Наукова діяльність кафедри ТКДвБ у 2020 році

Підручники, посібники 

 1. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2019 р.) / За заг. ред. проф. Захарченка П.В. КНУБА. – К.: ФОП Сладкевич Б.А., 2020. – 283 с.

Патенти 

 1. Огороднік І.В.,Гуменюк А.Г. //Патент на винахід №121110// Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів //  зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.04.2020

Наукові публікації

 1. Alaverdian L.М., Romanenko O.V., Ogorodnik I.V. / Video content as a necessary component of modern digital marketing strategy / Modern scientific researches. – №12(03) (). – 2020.р. 58-62.– Режим доступу: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr12-03/msr12-03 (Index Copernicus, Google Scholar)
 2. Aleksandr Selyukov, Khaldon Araffa, Yurii Klaponin, Natalia Lialina. Compensator of Trajectory Instabilities of Aviation Radar with Aperture Synthesis. – IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) – 2019, Page(s): 727 – 731. https://ieeexplore.ieee.org/document/9061367 (Scopus)
 3. Вerezovsky Yu., Kuzmina T., Lialina N.,  Yedynovych M. , Lobov O.  TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR PRODUCING FIBRE FROM BAST CROPS. – INMATEH Agricultural Engineering – Vol. 60, No. 1 / 2020. – P. 137-146.  https://inmateh.eu/volumes/volume-60–no1–2020/article/60-16-berezovsky-technical-and-technological-solutions-for-producing-fiber–from-bast-crops (Scopus)
 4. Zakharchenko, I. Ogorodnik, L. Alaverdian, I. Telyushchenko / Modern development of the market of ceramic construction products of Ukraine in the context of the European integration process / Науковий вісник НГУ. – №3. – 2020, р.91-95. (Scopus, Index Copernicus, фахове виданняhttp://www.nvngu.in.ua/index.php/en/archive/ontheissues/1844-2020/contens-3-2020/5343-moderndevelopmentofthemarketofceramicconstructionproductsofukraineinthecontextoftheeuropeanintegrationprocess
 5. Natalia Lyalina, Olga Yudicheva, Olga Votchenikova and Yury Berezovskiy. PROGNOSIS APPLICATIONS NONNARCOTIC HEMP BASED ON THE CRITERIAL CHARACTERISTICS. – Fibres and Textiles (1) 2020. – P. 35-42. (Scopus)
 6.  Гелета О.Л., Нестеровський В.А. Яшма та її декоративні різновиди // Коштовне та декоративне каміння. № 3 (101), вересень, 2020. С. 7- 15. (Google Scholar).
 7. Огороднік І.В.,ГуменюкА.Г. Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів. CERAMIC MASS FOR MANUFACTURING OF SELF-GLASSING CERAMIC CLINKER FOR FACILITIES COVERING.//Будівельні матеріали та вироби/ НДІБМВ – №1-2 – 2020,с.43-46 (фахофе видання)
 8. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Огляд стану та оцінка потенціалу розвитку будівельної галузі України / Електронний журнал «Ефективна економіка» . – № 4. – 2020. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7770  (Index Copernicus, Google Scholar)
 9. Самойленко А. А. Якість зефіру біло-рожевого українського виробництва / А. А.Самойленко, О.П. Юдічева // Вісник Львівського торговельно-економічного університету ; ред. кол. : Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020.  – Вип. 24. – С. 66-74. – (Технічні науки) (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat) фахове видання України категорії “Б” http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-tech/article/view/210/193
 10. О. П. Юдічева Органолептичне оцінювання хліба пшеничного, збагаченого продуктами переробки гарбуза/ О. П. Юдічева, О. В. Калашник, С. Е. Мороз, О. А. Рибалко, А. В. Корсун // Вісник Львівського торговельно-економічного університету ; ред. кол. : Пелик Л. В., Сирохман І. В., Мережко Н. В. та ін. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. – С. 136-144. – (Технічні науки) (Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat) фахове видання України категорії “Б”  http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovi_Vydannya/Vydan_Tovar/Docs/2020_Visnik_Tehn_23.pdf

Участь викладачів та студентів у конференціях, форумах, круглих столах

 1. Алавердян Л.М., Романенко О.В. Огляд основних трендів на ринку будівельної продукції України //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 2. Гавриш О.М. Стратегія маркетиингу систем сухого будівництва КНАУФ // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 3. Гавриш О.М. Товарознавча оцінка та аналіз ринку гіпсокартонних плит в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 4. Гелета О.Л., Сергієнко І.А.Горобчишин О.В., Ляшок В.І., Кічняєв А.М. Основні фактори антропогенного впливу на товарознавчі характеристики декоративного каміння карбонатного складу на прикладі архітектурних об’єктів міста Києва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 5. Гелета О.Л., Сергієнко І.А., Горобчишин В.А., Кічняєв А.М., Ляшок В.І. Аналіз основних факторів, що негативно впливають на довговічність декоративного каміння карбонатного складу в архітектурі будівель і споруд міста Києва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та використання природного каміння», Київ, 5-6 листопада 2020 року.
 6. Гелета О.Л., Кічняєв А.М., Ляшок В.І. Принципи залежності ринкової вартості магматичного природного каміння від його декоративних характеристик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та використання природного каміння», Київ, 5-6 листопада 2020 року
 7. Сергієнко І.А., Гелета О.Л., Горобчишин О.В. Методологічні основи ідентифікації торгових марок декоративного каміння за допомогою віртуальних еталонів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки та використання природного каміння», Київ, 5-6 листопада 2020 року
 8. Дименко Р.А. Особливості використанняАВС/FMR-аналізу для управління товарним асортиментом торгівельного підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 9. Дорошенко Б., Гелета О.Л. Характеристика довговічності декоративних каменів, використаних в архітектурі Києва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 10. ZakharchenkoP. Modern trends and possibilities of using a competency-based approach for training commodity specialists for construction area / Р. Zakharchenko, O. Yudicheva // Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020. − С. 347-355. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 11. Пeтрo Захарченко, Олеся Романенко, Антонина Самойленко Состояние и перспективы развития Интернет-маркетинга в сфере торговли строительными товарами в Украине// Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020  С. 101-108. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 12. П.М. Куликов, П.В. Захарченко, В.Н. Лыч О принципах осуществления публично-частного партнерства в Украине// Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020  С. 109-117. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 13. Наталья Лялина, Ольга Вотченикова Формирование потребительских свойств паркетной доски// Качество и сертификация на продуктите : сборник с доклади от международна научно-практическа конференция. – Варна: Издателство «Наука и икономика», Икономически университет – Варна, 2020. − С. 341-346. https://ue-varna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/kachestvo-sertifikacia-produkti-2020.pdf
 14. Захарченко П.В., Іващенко Ю.В. Застосування виробів з газобетону у зведенні енергоефективних будинків // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 15. Захарченко П.В., Лисенко А.В. Вплив оновленого ДБН нга доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 16. Захарченко П.В., Огороднік І.В., Назарчук Н.В. Тенденції розвитку енергоефективного будівництва в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076
 17. Захарченко П.В., Юдічева О.П. Використання підходів студентоорієнтованого навчання під час викладання навчальної дисципліни “Технологія торговельних процесів та мерчандайзинг” // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 18. Кривенда В.С., Алавердян Л.М. Огляд стану сучасного ринку складської нерухомості в Києві та передмісті // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 19. Кулік А.В., Самойленко А.А. Деякі аспекти дефініції «ланцюг поставок» Eurasian scientific congress. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 575-581.
 20. Лемешенко О.О., Юдічева О.П. Шампанське VEUVE CLICQUOT (ВДОВА КЛІКО): класифікація та ідентифікація за пакованням і маркованням // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 21. Ляліна Н. П., Вотченікова О. В., Грабінська М. В. Споживні властивості та оцінка конкурентоспроможності фасадних систем на ринку України // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 22. Майстренко К.Я., Алавердян Л.МРозвиток торгових центрів в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 23. Майстренко К.Я., Юдічева О.П. Сучасні та перспективні підходи привертання та утримання покупців // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 24. Медвєдєв Т.О., Захарченко П.В. Товарознавчо-економічна оцінка виробництва базальтового волокна та виробів з нього // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 25. Назарчук Н.В., Захарченко П.В. Моніторинг використання виробів з автоклавного ніздрюватого бетону у багатоквартирному житловому будівництві // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 26. Огороднік І.В. Впровадження основних принципів маркетингу для забезпечення конкурентних переваг компаній на ринку будівельної кераміки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 27. Попсуй В.В., Алавердян Л.М. Особливості регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 28. Попсуй В.В., Юдічева О.П. Перспективи використання теплоізоляційних матеріалів на основі відходів виробництва в будівництві будівель і споруд // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 29. Рильник В.О., Алавердян Л.М. Міжнародний ринок керамічної плиткита вплив пандемії коронавірусу на його стан // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 30. Рильник В.О., Романенко О.В. Товарознавча характеристика та споживні властивості керамогранітної плитки великого формату // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076
 31. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Ситуативний маркетинг як спосіб швидкого привертання уваги до бренду або товару // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 32. Романенко О.В., Гук А.О. Інтернет-маркетинг: сучасні тренди та інструменти // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 33. Романенко О.В., Лозовська В.А. Розвиток малого бізнесу в Україні: стан та проблеми // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 34. Романчук А.О., Юдічева О.П. Впливсезону збирання чайного листя на органолептичні властивості чорного байхового чаю Дарджилінг // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 35. Самойленко А.А. Аналіз організації управління ланцюгами поставок сантехнічних керамічних виробів // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 36. Самойленко А.А. Якість масла вершкового // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 37. Самойленко А.А., Кулік А.В. Оцінка фективності управління ланцюгами поставок умивальників керамічних ТОВ «Церсаніт Інвест» до ТОВ «Епіцентр К»
  // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 38. Стефанова О.М., Самойленко А.А. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку соняшникової олії в Україні // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 39. Samoylenko A. A., Yudicheva О. P., Prodchenko O. L. Impact of Products Goodness and StorageRegimes on Apples Preservation. Інноваційнітехнологіїтапідвищенняефективностівиробництвахарчових продуктів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. в заочній формі (7 квіт. 2020 року). Умань, 2020. C. 78-80. (https://tzppo.udau.edu.ua/ua/nauka-ta-innovacii/zbirnik-tez-vseukrainskoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-innovacijni-tehnologii-ta-pidvishhennya-efektivnosti-virobnictva-harchovih-produktiv.html).
 40. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Дослідження якості меду з акації білої: Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(26-27 листопада 2020 року). –м. Старобільськ (вид-во Харків), 2020. С. 115-119 http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6848?show=full
 41. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Порівняльна оцінка якості натурального липового меду різних виробників: Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. : (03 грудня 2020 року). Львів, 2020. С 29-32 http://fakultet.site/nauka/
 42. Стефанова О.М., Юдічева О.П., Ковальчук Ю.І. Значення числа  Люссон-Жирара під час ідентифікації рому // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 43. Хоменко О.С., Даценко Б.М. Особливості товарознавчої оцінки декорованої керамічної цегли // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (26-27 березня 2020 р.).
 44. Хоменко О.С., Даценко Б.М. Технологічні аспекти виробництва якісних керамічних покриттів // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 45. Чуприна Д.М., Алавердян Л.М. Загальна характеристика нинішнього стану міжнародного туризму // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 46. Yudicheva O. Nutritional Value of Food Products in Ukraine: Compulsory Information for Consumers / O. Yudicheva, O.Prodchenko // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. – Melbourne, Australia, 2020. Р. –  123-124.
 47. Yudicheva O., Prodchenko O. Nutritional Value of Food Products in Ukraine: Compulsory Information for Consumers. Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI International Scientific and Practical Conference (06-07 April 2020) Melbourne, Australia.2020. Р. 123-124. https://isg-konf.com/theoretical-foundations-of-modern-science-and-practice/
 48. Yudicheva O.P., Prodchenko O.L. THE RAW FOR GLUTEN-FREE FLOUR // Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 49. Yudicheva О.P., Samoylenko А.А., Prodchenko O.L. Ukrainian producers of gluten-free foods improving aoecs standards //  Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) – Полтава, 2020. – С. 343-345https://drive.google.com/file/d/1HpbLfFhcIrX3AoEvPfJe1VWD5eRZ_-wA/view
 50. Юдічева О.П. Застосування “годин генія” під час підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”// Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей) http://library.knuba.edu.ua/node/38076.
 51. Юдічева О. П., Продченко О. Л.Вимоги до якості та маркування меду Сучаснематеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12–13 бер. 2020 року). Полтава, 2020.  С.131-133.
 52. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Додаткова обов’язкова інформація під час маркування харчових продуктів. Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали міжнар. конф. (25 вересня 2020 року) Львів,2020. С. 54-56 http://fakultet.site/nauka/
 53. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Харчові продукти: способи надання інформації споживачам щодо придатності до споживання. Сучаснематеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (12–13 бер. 2020 року). Полтава, 2020.  С.133-135.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram