Наукова діяльність кафедри  за 2018 рік

Публікації у фахових і науково-метричних виданнях, тези доповідей:

 1. Брідня Л.Ю. Будівництво і реконструкція центрів первинної медичної допомоги в об’єднаних територіальних громадах України //Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 582-592 https://drive.google.com/file/d/1toH7kqMy-zcTEAO68PcXQXS8-HBIzo3K/view
 2. Вівденко Ю.М. Прийоми архітектурної композиції в моделюванні предметно-просторового середовища сучасного житла.
 3. Єжов С.В. Особливості формування сучасного індустріального житлового будівництва / С.В.Єжов// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 50. – С. 353-358.
 4. Єжов С.В. Архітектор Єжов Валентин Іванович //Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: матеріали с.25-27.

http://library.knuba.edu.ua/node/37947

 1. Єжова О.І. Архітектурні тенденції 2017 року //Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 625-629

https://drive.google.com/file/d/1awptiISU3_xMHSKub1qqEIkkZ27E01vO/view

 1. Єжова О.І. Сучасні тенденції в архітектурі та їх вплив на суспільство//Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 630-637.

https://drive.google.com/file/d/1UUPsA3Brpj8kuC2ObnBGWsWLDE8JmacM/view

 1. Єжова О.І. Концепції хмарочосів майбутнього//Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 638-644.

https://drive.google.com/file/d/1oSATvWzXGijhkDAKDD_HsxEWKzLLzFrt/view

 1. Жовква О.І. Application of the principle of confession tolerance and
  multiculturalism
  in the design of religious educational establishments// Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph), Hamilton, Ontario, Canada , 2018. Pp. 203-206. (Google Scholar).
 2. Жовква О.І. Концептуальні засади формування архітектури культових центрів //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 51. – С. 425-431.
 3. Жовква О.І. Применение триады Марка Поллиона Витрувия «прочность,
  польза, красота» в современной архитектурной практике // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний зб. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 63. – С. 156-165.
 4. Жовква О.І. Будівлі, в яких ми живемо //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 50. – С. 359-364.
 5. Жовква О.І Особливості проектування boutiqe hotels (особливих готелів)// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 472-478.

https://drive.google.com/file/d/12wfBzA0J0i7NTiEQNzYCReZ12DVGIOT7/view

 1. Здетовецька Н.О. Сoncepto de atracción, como la base de la arquitectura social moderna.: / Nataliia Zdetovetska.// Cultura viva amazónica: revista investigacion cientifica de la Univercidad Privada de Pucallpa – Perú, 2018. –2 (3). – С. 5-9. – наукометрична база Latindex, Dialnet plus (Іспанія, Португалія, Латинська Америка).
 2. Здетовецька Н.О. Aerotropolis: trends in new urban planning model formation.: зб. тез.: III МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОНГРЕС “Міське середовище-ХХІ ст.” (м.Київ, 14-16 березня 2018 року; м.Холм, 18-20 квітня 2018 року). – К.: НАУ, 2018. – С. 261-262.
 3. Здетовецька Н.О. Kateryna Nachichko, Nataliia Zdetovetska. Aerotropolis concept: formation aspects and potential for the development in Ukraine.: зб. тез.: ХVІІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ “Політ. Сучасні проблеми науки”. (м.Київ, 3-6 квітня  2018 року). – К.: НАУ, 2018.

http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html

 1. Здетовецька Н.О. Aerotropolis: trends in new urban planning model formation» на ІІІ МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНГРЕСІ “Міське середовище-ХХІ ст.” (м.Хольм, 19 квітня 2018року).
 2. Здетовецька Н.О. Міські екоферми в структурі житлових груп» на III МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ КОНГРЕСІ “Міське середовище-ХХІ ст.” (м.Київ, 15 березня 2018 року).
 3. Здетовецька Н.О. Aerotropolis concept: formation aspects and potential for the development in Ukraine» на ХVІІI МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ «ПОЛІТ» (м.Київ, 4 квітня 2018 року).
 4. Здетовецька Н.О. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 678-680.
 5. Кащенко Т.О., Березова Л.А. Гнучкі архітектурно-планувальні рішення навчальних секцій шкіл – Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково – технічний збірник. Вип.39 .-К., КНУБА, 2015.- с.362-371.
 6. Кащенко Т.О Tsoi O.M., Kashchenko T.O. New generation of educational spaces. – The 6th International conference ―Science and society – (August 3, 2018) Accent Graphics Communications &Publishing, Hamilton, Canada. 2018. – 214-224 р.
  ISBN 978-1-77192-360-6
 7. Кащенко Т.О., Селиванов О.І, Бончик В. Ю.Реалізація екологічного підходу  при проектуванні  будівель вищих навчальних закладів.  – Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції  «Енергоінтеграція 2018»-68-69 с.
 8. Ковальська О.Є.Інтеграція сучасних пішохідних просторів в історичну тканину міста// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 400-406.

https://drive.google.com/file/d/1y_IxvgG-arEJ8m6Zbh8SFQyyyAmcRFZH/view

 1. Куцевич В.В. ДБН В.2.2-3:2018. Будівлі і споруди. Заклади освіти. – К.:Мінрегіон України, 2018.-61 с.
 2. Куцевич В.В. ДБН В.2.2-3:2018. Будівлі і споруди. Заклади дошкільної освіти. – К.:Мінрегіон України, 2018.- 40 с.
 3. Куцевич В.В. ДБН В.2.2-12:2018. Планування і забудова територій – К.:Мінрегіон України, 2018.- С. 76-79.
 4. Куцевич В.В. Проектування і будівництво закладів загальної освіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід.”/В.В.Куцевич // Будівництво України – К., 2018. №4. – с.2-9.
 5. Куцевич В.В. Фундатор інституту «”Київ ЗНДІЕП”/В.В.Куцевич // Будівництво України – К., 2018. №4. – с.6-8.
 6. Куцевич В.В. 55 років на шляху розвитку архітектури і будівництва. /В.В.Куцевич // Будівництво України – К., 2018. №4. – с.9-17.
 7. Куцевич В.В. Міждисциплінарна архітектурно-юридична освіта у складі архітектурного факультету //Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: матеріали с.40-41.
 8. Куцевич В.В. Формування архітектурно-планувальної організації закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням – К. НАОМА, 2018 Вип. 27 – С17-25. НАОМА issue 27

http://library.knuba.edu.ua/node/37947

 1. Селиванов О.І. Реалізація екологічного підходу  при проектуванні  будівель вищих навчальних закладів.  – Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції  «Енергоінтеграція 2018»-68-69 с.
 2. Селиванов О.І. Архітектурно-планувальні рішення дослідницьких лабораторій в складі енергоефективних кампусів Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація: матеріали с.61-63.

http://library.knuba.edu.ua/node/37947

 1. Чернявський В.Г.Засоби архітектурно-художньої кераміки при формуванні внутрішнього середовища закладів громадського обслуговування// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник /Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – С. 214-220
 2. Черкашин А.О. Основні принципи формування об’ємно-просторової композиції житлової забудови
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram