Наукова діяльність кафедри ТКДвБ в 2022 році

Підручники, посібники

 1. Юдічева О. П. Товарознавство. Малопоширені овочі: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 236 с.
 2. Юдічева О. П., Котова З. Я., Кузнецова Н.  О., Рачинська З. П. Експертиза продовольчих товарів. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022.  248 с.
 3. Юдічева О.П. Розділ. Якість і безпечність олії // Якість та безпечність продукції у внутрішній і зовнішній торгівлі й торговельне підприємництво: сучасні вектори розвитку і перспективи : колективна монографія ; за ред. О. В. Калашник, С. Е. Мороз, І. О. Яснолоб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2021. 436 с.

Наукові публікації

 1. Андреєв С., Дименко Р., Гераськов С., Кострубіцька A., Лук`янов O. (2022). Від державного до публічного управління: аналіз підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 6(41), 521–533. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251522 (Web of Sciense).
 2. Р. Kulikov, P. Zakharchenko, V. Lych, R. Dymenko (2022) Strategies for financing infrastructure projects in the sphere of public-private partnership. NAUKOVYI VISNYK Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 3(189), 156–163. (Scopus)
 3. Zavalevskyi, Y., Flyarkovska, O., Dymenko, R., Moskaljova, A., Moskaljov, M., Gorbenko, S., & Khokhlina, O.  (2022) Features of psychological readiness of teachers to use information and communication technologies in pedagogical activity. International Journal of Health Sciences, 6(S4), 981-999. DOI: https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.5688 (Scopus).
 4. Samoilenko А.А., Yudicheva O. P., Zaharchenko P.V. State and Prospects of Ceramic Tiles Market Development in Ukraine. SWorldJournal, 2022. Is. 11, Part 4.  Р. 29-37. (Index Copernicus, Google Scholar).
 5. Yudicheva O . P., Alaverdian L. М., Samoylenko A.A., Romanenko O. V., Horelenko O.О., Khliebnikova N.В. Comprehensive evaluation quality of biofortified pumpkin vegetables / Modern scientific researches. – № 18. р. 2. – 2021. р. 37-47. (Index Copernicus) – Режим доступу: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr18-02/msr18-02

Участь викладачів та студентів у конференціях, форумах, круглих столах

 1. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Трансформація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 075 “Маркетинг” та 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” в умовах воєнного часу та поствоєнній відбудові України // Счасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: Матер. Міжн. наук.-практ. конф. (ЛТЕУ, м. Львів, 01-02 червня 2022 р.) / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.] – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С.37-38 http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/Materiali_mizhnarodnoji_konferenciji_LTEU_-_2022.pdf
 2. Votchenikova O., Lialina N., Votchenikova V. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN ELEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM // XII International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic research, innovation and results” 07-10 June 2022, Prague, Czech Republic, p. 161-162.
 3. Votchenikova Olga,  Lialina Natalia, Votchenikova Vira.  LOYALTY IN THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SYSTEM //  II International Scientific and Theoretical Conference “Current issues of science, prospects and challenges”,  June 10, 2022. Sydney, Australia. – р. 51-52. https://doi.org/10.36074/scientia-10.06.2022
 4. Вотченікова О. В., Нерода О. П. Стратегії маркетингу взаємодії на ринку лакофарбових товарів с. 291-293. 

 5. Галушка O. І., Самойленко А. А. Дослідження стану та перспективи розвитку ринку керамічної плитки с. 293-296.

 6. Дaнильченкo Н. O., Зaхapченко П. В. Мapкетинговi доcлiдження pинку цементу в Укpaїнi с. 297-299.

 7. Дименко Р. А., Олійник В., Прокопенко Г. Міжкультурні проблеми маркетингових комунікацій с. 450-453.

 8. Дименко Р. А., Мурашкіна О., Ковалець К. Інтернет-маркетинг як вимога часу для бізнесу с.45-48.

 9. Зеленська А., Самойленко А. А. Теоретичні аспекти управління логістикою запасів с. 275-279.

 10. Куліков П. М., Захарченко П. В., Дименко Р. А. Можливі напрями реалізації державно(публічно)-приватного партнерства у програмах повоєнної відбудови України с. 13-16.

 11. Ляліна Н., Вотченікова О., Юдічева О. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР У ВІДБУДОВІ ЗРУЙНОВАНИХ АВТОШЛЯХІВ // ХХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», July 12 – 15, 2022, Prague, Czech Republic. – р. 417-420.
 12. Ляліна Н. П., Сауляк О. О. Ринок декоративних штукатурок в Україні 310-314.

 13. Марченко С. М. Неформальна освіта при підготовці маркетологів в Україні: проблеми та перспективи с. 458-462.

 14. Марченко С. М., Жук А. І. Дослідження ринку індустрії моди: стан та перспективи розвитку с. 314-317

 15. Марченко С. М., Зінченко О. О. Сучасні інформаційні технології у маркетингових дослідженнях с. 318-321.

 16. Марченко С. М., Сосідко К. Р. Маркетинг відносин як інноваційний стратегічний напрям залучення і утримання лояльних клієнтів с.85-89.

 17. Марченко С. М., Степанюк К. О. Інноваційний підхід до розробки стратегії диверсифікації в діяльності підприємств с. 89-92

 18. Мосієнко О. В., Маліновська К. О. Стан та розвиток екологічного маркетингу с.94-97.

 19. Мойсієнко О. В. Романенко О. В. Сучасний стан та перспективи обігу криптовалюти в Україні с. 175-178.

 20. Амадеус Ербес, Огороднік І. В. Шляхи повоєнного відновлення промисловості будівельної кераміки в Україні с. 406-409.

 21. Островський В. Е., Алавердян Л. М. Панелі з пресованого сільськогосподарського волокна як екологічний інноваційний будівельний матеріал с. 429-432.

 22. Рамон Саріо, Польчій О. І., Даценко Б. М. Сучасне обладнання для виготовлення керамічної цегли с. 434-437.

 23. Романенко О. В., Алавердян Л. М. Управління інноваціями на підприємствах с. 121-124.

 24. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Проблеми впровадження маркетингових інновацій та шляхи їх вирішення // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації: матер. V Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (ДТЕУ, м. Київ, 27 травня 2022 р.). – Київ : ДТЕУ, 2022.
 25. Самойленко А. А. Фактори впливу на розвиток ринку соків с. 330-333.

 26. Самойленко А. А., Кулік А. В. Характеристика основних імпортерів керамічної плитки с. 185-189.

 27. Самойленко А. А. Юдічева О. П. Дослідження якості какао-порошку // Счасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: Матер. Міжн. наук.-практ. конф. (ЛТЕУ, м. Львів, 01-02 червня 2022 р.) / [відповід. за вип.: проф. Семак Б. Б.] – Львів: вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – С. 324-326. http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/pidrozdily/Naukovo_Doslidna_Chastyna/Docs/Materiali_mizhnarodnoji_konferenciji_LTEU_-_2022.pdf
 28. Самойленко А. А. Юдічева О. П. Рослинне не молоко: переваги та недоліки // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації: матер. V Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. (ДТЕУ, м. Київ, 27 травня 2022 р.). – Київ : ДТЕУ, 2022.
 29. Самойленко А. А. Юдічева О. П. Балова оцінка плавлених сирів зі смаком бекону / Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матер. XІІ Міжн. наук.-прак. інтернет-конф. (ПУЕТ, м. Полтава, 27–28 квітня 2022 р.) . – Полтава : ПУЕТ, 2022.
 30. Хоменко О. С., Даценко Б. М. Енергозберігаюча технологія одержання ангобних покриттів для керамічної цегли с. 438-441.

 31. Юдічева О. П, Федотова Д. І. Балова оцінка натуральної смаженої зернах ботанічного виду Арабіка с. 267-270.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram