньок Т.Б. Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико – технологічних спеціальностей. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції.- / Кам`янець – Подільський, 2016
      8. Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот Панова О.В., Азнаурян І.О., Кандур М.П. (студ.) Містобудування та територіальне планування:- К., КНУБА, 2016.-Вип. 60.
      9. Григорчук О. Створення системи задач з фізики для навчання студентів будівельних спеціальностей / О. Григорчук // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 15 – 21
      10. Didkovskyi N. student (KNUCA), Aznaurian I. Assis. Prof. (KNUCA)USING MATHEMATICAL MODELS TO REPRODUCE PHYSICAL INTERACTIONS BETWEEN BODIES IN COMPLEX SYSTEMS. Build master class/International scientific-practical conference of young scientists/ Kyiv, Ukraine, 16-18 november, 2016. – 281 p.
  Follow by Email
  YouTube
  Instagram
  Telegram