Наукова діяльність кафедри  за 2015 рік

1.Ахаїмова А.О The principles of forming of facilities for physical culture and sports in Ukraine//
Technical science: modern issues and development prospects. – Sheffield, UK.- 2015. – p. 69-74

2.Ахаїмова А.О Проблеми та перспективи розвитку спортивної інфраструктури середніх та малих міст України//Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України, 2015

3.Брідня Л.Ю. The principles of forming of facilities for physical culture and sports in Ukraine//
Technical science: modern issues and development prospects. – Sheffield, UK.- 2015. – p. 69-74

4.Брідня Л.Ю. Methods of figurative transformation of type design hotels in Ukraine during the reconstruction//Proceedings of the Third International conference on de-velopment of histo-ry of art and cultorology in Eurasia/ «East West» Association for Advanced Stu-dies and Higher Education GmbH. Vienna. 2015. P. 71-74.

5.Брідня Л.Ю. Methods of architectural design for reconstruction of the hotels built on standart projects in the 1960-80s in Ukraine//Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach, 5nd edition, B&M Publishing, San Francisco, California, 2015, p. 44-53.

6.Брідня Л.Ю. Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів/ Містобудування та територіальне планування: Наук.-тех.зб.–.: КНУБА, 2015.– № 55. – С. 36 – 40.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

7.Брідня Л.Ю. Класифікація  готельних  житлових одиниць у сучасних закладах тимчасового проживання/ Архітектурний вісник КНУБА: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 334-341.

http://library.knuba.edu.ua/node/661

8.Брідня Л.Ю. Пропозиції щодо реконструкції типових готелів в Україні під заклади тимчасового проживання переселенців/ Архітектурний вісник КНУБА: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 235-239.

http://library.knuba.edu.ua/node/661

9.Брідня Л.Ю. Особливості організації закладів харчування у готелях/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-технічний зб. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С. 369-373.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

10.Галак К.Т. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу «Харків-Палас» на площі свободи в м. Харків/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.38.- С. 490-516.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

11.Грінченко Т.І. Особливості формування архітектурно-планувальних рішень пасажирських автостанцій та автовокзалів у малих містах/ Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України//Боярка.-2015 р.-с.26-30.

12.Єжов С.В. Розвиток інфраструктурних об’єктів на основі архітектурно-конструктивних систем//Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№42, с.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

12.Єжов С.В. Народний архітектор України Валентин Іванович Єжов//ХХ звітно-виборча конференція КОНСАУ. – К.: НСАУ.

13.Єжов С.В. Народний архітектор України Валентин Іванович Єжов//ХХ звітно-виборча конференція КОНСАУ. – К.: НСАУ

14.Єжов С.В. Розвиток інфраструктурних об’єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем//Науково-практична конференція «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України». 25.05.2015. м. Боярка

15.Жовква О.І. External and internal influence upon the architecture of religious educational establishments of Ukraine//Building. Scientific-technical journal. Tbilici.-2015.-№2(37).-С. 19 – 21.

16.Жовква О.І. Особенности объемно – пространственной композиции духовных учебных комплексов//В 59. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии / Сб. ст. по материалам LIV междунар. науч.-практ. конф. № 11 (54). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», с. 140-148

17.Жовква О.І. Архітектура мусульманських освітніх закладів на прикладі мектебів та медресе//Сучасні проблеми
архітектури та містобудування. – КНУБА.-.-№ 38 .- С. 388 – 396.

18.Жовква О.І. Основные принципы формирования архитектуры современных христианских, мусульманских и иудейских духовных учебных комплексов//Містобудування та територіальне планування. – КНУБА.- №56

19.Жовква О.І. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектури і культурології/ Ін-т проблем сучас.мистец. НАМ України.- К. : Фенікс, 2015. –Вип. 11.

20.Жовква О.І. Змістоформи мечеті та закономірності формування на сучасному етапі розвитку сакральної архітектури // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2015. № 816. С. 22–26.

21.Зенькович Н.Г.Прийоми етнодизайну у видовищному середовищі//Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.38. – С. 404-407.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

22.Кащенко Т.О. Особливості  містобудівних  рішень енергоефективної житлової забудови в умовах холодного клімату / Кащенко   Т.О., В.Е Асланян,Д.О.Казаков, В.О. Уваров  //Містобудування  та територіальне планування, Науково – технічний збірник. Вип.57 .-К., КНУБА, 2015.- с.194-203.

http://library.knuba.edu.ua/node/750

23.Кащенко Т.О. Моделювання   об’ємно – просторової структури енергоефективної житлової групи / Антонов А.Д.,  Кащенко Т.О.   – Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково – технічний збірник. Вип.39 .-К., КНУБА, 2015.- с.362-370

http://library.knuba.edu.ua/node/85

24.Кащенко Т.О. Енергоефективна будівля школи в жаркому кліматі: особливості проектування. Конкурсний проект «Ізовер. Мульти-комфортний будинок. Школа майбутнього. Газіантеп»//Науково – технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – К.: КНУБА, 2015.

25.Кащенко Т.О. Термальна комфортність шкільних будівель  (на прикладі конкурсного проекту енергоефективної школи в місті Газіантеп, Туреччина) / О. В. Шапран, Кащенко Т.О.    –  Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 334-339 с.

26.Кащенко Т.О. Формування  архітектурно-планувальних  рішень сучасних  енергоефективних  сміттєпереробних комплексі /Кащенко Т.О., Король В.П.,Селиванов О.І,  Леньов А.О. -Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 135-139 с.

27.Кащенко Т.О. Моделювання об’ємно – просторової структури енергоефективної житлової групи//Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково – технічний збірник.-К., КНУБА, 2015.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

28.Кащенко Т.О. Енергоефективна  будівля  школи в жаркому кліматі: особливості проектування.  Конкурсний проект  « Ізовер. Мульти-комфортний будинок. Школа майбутнього. Газіантеп / Кащенко   Т.О., В.Е Асланян,Д.О.Казаков, В.О. Уваров// Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 110-118с.

 1. Ковальська О.Є. Smart city fundamentals. Budha College of University, Haryana, India//Seminar Infinite concept for smart city, January, 2015
 2. Ковальська О.Є. Comparative characteristics of the main ways of energy saving in buildings depending of climatic conditions. Amity University, Rajasthan, India//International seminar on Sustainability in planning, architecture, technology and engineering (spate), October, 2015
 3. Ковальська О.Є. Готелі в планувальній структурі малих міст. Матеріали науково-практичної конференції «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України» 20.05.2015. – м. Боярка, Київська обл.
 4. Король В.П.Формування архітектурно-планувальних рішень сучасних енергоефективних сміттєпереробних комплексів/ Науково – технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі.– К.: КНУБА, 2015.
 5. Кумова Т.В. Особливості формування архітектурно-планувальних рішень пасажирських автостанцій та автовокзалів у малих містах/ Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України/25.05.2015. м. Боярка, 4 с.
 6. Куцевич В.В. Сакральні будівлі – пам’ятки історії//Будівництво України. – К., 2015. – № 2-3. – С. 2-5.
 7. Куцевич В.В. Київські пам’ятки архітектури в історії України// Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Науково-технічний збірник.-К.: КНУБА, 2015.- Вип.41.-с.116-123.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Куцевич В.В. Проектування сучасного житла та його нормативне забезпечення//Круглий стіл. ПАТ «КиївЗНДІЄП – НСАУ». Центральний будинок архітектора в Києві. 20.01.2015
 2. Куцевич В.В.Житло із малометражними квартирами. Проблеми нормування//Круглий стіл. ПАТ КиївЗНДІЄП – НСАУ, м. Київ. Центральний будинок архітектора.
  14.04.2015
 3. Куцевич В.В. Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України//Науково-практична конференція «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України». 25.05.2015. м. Боярка. Центр соціокультурного проектування КНУБА, кафедра АПЦБС.
 4. Малійова О.І. Творчий шлях професора архітектури М.О.Гусєва. До ювілею кафедри АПЦБС КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№38, с.61-66.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

 1. Малійова О.І. Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко. До ювілею кафедри АПЦБС КНУБА/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№40, с.74-81.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

41.Селиванов О.І. Особливості процесу наукових досліджень альтернативних джерел енергії з точки зору архітектора / Селиванов О.І – Науково – технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі»– К.: КНУБА, 2015. -Вип. 7 – с. 289-295

42.Селиванов О.І. Формування  архітектурно-планувальних  рішень сучасних  енергоефективних  сміттєпереробних комплексі /Кащенко Т.О, Король В.П.,Селиванов О.І,  Леньов А.О. -Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.7., К.:КНУБА, УАПГ. –  2015 – 135-139 с.

43.Селиванов О.І. Сталий розвиток малих міст в умовах функціональної децентралізації та європейської інтеграції України//Науково-практична конференція «Сталий розвиток малих міст в умовах децентралізації та європейської інтеграції України». 25.05.2015. м. Боярка

 1. Чернявський В.Г.Structural Desigh Features of Communiti Commercial Buildings in Comprehensive Development System. Management of development of difficult systems. 2015. № 24 (1). С. 10-15.
 2. Яновицький Є.Л. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу «Харків-Палас» на площі свободи в м. Харків/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний зб.– К.: КНУБА, 2015. – Вип.38.- С. 490-516.

http://library.knuba.edu.ua/node/85

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram