Наукова діяльність кафедри

З перших років існування кафедри електротехніки та електроприводу її колективом почалась виконуватись науково-дослідна робота. Велика увага приділялась удосконаленню електричних приводів будівельних машин та підприємств будівельної індустрії. Були виконані наукові роботи, пов’язані з комплексним дослідженням роторного екскаватора ЕРГ-1600(НКМЗ). Запропоновано методи зменшення та гасіння коливань стріли крану засобами автоматики електроприводу.
Суттєві наукові результати отримано при дослідженні транспортерів, що працюють з роторними екскаваторами, пальобійних машин (вібронавантажувачів) та рубільної машини.
Виконані дослідження електроприводів автоматизованих ліній для виготовлення будівельних пластмасових деталей, ефективності частотного керування зануреними електронасосами для водопідіймання.
Досягнуті значні успіхи при розробці математичних і інформаційних моделей автоматизованих систем керування, що дозволило провести дослідження реальних енергетичних мережених систем міст Донецьк, Керч, Феодосія, Сімферополь, Херсон. Розроблено рекомендації по скороченню дії динамічних процесів у мережевих системах. Впроваджено схеми автоматизованого керування електроприводами насосної станції, зв’язку мікро ЕВМ з об’єктом керування, алгоритми та програми моделювання динаміки функціонування насосних агрегатів. Проведено оптимізацію теплових систем одного з житлових масивів м. Херсон. Важливі наукові результати отримано при розробці методів захисту кабельних електричних мереж з напругою вище 6-10 кВ від корозії.
Виконані широкомасштабні наукові дослідження лінійних двигунів для приводу будівельних машин. Розроблено теоретичні передумови по використанню акустичного луно-метода для випробування бутону та проведено дослідження методів дефектоскопії забивних і буронабивних паль, що знаходяться у ґрунті.
У 2001 році при кафедрі електротехніки та електроприводу створена науково-дослідна лабораторія діагностики агрегатів, конструкцій і споруд ( кер. проф. Городжа А.Д.).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram