НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямками:

– Отримання композиційних матеріалів спеці-ального призначення на основі мінеральних в’яжучих систем, науковий керівник д.т.н., професор Пушкарьова К.К.

– Радіаційно-захисні розчини та бетони. Фортифікаційні бетони. Науковий керівник доцент, к.т.н. Анопко Д.В.

– Отримання високоміцних легких бетонів, науковий керівник к.т.н., доцент Гончар О.А., к.т.н., доцент Каверин К.О.

– Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості, науковий керівник к.т.н., доцент Бондаренко О.П.

– Розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів (соломи та очерету), науковий керівник к.т.н., доцент Бондаренко О.П.

– Гідроізоляційні матеріали на основі композиційних цементів, модифікованих полімерними добавками органічного та неорганічного походження, отриманих за нанотехнологіями,   науковий керівник к.т.н., доцент Суханевич М.В., к.т.н.

– Гідроізоляційні розчини проникної дії з покращеними експлуатаційними властивостями, науковий керівник к.т.н., доцент Савченко К.В.

– Декоративні розчини та бетони в дизайні архітектурного середовища, науковий керівник к.т.н., доцент Кочевих М.О.

– Проведення досліджень у сфері технології виробництва ніздрюватих бетонів автоклавного тверднення та їх застосування; вдосконалення технології та підвищення експлуатаційних властивостей автоклавних газобетонів, науковий керівник д.т.н., ст..наук.співроб. Лаповська С.Д.

Кафедра активно використовує нові виробничі та наукові здобутки у навчальному процесі. До занять залучаються провідні фахівці таких фірм як «Фомальгаут-Полімін», «Тіккуріла», МЦ-Баухемі, «Мапей Україна», Siltek, промислово-будівельна група «Ковальська». Існують і набувають нового розвитку наукові зв’язки між кафедрою та фірмою «Агромат», інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН, науково-дослідними інститутами будівельних конструкцій (НДІБК) та будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ), ТОВ «Пенетрон  Україна» (США), АТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». Аспіранти кафедри проходять стажування за кордоном (Польща, Ченстаховський політехнічний університет).

Наукова діяльність кафедри будівельних матеріалів:

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2023 р.:

Електронні наукові фахові видання1. Aleksyeyenko, V.V.Gonchar, V.P.Gonchar, O.A.Sezonenko, O.B.Yaltyshev, A.V. Potential for the Use of Ash and Slag from Coal-Fired Thermal Power Plants for Production of Alternative Fuels (on the Example of Ash and Slag from Ladyzhynska Thermal Power Plant) . – Energotehnologii i Resursosberezenie, 2023, 77(4), страницы 31–42 https://doi/org/10.33070/etars.4.2023.03
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

2.Anopko, D.Honchar, O.Kochevykh, M.Kushnierova, L. Research of the formation process of high-basic calcium hydrosulfoferrite based on iron oxides in hardening Portland cement . – AIP Conference Proceedings, 2023, 2490(1), 050001 https://doi/org/10.1063/5.0142087 
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

3.Pushkarova, K.Sheinich, L.Hadaichuk, D.Kaveryn, K.Ionov, D. Evaluation of the influence of micro- and nanocarbonate additives on the strength and rheological characteristics of Portland cement compositions. – AIP Conference Proceedings, 2023, 2490(1), 050002 https://doi/org/10.1063/5.0124358  
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

4. К.Pushkarova,  D. Hadaichuk, O. Нonchar,   M. Mazyr. Hydration process and structure forming of white Portland cement with carbonate additives of different dispersion and different physical state. AIP Conference Proceedings 2684, 040021-1–040021-8 (2023)
https://doi.org/10.1063/5.0121714
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
5. Шейніч Л.О., Крилов Є.О., Ященко Є.С., Миколаєць М.Г., Сурмачевський А.С, Пушкарьова К.К. Дослідження властивостей мало-усадкових бетонів для SEAMLESS FLOOR TECHNOOGY, що розроблені інноваційним центром компаніі ТОВ «АСТОР і Ко». «Наука та будівництво»,  №2 (32), 2022.- с.44-50;
 Doi:https://doi/org/10.33644/2313-6679 -08-2022-4
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Сopernicus).
 
6. Tsapko Yu., Likhnyovskyi R., Tsapko A.,  Kovalenko V., Slutskaya O., Illiuchenko P.,   Kravchenko R., Sukhanevych M. Determining the thermal-physical characteristics of a coke foam layer in the fire protection of cable articles with foaming coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2023, Vol. 2/10 (122) , P.22-30.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.27550
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
7. Serhii Buhaievskyi;  Volodymyr Maliar;  Alona Chumakova;  Iryna Nazarenko;  Maryna Sukhanevych. Mathematical planning of experiment in studying the properties of self-compacting concrete 9th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (TransBud 2021). AIP Conference Proceedings 2684, 040004 (2023)
 https://doi.org/10.1063/5.0120104
(Публікація у науково-метричних базах даних)
 
8. Dmytro Plugin; Sergii Panchenko; Oleksii Dudi; Sergii ZmiiVladyslava ZinchenkoMaryna Sukhanevych.A mechanism of the influence of the electrosurface properties of the cement hydration products on the diffusion coefficient of calcium cations. 9th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (TransBud 2021).
AIP Conference Proceedings 2684, 040020 (2023) 
https://doi.org/10.1063/5.0120070
(Публікація у науково-метричних базах даних)
 
9. Mazurchuk S., Marchenko N.,Tsapko Yu.,Bondarenko O.,Buys’kykh N.,Andor T.,Forosz V. Ways to increase the production efficiency of hardwood blanks. E3S Web of Conferences, ICSF 2021. 280, 07010 (2021). – 7 р.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007010.
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_07010.pdf.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus). Увійшло в базу в 2023 році.
 
10. Tsapko Yu.,Bondarenko O.,Horbachova, O.,Mazurchuk S., Buys’kykh N. Research activation energy in thermal modification of wood. E3S Web of Conferences, ICSF 2021. 280, 07009 (2021). – 6 р.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007009
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_07009.pdf.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus). Увійшло в базу в 2023 році.
  
11. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С.  Обґрунтування ефективності спучуючого покриття для вогнезахисту дерев’яних споруд. Збірник наукових праць «Сучасне будівництво та архітектура». – Одеса: ОДАБА, 2023. Вип. 3. – С. 49-60. – ISSN 2415-377Х.
DOI: 10.31650/2786-6696-2023-3-49-60.
http://visnyk-odaba.org.ua/2023-03/3-6.pdf.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus)
(Базове фахове видання)
 
12. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Касянчук І.О.,Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С. Теплоізоляційний плитний деревно-полімерний матеріал. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2023. Вип. 43.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 
13. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С. Дослідження вогнестійких властивостей плит з деревної шерсті. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2023. Вип. № 51. С. 206-217. – ISSN 2707-9376.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 
14. Сірко З.С.,Цапко О.Ю.,Торчилевський Д.П.,Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Апанасенко В.Ю. Вогнезахист дерев’яних будівельних конструкцій. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2023.  Вип. № 51. – С. 241-249. – ISSN 2707-9376.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 
15. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Жеребчук Д.С. Механізм структуроутворення спученого шару пінококсу при впливі мінеральних речовин. Науковий журнал «Технічні науки та технології». – Чернігів, 2023. № 2 (32).
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
  
16. Kondovych, S.Pavlenko, M.Tikhonov, Y.Razumnaya, A.Lukyanchuk, I. Vortex states in a PbTiO3 ferroelectric cylinder. SciPost Physics. 2023, 14(3), 056
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
17. Ihyadn, A.Merselmiz, S.Mezzane, D., …Luk’yanchuk, I.A., El Marssi, M. Dielectric and energy storage properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.90O3 ceramics with BaO–Na2O–Nb2O5–WO3–P2O5 glass addition. Journal of Materials Science: Materials in Electronicsthis link is disabled. 2023, 34(12), 1051
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
18. Razumnaya, A.G.Tikhonov, Y.A.Vinokur, V.M.Lukyanchuk, I.A. Ferroelectric topologically configurable multilevel logic unit. Neuromorphic Computing and Engineering. 2023, 3(2), 024003
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
19. Tsapko,Y., Likhnyovskyi, R., Buiskykh, N. Horbachova, O.,Mazurchuk, S., Lastivka, O., Sokolenko,K., Tsapko, O., Matviichuk,A. Determing parents in the formation of a polymer shell by powder paint on wood surface. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2023.
1(10(121)), pp. 37-45
 
20. Lomaga, V., Tsapko, O., Kovalenko, V., Onyschuk A., Likhnyovskyi, R. Research of mechanism of fire protection of wood with impregnation agents. Preface: 9th International scientific conference “Reliability and Durability of railway transport engineering structures and buildings”. 2023, 010001
 
21. Лаповська С. Д., Конопля М. С., Черненко М. В. Переваги дисперсного армування автоклавного газобетону. Київський національний університет будівництва і архітектури. 406-408

22.Kateryna Pushkarova; Leonid Sheinich; Danilo Hadaichuk; Olha Honchar; Kostiantyn Kaveryn; Dmitro Ionov Evaluation of the influence of micro- and nanocarbonate additives on the strength and rheological characteristics of Portland cement compositions. AIP Conf. Proc. 2490, 050002 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0124358 (Scopus)
 
23.Tsapko Y., Sukhanevych M., Bondarenko O., Tsapko O., Sarapin Y. Investigation of Changes in the Process of Thermal Oxidative Destruction of Fire-Retardant Fabric. AIP Conf. Proc. 2840, 020009, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0168781 (Scopus)
 
24.Tsapko Y., Tsapko O., Mazurchuk S., Horbachova O., Bondarenko O. Research parameter surface durability of wood flooring. AIP Conf. Proc. 2490, 050011, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0124504 (Scopus)
 
25.Tsapko Y., Tsapko O., Mazurchuk S., Horbachova O., Justification of the Manufacturing Plywood Technology on Dry Glues. Key Engineering Material. ISSN: 1662-9795, Vol. 953, pp 33-412023 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland (Scopus)
 
26.Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Mazurchuk S., Horbachova O., Lastivka O., Sokolenko K., Matviichuk A., Buiskykh N. Determining patterns in the formation of a polymer shell by powder paint on wood surface. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1/10 ( 121 ) 2023 DOI: 10.15587/1729-4061.2023.273364 pp. 37–45 (Scopus)
 
27.Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kovalenko V., Slutska O., Illuchenko P., Kravchenko R., Sukhanevych M. Determining the thermalphysical characteristics of a coke foam layer in the fire protection of cable articles with foaming coating. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2 (10 (122)), pp. 22–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.275550 (Scopus)
 
28.Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kovalenko V., Slutska O., Illuchenko P., Sokolenko K., Gulyk Y. Determining the patterns of extinguishing polar flammable liquids with a film-forming foaming agent. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3 (10 (123)), pp. 48–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.278910 (Scopus)
 
29.Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Horbachova O., Mazurchuk S., Matviichuk A., Buiskykh N., Slutska O., Korolova O., Khromenkov D. Establishment of patterns in the thermal modification of dry pine wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4 (10 (124)), pp. 24–35. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285509 (Scopus)
 
30.Tsapko Y., Tsapko O., Likhnyovskyi R., Kasianchuk I., Kovalenko V., Nizhnyk V., Bedratiuk O., Sukhanevych M. Determining thermal and physical characteristics of wood polymer material for pipeline thermal insulation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5 (10 (125)), 63–72. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.289341 (Scopus)
 
31.Tsapko Yu., Bondarenko O., Mazurchuk S., Horbachova O. Substantiation of the Swellable Coating Effectiveness for Fire Protection of Wooden Constructions. Key Engineering Materials.  Vol. 954, pp. 211-217. © 2023 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. DOІ: 10.4028/p-SzK2vT. https://doi.org/10.4028/p-szk2vt (Scopus)
 
32.Tsapko Yu.V., Horbachova O.Yu.,Mazurchuk S.M.,Bondarenko O.P. Study of the efficiency of the adhesive layer for production from thermomodified wood. 5th International Scientific and Practical Conference “Innovative Technology in Architecture and Design” (ITAD-2021). May 2021, Kharkiv, Ukraine.
AIP Conference Proceedings. – Vol. 2490. – Issue 1. 050008. – 2023. – Р. 050008-1–050008-8. ISSN0094-243X. https://doi.org/10.1063/5.0124507. (Scopus)
 
33.Tsapko Yu.V.,Horbachova O.Yu.,Mazurchuk S.M.,Bondarenko O.P. Research of certain aspects of improving the color resistance of thermomodified wood. 5th International Scientific and Practical Conference “Innovative Technology in Architecture and Design” (ITAD-2021). May 2021, Kharkiv, Ukraine. AIP Conference Proceedings. – Vol. 2490. – Issue 1. 050009. – 2023. – Р. 050009-1–050009-9. ISSN0094-243X. https://doi.org/10.1063/5.0124506. (Scopus)
 
34.Tsapko Yu., Bondarenko O., Horbachova O., Mazurchuk S. Research of the Process of Fire Protection of Cellulose-Containing Material with Intumescent Coatings. 9th International Scientific Conference on Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings, TransBud 2021. AIP Conference Proceedings. – 2684, 040026. – 2023. – 8 р. ISSN0094243X. DOI:10.1063/5.0120446. https://doi.org/10.1063/5.0120446. (Scopus)
 
35.Tsapko Yu., Horbachova O., Mazurchuk S., Bondarenko O. Study of Surface Properties on Cellulose-Containing Material for Creating a Protective Coating. 9th International Scientific Conference on Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings, TransBud 2021. AIP Conference Proceedings. –  Vol. 2684, 040027. – 2023. – 11 р. ISSN0094243X. DOI:10.1063/5.0124505. https://doi.org/10.1063/5.0124505 (Scopus)
 
36.Hadouch, Y.Mezzane, D.Amjoud, M.Lukyanchuk, I.El Marssi, M. Domain wall saddle point morphology in ferroelectric triglycine sulfate.  ACS Applied Nano Materials. 2023, 6(12), 10236–10245 (Scopus)
 
37.Lakouader, A.Hadouch, Y.Mezzane, D.Luk’yanchuk, I.A.El Marssi, M. Impact of polymeric precursor and auto-combustion on the structural, microstructural, magnetic, and magn  etocaloric properties of La0.8Sr0.2MnO3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2023, 586, 171225 (Scopus)
 
38.Hadouch, Y.Mezzane, D.Amjoud, M., …Lukyanchuk, I.El Marssi, M. Multiferroic CoFe2O4-Ba0.95Ca0.05Ti0.89Sn0.11O3 Core-Shell Nanofibers for Magnetic Field Sensor Applications. ACS Applied Nano Materials. 2023, 6(12), 10236–10245 (Scopus)
 
39.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Каверін К.О., Апанасенко В.Ю.,
Жеребчук Д.С. Встановлення параметрів швидкості вигоряння зразків вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». Київ: КНУБА, 2023. – Вип. № 51 (1). – С. – ISSN 2707-9376.
 
40.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Протасов О.С., Анопко Д.В., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Сучасний підхід щодо профілактики горіння деревини та виробів з неї Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».  Рівне: НУВГП, 2023. – Вип. 44. –
 
41.Шейніч Л.О., Миколаєць М.Г., Сурмачевський А.С., Бугайчук М.М.,  Пушкарьова К.К. Зимове бетонування за технологією “ HEATING OFF TECHNOLOGY” (copernicus). Наука та будівництво»,  № 3 (37), 2024.- с.  97- 105 
 
42.Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Оцінка впливу нанокарбонатних добавок на здатність цементних систем до самоочищення. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.- с. 26-29
 
43.Лаповська С.Д., Черняк Л.П. Історія досягнень і майбутнє науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.
 
44.Лаповська С.Д., Демченко Т.М., Конопля М.С. Вплив кремнійорганічних гідрофобізуючих добавок на довговічність ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.
 
45.Лаповська С.Д., Черненко М.В., Конопля М.С. Дослідження фізико-технічних характеристик ніздрюватого бетону автоклавного тверднення для будівництва. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ
 
46.Каверин К. О. Анопко  Д. В. Левківський  Д. В. Сучасні високотехнологічні бетони на основі ефірів полікарбоксилатів для захисту енергетичних об’єктів України. Будівельні матеріали та вироби №1-2(103) 2023.- Київ
 
47.Сірко З. Охріменко С. Цапко О. Торчилевський Д., Стариш Є., Грицун В. Ежекційна вітрова електростанція. Наукові доповіді НУБіП України № 3/103, 2023. ISSN 2223-1609
 
48.Сірко З., Цапко О., Швачич І., Толстушко Н., Толстушко М. Вогнезахист целюлозовмісних матеріалів. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ» за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки», Луцький національний технічний університет. № 75, 2023 DOI: 10.36910/6 775.24153966.2023.75
 
49.Жеребчук Д.С., Бондаренко О.П.,Цапко Ю.В. Ефективність вогнезахисту виробів з очерету при дії полум’я бензину. Збірка студентських наукових праць за 2022-2023 навчальний рік. – Одеса, 1-2 червня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. – С. 135-137.
 
50.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Встановлення ефективності вогнезахисту деревини композицією на основі поліфосфату амонію.  Всеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал “Будівельні матеріали та вироби”. – №1-2 (103). – С. 48-51. ISSN2413-9890. DOI: 10.48076/2413-9890.2023-103-10.
Роботи, які не мають електронного вигляду 1. Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепплер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О., Ремонт і захист бетонних і залізобетонних конструкцій. Монографія, К.: Видавничий дім «Кондор», 2023, 372 с.

2.Цапко Ю.В., Ломага В.В., Цапко О.Ю. Вогнезахист деревини органо-неорганічними композиціями. Монографія, ББК 37.134.1.УДК 684.816.3. Ц 17. ISBN 978-617-8252-53-0, Київ 2023
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях1. Суханевич М.,Макаренко C. Дослідження здатності геополімерів до аутогенного відновлення. Тези доповідей ІV науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Київ, 26-27.04.2023. КНУБА, 2023. С.143-144
 
2. Суханевич М., Чахоян В. Використання наномодифікованих цементних композицій для адитивних технологій будівництва. Тези доповідей ІV науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції. Київ, 26-27.04.2023. КНУБА, 2023. С.149-150
 
3. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Моцна Д.О. Дослідження енергії активації при термічному модифікуванні деревини. Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». – Одеса, 4-5 травня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 98-100.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_konf._OPBZHtaTSZ_2023.pdf

4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Жеребчук Д.С. Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей виробів з рослинної сировини. Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». – Одеса, 4-5 травня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 104-107.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_konf._OPBZHtaTSZ_2023.pdf
 
5. Жеребчук Д.С.,Бондаренко О.П., Цапко Ю.В. Вплив покриття для вогнезахисту на параметри горіння деревини. Збірка студентських наукових праць за 2022-2023 навчальний рік. – Одеса, 1-2 червня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 132-134.
 
6. Жеребчук Д.С.,Бондаренко О.П., Цапко Ю.В. Ефективність вогнезахисту виробів з очерету при дії полум’я бензину. Збірка студентських наукових праць за 2022-2023 навчальний рік. – Одеса, 1-2 червня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 135-137.
 
7. Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А. Інноваційні технології підвищення якості деревини та виробів на її основі. М-ли IY  Міжнар. нау-ково-практ. конф. «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля», К., 2023- с. 410-413
 
8. Пушкарьова К., Кочевих М., Гончар О., Марченко І. Перспективи застосування дисперсноармованих бетонів у сучасному будівництві. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» КНУБА, 26-27 квітня. 2023, с.141-142
 
9. Кушнєрова Л., Гончар О., Кочевих М., Анопко Д.   Вплив полімерної добавки на морфологію кристалів та фізико-механічні властивості дигідрату кальцію. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» КНУБА, 26-27 квітня 2023, с.147-148
 
10. Pushkarova K., Kryvenko O., Kochevykh M., Motsna D.  Environmental Feasibility of Using Green Constructions in Ukraine. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво») 13 – 14 квітня 2023 р., Київ, КНУБА, 2023, с. 468-472
 
11. Коchevykh М., Honchar О., Anopko D., Kushnierova L. Features оf Using Self-Compacting Concrete for Landscape Structures. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2023)». Чернігів, 25–26 травня, :НУ «Чернігівська політехніка». 2023. – Т.2. – c.114
 
12. Honchar О., Коchevykh М.,  Anopko D., Kushnierova L. The use of raw materials for the implementation of the strategy of low carbon development. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2023)».Чернігів, 25–26 травня, :НУ «Чернігівська політехніка». 2023. – Т.2. – c.115
 
13. Анопко Д., Гончар О., Кочевих М., Кушнєрова Л. Матеріали для захисту від електромагнітних випромінювань. Збірник наукових доповідей міжнародної конференції «Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт»,  м. Луцьк, ЛНТУ, 16–18 травня 2023 р. 2023 р, с. 68-70

14. Анопко Д. В., Гончар О. А., Кочевих М. О. Аспекти дослідження ринку банківських сейфів. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан,напрямки розвитку, Київ, 20 квітня 2023 р. 2023 р., с 240-244
 
15. Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марина Кочевих, Лілія Кушнєрова. Режими віброущільнення металонасичених композитів. IV Міжнародної науково-практичної конференції «ЕНЕРГООЩАДНІ МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ» XIX Міжнародної науково-технічної конференції «ВІБРАЦІЇ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ» присвяченої 60-річчю від дня створення кафедри машин і обладнання технологічних процесів факультету автоматизації і інформаційних технологій 23 – 25 травня Київ 2023
 
16. Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Цементні системи, здатні до самоочищення
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів» – 9 травня 2023 р., Кременчук, Україна. 2023 р., с.64
 
17. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. розроблення вогнезахисних композицій для текстильних виробів. Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). – Київ, 13-14 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 580-585.
https://drive.google.com/drive/folders/16n-Hha79oRh7r6p6FJx78IRUKSJFydUV
 
18. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості оптимізації неорганічних складових лаку для вогнезахисту деревини. Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). – Київ, 13-14 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 399-403.
https://drive.google.com/drive/folders/16n-Hha79oRh7r6p6FJx78IRUKSJFydUV
 
19. Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Вогнезахист термічномодифікованої деревини інтумесцентним покриттям. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної Науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 26-27 квітня 2023 р. КНУБА, Київ, Україна. – С. 151-152.
 
20. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. ефективність використання вогнезахисної покрівельної композиції для очерету. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 20 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 418-420.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/20-04-2023.pdf
 
21. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Похилий С.І. Дослідження вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних матеріалів. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 20 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 414-417.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/20-04-2023.pdf
 
22. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Моцна Д.О. Дослідження закономірностей вимивання антипіренів з покриття деревини. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». – Одеса, 27-28 квітня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 154-157.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnyk_strukturoutvorennya_2023.pdf
 
23. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Похилий С.І. Дослідження закономірностей зміни поверхневих властивостей на термічномодифікованій деревині. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». – Одеса, 27-28 квітня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 158-161.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnyk_strukturoutvorennya_2023.pdf
 
24. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю. Ефективність вогнезахисту дерев’яних споруд. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2023 р. – Харків, Україна. С. 342-343.
http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/Program_PES2023_130523_c.pdf
 
25.Лаповська С.Д., Черненко М.В., Конопля М.С. Встановлення ефективності вогнезахисту деревини композицією на основі поліфосфату амонію. Intern. Scient.- Pract. Conf. «Build-master-class -2023», KNUCA, 2023,  С.195-196
 
26.Моцна Д., Пушкарьова К, Кочевих М., Гончар О. Особливості використання зшитого поліетилену для систем водопостачання. ВMC-2023–International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023” Novemder-December 2023, Kyiv, Ukraine
  
27.Anopko D., Honchar О., Коchevykh М.,  Kushnierova L. Research of the Formation Process of High-basic Calcium Hydrosulfoferrite Based on Iron Oxides in Hardening Portland cement. AIP Conf. Proc. 2490, 050001 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0142087/5.0142087 Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4686-1/$30.00
 
28.В. Кириченко, К. Каверин, Д. Анопко. Сучасні високотехнологічні бетони для захисту енергетичних об’єктів України. BMC-2023 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023” December 2023, Kyiv, Ukraine. P.199-201
 
29.Пушкарьова К.К., Терещенко Л.В. Процеси самоочищення та фотоактивації в цементних системах. Intern. Scient.- Pract. Conf. «Build-master-class -2023», KNUCA, 2023,  С.195-196
 
30.K. Pushkarova, L. Tereshchenko Photoactivation as one of self-cleaning processes in cement systems. Proceedings of XI international scientific and practical conference, July 13-15, London 2023, p. 81
 
31.Цапко Ю., Цапко О., Мазурчук С., Горбачова О. Застосування спучуючого покриття для вогнезахисту дерев’яних споруд Тези  за результатами участі у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 125-річчю НУБіП України Секція 5. Інженерія, енергетика та інформаційні технології в умовах війни та післявоєнної відбудови країни, 25.05.2023. Продовольча та екологічна безпека в умовах умовах війни та післявоєнної відбудови: Виклики для України та світу С. 160-162
 
32.Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Встановлення швидкості вигорання вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. International scientific practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 29.11.23-01.12.23. – Kyiv, Ukraine, 2023. – рр.
 
33.Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Ефективність захисту текстильних виробів гідрофобним покриттям. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». – Одеса, 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, Україна. – С. 26-28.
 
34.Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості вогнезахисту тканин. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». – Одеса, 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, Україна. – С. 28-30.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2022 р.:

Електронні наукові фахові видання1.Tsapko Yu., Bondarenko O., Tsapko A., Sarapin Yu. Application of coating for fire protection of textile structures / Key Engineering Materials. – Vol. 927, pp 115-121. © 2022 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. https://www.scientific.net/KEM.927.115.pdf. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
Tsapko Yu., Horbachova O., Bondarenko O., Mazurchuk S. Specific aspects of the study of the surface properties of plywood / Materials Science Forum. – Vol. 1066, pp. 175-182. © 2022 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752. doi:10.4028/p-b15jpx Online: 2022-07-13. https://www.scientific.net/MSF.1066.175.pdf. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
2.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Деякі аспекти вогнезахисту деревини інтумесцентним покриттям / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 157-158. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf.
3. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Дослідження поверхневих властивостей тканини для виготовлення наметів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 86. – С. 86-95. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2022-86-86-95. http://visnyk-odaba.org.ua/2022-86/86-10.pdf. (Публікаціяу науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (Базове фахове видання).
4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Дослідження механізму вогнезахисту тканини інтумесцентним покриттям / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 87. – С. 108-116. – ISSN2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2022-87-108-116. http://visnyk-odaba.org.ua/2022-87/87-13.pdf. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (Базове фахове видання).
5. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Покращення вогнезахисту тканин інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2022. – Вип. № 49 (1).С. 29-37. – ISSN 2707-9376. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x. http://ways.knuba.edu.ua/article/view/259334/255982. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
6. TsapkoYu., Lomaha V., Vasylyshyn R., Melnyk O., Balanyuk V., Tsapko А., Bondarenko O., Karpuk A. Establishment of regularities of reduction of flammable properties in fire protection of wood with two-component intumescent varnish / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No10 (117) 2022. – pр. 63-71. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-40612022.259582.http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259582/256807. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
7. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Теплофізичні властивості шару пінококсу при вогнезахисті тканини інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С.  (Публікаціяу науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
8. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Дослідження окремих аспектів щодо водопроникнення вогнезахищених тканин для наметів / Збірник наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». –Київ: КНУБА, 2022. – №10. – С. 108-116. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.108-116. http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/260189 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (CrossRef) (Базове фахове видання)
9. Merselmiz, S. Hanani, Z. Mezzane, D., Razumnaya, C, Amjoud, M., Hajji, L., Terenchuk, S., Rožič, B., Luk’yanchuk, I.A., Kutnjak, Z. Thermal-stability of the enhanced piezoelectric, energy storage and electrocaloric properties of a lead-free BCZT ceramic Corresponding Luk’yanchuk, I.A., LPMC, University of Picardy Jules Verne, Amiens, France Department of Building Materials, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine RSC Advances, Volume 11, Issue 16, 22 February 2021, Pages 9459-9468 (Scopus) https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ra/d0ra09707a#:~:text=The%20BCZT%20ceramic%20demonstrated%20excellent,by%20using%20the%20Maxwell%20relation
10. Khardazi, S., Zaitouni, H., Belkhadir, S., Mezzane, D., Amjoud, M., Gagou, Y., Asbani, B., Lukyanchuk, I., Terenchuk, S. Improvement of the electrocaloric effect and energy storage perfo-rmances in Pb-free ferroelectric Ba0.9Sr0.1Ti0.9Sn0.1O3 ceramic near room temperature (2022) Journal of Solid State Chemistry, 311, art. no. 123112.https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022459622002365#
11. Tsapko, Y., Likhnyovskyi, R., Horbachova, O., Mazurchuk, S., Tsapko, А., Sokolenko, K., Matviichuk, A.,Sukhanevych, M. (2022). Identifying parameters for wood protection against water absorption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (120)), 71–81.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.268286
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
12. Tsapko Yu., Buiskykh N., Likhnyovskyi R., Horbachova O., Tsapko A., Mazurchuk S., Matviichuk A., Sukhanevych M. Establishing regularities in the application of dry pine wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 4, No 10 (118) 2022. P.51-59. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.262203. ISSN 1729-3774 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
 
13. Шейніч Л.О., Крилов Є.О., Ященко Є.С., Миколаєць М.Г., Сурмачевський А.С., Пушкарьова К.К. Дослідження властивостей мало-усадкових бетонів для  SEAMLESS FLOOR TECHNOOGY, що розроблені інноваційним центром компаніі ТОВ «АСТОР і Ко», «Наука та будівництво»,  №2 (32), 2022.- с.44-50;
https://doi/org/10.33644/2313-6679 -08-2022-4
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Сopernicus)
 
14. Tsapko Yu., Sokolenko K.,Vasylyshyn R.,Melnyk O.,Tsapko А.,Bondarenko O.,Karpuk A., Establishing patterns of nitrogen application for fire safety of sunflower grain storage facilities, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No10 (119) 2022. – pр. 57-65. – ISSN 1729-3774.
DOI: 10.15587/1729-4061.2022.266014.
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259582/256807
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 
15. Гончар О.А., Кочевих М.О., Анопоко Д.В., Кушнєрова Л.О., Розробка основних параметрів технології дрібнозернистих бетонів на чавунних заповнювачах, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 3-15.
https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.7
 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar)
(Базове фахове видання)
 
16. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Кочевих М.О., Мазур В.О., Особливості структуроутворення білого портландцементу в пристутності карбонатних добавок, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 57-69.
https://doi.org/10.1713/budres.v0i41.7
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar)
(Базове фахове видання)
 
17. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Моделювання процесу передачі тепла до тканини через інтумесцентне покриття, Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 89. – С. . – ISSN 2415-377Х.
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar)
(Index Copernicus) (Базове фахове видання)
 
18. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Гулик Ю.Б., Особливості зниження теплопровідності при температурному впливі на вогнезахищену тканину, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 42. – С. .
(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar)
(Базове фахове видання)
Роботи, які не мають електронного вигляду 
Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепллер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О., Ремонт та захист бетонних та залізобетонних конструкцій. Монографія, К.: Видавничий дім «Кондор», 2022

Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113899.
Стаття «Дослідження ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних горючих матеріалів», Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації – 21.07.2022.
 
Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В., Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113900.
Стаття «Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів», Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації – 21.07.2022.

Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113901.
Стаття «Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів», Національний орган інтелектуальної власності державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), дата реєстрації – 21.07.2022.
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях1. Кочевих М.О., Гончар О.А., Анопко Д.В. Застосування декоративного бетону у формуванні елементів ландшафтного дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» , 26 – 27 травня 2022 р. м. Чернігів, Т 1 , С. 99-100Гончар О.А., Кочевих М.О., Бондаренко О.П., Кушнєрова Л.О. Перспективні напрямки переробки сульфатомістких техногенних продуктів для отримання будівельних матеріалів та виробів / Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів, 26-27 травня 2022 р. – Чернігів, Україна. – Том 2. – С. 110. https://drive.google.com/file/d/12lgyVlJBzsaO7WL6Y9nrYjLrDYWcMMGE/view.
2. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., 2. Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Вплив вогнезахисту на термічну деструкцію тканини / Збірник тез доповідей IХМіжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». -Одеса, 17-20 травня 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 25-27. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view
3. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О. Покриття для вогнезахисту конструкцій з тканин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 159-160. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdfЦапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Дослідження поверхневих властивостей фанери / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 161-162. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf
І. Марченко, К. Пушкарьова, О. Гончар, М. Кочевих,Оцінка енергоефективності сучасних бетонів та сухих будівельних сумішей, International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 30.11.22-02.12.22. – Kyiv, Ukraine, 2022. – рр.
 
Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Життєвий     цикл будівельних об’єктів та економіка замкненого циклу, Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан,напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер-нет-конф.,  Київ, 2022 р.,  с.251-253
 
Я. Шастун, Д. Дорогань, студент 1. К. Пушкарьова,  М. Кочевих,  О.Гончар, Особливості рециклінгу полімерних матеріалів, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 –  p.
 
Пушкарьова К., Каверин К., Гадайчук Д., Мазур В.  Тріщиностійкість портландцеметного каменю, модифікованого нанокарбонатними добавками, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 – p
 
Пушкарьова К., Терещенко Л., Вплив нанокарбонатних добавок на властивості кольорових цементів, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 –  p
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С., Особливості вогнезахисту виробів з очерету при зовнішній дії полум’я бензину, Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. XXI століття». – Одеса, 10-11 листопада 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 52-54.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_Energoefektivne_misto_2022_1.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Ефективність захисту елемента намету гідрофобним покриттям, Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. XXI століття». – Одеса, 10-11 листопада 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 55-57.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_Energoefektivne_misto_2022_1.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С., Дослідження теплопровідності виробів з рослинної сировини, Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 27 жовтня 2022 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 444-447.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/27_10_22.pdf
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Особливості передачі тепла через вогнезахищену тканину, Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 27 жовтня 2022 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 441-443.
https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/27_10_22.pdf
 
Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Нерода В.П., International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 30.11.22-02.12.22. – Kyiv, Ukraine, 2022. – рр.
 
Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Особливості водопроникнення вогнезахищених тканин, Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 17-18 листопада 2022  р. – Одеса, Україна. – С. 86-88.
 
Анопко Д.В., Гончар О.А., Кочевих М.О., Кушнєрова Л.О.,  Дослідження процесу утворення високоосновного гідросульфоферриту кальцію на основі оксидів заліза при зміцненні портландцементу, Тези доповідей V Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА. – С. 334-335
 
Лаповська С. Д., Черненко М. В., Використання доменних гранульованих шлаків у виробництві автоклавного газобетону, The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of development science and practice», February 14 – 16, Boston, USA. – P. 362-363
 
Лаповська С. Д., Черненко М. В., Вплив вологи на морозостійкість ніздрюватого бетону автоклавного тверднення, The ІІІ International Scientific and Practical Conference «Modern challenges to science and practice», . 587 p. Varna, Bulgaria, January 24 – 26, 2022. – P. 570-572
 
Лаповська С. Д., Черненко М. В., Ресурсозбереження при виробництві автоклавного газобетону, The ХХV International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of
science and practice, tasks and ways to solve them»,  594 p 28 червня-01 липня 2022 р., Афіни, Греція – P. 560-563
 
Лаповська С. Д., Черненко М. В., Конопля М.С., Перспективи збільшення виробництва автоклавного газобетону, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернетконференція “Маркетингові стратегії,
підприємництво і торгівля:
сучасний стан, напрямки розвитку” КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, місто Київ 27 жовтня 2022 року. – P. 421-423
 
Лаповська С. Д., Конопля М.С., Переваги використання автоклавного газофібробетону в сучасних умовах, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернетконференція “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку” КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, місто Київ 27 жовтня 2022 року. – P. 419-420

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2021 р.:

 Електронні наукові фахові виданняZouhair Hanani, Ilyasse Izanzar, M’barek Amjoud, Daoud Mezzane, Mohammed Lahcini, Hana Uršič, Uroš Prah, Ismael Saadoune, Mimoun El Marssi, Igor A Luk’yanchuk, Zdravko Kutnjak, Mohamed Gouné Lead-free nanocomposite piezoelectric nanogenerator film for biomechanical energy harvesting Nano Energy 81, 105661 (2021)Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and waterholding characteristics / S. D. Lapovska, V. I. Klapchenko , G. Iu. Krasnianskyi , Yu. G. Gasan, I. O. Kuznetsova // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. – Vol. 907. –  012040. DOI 10.1088/1757-899X/907/1/012040.Lapovska SD, Demchenko TM, Kovalchuk OY, Chornovol VO. On the Question of the Application of Basalt Microfiber for Reinforcement of Thermal Insulation AAC. KEM 2020;864:122–7. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.864.122Autoclave aerated concrete in Ukraine. Major manufacturers and product range /Lapovska S.D.,  Demchenko T.M., Dyuzhilova N.О.// Строительные материалы и изделия. – К.: НДІБМВ, №1-2, 2020. – С.4-7Autoclaved aerated concrete in Ukraine / Lapovska S., Demchenko T., Dyuzhilova N.// Materialy budowlane. Poland. –  6/2020 (nr 574), ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951XПушкарьова К.К., Гончар О.А., Іонов Д.С., Гадайчук Д.Р. Особливості отримання та перспективи використання реакційно-порошкових бетонів у будівельній галузі України // Будівельні матеріали та вироби. – №1-2, 2021, с.36-39.Pushkarova, D. Hadaichuk, O. Нonchar, L. Kushnierova, К. Кaverin, D. Ionov. Features of the structure formation processes and synthesis of strength fоr Portland cement compositions modified with nanocarbonate additives/  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering  1164 (2021) 012062 doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012062Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю.,Бондаренко О.П., Ломага В.В. Оптимізація неорганічних складових вогнезахисного лаку для деревини / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 82. – С. 123-132. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-82-123-132. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-82/82-14.pdf.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Особливості технології застосування деревини для покриття підлоги / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 1. – Том 103. – С. 185-192. – ISSN 2311-7257. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-103-1-185-192. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_103_2021/28.pdf.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В. Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 83. – С. 93-101. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-83-93-101. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-10.pdf.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В. Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 83. – С. 93-101. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-83-93-101. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-10.pdf.Tsapko Yu.,Vasylyshyn R., Melnyk O.,Lomaha V.,Tsapko A.,Bondarenko O. Regularities in the washing out of water-soluble phosphorus-ammonium salts from the fire-protective coatings of timber through a polyurethane shell / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 10 (110) 2021. – pр. 51-58. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.229458. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/229458/229296.Tsapko Yu.,Tsapko A.,Bondarenko O.,Chudovska V.,Sotnikova І., Sotnikov D. Thermophysical characteristics of the formed layer of pinocox in fire protection of fabric by composition based on modified phosphorus-ammonied / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No 10 (111) 2021. – pр. 34-41. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.233479. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/233479/234610.Tsapko Yu., Sirko Z., Vasylyshyn R., Melnyk O., Tsapko А., Bondarenko О., Karpuk A. Establishing patterns of mass transfer under the action of water on the hydrophobic coating of the fire-retardant element of a tent / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, No 10 (112) 2021. – pр. 45-51. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.237884. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/237884/237822.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Сивобородько А.В.Дослідження поверхневих енергетичних характеристик при створенні на поверхні очерету інтумесцентного покриття Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 2. – Том 104. – С. 265-272. – ISSN 2311-7257.  doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-265-272https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_104_2021/39.pdf.Tsapko Y., Vasylyshyn R., Horbachova O., Bondarenko O. Improvement of technology of application of wood as a floor covering / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 2021. – 1164 (2021). 012084. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012084. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012084/pdf.Tsapko Y., Horbachova О., Mazurchuk S.,Bondarenko O. Study of resistance of thermomodified wood to the influence of natural conditions / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 20211. – 1164 (2021). 012080. – 10 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012080/pdf.Tsapko Y., Horbachova О., Bondarenko O.,Mazurchuk S. Justification of conditions of application of thermo modified veneer for protection of wooden products from moisture / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 20211. – 1164 (2021). 012050. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/0120. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012050/pdf.Tsapko Y., Bondarenko O.,Horbachova О.,Mazurchuk S. Research of the process of water absorption by thermally modified wood / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 20211. – 1164 (2021). 012030. – 8 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012030https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012030/pdf.Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Оптимізація складових захисного покриття термомодифікованої деревини до впливу води / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 84. – С. 101-109. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-101-109. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-84/84-10.pdf.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Дослідження ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних горючих матеріалів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 3. – Том 105.  – ISSN 2311-7257.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 85. – ISSN 2415-377Х.Tsapko Yu.,Tsapko А., Bondarenko О. Establishing patterns of heat transfer through fire-protected fabric to timber / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No 10 (114) 2021.  – ISSN 1729-3774Tsapko Y.,Lomaha V.,Tsapko A., Bondarenko O. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer / Materials Science Forum. – Vol. 1038. – pp.531-538. © 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1038.531.Tsapko Yu.,Bondarenko O.,Horbachova, O.,Mazurchuk S., Buys’kykh N. Research activation energy in thermal modification of wood / E3S Web of Conferences, ICSF 2021. – 280, 07009 (2021)
. – 6 р. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007009.
Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko О. Defining patterns of heat transfer through the fire-protected fabric to wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6, No 10 (114) 2021. – pр. 49-56. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/245713/247652.
(Scopus)
 S.Belkhadir, S. Khardazi, D. Mezzane, M. Amjoud, V. Laguta, I. Raevski, K. Pushkarova, I. Lukyanchuk, M. El. Marssi. Effect of Sn on the energy storage performance and electric conduction mechanisms of BCZT ceramic. Material today. Proceeding on May 27, 2021, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.517 (Scopus)
 Linnik E.D., Lukyanchuk I.A., Mikheykin A.S., Ragulya A.V., Gorshunov B.P., Alyyabyeva L.N., Zhukov S.S., Mezzane D., Razumnaya A.G. Crystal Structure and the Spectral Response of the Ba-Doped SrTiO3 Incipient Ferroelectrics. (2021) Physica Status Solidi (B) Basic Research. 258 (7) стаття № 2100010 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85105187967&origin=resultslist&sort=plf-f
 Merselmiz S., Hanani Z., Mezzane D., Razumnaya A.G., Amjoud M., Hajji L., Terenchuk S., Rozie B., Lukyanchuk I.A., Kutnjak Z. Thermal-stability of the enhanced piezoelectric, energy storage and electrocaloric properties of a lead-free BCZT ceramic (2021) RSC Advances. 11 (16) pp. 9459-9468
 Linnik E.D., Mikheykin A.S., Rubi D.C., Shirokov V.B., Mezzane D., Kondovych S.V., Lukyanchuk I.A., Razumnaya A.G. Raman response of quantum cristal ferroelectric pb-doped srtio3. (2021) Crystals. 2021, 11(12), 1469; https://doi.org/10.3390/cryst11121469
 S. Guzii, V. Romaniuk, S. Lapovska, O.Semkiv, I. Bezhelka. Influence of ANO3 and ANO3*nH2O nitrates on the deformation properties of aluminosilicate adhesives for wood products structures. Material Scince Forum. Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies (Scopus). Vol. 1038.- pp. 210-220. 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752
 Mazurchuk S., Marchenco N., Tsapko Yu., Bondarenko O., Buys’kykh N. Ways to increase the producti on efficiency of hardwood blanks. E3S Web of Conferences, ICSF 2021 (Scopus). 280, 07010 (2021). – 7 p. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007010
 Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Кушнєрова Л.О., Мазур В.О., Іонов Д.С. Кристалохімічні аспекти гідратації процесу гідратації мінералу C3S в присутності нанокарбонатних добавок. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, № 60. – (ISSN 2413-7693), (2019)2021.-Київ. – с. 34-44
 Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Кушнєрова Л.О., Мазур В.О., Іонов Д.С. Особливості гідратації мінералу C3А в присутності нанокарбонатних добавок. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, № 61. – (ISSN 2413-7693), (2019)2021.-Київ. – с. 33-44
 Анопко Д., Гончар О., Кочевих М, Кушнєрова Л. Дослідження впливу гамма-випромінювання на структурні перетворення в портландцементному камені. Ядерна та радіаційна безпека, (4(92), 2021, с. 60-66 https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).08
 Дерев’янко В.М., Мороз В.Ю., Кушнєрова Л.О., Мороз Л.В., Косинська К.П. Вплив суперпластифікатора MC Power Flow 3100 на технічні параметри дигідрату сульфату кальцію. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Вип.196.-2021.- с. 33-42
Роботи, які не мають електронного виглядуЦапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Ломага В.В.  Спосіб визначення ефективності гідрофобізації вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. Патент на корисну модель Пат. 148756 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/02 (2006.01), Е04В 1/92 (2006.01). Заявл. 23.03.2021; Опубл. 15.09.2021; Бюл. №37, 2021. – 4 с.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Ломага В.В. Пристрій для  визначення гідрофобності вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. Патент на корисну модель Пат. 148757 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/08 (2006.01), Е04В 1/92 (2006.01). Заявл. 23.03.2021; Опубл. 15.09.2021; Бюл. №37, 2021. – 3 с.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. / Вогнезахист виробів з текстильних метеріалів. Теорія та практика. Монографія. – 140 с.
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціяхПушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кушнєрова Л.О., Каверин К.О., Іонов Д.С. Особливості процесів структуроутворення та синтезу міцності портландцементних композицій, модифікованих
нанокарбонатними добавками. / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 332-336. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/viewХімічні технології наномодифікації цементних композиційних матеріалів. проф. Суханевич М., ст. Одарченко Д., ст. Остапович І. / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 98-100.Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марко-Василь Марунчак Радіаційно-захисні властивості та радіаційна стійкість дрібнозернистих бетонів / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 100-102.Ольга Гончар, Дмитро Анопко, Дар’я Рудзей Перспективи отримання сучасних матеріалів та виробів на основі техногенних продуктів / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 106-108.Марина Суханевич, Владислав Ткач, Владислав Галіца Технології відновлення залізобетонних споруд з використанням наномодифікованих цементно-полімерних розчинів/ Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 108-110.Марина Кочевих, Анастасія Шевченко Особливості отримання бетонів підвищеної тріщиностійкості для дорожніх стримувальних конструкцій/ Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 114-116.Владислав Мазур, Катерина Пушкарьова, Лілія Кушнєрова Особливості гідратації мінералів портландцемнтного клінкеру в присутності карбонатних добавок/ Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 118-120.Гончар О. А., Рудзей Д. Г. Основи комплексної перевірки техногенної сировини для отримання сучасних будівельних матеріалів/ Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 228-230. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdfПушкарьова К. К., Кочевих М. О. Інноваційні будівельні матеріали та вироби в сучесній архітектурі/ Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 250-252. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdfСуханевич М. В., Одарченко Д. Перспективи використання наномодифікованих цементних розчинів/ Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 252-254. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdfКочевих М.О. Особливості отримання бетонів для дорожніх стримувальних конструкцій/ Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Том 2. – Чернігів 26-27 травня 2021 р. – Чернігів, Україна. – С. 82https://drive.google.com/file/d/1NnRKAAoqZQUCurDMuE5TXRfNyPYDyZX4/viewГончар О.А., Рудзей Д.Г. Комплексна переробка фосфогіпсу як техногенної сировини/ Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Том 2. – Чернігів 26-27 травня 2021 р. – Чернігів, Україна. – С. 108https://drive.google.com/file/d/1NnRKAAoqZQUCurDMuE5TXRfNyPYDyZX4/viewПушкарьова К.К., Шейніч Л.О., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Каверин К.О., Іонов Д.С. Оцінка впливу мікро- та нанокарбонатних добавок на міцнісні та реологічні характеристики портландцементних композицій / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ” Інноваційні технології в архітектурі і дизайні”Харків: ХНУБА, 2021. с.334  ISBN 978-617-7666-47-8Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O. Research of the formation process of high-basic calcium hydrosulfoferrite based on iron oxides in hardening portlandcement / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ” Інноваційні технології в архітектурі і дизайні”Харків: ХНУБА, 2021. с.334-335  ISBN 978-617-7666-47-8Бондаренко О., Цапко Ю., Ятлук А. Окремі аспекти визначення ефективності вогнезахисту тканин / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 104-105.Бондаренко О., Гоц Д.,Бродовський С. Особливості морозостійкості бетону на основі модифікованого шлакопортландцементу / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 110-111.Бондаренко О.П., Бердник О.Ю., Гоц Д.А., Бродовський С.С. Дослідження фізико-механічних характеристик бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого комплексними добавками / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 226-228.http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdfЦапко Ю.В., Бондаренко О.П., Ятлук А.Т. Дослідження ефективності покрівельного вогнестійкого засобу для захисту текстильних займистих виробів / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 254-256. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdfЦапко Ю.В.,Горбачова О.Ю.,Мазурчук С.М.,Бондаренко О.П. Дослідження окремих аспектів покращення стійкості кольору термомодифікованої деревини / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 350-351.Цапко Ю.В.,Мазурчук С.М.,Горбачова О.Ю.,Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю. Щодо визначення параметру зносостійкості поверхні паркетної дошки / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 351.Цапко Ю.В.,Горбачова О.Ю.,Мазурчук С.М.,Бондаренко О.П. Дослідження ефективності клеєвого шару для виробу з термомодифікованоїдеревини / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 352.Цапко Ю.В.,Василишин Р.Д.,Горбачова О.Ю.,Бондаренко О.П. Удосконалення технології застосування деревини у якості покриття для підлоги / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 385-387. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/viewЦапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Дослідження стійкості термомодифікованої деревини до впливу природних умов / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 387-388. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/viewЦапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Мазурчук С.М. Обгрунтування умов застосування термомодифікованого шпону для захисту деревяних виробів від вологи / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 388-389. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/viewЦапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Дослідження процесу водопоглинання термічно модифікуваною деревиною / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 389-390. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/viewЦапко Ю.В., Ломага В.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Деякі аспекти вогнезахисту деревини просочувальними композиціями на основі неорганічних та органічних речовин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 224-225. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2021/_PES2021_final.pdfЦапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Деякі аспекти гасіння полум’я магнію композиціями на основі неорганічних та органічних речовин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2021 р. – Харків, Україна. – С.368-369. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2021/_PES2021_final.pdfБердник О.Ю., Бондаренко О.П., Ластівка О.В. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі / Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Том 2. – Чернігів 26-27 травня 2021 р. – Чернігів, Україна. – С. 55. https://drive.google.com/file/d/1NnRKAAoqZQUCurDMuE5TXRfNyPYDyZX4/viewЦапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Мазурчук С.М. Поверхневі властивості термічно модифікованої деревини при взаємодії з захисним покриттям / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С. 268-269.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Вогнезахист термічно модифікованої деревини інтумесцентним покриттям / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С. 270-271.Пушкарьова К.К., Шейніч Л.О., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Мазур  В.О. Особливості процесів гідратації та структуроутворення білого портландцементу в присутності карбонатних добавок різної дисперсності та різного агрегатного стану / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С.254-255.Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марина Кочевих, Марко Марунчак. Дослідження стійкості металонасичених композитів до хімічної корозії /  ВMC-2021 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.Особливості водопроникності при дії води на гідрофобне покриття вогнезахищеного текстильного матеріалу.Oльга Бондаренко, к.т.н., доцент, Юрiй Цапко, д.т.н., професор, Олексiй Цапкo, с.н.с., Аліна Ятлук, студент/  ВMC-2021 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.Наномодифіковані білі портландцементи та матеріали на їх основі.Катерина Пушкарьова, д.т.н. проф., зав. кафедри. Владислав Мазур, студент . Данило Гадайчук, аспірант . Ольга Гончар, к.т.н., доцент /  ВMC-2021– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.Дослідження стійкості металонасичених композитів до хімічної корозії. Дмитро Анопко, к.т.н., доцент. Ольга Гончар к.т.н., доцент,Марина Кочевих к.т.н., доцентМарко Марунчак, студент/  ВMC-2021– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”  December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.Автоклавний газобетон зниженої густини – енергоефективний матеріал для будівництва. Черненко Микола, студент , Світлана Лаповська, д.т.н., професор/  ВMC-2021– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”  December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.Крицький В.Б.,  Гензерський Ю.В.,  Пушкарьова К.К., Шейнич Л.О. Концепція і модельна апробація розрахункової технології оцінки впливу прогнозованих деградацій-них процесів в бетоні на несучу спроможність будівельних конструкцій. Тези VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Нові технології в будівництві», К., 26.10.2021.- с.121-123.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Ятлук А.Т. Особливості вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних матеріалів / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 18-19 листопада 2021 р. – Одеса, Україна.Бондаренко О.П., Бердник О.Ю., Апанасенко В.Ю., Ластівка О.В., Жеребчук Д.С. Особливості кінетики набору міцності бетонів на основі модифікованого шлакопортландцементу / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 18-19 листопада 2021 р. – Одеса, Україна.Бондаренко O., Цапко Ю., Цапкo О., Ятлук А. Особливості водопроникності при дії води на гідрофобне покриття вогнезахищеного текстильного матеріалу / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 01-03.12.21. – Kyiv, Ukraine, 2021.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 85. – ISSN 2415-377Х.
Лаповская С.Д., Демченко Т.М. Исспользование отходов обогащения золотосодержащих руд в производстве ячеистого бетона автоклавного твердения. Союз строителей Республики Беларусь ГП «Институт НИИСМИ», с. 50-51
 Лаповська С.Д., Черненко М.В. Використання відходів збагачення золотовмісних руд у виробництві ніздрюватих бетонів автоклавного тверднення. Зб. Наукових праць ІІ міжнар. Онлайн-конфер., присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня Київ, КНУБА, 7 ервн 2021 р. – с. 66-69.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2020 р.:

Електронні наукові фахові виданняТехнології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів / Дерев’янко В.М., Кушнєрова Л.О., Мороз Л.В., Мороз В.Ю. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – НУВГП. – Рівне: Видавництво «Волинські обереги», України, 2020. – С.140-147. https://drive.google.com/open?id=1rg0TTkmsikcK1giWiLEanhs9R3i-5EmsAbyzov V. A., Pushkarova K. K., Kochevykh M. O., Honchar O. A. and Bazeliuk N. L. Innovative building materials in creation an architectural environment /IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012035 – 11p. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012035. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012035/pdfAnopko D. V., Honchar O. A., Kochevykh M.O. and Kushnierova   L. O. Radiation protective properties of fine-grained concretes and their radiation resistance IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012031 – 10p.  doi:10.1088/1757-899X/907/1/012031. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012031/pdfKateryna Pushkarova, Andrii Plugin and Maryna Sukhanevych. The Study of the Processes of Structure Formation in the System “Portland Cement-Carbon Nanotubes-Surfactant” from the Point of View of Physicochemical Mechanics of Dispersed Systems –  © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. Key Engineering Materials  ISSN: 1662-9795, Vol. 864, pp 158-163 doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.864.158Andrii Plugin1, Kateryna Pushkarova2 and Maryna Sukhanevych2 . Nanomodified cement composites for thin walled architectural structures. – IOP Conference Series: Materials Science and EngineeringVolume 907https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012030Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) 21-22 May 2020, Kharkiv, Ukraine.  Tsapko, Yu.Tsapko, A.,Bondarenko, O. Modeling the process of moisture diffusion by a flameretardant coating for wood/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1. – 1/10 (103) 2020. – pр. 14-19. ISSN 1729-3774 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.192687 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/192687/197562 Tsapko, Yu.Tsapko, A.,Bondarenko, O. Determination of the laws of thermal resistance of wood in application of fire-retardant fabric coatings/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2. – 2/10 (104) 2020. – pр. 13-18. ISSN 1729-3774 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200467 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/200467/201897 Tsapko Yu., Lomaha V., Bondarenko O., Sukhanevych M. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer/ Materials Science Forum. – Vol. 1006. – pp. 32-40. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, SwitzerlandISSN: 1662-9752. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1006.32 https://www.scientific.net/MSF.1006.32 Tsapko Yu.,  Tsapko A.Bondarenkо O. Research of conditions of removal of fire protection from building construction / Key Engineering Materials. – Vol. 864. –  pp. 141-148. ISSN: 1662-9795. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.864.141 https://www.scientific.net/KEM.864.141 Tsapko Yu.,  Tsapko A.Bondarenkо O. Modeling of thermal conductivity of reed products / Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020); IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Vol. 907 (2020). – 012057. – IOP Publishing. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012057 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012057Tsapko Yu., Bondarenko О., Mazurchuk S., Marchenko N., Buys’kykh N. Identification of typical variety-formating wood defects / Збірник матеріалів 6го Міжнародного конгресу:«Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів, 23-25.09.2020 р. – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, Україна. – с. 151  http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/11960Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T., Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Establishment of heat transfer laws through atmospheric protective product to wood/  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No      2020. – pр. ISSN 1729-3774.Tsapko Y., Tsapko А., Bondarenko O. Research of the mechanism of protecting wood with intumescent coating/ Technology audit and production reserves. — № 5/3(55), 2020. – рр. 19-23. ISSN 2664-9969. DOI: 10.15587/2706-5448.2020.215698. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/215698/216204Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T., Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Detection of regularities of insulating capacity of the foaming form for localization of fuel liquid/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 10 (107) 2020. – pр. 51-57. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.215130. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215130/215347Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T., Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Establishment of heat transfer laws through atmospheric protective product to wood/  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No      2020. – pр. ISSN 1729-3774. DOI: (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)S.D. Lapovska, G. Iu. Krasnianskyi, V. I. Klapchenko and I. O. Aznaurian Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditions /  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020)IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012039 doi:10.1088/1757-899X/907/1/012039S.D.Lapovska, V. I. Klapchenko, G. Iu. Krasnianskyi, Yu. G. Gasan and I. O. KuznetsovaOptimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and water-holding characteristics/ Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020)  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012040 doi:10.1088/1757-899X/907/1/012040LEONID DVORKIN, YURI STEPASYUK, VADIM ZHITKOVSKY , YURI RIBAKOV, SVETLANA LAPOVSKAYA  USING LOW CLINKER SLAG PORTLAND CEMENT FOR NORMAL WEIGHT CONCRETE / Revista Română de Materiale / Romanian Journal of Materials 2020, 50 (1), 90 -102Merselmiz, S.Hanani, Z.Mezzane, D., …Luk’yanchuk, I.A.Kutnjak, Z. High energy storage efficiency and large electrocaloric effect in lead-free BaTi0.89Sn0.11O3 ceramic. – Ceramics International,  2020,  46(15),  стр. 23867-23876 (Публікація у науково–метричних базах даних) (Scopus)Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Вербицька О.О. Вогнезахист виробів з очерету інтумесцентним покриттям / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2020.– № 3. – Том 101. – С. 142-147. – ISSN 2311-7257. doi.org/10.29295/2311-7257-2018-101-3-142-147. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_101_2020/22.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)Ломага В.В., Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Бондаренко О.П. Визначення часу запалювання рослинної сировини при дії високої температури радіаційної панелі /  Ukrainian journal of forest and wood science. Деревообробні та меблеві технології. – Київ, 2020. – № 3. – Том 11. – С.   . – ISSN 2664-4460. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/14614Razumnaya, A.G.Mikheykin, A.S.Stryukov, D.V., …Mezzane, D.Lukyanchuk, I. Built-in electric field induces polarization rotation in bilayer BiFeO3/(Ba,Sr)TiO3 thin films Journal of Alloys and Compounds, 2020, 812, 152164S. Lapovska, T. Demchenko, O. Kovalchuk and V. Chornovol On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation AAC Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. -2020. Р. 122-127. ISBN-13: 978-3-0357-3809-4.Kolokhov V, Kushnerova L, Moroz L, Pavlenko T On Providing an Assessment Monitoring System for Especially Essential Structures / Materials Science Forum. – Vol. 1006 – рр. 130-135. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752.Luk’yanchuk, I.Tikhonov, Y.Razumnaya, A.Vinokur, V.M. Hopfions emerge in ferroelectrics. Nature Communications, Volume 11, Issue 1, 2020, Номер статьиLevashenko, V., Lukyanchuk, I., Zaitseva, E., Kvassay, M. Rabcan, J. Rusnak, P.Development of Programmable Logic Array for Multiple-Valued Logic Functions. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Volume 39, Issue 12, 2020, P. 4854-4866.Tikhonov, Y.Kondovych, S.Mangeri, J.Pavlenko, M.Baudry, L.Sené, A.Galda, A.Nakhmanson, S.Heinonen, O.Razumnaya, A.Luk’yanchuk, I.Vinokur, V.M.Controllable skyrmion chirality in ferroelectrics. Scientific Reports, V. 10, Issue 1, 2020, Номер статьиBak, O.Holstad, T.S.Tan, Y.Lu, H.Evans, D.M.Hunnestad, K.A.Wang, B.McConville, J.P.V.Becker, P.Bohatý, L.Lukyanchuk, I.Observation of Unconventional Dynamics of Domain Walls in Uniaxial Ferroelectric Lead Germanate. Advanced Functional Materials, Volume 30, Issue 21, 2020, Номер статьи 2000284.Zaitseva, E.Levashenko, V.Lukyanchuk, I.Rabcan, J.Kvassay, M.Rusnak, P.Application of generalized reed–muller expression for development of non-binary circuits. Electronics (Switzerland), Volume 9, Issue 1, 2020, Номер статьи 12.Soukaina Merselmiz, Zouhair Hanani, Daoud Mezzane, Anna G Razumnaya, Lahoucine Hajji, Svitlana Terenchuk, Brigita Rožič, Igor A Luk’yanchuk, Zdravko Kutnjak Thermal-stability of the enhanced piezoelectric, energy storage and electrocaloric properties of a lead-free BCZT ceramic RSC Advances 11 (16), 9459-9468 (2020)Soukaina Merselmiz, Zouhair Hanani, Daoud Mezzane, Matjaž Spreitzer, Andraž Bradeško, David Fabijan, Damjan Vengust, M’Barek Amjoud, Lahoucine Hajji, Zahra Abkhar, Anna G Razumnaya, Brigita Rožič, Igor A Luk’yanchuk, Zdravko KutnjakHigh energy storage efficiency and large electrocaloric effect in lead-free BaTi0. 89Sn0. 11O3 ceramicCeramics International 46 (15), 23867-23876 (2020)Vitaly Levashenko, Igor Lukyanchuk, Elena Zaitseva, Miroslav Kvassay, Jan Rabcan, Patrik Rusnak Development of Programmable Logic Array for Multiple-Valued Logic Functions IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 39, 4854-4866 (2020)
Роботи, які не мають електронного виглядуMaterials science for designers of architectural environment / Abyzov V., Pushkaroba K, Kochevykh M., Jurus J. Politechnika Swietokrzyska Kielce, 2020, р. 475Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельних матеріалів: підр./ В.І. Гоц, О.Г. Гелевера, В.Г. Нестеров, І.Ф. Телющенко – К.: Основа, 2020 – 744 с. 433 іл. 149 табл. ISBN 978-966-984-032-5
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціяхЦапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Дослідження умов вимивання антипіренів з будівельного виробу/  Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 12-15 травня 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 47 https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/viewМазурчук С.М., Марченко Н.В., Цапко Ю.В., Бондаренко О.П. Оценка качества заготовок твердолиственных пород древесины/ Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 12-15 травня 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 359. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/viewTsapko Yu.,  Tsapko A.Bondarenkо O. Modeling of thermal conductivity of reed products / Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 21-22.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 146-147  http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Ломага В.В. Деякі аспекти вогнезахисту деревини спучуючим лаком/ Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 315-317 Особливості технології отримання швидкотверднучих композиційних в‘яжучих речовин /Гончар О.А., Анопко Д.В.// Матеріали X міжн. н–п конф. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 29–30 квітня 2020 р., Т. 2, – с.81INNOVATIVE BUILDING MATERIALS IN CREATION AN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT /  Prof. Abyzov V.A. Pushkarova K.K.  , Kochevykh M.O.  , Honchar O.A. Bazeliuk N.L//  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C. 120-122IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF TRANSLUCENT STRUCTURES WITH USING OF SPECIAL PURPOSE GLASSES /Pushkarova K.K.,. Kochevykh M.O., Honchar O.A. // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C. 131-134RADIATION PROTECTIVE PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETES AND THEIR RADIATION RESISTANCE / Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O.// ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C. 285-286Щодо забезпечення системи моніторингу стану конструкцій особливо відповідальних споруд / Колохов  В.В.,  Павленко  Т.М., Кушнєрова  Л.О.,  Мороз Л.В  // Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – С.76-78Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Вербицька О.О. Визначення теплостійкості деревини при нанесенні вогнезахисних покриттів/ International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 25-27.11.20. – Kyiv, Ukraine, 2020. – рр.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Ломага В.В. Оптимізація складу вогнезахисного лаку для деревини /Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів»– Одеса, 19-20 листопада 2020 р. – Одеса, Україна. – С.Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Апанасенко В.Ю. Застосування базальтових волокон в автомобільній промисловості/ Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів» – Одеса, 19-20 листопада 2020 р. – Одеса, Україна. – С.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вербицька О.О. Обгрунтування вогнестійких властивостей виробів з очерету /Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства». – Харків, ХНУБА, 5-6 листопада 2020 р. – Харків, Україна. – С.Kochevykh M.O. Features of obtaining decorative concrete with increased durability Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» том 2,  29 – 30 квітня 2020 р., м. Чернігів, с. 79ЛАПОВСЬКА С.Д., ДЕМЧЕНКО Т.М., ГЕНОВЕФА ЗАПОТОЧНА-СИТЕК, ДЮЖИЛОВА Н.О.  АВТОКЛАВНИЙ ГАЗОБЕТОН В УКРАЇНІ. ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ ТА АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ  /МАТЕРІАЛИ міжнародної науково-практичної конференції «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ МІСТО. ХXI СТОЛІТТЯ» 15 – 16 жовтня 2020 р.Лаповська С.Д., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю. Азнаурян І.О.  ОЦІНКА МОРОЗОСТІЙКОСТІ БЕТОНУ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ /  Т Е З И Д О П О В І Д Е Й IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»  21-22 травня 2020 р. Харків, ХНУБАЛаповська С.Д., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Гасан Ю.Г., Кузнецова І.О ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ГІДРОФОБІЗОВАНОГО НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ ЗА ЙОГО ВОЛОГОПЕРЕНОСНИМИ І ВОДОУТРИМУЮЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ /  Т Е З И Д О П О В І Д Е Й IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»  21-22 травня 2020 р. Харків, ХНУБАЛаповська С.Д. Вплив вапна як основного компоненту на технологічні параметри газобетонних виробів / Будівельний журнал № 1-2 (143-144), 2020С. Д. Лаповська, В. І. Кпапченко, Г. Є. Краснянський, Ю. Г. Гасан, І. О. Кузнєцова. Гідрофобізація ніздрюватого бетонупідвищує його міцність і морозостійкість / Будівельний журнал № 1-2 (143-144), 2020Владислав Мазур, Анастасія Шевченко, Марина Суханевич. Властивості будівельних розчинів армованих волокном, що містять нанокремнезем/ ВMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 174-175.Бондаренко Oльга, Цапко Юрiй, Цапкo Олексiй, Вербицька Ольга. Визначення теплостiйкостi деревини при нанесеннi вогнезахисних покриттiв/ ВMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 128-129.Гончар Ольга, Васильєв Марк. Адаптивні пневматичні фасади з використанням полімерних мембран/ ВMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 136-137.Поліщук Олександр, Анопко Дмитро. Радіаційнозахисний сталефібробетон для контейнерів ВЯП / ВMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 144-145.Кафтанникова Поліна, Щербінін Богдан, Присенко Тарас. Дослідження новітніх будівельних матеріалів у сучасній архітектурі на прикладі ізольованих бетонних форм/ ВMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 148-149.Крупеня Мстислав, Соловей Вікторія, Пушкарьова Катерина,
Каверин Костянтин. Дослідження довговічності цементної матриці, модифікованою різними
видами полікарбоксилатних добавок на процеси структуроутворення цементних композицій/ ВMC-2020 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 160-161.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю, Бондареко О.П. Розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів з очерету / Збірка наукових праць IX наукої конференції «Наукові підсумки 2020 року». – Харків, Технологічний центр, 29 грудня 2020 р. – Харків, Україна. – С. 41Будівельні наноматеріали / Дерев’янко В.М., Мороз В.Ю., Мороз Л.В., Кушнєрова Л.О // матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 листопада 2020 р. ‒ Харків : ХНУБА, 2020. ‒ С. 22-24.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2019 р.:

Електронні наукові фахові виданняКонструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості / Гончар О.А. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 76. – С. 78-84.ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-76-78-84 (Базове фахове видання) (Публікація у науково-метричних базах даних) (Index Copernicus)Вплив характеристик вапна на стабільність функціонування технології та якість автоклавного газобетону / Лаповська С.Д. // Будівельні матеріали та вироби. Київ: Видавництво “БАРМИ”, 2019. – Вип. 1-2 (100). – С. 14-18. ISSN 2413-9890.Tsapko, Yu.,Bondarenko, O.,Tsapko, A.Establishment of heat-exchange process regularities at inflammation of reed samples / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1. – №1/10 (97) 2019. – pр. 36-42. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.156644. http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/156644/157209Tsapko, Yu.,Bondarenko, O.,Tsapko, A. Effect of a flame-retardant coating on the burning parameters of wood samples / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2. – №2/10 (98) 2019. – pр. 49-54. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163591. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/163591/165012Tsapko,Yu.,Zavialov, D.,Bondarenko, O.,Pinchevsʹka, O., Marchenko, N., Guzii, S. Design of fire-resistant heat- and soundproofing wood wool panels / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3. – 3/10 (99) 2019. – pр. 24-31. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.166375. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/166375/171535Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Перспективи застосування вогнезахищеного очерету на об’єктах різного призначення / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – С. 98-107.ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650-2415-377X-2019-75-99-107. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/13.pdf (Базове фахове видання) (Публікація у науково-метричних базах даних) (Index Copernicus).Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю., Бондаренко О.П.Оптимізація складових вогнезахисної композиції для виробів з очерету / Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.:Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 34-43(Базове фахове видання).Tsapko,Yu.,Zavialov, D.,Bondarenko, O.,Marchenco N., Mazurchuk S., Horbachova O. Determination of thermal and physical characteristics of dead pine wood thermal insulation products / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4. – 4/10 (100) 2019. – pр. 37-43. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175346. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/175346/176988Krivenko P.V., Guzii S.G.,Bondarenko O.P. Alkaline Aluminosilicate Binder-Based Adhesives with Increased Fire Resistance for Structural Timber ElementsKey Engineering Materials. – Vol. 808. – pp. 172-176. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.808.172Guzii S., Krivenko P., Bondarenko O.,Kopylova T. Study on Physico-Mechanical Properties of the Modified Alkaline Aluminosilicate Adhesive-Bonded Timber Elements/ Solid State Phenomena. – Vol. 296. – pp. 112-117. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9779. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.296.112Tsapko, Y.,Bondarenko, O.,Tsapko,А. Research of the efficiency of the fire fighting roof composition for cane / Materials Science Forum. – 968 MSF. – рр. 61-67. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:0255-5476. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.968.61Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.,Горячев В.О. / Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 93-99.ISSN 2311-7257. doi: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-93-99. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/20.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).Tsapko Yu.,Tsapko А.,Bondarenko O.,Sukhanevych M. Estimation of  fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  gasoline flame /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. -Vol. 5. – 5/10 (101) 2019. – pр. 23-30. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.180629. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/180629/182176Tsapko Yu.,BondarenkoO.,Pinchevska О.,Buys’kykh N., LakidaYu. Features of studying the efficiency of fire protection of a wooden wall with external exposure to the flame of combustible substances / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012111. – 6 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012111. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012111/pdfTsapko Yu., TsapkoА., Bondarenko O., Sukhanevych M., KobrynM. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012112.  – 7 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012112. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012112/pdfЦапко Ю.В., Ломага В.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Дослідження окремих аспектів вогнезахисту деревини спучуючим лаком / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 4. – Том 98. – С. 240-245.ISSN2311-7257. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒240‒245 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).K K Pushkareva, O A Gonchar and K O Kaverin The role of the crystallo-chemical factor in the evaluation and improvement of the nanomodification efficiency of mortar and concrete/ IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012102.  – 11 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012102. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012102/pdfКомпозиционный радиационнозащитный цемент с повышенной термо- и трещиностойкостью  /Анопко Д.В, Гончар О.А., Кобылянский И.З.// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019.- № 4. – Том 98. – С. 231-240. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒231‒240 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціяхСпособи запобігання висолоутворенню на поверхні декоративних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій / Кочевих М. О.// Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.128.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharingВикористання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в‘яжучих систем / Гончар О. А. // Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.132.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharingВикористання нанотехнологій для одержання цементних композиційних матеріалів / Суханевич М. В.// Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.148.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharingОсобливості отримання декоративних бетонних виробів підвищеної довговічності / Кочевих М.О. // Тезиси доповідей ІІІ Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 11-12 квітня 2019 р. С.69-70.Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості  / Гончар О.А. //Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова.. ― Одеса : ОДАБА, 2019. c. 117-118. https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/viewРоль кристалохімічного фактор в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів / Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К.О. // Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 193-195.Автоклавный газобетон плотностью D150 с улучшенными характеристиками на растяжение и изгиб / Лаповская С.Д.// Сборник докладов. V научно-практическая конференция “Современный автоклавный газобетон”. – Пятигорск, 16-18 октября 2019. – С.41-47  (https://sibyt.ru/mediafiles/1019/Сборник_2019.pdf)Дослідження довговічності легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К.О. // “Гідротехнічне і транспортне будівництво” : збірник тези Міжнар. наук.-техн. конф. ― Одеса : ОДАБА, 30 травня 2019. c. 96-103.Influence of organo-silica additives on the change in the functional properties of expanded clay lightweight concrete / Pushkarova K., Kaverin.K., Hadaichuk D.// International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  184-185 рр.Portlandcement binders modified with nanocarbonate additives / Malomuzh V., Pushkarova K., Kaverin.K., Hadaichuk D.// International scientific practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  182-183 рр.Особливості регулювання технологічними та експлуатаційними характеристиками кальційалюмінатних в’яжучих композицій/ Гончар О.А., Савенок О. // International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  200-201 рр.Дослідження можливості застосування можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону/ Лаповська С.Д., Демченко Т., Горячев В.О. // International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  240-241 рр.Особливості технології отримання нанокерамічних композиційних матеріалів/ Авраменко М., Суханевич М.В.// International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  244-245 рр.Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Вогнезахисна покрівельна композиція для очерету /Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 293-295.Бондаренко О.П.,Рогозіна Н.В.,Бриж Д.Д.Сучасні шлакопортландцементні материали, модифіковані комплексними добавками / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво». – Одеса, 30 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 22-24. https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view.Цапко Ю.В., Зав’ялов Д.Л., Бондаренко О.П., Ломага В.В. Дослідження вогнестійких властивостей теплоізоляційних плит з деревної шерсті / Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах». – м. Київ, 08 жовтня 2019 року. – м. Київ, Україна. – С. 289-292.https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/MATERIALY.pdf.Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Пінчевська О.О., Буйських Н.В., Лакида Ю.П. Дослідження процесів температуропровідності вогнезахищеної деревяної стінки /Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 210-213. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf.Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Кобрин М.В. Вогнестійкість деревяних балок вогнезахищених інтумесцентним покриттям/ Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 213-215. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf.Бондаренко О.П., Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю.,Горячев В.О. Оцінка ефективності вогнезахисту очеретяних матів /International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 178-179. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2018 р.:

Електронні наукові фахові виданняСтруктуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів /Бондаренко О.П., Павлюк В.В. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018.- № 2. – Том 92. – С. 197-203.
ISSN 2311-7257.   https://vestnik-construction.com.ua/2018/2-92-2018.htmlОсобливості морозостійкості бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою / Бондаренко О.П., Гузій С.Г., Мілонова А.М. // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». 2018.  – Вип. 59.Влияние кремнийорганических гидрофобизирующих добавок на долговечность ячеистого бетона автоклавного твердения / Лаповская С. Д., Демченко Т. Н. // Будівельні матеріали та вироби, 2018. – №97.- 50-53с. http://ye-materialy-i-izdeliya-n1-2-z/ndibmv.kiev.ua/stroitelnВплив органо-кремнеземистої добавки на реологічні та технологічні властивості керамзитобетонних сумішей / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Н-т. журнал «Наука та будівництво, 2018. – вип. 1(15), –  с.67-72. http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-2018-1/Оптимізція складу та структури легких бетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. //Вісник ОДАБА, Одеса, 2018 – вип.70, с. 106-111. http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.htmlИсследование влияния температуры твердения на изменение прочности при сжатии модифицированных керамзитобетонов/Пушкарева Е.К., Каверин К.А//«Строительство: новые технологии – новое оборудование» № 11 (178) — 2018, Москва, с.57-62Аспекти розроблення вогнезахисної покрівельної композиції для очерету / Цапко Ю.В., Киричок В.І., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. //Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018. – № 4. – Том 94. – С. 134-140. ISSN 2311-7257. https://vestnik-construction.com.ua/2018/4-94-2018.htmlIncrease of fire resistance ofcoating wood with adding mineralfillers / Tsapko, Y.Kyrycyok, V., Tsapko, A., Bondarenko, O.Guzii, S. // MATEC Web of Conferences 230, 02034 (2018), Proceed.7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings”. – Transbud-2018. –Kharkiv; 14-16 November 2018. – Kharkiv, Ukraine, 2018. – 6 p.E-ISSN:2261-236X. doi: 10.1051/matecconf/201823002034. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002034 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
Інші роботи(у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціяхМодифікація штучного каменю для виробництва енергоефективних стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини / Гасан Ю.Г. Дроздова О.В. // Збірник статей до VII міжн. н-п. «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві», ОДАБА, 2018 р. – С.160-164.http://www.ogasa.org.ua/sobitiya/984-vii-mzhnarodna-naukovo-praktichna-konferencya-energoefektivn-tehnologyi-v-mskomu-budvnictv-ta-gospodarstv-17-18-travnya-2018-roku.htmlМодифікація гіпсової в’яжучої речовини і дослідження фізико-механічних властивостей штучного каменю на її основі для виробництва стінових виробів і архітектурного декору / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Тези до міжн. н-п. конф. «Ефективність підприємства- інноваційні технології та економічні рішення».- Харків, ХНУБА, 7-8 червня 2018 року, С.5-7. http://econ2016.krasalex.com/2018/06/13/7-8Особливості отримання декоративних бетонних виробів скельної фактури / Кочевих М.О. // Тезиси доповідей ІІ Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в 10архітектурі і зайні», Харків, ХНУБА, 12-13 квітня 2018 р. С.112-113.Вивчення можливості отримання декоративного щебеню для ландшафтного дизайну з продукту рециклінгу бетону / Кочевих М.О. // Матеріали VIII міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 10-12 травня 2018 р., Т. 2, – с.101.https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/Tezy%20-%202018%20Part%202.pdfПрименение базальтовой микрофибры для армирования теплоизоляционногоавтоклавного газобетона / Лаповская С. Д., Лихвар Т. А. // 10-я юбил. Межд. н-п конф. «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения» .-Минск-Могилев, 29-31 мая 2018 г. – 50-53 с.https://gazobeton.org/uk/node/493Застосування нанорозмірних вуглецевих речовин для модифікації цементних композиційних матеріалів спеціального призначення / Суханевич М.В. // Тези доповідей  н-п. конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення:сучасні матеріали та конструкції» 24-25 травня 2018 К.:КНУБА, 2018. – С.22-24.Features of the use of aluminumsilicate adhesive for the manufacture of wooden structural elements / Bondarenko, O., Guzii, S., Milonova A.M.//International scientific-practicalconference of young scientists“Build master class”. – Kyiv, 28.11-30.11.18. – Kyiv, Ukraine, 2018. – P. 182-183. Зависимость прочности клеевых соединений древесины на основе геоцементного адгезива от температуры / Гузий С.Г., Бондаренко О.П., Милонова А.Н. // Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. -Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 104-105.Вплив мінеральних наповнювачів на вогнестійкість покриття для деревини / Киричок В.І., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. // Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. -Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 112-113.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2017 р.:

Роботи з посиланням на сайтPushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions Material Science Forum
ISSN: 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzeland Vol. 865, 2016- pp.6-11. (науково-метрична база Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.6.Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Вип. 59.- С.69-70 https://elibrary.ru/item.asp?id=30047042.Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Хімічний розчин для гідрофобізації та підвищення довговічності будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини. Патент України на корисну модель № 121872. Бюлетень №6, 2017.- С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017
http://uapatents.com/4-121872-khimichnijj-rozchin-dlya-gidrofobizaci-ta-pidvishhennya-dovgovichnosti-budivelnikh-materialiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini.html.Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Спосіб виготовлення будівельних блоків на основі гіпсової в’яжучої речовини з пустотами. Патент України на корисну модель № 121997. Бюлетень №6,2017.-С.1-4. Опубліковано: 26.12.2017. http://uapatents.com/4-121997-sposib-vigotovlennya-budivelnikh-blokiv-na-osnovi-gipsovo-vyazhucho-rechovini-z-pustotami.html.Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлако-портландцементних в’яжучих композицій Будівництво України. –К., 2017.- №2. – С. 35-37.http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу Будівельні матеріали та вироби.– 2017. № 1-2. –С.50-51. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/.Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» Будівельні матеріали та вироби. – 2017.- № 3-4. – С.39-41. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.Гончар В.П., Гончар О.А., Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно». Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Купрієнко П.Й., Лаповська С.Д., Купрієнко Н.П. Алгоритмічна послі-довність узагальнення етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу» Підводні технології. 2017.- №. 06.- С.57-64 . http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidteh_2017_6_8.Лаповская С. Д., Зеленина А. И.,  Демченко Т. Н., Лихвар Т. А. Использование отходов автоклавніх газобетонов Будівельний журнал. 2017. №1-2 (125-126).- С.26-27. http://budjurnal.com.ua/doc/full%201-2%202017.pdf.Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.92-100. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –2017.- Вип.69-С.106-114 http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П.,  Савченко К.В. Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії Будівництво України”. – К.: 2017. – №4. – С. 16-20.
http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів Керамика: наука и жизнь. К., 2017. –№1 (34).-     С. 32-41. https://ceramic-journal.org.ua/index.php/csl/issue/view/9/34-2017.Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження спеціальних властивостей високоміцного легкого керамзитобетону Зб. наукових праць УДУЗТ. Харьків, 2017.- Вип.169.- С.26-30 http://csw.kart.edu.ua/article/view/111058.Пушкарьова К.К., Марціх А.С. Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, – 2017.- № 58 .-С. 123-130 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Пушкарьова К.К., Савченко К.В. Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017.- Вип.169.- С.20-25 http://csw.kart.edu.ua/article/view/111073.Пушкарьова К.К., Савченко К.В. Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С. 29-33 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Суханевич М.В. Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів Будівельні матеріали та вироби.- К. 2017. № 3-4 (95).- С.46-49. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.Суханевич М.В. Принципи композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С. 149-157 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Шейніч Л.О., Приймаченко А.С., Ігнатова І.В Бетони для біогазових установок Наука та будівництво 2017.- №3 (13). – С.72-76 http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/zhurnal-nauka-ta-bud-vnitstvo-3-13-2017.
Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощоBezsmertyi M., Chernikova S., Gorbachenko O., Neroba I. Investigation of the properties of porous fillers from slag melts of the production of manganese ferroalloys Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.181.Bezsmertyi M., Chernikova S., Gydkova M., Malomuzh V. Investigation of the optimum amount of siliceous additives in composition of the gypsum cement pozzolan binder Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.187.Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. Modification of slag portland cement with complex additives Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 188-189.Honchar O., Serbinenko S. Use of stained-glass windows in the modern interior Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.182.Kochevykh M., Pilipenko V. Features of receiving energy-efficient perlite concrete wall bloks Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.183-184.Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 180.Sukhanevych M, Garazha V. Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites Proceed. international scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.Sukhanevych M, Ustymenko M., Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203.Немчинов Ю.І., Шейніч Л.О., Крітов В.О., Ігнатова І.В. Панелі залізобетонні тришарові з гнучкими в’язями зі склопластика для зовнішніх стін будівель. Технічні умови ТУ У В.2.6-23.6-05503160-001:2016К.: 2016.- 34 с.Немчинов Ю.И., Шейнич Л.О., Игнатова И.В., Шелест Я.Ф. Комплекты енергосберегающих фасадных систем вентилируемых с облицовкой камнем. Технические условия ТУ У В.2.6-24.3-35965995-001:2016.-К.: 2016.- 49 с.Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, моди-фікованих органо-кремнеземистою добавкою. Тези доповідей на 6-й м.н.-т. конф. «Проблеми надійності і довговічності інженерних споруд і будівель», -м. Харків, 2017. С.31-32.
Публікації кафедри будівельних матеріалівАлгоритмічна послідовність узагальнення етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу» / Купрієнко П.Й., Лаповська С.Д., Купрієнко Н.П. // Підводні технології. 2017.- №. 06. – С.57-64.Investigation of the optimum amount of siliceous additives in composition of the gypsum cement pozzolan binder / Bezsmertyi M., Chernikova S., Gydkova M., Malomuzh V. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.187.Features of receiving energy-efficient perlite concrete wall bloks / Kochevykh M., Pilipenko V. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.183-184.Investigation of the properties of porous fillers from slag melts of the production of manganese ferroalloys / Bezsmertyi M., Chernikova S., Gorbachenko O., Neroba I. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.181.Investigation of the influence of the cement matrix on the properties of nano modified composites / Sukhanevych M, Garazha V. // Proceed. international scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 11-01.12.17. – Kyiv.- Р.203.Repair solutions based on cement compositions modified with water polyurethane dispersion with carbon nanotubes / Sukhanevych M, Ustymenko M. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.202-203.Use of stained-glass windows in the modern interior / Honchar O., Serbinenko S. // Proceed. 3-th Intern. s-p conf. of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- Р.182Modification of slag portland cement with complex additives / Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 188-189.Influence of the fine siliceous additive on operating properties of diffusional concrete / Pushkarova K., Kaverin K., Kalantaevskiy D. // Proceed. 3-th Intern. s-p of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv.- 2017. – P. 180.Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих органо-кремнеземистою добавкою / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Тези доповідей на 6-й м.н.т. конф. «Проблеми надій-ності  і довго-вічності інженер-них споруд і будівель», -м. Харків, 2017. С.31-32.Дослідження особливостей формування контактної зони «в’яжуча речовина – керамзитовий гравій» та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Керамика: наука и жизнь. К., 2017. –№1 (34).- С. 32-41.Использование отходов автоклавніх газобетонов / Лаповская С. Д., Зеленина А. И., Демченко Т. Н., Лихвар Т. А. // Будівельний журнал. 2017. №1-2 (125-126).- С.26-27.Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії / Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П., Савченко К.В. // Будівництво України”. – К.: 2017. – №4. – С. 16-20.Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлакопортландцементних в’яжучих композицій / Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. // Будівництво України. – К., 2017.-  №2. – С. 35-37.Хімічний розчин для гідрофобізації будівельних матеріалів на основі гіпсової в’яжучої речовини, спосіб обробки таких виробів / Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. // Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ”. -Луцьк, 2017. Випуск № 58.Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах / Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. –2017.- Вип.Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно» / Гончар В.П., Гончар О.А. // Будівельні мате-ріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21.Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Павлюк В.В., Бондаренко О.П.,  Комлик В.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58  -С.92-100.Бетони для біогазових установок / Шейніч Л.О., Приймаченко А.С., Ігнатова І.В // Наука та будівництво – №3 (13). – С.72-76.Reinforcement of autoclaved air concrete with basalt microfiber / S. Lapovska, T. Lihvar, М.Gudkova // Будівельні мате-ріали та вироби.- 2017. – №3-4 (95). – С. 14-15.Принципи композиційної побудови гідроізоляцій-них матеріалів на основі цементів, модифікованих мікро- та нанодобавками / Суханевич М.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58  -С. 149-157.Порівняння ефективності застосування різних вуглецевих нанодобавок для модифікації цементних композиційних матеріалів / Суханевич М.В. // Будівельні матеріали та вироби. – К. 2017. № 3-4 (95).- С.46-49.Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» / Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. // Будівельні матеріали та вироби. – 2017. – № 3 – С.39-41.Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу / Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. // Будівельні матеріали та вироби. –  № 1-2. –С.50-51.Шляхи регулювання технологічних властивостей гідроізоляційних розчинів проникної дії / Пушкарьова К.К., Савченко К.В. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2017.-№ 58 -С.  29-33.Вплив алюмосилікатних добавок на експлуатаційні властивості наномодифі-кованих гідроізоляційних розчинів / Пушкарьова К.К., Марціх А.С. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка, – 2017.- № 58 .-С. 123-130.Дослідження спеціальних властивостей високоміцного легкого керамзитобетону / Пушкарьова К.К., Каверин К. О. // Зб. наукових праць УДУЗТ. Харьків, 2017.- Вип.169.- С.26-30.Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії / Пушкарьова К.К., Савченко К.В. // Зб. наукових праць УДУЗТ, Харків, 2017.- Вип.169.-  С.20-25.

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2016 р.:

Роботи з посиланням наPushkarova K., Sukhanevich M., Martsich A. Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions. Material Science Forum ISSN: 1662-9752, Trans Tech Publication, Switzeland Vol. 865,  2016 – pp.6-11. (науково-метрична база Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.6.Sukhanevych M.V. Heatexpanded graphite is effective nanoadditives in cement Abstract book.  International research and practice confe-rence «Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2016) L’viv: Eurosvit, 2016.- p.214. http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/abstracts/Abstruct%20conf.%20nanotechnology-2016.pdf.Ustymenko M.E. The water polyurethane dispersion, modified carbon nanotubes-effective component cementitious compositions Abstract book.  International research and practice confe-rence «Nanothechnology  and nanomaterials» (NANO-2016) L’viv: Eurosvit, 2016.- p.261. http://www.iop.kiev.ua/~nano2016/abstracts/Ustimenko.pdf.Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Економічні та ефективні зололужні цементи та бетони на їх основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2016. – Вип 57.- С. 15-20. (фахове видання). http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.Бондаренко О.П., Гузій С.Г. Особливості фазового складу скловміщуючих шлакопортандцементів підвищеної корозійної стійкості. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2016. – Вип. 32. – C. 3-14. (фахове видання). http://ep3.nuwm.edu.ua/5643/.Бондаренко О.П., Москаленко О.A., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості процесів гідратації та структуроутворення шлакопортландцементів модифікованих відходами скляного бою Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 63. – С. 110-116. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2016_63_21.Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Модифіковані гіпсові в’яжучі речовини для стінових виробів Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016. – Вип 57.- С. 21-24. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Гіпсоцементнопуцоланова в’яжуча речовина. Патент України на корисну модель № 105714, Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105714-gipsocementnopucolanova-vyazhucha-rechovina.html.Гасан Ю.Г., Дроздова О.В. Суміш для приготування гіпсобетону.  Патент України на корисну модель № 105715. Бюл. №6.-2016, Вид. 25.03.2016.- С.1-4 http://uapatents.com/4-105715-sumish-dlya-prigotuvannya-gipsobetonu.html.Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій. Вісник Херсонського національного технічного університету №2(57), Херсон, 2016 р., с. 54-60. (фахове видання)
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2016_2_10.Купрієнко П. Й., Лаповська С. Д., Дюжилова Н. О., Купрієнко Н. П. Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу» Будівельні матеріали та вироби.- К. 2016. – Вип.92.- С. 16-20. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2016_2-3_6.Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Автоклавний газобетон з покращеними характеристиками на згин Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. – Вип.93.- С. 10-12. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/12/Stroitelnye-materialy-N4_2016.pdf.Лаповська С. Д., Зеленіна А. І., Волошина Т. М., Ліхвар Т. О. Дослідження властивостей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носії Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. -Вип.1 (91).- С. 6-9. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n1-za-2016/.Лаповська С.Д., Мозговий В.В., Куцман О.М., Баран С.А. Оцінка міцності цементнобетону існуючого покриття. Будівельні матеріали та вироби.- К.; 2016. – Вип.2-3 (92).- С. 30-32. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n2-3-za-2016/.Пушкарьова К.К. Перспективи розвитку та використання нанотехнлогій у виробництві будівельних матеріалів нового покоління Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016.- Вип 57.- С.122-127. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Калантаєвський Д.О. Дослідження цементних композицій, модифікованих полікарбоксиатними та механо-активованими кварцовими добавками Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 62. – С. 149-152. (фахове видання) http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.Пушкарьова К.К., Суханевич М.В. Наномодифікування цементної матриці як нова стратегія покращення властивостей бетону Будівельний журнал, спецвипуск, , 2015.- № 5-6, С. 61 http://www.budjurnal.com.ua/doc/full%205-6.pdf.Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні розчини на основі шлакомістких цементів, модифікованих вуглецевими нанотрубками в присутності алюмосилікатів шаруватої будови Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України» 2016.- Вип 57.- С. 128-134. (фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.Суханевич М.В., Мала Л.В. Особливості процесів структурроутворення це-ментних композицій, на-номодифікованих тер- морозширеним графітом Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 62. – С.165-170.
(фахове видання) http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html.Волошина Т.Н., Дюжилова Н. О., Лаповская С.Д.  ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнювачами. Технічні умови (EN 771-3:2011 +А1:2015, IDT) Укрархбудинформ, 2016.- 77 с. nline.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=65856.Волошина Т.Н., Дюжилова Н. О., Лаповская С.Д. ДСТУ-Н Б В.2.7- 308:2015 Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону Укрархбудінформ, 2016.- 84 с. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63751
Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо)Безсмертний М.П., Чернікова С.М., Квасова С.В., Кошовенко О.В. Investigation of the properties of filler sand lightweight concrete based on slags from the smelting of manganese ferroalloys. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 140.Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д., Новоселенко Е.Д Шлакопортландцементные материалы, модифицированные стекло-порошком и добавкой полифункционального действия Зб. статей учасників 38-ї н-п конф. “Інноваційний потенціал української науки – ХХIІ сторіччя”. – Том 2 – Природничі та точні науки; соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 23-28 травня 2016 р. – С. 42-45.Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y., Kazamatova L.V. Рrotective materials based on glass containing slag portland cement compositions International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 139.Gasan Yu. Drozdova O Repellent solution based on sulfur and titanium dioxide for products of gypsum binders International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. С.124-125.Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”.- – Херсон, ХНТУ, 2016, Вип. 2.- С. 112-113.Лаповська С.Д., Волошина Т.М., Моделювання складу автоклавного газобетону з покращеними характеристиками на згин. Матеріали міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів».- Одеса, 2016.- с. 72-79.Лаповська С.Д., Волошина Т.М., Ліхвар Т.О., Гудкова М.О. Ніздрюватий бетон – сучасний будівельний матеріал для енерго-ефективного будівництва Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві» 17-18 листопада 2016р.  Одеса, БТІ, 2016.- С. 94-99.Лаповская С.Д. Зеленина А.И. Волошина Т.Н. Лихвар Т. А. Отходы автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред Сборник докладов 9-й Международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения» 18–19 мая 2016 г., С.21-25, г. Минск, «Колоград».-2016.Мельниченко Л.С., Чернікова С.М., Квасова С.В., Безсмертний М.П. The research of mechanic and distored qualities of concretes on the base of fillers that are made of slag melting of silicon electro thermal smelting. International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 142-143.Пушкарьова К.К., Каверин К.O. Високоміці керамзитоветони, отримані з використанням полікарбоксилатних суперпластифікаторів Матеріали міжнар. семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів».- Одеса, 2016.- с. 118-120

Публікації кафедри будівельних матеріалів за 2015 р.:

Роботи з посиланням на сайтGuziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14.(науковометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.Kovalchuk O., Drochytka R., Krivenko P. Mix design of hybrid high-volume fly ash alkali activated cement “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 36-43. (науковометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.36.Krivenko P., Guziy S., Al-Musaedi H.A.J. Atmospheric corrosion protection of metallic structures using geocements-based coatings “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 227 (2015). – pp. 239-242 (науково-метрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.227.239.Krivenko P., Petropavlovsky O., Petranek V., Pushkar V., Vozniuk G. High Strenght Alkali activated Slag Cements with controlled Setting Times and Early Strength Gain “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 44-49. (науково-метрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.44.Kyrychok Volodymyr, Drochytka Rostislav, Kryvenko Pavlo Influence of Temperature on Structure Formation Processes Geocements for Rehabilitation of Concrete “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 111-114. (науково-метрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.111.Sukhanevych M. Nanotubes and nanoplates as effective additives in cementAbstract book. «International research and practice conference nanothechnology and nanomaterials» (NANO-2015)– Lviv: Eurosvit, 2015. -P.215 http://www.iop.kiev.ua/~nano2015/abstracts/Sukhanevych.pdf.Бондаренко О.П., Гузий С.Г., Захарчен-ко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалыМіжнародний журнал “Science Rise”. – №11/2(16), 2015. – С. 34-40. (наукоментрична база) http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/54099.Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Кучерова Г.В., Сергієнко О.В. Модифікація і дослідження композиційних матеріалів на основі  гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи винесення ТЕС. Вісник ОДАБА.- Одеса, «Зовнішрекламсервіс», 2015. – Вип.57.- С. 53-57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_10Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_12Каверин К.О. Високоміцні легкі керамзитобетони, модифіковані полікарбоксилатними суперпластифікаторамиБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.– К.; Тов. «Знання України»  2015.-   № 56.-   С. 47-54. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdfКиричок В.І., Гузій С.Г., Кривенко П.В. Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементівЗбірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – Вип. 30. – С. 29-35.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_30_6Кривенко П.В., Петропавловский О.Н., Лакуста С.О. Роль технологических факторов в формировании структуры и свойств шлакощелочных бетоновВісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 233-242. rbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeЛаповська С.Д.Технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону в залежності від якості вапна, що використовується. Віник ОДАБА. – Одеса, «Зовнішрекламсервіс, 2015.- Вип.60.- С.186-194: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_34Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетону Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, , НТВГ, 2015. – Вип. 31. – С.288-296  http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_39Лаповська С.Д., Зеленіна А.І. Акцептуючі контакти на основі автоклавного газобетону – сучасний матеріали повного життєвого циклуБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»,  2015.-     Вип. 55.- С.94-96http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdfЛаповская С.Д., Зеленина А.И., Волошина Т.Н. Акцептирующие контакты на основе  отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред. Збірник наукових праць “Науковий вісник будівництва.-  – Харків: ХНТУБА, 2015.- . №4 (82). С.141-145  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2015_4_35 Лаповская С.Д., Зеленина А.И., Волошина Т.Н. Использование отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и  неводных жидких средБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2015.- Вип 54.- С.106-111  http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf.Лаповская С.Д., Сиротин О.В., Гринфельд Г.И. Экспериментальное определение скорости выхода начальной влаги из кладки из автоклавного газобетона в климатических условиях г. Киева Научно-технический и производственный журнал «Строительные материалы».- М.:, 2015.-  №8.- С.18-21. http://rifsm.ru/editions/journals/1/2015/568/.Пушкарьова К.К., Гончар  О.А., Каверин К. О. Вплив оргaно-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композитів та їхні фізико-механічні характеристики. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155. – с. 124 – 128.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91742.Пушкарьова К.К. Дворкін Л.Й., Плугін А.А., Кагановський О.С., Градобоєв О.В. Технологічні аспекти використання дисперсних речовин при отриманні будівельних композиційних матеріалів з покращеними експлуатаційними властивостями. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155.- с. 41-52. (наукометр. публ. Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91618.Пушкарьова К.К., Каверин К.О. Дослідження  впливу органо- кремнеземистих  добавок на міцність цементних. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57.- С.371-379. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_58Пушкарьова К.К., Каверин К. О. Дослідження сумісності дії складових  органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – вип. 31.- С. 322-329. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_43Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Калантаєвський Д. Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками. Восточно- европейский журнал передовых технологий.- Харьков, Техцентр, 2015.- №5 (5).- С. 42-51. (наукометрична база Index Copernicus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/51836Пушкарьова К.К., Каверин К. О., Яким В. Вплив комплексної органо-мінеральної добавки на фазовий склад цементних композицій та формування структури цементного каменю. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. Вип.60. – С. 229-236. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_41Пушкарьова К.К., Примаченко А.С., Шейнич Л.О. Дослідження сульфатостійкості бетону методом видалення продуктів корозії. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 58. – с.315-317.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_58_50Пушкарьова К.К., Примаченко А.С., Шейнич Л.О., Гедулян С.І. Дослідження сумісності роботи мінеральних добавок в складі  високоміцних сульфатостійких бетонів. Наука та будівництво.- №2.- 2015.-  с. 4-8. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I2Пушкарьова К.К., В.І.Сахно, Д.Ю.Колесник. Технологія радіаційно-хімічної модифікації бетонів функціональними силіконами.  Будівництво України, 2015.-  №1, с. 31-36. http://46.201.245.47/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe.Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Вплив вуглецевих нанотрубок на процеси структуроутворення шлакомісткого цементного каменю. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – с. 380-386 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_59Пушкарьова К.К.Суханевич М.В, Марцих А.СВплив вуглецевих нанотрубок на морфологію новоутворень шлакомісткого цементу. Вісник ОДАБА.- Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. Вип.60. – С. 237-242.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_60_42Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакопортландцементів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155.- с. 118 – 123. (наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91739Пушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Гідроізоляційні штукатурні розчини на основі наномодифікованих цементів з добавками алюмосиликатів шаруватої будови. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка- К.; Тов. «Знання України», 2015.- Вип.55.-  с.  42-48. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdfПушкарьова К.К., Суханевич М.В., Марцих А.С. Дослідження тріщиностійкості та корозійної стійкості наномодифікованих гідроізоляційних розчинів. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2015.-  №56.-   С. 141-146. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf.Пушкарьова К.К., Шабанова Г.М. Фізико-хімічні й термодинамічні основи синтезу мінералів і їх гідратації і дегідратації для отримання штучного каменю с заданими властивостями. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.15.- с. 5-11.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/75668Суханевич М.В. Особливості компози-ційної побудови цементної матриці для отримання гідроізоляційних покриттів. Міжнародний журнал «Science Rise».-№ 5/2 (5), 2014.- С.99-107. (наукометрична база Іndex Copernicus)
http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33653.Суханевич М.В., Устименко М.Є. Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».- Рівне, НТВГ, 2015.- Вип.31. – С.345-352. http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_31_46Суханевич М.В., Устименко М.Є. Дослідження впливу водної поліуретанової дисперсії на власти-вості цементних компо-зиційних матеріалів. Вісник Полтавського національного технічного університету ім. Кондратюка.- Полтава, ПНТУ,2015.-  № 3(45) .- С.154-160. (наукометрична база Іndex Copernicus). http://journals.pntu.edu.ua/index.php/znp/article/view/199Суханевич М.В., Устименко М.Є. Технологічні особи-вості використання водних поліуретанових дисперсій як складових гідроізолляційних сумішей на цементній основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»,  2015.-   Вип.55.- С.70-76. http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/zbirnyk_N55.pdfСуханевич М.В., Устименко М.Е.Углеродные нанотрубки в водной полиуретановой дисперсии – новая нанодобавка для цементных композиционных материалов. БГИТУ (Брянский госуд. инжен-технологич ун-т) Брянск, Россия, 1-2 декабря 2015 Матер 4-й н-пр. конф. «Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического развития в строительном, жилищно-комунальном и дорожном комплексах». Брянск, Россия,  БГИТУ, 2015. -Т.1.-  С.152-154. (науково-метрична база РИНЦ). www.old.bgita.ru/ru/doc_download/1297-programma-konferentsii.htmlШейніч Л.О, Приймаченко А.С., Пушкарьова К.К. Вплив алюмосилікатного компонента на усадку та тепловиділення бетону. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України», 2015.-   №56.-  с. 131-134. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdfPushkarova K., Sukhanevych M., Bondar K. The principles of composite construction penetrability water-proofing mortars with  increased service life. Ж-л «Підводні технології» 2015. №2.- С.46-52. (науково-метрична база Index Copernicus). http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidteh_2015_2_8
Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо)Бондаренко О.П., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості використання шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою, для виробництва бетонів спеціального призначенняТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 103.Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Кучерова Г.В., Сергієнко О.В. Модифицированные гипсосодержащие композитыЗбірник статей до ХХХІ-ї Міжнародної наукової конференції «Перспективні напрямки світової науки», 2015р., Дніпропетровськ, 2015. – С.17-20.Гончар О.А., Мороз  А.В. Оцінка ефективності використання різних видів цементно-алюмінатних композицій для виробництва без усадочних сухих  будівельних сумішейТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 107-108.Дроздова О.В., Кучерова Г.В. Модифікація гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕСТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 109.Кочевих М.О., Вялін Д.О. Особливості використання декоративних бетонів у ландшафтному дизайніТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 113-114.Лаповська С.Д., Волошина Т.М. Щодо застосування автоклавного газобетону для зведення  енергоефективних будинків. Збірник «Енергозберігаючі технології в міському будівництві».- Одеса, ОДАБА, 2015. – С.141-146.Пушкарева К.К., Суханевич М.В., Марціх А.С. Ефективні гідроізоляційні матеріали на основі наномодифікованих шлакомістких цементів. Тези доповідей  5-ї міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті».- Харків, 23-24 квітня 2015 -Х.:УДУЗТ, 2015.- С. 28-29.Pushkarova, K.K. Suhanevych M.V., Bondar, K.V.Penetrability of waterproofing mortars: composition, properties, application features. Procced. of  19-th International Baustoftagung Tagungsbericht. IBAUSIL, Weimer , Germany, 16-18 September 2015 V.2.- P.1273-1279.(науковометрична база Scopus).Pushkarova, K.K. Suhanevych M.V., Martsikh A.S.Using of untreated carbon nanotubes in cement compositions. Procced. of  ICBM: “International Conference Silicate Binders“, 3-th December 2015,Brno, Czech Republic V1.-  P. 25. (науково-метрична база Scopus).Суханевич М.В., Літвинюк І.О. Використання термо-розширеного графіту в якості модифікатора цементних розчинів. Тези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студен-тів, Київ, 26-27 листопада 2015 Буд Майстер Класс  2015.- К:КНУБА, 2015 с.129-130.Суханевич М.В., Устименко М.Є. Тріщиностійкість цементних композицій, модифікованих водними поліуретановими дисперсіями з вуглецевими нанотрубкамиТези доповідей 1-ї всеукр. наук-практ.конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, Київ, 26-27 листопада 2015 Буд Майстер Класс 2015, К.:КНУБА, 2015 с. 130-131
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram