Наукова діяльність кафедри  за 2014 рік

 1. Ахаїмова А.О. Архитектурно-планировочные особенности физкультурно-спортивных сооружений учебных заведений//Современные проблемы науки и образования. Научный журнал
 2. Ахаїмова А.О. Спортивні споруди сочинської олімпіади. Особливості проектування та перспективи експлуатації// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Брідня Л.Ю. Принципи архітектурної реконструкції готелів, зведених за типовими проектами в Україні// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 4. Вівденко Ю.М. Аналіз сучасного стану крупних спортивних споруд в Україні// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 5. Галак К.Т. Роль шрифтових композицій в архітектурі сучасного міста// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014
 6. Грінченко Т.І. Етнотуризм в структурі зеленого туризму// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 7. Дивак В.І. Методика проектування розширень художніх музеїв// Містобудування та теріторіальне планування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 52.– С. 85 – 89.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

 1. Дивак В.І. Архітектурно – художні особливості розширень художніх музеїв// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 37. – С. 344 – 349.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

9.Дивак В.І. Підтримка прийняття рішень про вибір місця спорудження об’єктів спорту високих досягнень// Математичні машини і системи. – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, Україна. – №4. – 2014. – с.108-117.

10.Дивак В.І. Організація розширень художніх музеїв нижче рівня поверхні землі// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

 1. Єжов С.В. Формування інфраструктурних об’єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 2. Єжова О.І. Сучасні тенденції та напрямки будівництва висотних будинків. Європа.Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / К., КНУБА, 2014. Вип. 37
 3. Єжова О.І. Порівняльний аналіз архітектурно-планувальних рішень висотних житлових будинків в Україні і в світі// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 4. Жовква О.І.Особливості організації внутрішнього простору у культових спорудах західного обряду (Греко та Римо-католицизм) // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса: ОДАБА, 2014. Вип. 55. С. 142–149.
 5. Жовква О.І.Використання тонкостінних просторових конструкцій при проектуванні сучасних культових споруд та комплексів // Строительство, матери-аловедение, машиностроение: сб. науч. тр. Днепропетровск: ПГАСА, 2014.
 6. Жовква О.І.Протестантизм и протестантские духовные учебные заведения в России//Градостроительство и территориальное планирование. – КНУСА.- 2014.-№51.- С. 149-154.
 7. Жовква О.І.Архітектура культових споруд основних релігій світу. Питання їх спільного використання // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 355–361.
 8. Жовква О.І.Протестантизм и протестантские духовные учебные заведения в России//Градостроительство и территориальное планирование. – КНУСА.- 2014.-№51.- С. 149-154.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

 1. Жовква О.І.Католическое духовное образование в России//Современные проблемы архитектуры и градостроительства. – КНУСА.- 2014.-№36.- С. 29-34

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Жовква О.І.Иудейские духовные учебно-просветительские заведения и центры России на примере Санкт-Петербурга и Москвы//Международная научно-практическая конференция (г. Одесса), 2014
 2. Жовква О.І.Розробка схеми розташування культових споруд та духовних навчальних закладів для м.Києва// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Зенькович Н.Г.Особливості формування дизайну міського середовища/Архітектурний вісник КНУБА,наук.зб.-К.-КНУБА.-2014,-№4.-с.149-155.

23.Зенькович Н.Г. Особливості формування дизайну міського середовища// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .конференція

 1. Кащенко Т.О.Енергоефективний житловий комплекс за конкурсною програмою «architecture at zero 2013 в.е.//К.: Енергозбереження, КНУБА.- 2014
 2. Кащенко Т.О.Методи аналізу енергоефективності архітектурних об’єктів// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Ковальска О.Є.Прийоми підвищення архітектурно-художньої виразності будівель готелів в залежності від їх містобудівного розташування// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. – Випуск 37. – К.: КНУБА, 2014. – с. 358-363
 4. Ковальска О.Є.Естетичні характеристики громадських будівель у містах України з історичною забудовою// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

27.Кумова Т.В. Архітектурно-планувальні рішення автовокзалів середньої ємності// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

28.Куцевич В.В.Соціологічні аспекти вільного часу як передумова формування типології закладів дозвілля//Українська академія мистецтв.//Дослідницькі та науково-методичні праці.-К.: НАОМА,-2014.-Вип.23.-с.91-98.

29.Куцевич В.В.Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку//Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Науково-технічний збірник.-К.: КНУБА, 2014.-Вип.35.-с.376-384.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

30.Куцевич В.В. Адаптація житла масових серій для проживання в ньому інвалідів//Будівництво України, №3. – 2014. – с.2-9

31.Куцевич В.В. Становлення київської архітектурної школи кафедри АПЦБС при КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2014.-№37, с.22-28.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

32.Малійова О.В.Особливості формування архітектурної освіти в Україні на початку ХХ століття// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

33.Малійова О.В.Становлення київської архітектурної школи кафедри АПЦБС при КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2014.-№37, с.22-28.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Міщенко О.С.Особливості архітектурно-планувальних рішень енергоефективних секційних житлових будинків// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 2. Откаленко-Повалінська М.Ю. Морфогенез інтегрованої громадської архітектури на складних територіях та комунікації// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 3. Отрощенко Д.В.Сучасний британський досвід проектування онкологічних центрів// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

37.Селиванов О.І. Містобудівні аспекти формування центрів дослідження альтернативних джерел енергії// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

38.Полтавцева О.В. Проблеми формування центрів водного спорту// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

39.Черкашин А.О. Світло-архітектурна композиція в авторській трактовці// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .

 1. Чернявський В.Г.Aesthetic organization buildings enterprises maintenance of social sphere, generated with the use of light metal structures. «East West»: Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Viena. 2014. P. 3-7.
 2. Чернявський В.Г. Применение легких металлических конструкций при формировании зданий предприятий торговли и общественного питания социальной сферы// Технические науки – основа современной инновационной системы: науч.-техн. сб. Приволжский научно-исследовательский центр. Йошкар-Ола, 2014. С. 110- 112.
 3. Чернявський В.Г. Комплексне формування інтер’єрів лікувальних закладів з використанням декоративного мистецтва України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. Київ, 2014. Вип. 35. С. 438- 443.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Чернявський В.Г. Комплексне архітектурно-художнє формування інтер’єрів лікувальних закладів на прикладі м. Києва// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .
 2. Яновицький Є.Л. Особливості формування планувальної структури торгівельних центрів на прикладі реального досвіду проектування// 75 НПК КНУБА.- Київ, квітень 2014 .


На головну сторінку кафедри АПЦБіС

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram