Наукова діяльність кафедри  за 2016 рік

 1. Галак К.Т. Від формальної композиції до реального проектування/ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів іі молодих вчених «Архітектурний рисунок у контексті професійної освіти»
 2. Жовква О.І. Specifics of Functional Planning and Architectural Organization of Religious Educational Complexes as a New Type of Educational Institutions // Advances in Systems Science and Applications. 2016. Vol. 16. No. 4. Pp. 71–80. (Scopus).
 3. Жовква О.І. Особенности функционально-планировочной и архитектур¬ной организации духовных учебных комплексов, как нового типа учебных заве¬дений // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. пр. з мистецтвознав., архіт. і культурології / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. К.: ІПСМ НАМ України, 2016. Вип. 12. С. 35–42 (відповідно до ліцензійної угоди між ІПСМ НАМ України та Науковою електронною бібліоте¬кою (РФ, http://elibrary.ru/), збірник із 2013 р. включено до міжнародної науко¬метричної бази — Російського індексу наукового цитування (РІНЦ)).

http://elibrary.ru

 1. Кащенко Т.О. Formation of energy efficient architectural objects based on bio-prototype simulation. European Journal of Scientific Research, 2016, № 1 (13), (January-June). Volume II. “Paris University Press”, 2016. – 890- 897.
 2. Кащенко Т.О. Використання принципів «Еко-Дизайну» при проектуванні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з урахуванням досвіду програми «Eco-Camp» у Франції/ Енергоефективність в будівництві і архітектурі. Науково – технічний збірник вип.__., К.:КНУБА, УАПГ. – 2016.
 3. Кащенко Т.О. The use of the principles of “Eco-design” in the design of children’s institutions of recovery and rest based on the experience of the program “Eco-camp”/ Тези Міжнародної науково – практичної конференції «Енергоінтеграція-2016»
 4. Кащенко Т.О. Autonomous architectural forms/ Proseedings Interanational Scientific – practical conference of Young Scientists «BuildMaster Class» 76-77.
 5. Ковальська О.Є. Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів/ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – КНУБА.-2015.-№44, с.49-53
 6. Куцевич В.В. Жилье минимальной площади// Международный электронный научно-образовательный журнал «Архитектура и современные технологии» АМIТ. – 2016.-№1 (34).- с.1-11 [URL]

http://www.marchi ru/AMIT/2016/3 Kvart 16/ Kutsevych/abstract.php.

 1. Куцевич В.В. Храм в структуре города. Традиции и современность// Международный электронный научно-образовательный журнал «Архитектура и современные технологии» АМIТ. – 2015.-№4 (33).- с.1-8 [URL]

http://www.marchi ru/AMIT/2016/3 Kvart 16/ Kutsevych/abstract.php.

 1. Куцевич В.В. Функціщнально-технологічні особливості формування громадських центрів малих міст України/ Досвід та перспективи розвитку міст України. Збірка наукових праць ДП УД НДІПП «Діпромісто» ім.. Ю. Білоконя. – К.: ЛОГОС, 2015. – Вип.29 «Регіональні дослідження у містобудуванні». – с.133-142
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram