Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри ТБКВ

2024 рік

Монографії

 1. Макаренко В.Д., Макаренко Ю.В., Винников Ю.Л., Чигиринець О.Е., Войтович О.А., Гоц В.І., Матяш О.В., Піпа В.В. Трубопроводи: проблеми, ресурс, удосконалення труб, ремонт: монографія. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2024. 179 с.

Наукові публікації

 1. Vaičiukynienė D., Nizevičienė D., Kantautas A., Tamošaitis G., Fornés I. V., Krivenko P., Boiko O. Production of an eco-friendly concrete by including high-volume zeolitic supplementary cementitious materials and quicklime. Scientific reports, 2024. 14, 188. https://doi.org/10.1038/s41598-023-50761-6 (Scopus) (опубл.: 02 січня 2024 р.)
 2. Troian V., Gots V., Flatt, R.J. et al. Rehabilitating instead of rebuilding aged or damaged pre-fabricated concrete buildings for reducing CO2 emissions: the case of Ukraine. Materials and Structures. Springer Nature, 2024. Vol. 57, 14. https://doi.org/10.1617/s11527-023-02287-6 (Scopus) (опубл.: 06 січня 2024 р.)
 3. Kryvenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Gelevera O. Design, Characterization, and Incorporation of the Alkaline Aluminosilicate Binder in Temperature-Insulating Composites. Materials 2024, 17, 664. https://doi.org/10.3390/ma17030664 (Scopus) (опубл.: 29 січня 2024 р.)
 4. Макаренко В., Винников Ю., Макаренко Ю., Чигиринець О., Ткаченко С., Савенко В. Швидкість деформування металу зварних секцій труб в процесі натурних випробувань. Strength of Materials and Theory of Structures, 2024. №. 111. 237-244. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.237-244 (Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus) (опубл.: 01 лютого 2024 р.)
 5. Макаренко В., Войтович О., Макаренко Ю., Савенко В., Винников Ю. Комплексний аналіз працездатності зварювальних з’єднань труб газопроводів з різною в’язкістю. Strength of Materials and Theory of Structures, 2024. №. 111. 276-283. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.111.276-283 (Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus) (опубл.: 01 лютого 2024 р.)
 6. Ізмайлова О., Красовська Г., Пальчик П., Кондакова С. База моделей інформаційної технології оцінки вартості житлової нерухомості. Pidvodni Tehnologii, 2024, 13, 3–13. https://doi.org/10.32347/uwt.2023.13.1101 (Фахове видання, проіндексовано у базі даних Google Scholar) (опубл.: 02 лютого 2024 р.)
 7. Kovalchuk O., Zozulynets V., Tomczak A., Warsza R., Ruvin O., Grabovchak V. Mix Design of Acid Resistant Alkali Activated Materials for Reconstruction of the Building Constructions Damaged by the War. International Journal of Conservation Science. 2024. Vol. 15, Special Issue 1. p. 43-52. https://doi.org/10.36868/IJCS.2024.SI.04. (Web of Science, Scopus) (опубл.: 28 лютого 2024 р.)
 8. Макаренко В., Гоц В., Макаренко Ю., Піпа В., Войтович О., Азутов В.  Експериментальні дослідження впливу наводнювання та терміну експлуатації на тріщиностійкість і спротив корозійному руйнуванню трубних сталей. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2024, Vol. 46, 20–27. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2024.46.20-27 (Фахове видання, проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 30 березня 2024 р.)
 9. Kryvenko P., Rudenko I., Sikora P., Sanytsky M., Konstantynovskyi O., Kropyvnytska T. Alkali-activated cements as sustainable materials for repairing building construction: a review. Journal of Building Engineering 2024, Vol. 90, 109399. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.109399 (Scopus) (опубл.: 20 квітня 2024 р.)

2023 рік

Монографії

 1. Макаренко В.Д., Стогній О.В., Гоц В.І. Полігонні випробування газопроводів // Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя. – 2023. – 166 с.
 2. Інноваційні технології та матеріали промислового устаткування і транспортних систем. Колективна монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Е. Чигиринець і ін. / Київ-Херсон: НУБіП України. 2022. – 210 с.
 3. Green Concrete. (Language: English): Монографія / Edited by Prof. Pavlo V. Kryvenko and Dr. Stanislav Kolisnychenko. Bäch SZ: Trans Tech Publication, 2023. 560 p. (ISBN (print) 978-3-0364-0095-2, ISBN (e-Book) 978-3-0364-1095-1). DOI: https://doi.org/10.4028/b-jlq5cg.
 4. Основи несучої здатності інженерних конструкцій: Колективна монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Е. Чигиринець, Ю.Є. Мєшков, і ін. / Київ-Херсон: КНУБА-ХНТУ, Херсон. 2023. 178 с.
 5. Кінетика тріщиноутворення в сталевих конструкціях: Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, О.Е. Чигиринець і ін. – Київ. НУБІП України. 2023. 248 с.
 6. Макаренко В.Д., Стогній О.В., Коробко Б.О., Гоц В.І., Макаренко Ю.В., Чигиринець О.Е., Савенко В.І., Винников Ю.Л. Натурні випробування трубопроводів: монографія. – НДУ ім. М. Гоголя. – 2023. – 154 с.

Патенти

 1. Заявка на корисну модель u 2023 02091. Видалення водню із бетону тривалого терміну експлуатації у вологовому середовищі. Макаренко В.Д., Гоц В.І., Макаренко Ю.В., Савенко В.І., Стогній О.В.

Наукові публікації

 1. Krivenko P., Kovalchuk O., Zozulynets V. Alternative binders – high volume bauxite red mud alkali activated cements and concretes. Book Chapter in: Recycled Concrete: Technologies and Performance, 2023, pp. 283–308. doi: https://doi.org/ 10.1016/B978-0-323-85210-4.00001-1 (Scopus) (опубл.: січень 2023 р.)
 2. Grechanyuk I.M., Grechanyuk M.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Dudnik O.V., Gots V.I. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting IV. Chemical and Phase Composition and Structure of Cocralysi Powder Alloys and Their Use. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2022, 61(7-8), pp. 459–464. doi: https://doi.org/10.1007/s11106-023-00333-0 (Web of Science) (опубл.: лютий 2023 р.)
 3. Гречанюк, В. Г., Гречанюк, М. І., Гречанюк, І. М., Гоц, В. І. Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu–NвC, отриманих методом електропроменевого випаровування-конденсції. Наука та освіта : зб. пр. ХVІІ Міжнар. наук. конф., 15–22 січня 2023 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / за ред. д.т.н. проф. А. В. Горошка. – Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 99-103. http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13195/1/Grechanyuk_SE-2023-99-103.pdf.
 4. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Хоменко О.В., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Особливості структури і фізико-хімічні властивості міді, отриманої способом електронно-променевого випаровування-конденсації у вакуумі / Сучасна електрометалургія, № 1, 2023, С.9-16. (Google Scholar)(фахове видання, проіндексовано у базі даних Google Scholar)
 5. ZozulynetsV., Kovalchuk O. Ефективність використання червоного шламу при розробці кислотостійких гібридних лужних цементів. Ways to Improve Construction Efficiency, 2023. 1(51), 283–289. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2023.51(1).283-289 (Фахове видання; проіндексовано в базах данихIndex Copernicus, Google Scholar)(опубл.: лютий 2023)
 6. Tsapko Y., Likhnyovskyi R., Buiskykh N., Sokolenko K., Matviichuk A., Lastivka ОDeterming patterns in the formation of a polymer shell by powder paint on woof surface. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2023, 1(10(121)), pp. 37–45. Doi: doi.org/10.15587/1729-4061.2023.273364 (Scopus)
 7. P.Krivenko, F.Puertas, V. GotsA. Gelevera, N. Rogozina. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  Materiales de construccion. 2023. Vol.73, Issue 350. P.311. DOI: doi.org/10.3989/mc.2023.3196.22 (Scopus)
 8. Pavel Krivenko, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovsky, Danutė Vaičiukynienė. Feasibility of incorporating SO42--ions in zeolite-like matrices based on alkaline aluminosilicate binders. Construction and Building Materials. 2023. Vol. 391. 131878 https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.131878. (Scopus). (опубл.: травень 2023 р.)
 9. Pavel Krivenko, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi. Effect of technological factors on freeze-thaw resistance of alkali-activated slag cement concrete in NaCl solution. AIP Conference Proceedings. 2023. 2684, 040011. https://doi.org/10.1063/5.0120034. (Scopus) (опубл.: травень 2023 р.)
 10. Pavlo Krivenko, Oleksandr Helevera, Ihor Rudenko, Nataliia Rohozina. Structure formation and optimization of compositions of decorative alkali-activated slag cements.AIP Conference Proceedings. 2023. 2684, 040012. https://doi.org/10.1063/5.0120046. (Scopus) (опубл.: травень 2023 р.)
 11. Oksana Berdnyk, Nataliya Amelina, Evgeniya Petrikova, Alla Maystrenko. The use of self-compacting concrete with polycarboxylate additives in the production of long reinforced concrete structures. AIP Conference Proceedings. 2023. 2684, 040001. doi: https://doi.org/10.1063/5.0120140. (Scopus) (опубл.: травень 2023 р.).
 12. Vitalii Tarasevych, Yurii Gasan. Corrosion-resistant facing material with serogypse composite. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. 2684, 040025. https://doi.org/10.1063/5.0120377. (Scopus) (опубл.: травень 2023 р.).
 13. В. Макаренко, О. Чепелюк, О. Войтович, Ю. Мєшков, Ю. Макаренко, С. Максимов, В. Гоц, В. Савенко, Т. Аргатенко. Методи підвищення корозійної стійкості підземних трубопроводів водопостачання. Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки». 2023. Vol. 42. C.49-58. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.42.49-58. (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: травень 2023 р.) (опубл.: травень 2023 р.)
 14. Кривенко П. В., Гелевера О. Г., Руденко І. І., Константиновський О. П. Управління термінами тужавлення цементів, активованих розчинним склом. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». Одеса: ОДАБА, 2023. С. 81-83. (опубл.: травень 2023 р.)
 15. Кривенко П. В., Руденко І. І., Константиновський О. П., Кириченко В. М. Вплив аніону солей лужних металів на активність портландцементів. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». Одеса: ОДАБА, 2023. С. 84-87. (опубл.: травень 2023 р.)
 16. Амеліна Н. О., Майстренко А. А., Бердник О. Ю., Петрикова Є. М. Ресурсозберігаюче виробництво газобетону на обладнанні «WEHRHAHN». Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». Одеса: ОДАБА, 2023. С. 4-7. (опубл.: травень 2023 р.)
 17. Зозулинець В. В., Ковальчук О. Ю. Дослідження процесів структуроутворення кислотостійких цементів на основі гібридних лужних цементів. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». Одеса: ОДАБА, 2023. С. 62-64. (опубл.: травень 2023 р.)
 18. Рогозіна Н. В. Досвід експлуатації декоративних шлаколужних бетонів і розчинів. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». Одеса: ОДАБА, 2023. С. 123-127. (опубл.: травень 2023 р.).
 19. Тарасевич В. І., Гасан Ю. Г., Григорчук О. М. Дослідження структуроутворення в’яжучих у процесі тверднення в технології просочення гіпсобетонів у розплаві сірки. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». Одеса: ОДАБА, 2023. С. 136-137. (опубл.: травень 2023 р.).
 20. Азутов В.П., Бердник О.Ю. Influence of technological factors on the physyco-chemical and operational characteristics of products based on basalt fibers. Будівельні виробництво. Vol. 72. pp. 12-15. DOI: https://doi.org/10.36750/2524-2555.72.12-15 (фахове видання; проіндексовано в базі даних Google Scholar) (опубл.: травень 2023 р.) (опубл.: травень 2023 р.).
 21. Макаренко В., Лазорик В. Дослідження кінетики росту тріщин під дією циклічних навантнажень трубних сталей тривалої експлуатації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини» (26-28 квітня 2023 р.). 2023. Одеса: Олді +. С.312-315. (опубл.: травень 2023 р.).
 22. Макаренко В. Відновлення морських і річкових причалів Херсонщини  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини» (26-28 квітня 2023 р.). 2023. Одеса: Олді +. С.312-315. (опубл.: травень 2023 р.).
 23. Макаренко В., Мєшков Ю. Плазмова утилізація твердих, рідких та газових речовин (промислових та побутових) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини» (26-28 квітня 2023 р.). 2023. Одеса: Олді +. С.312-315. (опубл.: травень 2023 р.).
 24. Макаренко В., Мєшков Ю. Експериментальні дослідження механізму корозійно-механічних руйнувань обладнання тривалого терміну експлуатації на автотранспортних підприємствах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Херсонщини» (26-28 квітня 2023 р.). 2023. Одеса: Олді +. С.312-315. (опубл.: травень 2023 р.).
 25. Валерій Макаренко, Ольга Войтович, Юлія Макаренко, Володимир Гоц, Володимир Савенко, Олексій Владимиров, Олексій Стогній, Володимир Азутов. Дослідження впливу корозійного середовища на тривалу втомленість сталевих каналізаційних конструкцій. Науково-технічний збірник «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки». 2023. Vol. 43. pp. 36-44. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.43.36-44. (фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: червень 2023 р.)
 26. Гоц В. І., Ластівка О. В., Мегеть В. С. Ефективність використання порошкових лакофарбових матеріалів для захисту деревини // Матеріали тез доповідей XІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023)» (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.). у 2 т. Т. 2. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С. 149. https://conference-chernihiv-polytechnik.com/wp-content/uploads/2023/06/Tezy-2023-Part-2.pdf (опубл.: червень 2023 р.)
 27. Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Петрикова Є.М. Вплив базальту різних родовищ на властивості поліетилену // Матеріали тез доповідей XІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023)» (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.). у 2 т. Т. 2. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. у 2 т. Т. 2. Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2023. Т. 2. 360 с. https://conference-chernihiv-polytechnik.com/wp-content/uploads/2023/06/Tezy-2023-Part-2.pdf (опубл.: червень 2023 р.).
 28. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Кириченко В.М. Лужне алюмосилікатне покриття для захисту бетону від транспорту Cl-іонів при періодичних циклах зволожування і висушування. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівнитцво» (25-26 травня 2023 р., м. Одеса). – с.68-76. (опубл.: червень 2023 р.)
 29. Зозулинець В.В., Ковальчук О.Ю. Дослідження фізико-механічних характеристик гібридних лужноактивованих цементів під впливом кислотного середовища. Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівнитцво» (25-26 травня 2023 р., м. Одеса). – с.62-64. (опубл.: червень 2023 р.)
 30. Зозулинець В., Ковальчук О. Вплив додаткового введення Nа3PO4∙12H2O на показники кислотостійкості гібридних лужних цементів. Будівельні конструкції. Теорія і практика, 2023. 12, 65–72. https://doi.org/10.32347/2522-4182.12.2023.65-72 (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: червень 2023)
 31. Гоц В.І., Кочетов Г.М., Ластівка О.В., Самченко Д.М., Мегеть В.С. Корозійна стійкість порошкових лакофарбових матеріалів з використання феритизованих промислових відходів. Збірник наукових праць «Сучасне будівництво та архітектура»., 2023. № 4. С. 49-55. (ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)) http://visnyk-odaba.org.ua/2023-04/4-6.pdf (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: червень 2023)
 32. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Руденко І.І., Константиновський О.П. Управління процесами структуроутворення шлаколужних цементів, активованих силікатами натрію. Збірник наукових праць «Сучасне будівництво та архітектура»., 2023. № 4. С. 56-70. (ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)) (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: червень 2023)
 33. Pavel V. Krivenko. Alkali-activated cements: definition, classification and terminology. Proceed. VII International Conference on Non-traditional cement and concrete (June 25-27, 2023). Brno, 2023. P.30.
 34. Maksimov S.Yu., Makarenko V.D., Tkachenko S.M., Panchenko O.S. Influence of Temperature and Long-Term Operation on Metal Durability of Pipelines of Hydrotechnical Structures. In Key Engineering Materials. 2023. Vol. 952, pp. 25–33. Trans Tech Publications, Ltd. https://doi.org/10.4028/p-bcq7bw. (Scopus). (опубл.: серпень 2023 р.).
 35. Oleksandr Molodid, Oleksandr Kovalchuk, Volodymyr Skochko, Ruslana Plokhuta, Olena Molodid, Ivan Musiiaka. Inspection of war-damaged buildings and structures by the example of urban settlement Borodianka. Strength of Materials and Theory of Structures, 2023. 110, 328-343. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2023.110.328-343 (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 02 серпня 2023)
 36. M. I. Grechanyuk, V. G. Grechanyuk, A. M. Manulyk, I. M. Grechanyuk, A. V. Kozyrev, and V. I. Gots. Massive Dispersion-Strengthened Composition Materials with Metal Matrix Condensed from the Vapour Phase. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2022. pp. 0683–0692. DOI: https://doi.org/10.15407/nnn.20.03.683. (Scopus). (опубл.: 2023 р.)
 37. M. I. Grechanyuk, V. G. Grechanyuk, V. A. Shapovalov, I. M. Grechanyuk, O. V. Matsenko, A. V. Kozyrev, and V. I. Gots. Massive Microporous Composites Condensed from the Vapour Phase. Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies, 2022. pp. 0883–0894. DOI: https://doi.org/10.15407/nnn.20.04.883. (Scopus). (опубл.: 2023 р.)
 38. Kryvenko, P.; Rudenko, I.; Kovalchuk, O.; Gelevera, O.; Konstantynovskyi, O. Influence of Dosage and Modulus on Soluble Sodium Silicate for Early Strength Development of Alkali-Activated Slag Cements. Minerals. MDPI, 2023. Vol. 13, Issue 9. 1164. DOI: https://doi.org/10.3390/min13091164 (Scopus) (опубл.: 31 серпня 2023 р.).
 39. Kryvenko P., Guzii S., Rudenko I., Konstantynovskyi O. Intumescent fireproof coatings based on zeolite-like cement matrices. CE/Papers. John Wiley & Sons, 2023. Vol. 6, Issue. 5. pp. 923-929. DOI: https://doi.org/10.1002/cepa.2214 (Scopus) (опубл.: 25 вересня 2023 р.).
 40. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Кириченко В.М. Лужне алюмосилікатне покриття для захисту бетону від транспорту Cl-іонів при періодичних циклах зволожування і висушування. Збірник наукових праць «Сучасне будівництво та архітектура» (ISSN 2786-6696 (print) 2786-670X (online)). Одеса: Одаба, 2023. №5. С. 69-78. https:// http://visnyk-odaba.org.ua/2023-05/5-7.pdf (Фахове видання; проіндексовано в базах данних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: вересень 2023 р.).
 41. Kochetov G., Samchenko D., Lastivka O. Методологічні засади розроблення рідких сумішей для екранування електромагнітних полів. Методологічні засади розроблення рідких сумішей для екранування електромагнітних полів. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2023. Т. 2 (72). С. 183-185.  Doi: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.2.183. (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 06 вересня 2023 р.).
 42. Макаренко В.Д., Гоц В.І., Савенко В.І., Владимиров О.В., Макаренко Ю.В. Експериментальні дослідження кінетики росту тріщин та несучої здатності трубних сталей підземних систем водовідведення. Опір матеріалів і теорія споруд (ISSN 2410-2547). К.: КНУБА, 2023. № 110. С. 469-482. http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-110/35-110_makarenko_v.d._goc_v.i._savenko_v.i._vladimirov_o.v._makarenko_yu.v.pdf (Web of Science, Google Scholar, Index Copernicus)
 43. Бердник О., Виговський С., Ларченко О., Виговська К. Використання відходів скляного бою в бетонному виробництві. Технічні науки та технології, 2023. 1 (31), 158–162. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-158-162 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 05 жовтня 2023 р).
 44. Vladimir Gots, Oles Lastivka, Oksana Berdnyk, Oleksandr Tomin, Vyacheslav Mehet. Physical-mechanical properties of powder coating in the system “film-forming – Crosslinking agent”. IX International Conference on Actual Problems of Engineering Mechanics (APEM2022). AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. 2840, 020002-1–020002-7. https://doi.org/10.1063/5.0170261. (Scopus). (опубл.: 1 листопада 2023 р.).
 45. Pavlo Krivenko, Oleksandr Gelevera, Natalija Rogozina, Volodymyr Smeshko. Stability of decorative properties of colored slag-alkaline concretes and mortars. IX International Conference on Actual Problems of Engineering Mechanics (APEM2022). AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. 2840, 020005-1–020005-8. https://doi.org/10.1063/5.0168250. (Scopus). (опубл.: 1 листопада 2023 р.).
 46. Pavel Krivenko, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi, Olga Boiko, Danutė Vaičiukynienė. Effect of sodium phosphate and sodium nitrate on microstructure of alkali-activated slag cement pastes and properties of reinforced concrete under cyclic drying-wetting in sea water. IX International Conference on Actual Problems of Engineering Mechanics (APEM2022). AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. 2840, 020006-1–020006-11. https://doi.org/10.1063/5.0168007. (Scopus). (опубл.: 1 листопада 2023 р.).
 47. P Krivenko, I Rudenko, O Konstantynovskyi, A Razsamakin. Sustainable performance of alkali-activated blast furnace cement concrete with high freeze-thaw resistance. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2023. 1254, 012003. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012003. (Scopus). (опубл.: 3 листопада 2023 р.).
 48. Samchenko D.M., Bagliuk G.A., Kochetov G.M., Lastivka O.V., Derecha D.O., Prikhna T.O. Mechanical and Functional Properties of Composite Coatings with Fine Reinforcements Produced from Galvanic Processing Waste. Powder Metall Met Ceram, 2023. Vol. 62, Nos. 3–4 (550), pp. 124–133. https://doi.org/10.1007/s11106-023-00386-1. (Scopus). (опубл.: 16 листопада 2023 р.).
 49. Vyacheslav Troуan, Volodymyr Gots, Petro Shyliuk, Sergiy Tymoshenko, Bohdan Kindras. Forecasting and increasing the crack resistance of high-strength self-compacting concretes. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. Vol. 2490, Issue 1. 050018. https://doi.org/10.1063/5.0122723. (Scopus). (опубл.: 7 грудня 2023 р.).
 50. Vyacheslav Troyan, Petro Shyliuk, Volodymyr Pipa, Sergiy Tymoshenko, Vasil Omelchuk. Improving the stability of ettringite in cement systems with a high R2O content. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. Vol. 2490, Issue 1. 050017. https://doi.org/10.1063/5.0122717 (Scopus). (опубл.: 7 грудня 2023 р.).
 51. Volodymyr Gots, Oksana Berdnyk, Oles Lastivka, Alla Maystrenko, Nataliya Amelina. Corrosion of basalt fiber with titanium dioxide coating in NaOH and Ca(OH)2 solutions. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. Vol. 2490, Issue 1. 050010. https://doi.org/10.1063/5.0122739 (Scopus). (опубл.: 7 грудня 2023 р.).
 52. Pavlo Krivenko, Alexander Gelevera, Nataliia Rogozina. The role of kaolinite clay in the evolution of the structure and properties of slag-alkali cements. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. Vol. 2490, Issue 1. 050012. https://doi.org/10.1063/5.0123831. (Scopus). (опубл.: 7 грудня 2023 р.).
 53. Pavel Krivenko, Volodymyr Kyrychok, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi. Resistance of protective coating based on alkali-activated aluminosilicate binder to influence of SO4-containing medium. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. Vol. 2490, Issue 1. 050013. https://doi.org/10.1063/5.0122733. (Scopus). (опубл.: 7 грудня 2023 р.).
 54. Oleksandr Kovalchuk, Viktoriia Zozulynets. Influence of hardening conditions on the kinetics of strength gain in alkali activated concrete using active aggregates. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. 050020. https://doi.org/10.1063/5.0123361. (Scopus). (опубл.: 7 грудня 2023 р.).
 55. Kielė A., Vaičiukynienė D., Bertašius Š., Krivenko P., Bistrickaitė R., Jocius V., Ramukevičius D. Alkali-Activated Slag Coatings for Fire Protection of OPC Concrete. Materials. MDPI, 2023. Vol. 16. 7477. https://doi.org/10.3390/ma16237477 (Scopus).(опубл.: 1 грудня 2023 р.).
 56. Макаренко В., Гоц В., Піпа В., Савенко В., Бердник О., Нестеренко І. Експериментальні дослідження несучої здатності трубних сталей каналізаційних систем. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. 2023. Vol. 45. pp. 52–61. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.52-61 (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: грудень 2023 р.)
 57. V. D. Makarenko, S. S. Pobeda, Yu. V. Makarenko, S. Yu. Maksymov, V. I. Gots, S. M. Tkachenko, O. V. Vladymyrov, O. M. Horlach & I. V. Zadorozhnykova Elastoplastic Fracture Mechanics Approach to the Crack Growth Rate Computation of Modified Pipe Steels. Strength of Materials. Springer Nature, 2023. https://doi.org/10.1007/s11223-023-00584-7 (Scopus). (опубл.: 06 грудня 2023 р.).
 58. Троян В.В., Кіндрась Б.П. Моделювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення. Будівельні матеріали та вироби, 2023, № 1–2, стр. 34–37. https://doi.org/10.48076/2413-9890.2023-103-07 (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: грудень 2023 р.)
 59. Винников Ю.Л., Макаренко В.Д., Гоц В.І., Максимов С.Ю., Макаренко Ю.В. Вплив пружної енергії в металі на стан газопроводу. Збірник наукових праць ХVI міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 12-13 грудня 2023 г. с.302-304. https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/14308/1/20.pdf (опубл.: 12 грудня 2023 р.).
 60. Pavel Krivenko, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovsky, Danutė Vaičiukynienė. Concrete protection from sulfate aggression by coating based on zeolite-like binders. Advances in Transdisciplinary Engineering. IOS Press, 2023. Vol.43. pp. 607–614. DOI: https://doi.org/10.3233/ATDE230772 (Scopus). (опубл.: 14 грудня 2023 р.).
 61. Макаренко В. Д., Стогній О. В., Гоц В. І., Максимов С. Ю., Макаренко Ю. В. Корозійна деградація тривало експлуатованих сталевих каналізаційних труб. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2023. Том 59, №5. pp. 18-23. http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2023-5u.pdf (Фахове видання; проіндексовано в базах даних Google Scholar) (опубл.: грудень 2023 р.)
 62. Гоц В., Макаренко В., Бердник О. Дослідження корозійно-механічної стійкості арматурних сталей, призначених для експлуатації в гідротехнічних спорудах. Будівельні конструкції. Теорія і практика, 2023. 13. 89–98. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.89-98 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 23 грудня 2023 р).
 63. Руденко І., Гоц В., Гелевера О., Разсамакін А. Управління термінами тужавлення шлаковміщуючих цементів, активованих метасилікатом натрію. Будівельні конструкції. Теорія і практика, 2023. 13, 110–123. https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.110-123 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 23 грудня 2023 р).
 64. Гоц В., Макаренко В., Бердник О. Руйнування залізобетонних конструкцій каналізаційних систем. Transfer of Innovative Technologies, 2023. 6(1), 3–10. https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0101 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 31 грудня 2023 р).
 65. Ластівка О. Ефективність використання порошкових покриттів для захисту металевих констукцій. Transfer of Innovative Technologies, 2023. 6(1), 28–32. https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0104 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 31 грудня 2023 р).
 66. Бердник О., Виговський С. Використання відходів скла в бетоні: Огляд. Transfer of Innovative Technologies, 2023. 6(1), 33–39. https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0105 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 31 грудня 2023 р).
 67. Петрікова Є., Амеліна Н., Майстренко А., Бердник О. Система «дисперсний полівінілацетат-силікат кальцію» в оздоблювальних матеріалах. Transfer of Innovative Technologies, 2023. 6(1), 40–45. https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0106 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 31 грудня 2023 р).
 68. Зозулинець В., Ковальчук О. Порівняння впливу виду кислотного середовища на властивості кислотостійких лужноактивованих цементів. Transfer of Innovative Technologies, 2023. 6(1), 46–51. https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0107 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 31 грудня 2023 р).
 69. Ясенова І., Бердник О. Генеративний ШІ потенціал та підводні камені. Transfer of Innovative Technologies, 2023. 6(1), 71–75. https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0301 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 31 грудня 2023 р).
 70. Molodid O., Kovalchuk O., Ivashko Y., Kusnierz-Krupa D., Tisliar P., Dmytrenko A., Bednarz L. Research For Banksy Mural ‘Judoki’ In Borodyanka. International Journal of Conservation Science 14 (4), 1381-1390. https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.04.08 (Scopus).(опубл.: грудень 2023 р).
 71. Бердник О., Амеліна Н., Петрикова Є., Майстренко А., Ясенова І. Використання самоущільнюючого бетону з добавками полікарбоксилатного типу при виробництві довгомірних ЗБК. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». Випуск 43.  м. Рівне, 2023.  С. 6-12 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: грудень 2023 р).
 72. Макаренко В.Д., Максимов С.Ю., Шатохіна І.О., Лобов О.О., Сусорова О.А., Стогній О.В. Кінетика деформування металу зварних секцій труб при циклічному навантаженні в процесі натурних випробувань. Науковий вісник Херсонської державної морської академії. № 26–27. 167-173. https://doi.org/10.33815/2313-4763.2023.1–2.26–27.167–173 (Фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: 25 грудня 2023 р)

2022 рік

Монографії

 1. Корозійно-механічні властивості сталевих і залізобетонних конструкцій каналізаційних систем. Монографія (ISBN 5-8366-1364-9) / В.І. Гоц, С.Ю. Максимов, В.І. Савенко і ін. // Київ: НУБіП України. – 2022. – 256.
 2. Дослідження і математичне моделювання організаційних структур та інтелектуальні інформаційні інструменти в організації і управлінні будівництвом: монографія. 2-ге вид. вип. та доп./ під загальною ред. Савенка В.І., Шатрової І.А., Гоца В.І., Фіалко Н.М., Гончаренко Т.А. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 148.
 3. Основи корозійно-механічної тріщиностійкості залізобетонних конструкцій. Монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Е. Чигиринець, Н.М. Фіалка і ін. // Київ: НУБіП України. – 2022. – 242 с.
 4. Пластифіковані бетони і розчини на основі цементів системи NaO-CaO-Al2O3-SiO2-H2O: монографія / П.В.Кривенко, Р.Ф.Рунова, І.І.Руденко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 392 с.
 5. Основи корозійно-механічних руйнувань залізобетонних і сталевих конструкцій. Колективна монографія / В. Д. Макаренко, В. І. Гоц, С. І. Білик, і ін. // Київ: НУБіП України. – 2022. – 244 с.
 6. Ластівка О. В., Гоц В. І. Порошкові лакофарбові матеріали для захисту будівельних виробів  та конструкцій: монографія. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. – 352 с.
 7. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науковомістиких енергозберігаючих технологій: монографія. 2-ге вид. перероб. та доп. / під заг. ред.Савенка В.І., Плугіна А.А., Кущенка І.В., Гончаренко Т.А., Ковальчука О.Ю. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 326 с.

Підручники та посібники

 1. Ушеров-Маршак О.В, Гоц В.І., Кабусь О.В. Бетони та будівельні розчини: навчальний посібник. Харків: ХНУБА, Київ: КНУБА, 2022. 76 с.

Патенти

 1. Патент на винахід 126515 Україна. Порошкова поліефірна фарба. О.В. Ластівка, О.О. Томін, В.І. Гоц. а 2021 00460; опублік 19.09.2022, Бюл. № 42.

Роботи з посиланням на сайт

 1. Kryvenko , Rudenko I., Konstantynovskyi O., Vaičiukynienė D. Mitigation of corrosion initiated by Cl and SO42--ions in blast furnace cement concrete mixed with sea water. Materials, 2022. Vol. 15(9). doi: https://doi.org/10.3390/ma15093003 (Scopus) (опубл.: квітень 2022 р.)
 2. Sikora P., Chougan M., Cuevas K., Krivenko P., … Sanytsky M., Stephan D. The effects of nano- and micro-sized additives on 3D printable cementitious and alkali-activated composites: a review. Applied Nanoscience (Switzerland), 2022, 12(4), p. 805-823. doi: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01738-2 (Scopus).
 3. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Декоративно-захисні покриття на основі полімерсилікатних композицій. Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г. Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 53-55. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.)
 4. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів. Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г. Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 70-72. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.)
 5. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В., Vaičiukynienė D. Вплив фосфату натрію і нітрату натрію на мікроструктури шлаколужного тіста і властивості армованого бетону під циклічним впливом морської води та висушування. Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г. Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 111-114. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.)
 6. Makarenko V.D., Maksimov S.Yu., Makarenko Y.V., Panchenko O.S. Study of Durable Strength of Steel Mining and Metallurgical Equipment. Solid State Phenomena. 2022. Vol. 332, pp. 111–121. https://www.scientific.net/SSP.332.111 (Scopus) (опубл.: травень 2022 р.)
 7. Макаренко В., Панченко О., Макаренко Ю. Дослідження корозійно-механічної стійкості арматурних сталей, призначених для експлуатації в гідротехнічних спорудах. Енергоощадні машини і технології: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2022 р. Київ: КНУБА, 2022. С.202. URL: http://esmt.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/ESMT_Conference_Proceedings_2022_PDF.pdf
 8. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Дроздова О.В. Дослідження композиційного матеріалу на основі гіпсової в’яжучої речовини з високим вмістом золи-винесення ТЕС. Актуальні проблеми інженерної механіки / Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г. Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 165-168. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view (опубл.: травень, 2022 р.)
 9. Boiko О.V., Konstantynovskyi О.P., Kovalchuk О.Yu., Lisohor  О. The role of sodium nitrate in counteracting the carbonation of plasticized alkali-activated slag cement concrete under cyclic influence of sea water (in English). Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ISSN 2415-377Х), 2022. №. 87, pp. 32-39. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-32-39 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016)) (опубл.: червень 2022 р).
 10. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Дослідження стабільності декоративних властивостей кольорових шлаколужних бетонів і розчинів (in Ukrainian). Збірник наукових праць «Вісник одеської держаної академії будівництва та архітектури» (ISSN 2415-377Х). О., ОДАБА, 2021. №. 87, с. 47-5 doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-47-56 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р).
 11. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Мегеть В.С. Закономірності формування властивостей порошкового покриття в системі «плівкоутворювач-зшиваючий агент». (in English). Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ISSN 2415-377Х). 2022. №. 87, pp. 57-64. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-57-64 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р).
 12. Гоц В., Ластівка О., Томін О., Мегеть В. Роль силікатних наповнювачів у формуванні експлуатаційних властивостей порошкових покриттів. Будівельні конструкції. Теорія і практика (ISSN 2522-4182(Print)), 2022. №10. с. 117-123. doi: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.117-123. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2020), Google Scholar, ) (опубл.: червень 2022 р).
 13. Кривенко П., Гоц В., Гелевера О., Рогозіна Н.В. Експлуатаційні властивості шлаколужних декоративних цементів і розчинів. Будівельні конструкції. Теорія і практика (ISSN 2522-4182(Print)), 2022. №10. с. 124-135. doi: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.124-135. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2020), Google Scholar) (опубл.: червень 2022 р).
 14. Grechanyuk V. G., Grechanyuk N. I., Chornovol V. O., Kozyrev A. V., Gots V. I., Matsenko A. V., Kulichenko V. A., Grabina T. D., Kozyreva Yu. I. Сopper and Molybdenum-Based Nanocrystalline Materials. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii та Metallofiz. Noveishie Tekhnol. G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, 2022. Vol. 44, No. 7. P. 927-942. https://doi.org/10.15407/mfint.44.07.0927 (Scopus) (опубл.: липень 2022 р.).
 15. Кривенко П.В., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Адгезійні те технологічні властивості розчинів на основі шлаколужних декоративних цементів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне: НУВГП, 2022. №41. с.48-56. (опубл.: липень 2022 р). doi: https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.6%20. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar).
 16. Makarenko V., Maksimov S., Makarenko Yu. Investigation of the Relationship Between the Strength Limit and the Long Time Fatigue of Steel Reinforcements of Reinforced Concrete Structures. AIP Conference Proceedings. 2022. Vol. 2656. 020029. https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0107362 (Scopus) (опубл.: серпень 2022 р.).
 17. Ковальчук О., Зозулинець В. Дослідження кислотостійкості гідридних лужних цементів нормального тверднення. Містобудування та територіальне планування. 2022. Vol. 81. pp. 189-198. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.189-198. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar) (опубл.: серпень 2022 р).
 18. Макаренко В., Білик С., Хомутецька Т., Аргатенко Т., Макаренко Ю., Панченко  О. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Київ: КНУБА, 2022. №39. с.33-43. doi: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.33-43 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: вересень 2022 р).
 19. Макаренко В., Гоц В., Макаренко Ю., Аргатенко Т., Поліщук В. Дослідження аварійних трубопроводів. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Київ: КНУБА, 2022. №40. с.31-43. doi: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.40.31-43. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus, Google Scholar) (опубл.: вересень 2022 р).
 20. Чорновол В.О., Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гоц В.І., Вітовецька Т.В. Структура і механічні властивості композиційних матеріалів Cu–W, отриманих методом електронно-променевого випаровування. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІІ Міжнар. наук. конф., 22–29 вересня 2022 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2022. с. 78-81. (проіндексовано у базі даних Google Scholar) (опубл.: вересень 2022 р). https://iftomm.ho.ua/docs/SE-2023.pdf
 21. Вітовецька Т. В., Гоц В. І., Чорновол В. О., Ковальчук Ю. І. Специфічні перетворення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту у водних розчинах. Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XVІ Міжнар. наук. конф., 1–8 листоп. 2021 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2021. С. 86-88. (опубл.: жовтень 2022 р). http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/10660/1/23.pdf
 22. Makarenko V. D., Gots V. I., Khomutetska T. P., Tkachenko S. M., Makarenko Yu. V., Argatenko T. V., Nesterenko I. S., Shatrova I. A. A Study of the Influence of Reinforcement Degradation on the Durability of Reinforced Concrete Structures of Marine Berths. Strength of Materials. Vol. 54. P. 622–629 (2022). doi: https://doi.org/10.1007/s11223-022-00440-0 (Scopus, Web of Science) (опубл.: листопад 2022 р.).
 23. Troian, V., Gots, V. . .; Keita , E.; Roussel, N.; Angst, U.; Flatt, R. J. Challenges in Material Recycling for Postwar Reconstruction. RILEM Tech Lett 20227, 139-149. https://letters.rilem.net/index.php/rilem/article/view/171 (Scopus) (опубл.: грудень 2022 р.).
 24. Кривенко П.В., Гоц. В.І., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Роль кальциту в декоративних шлаколужних цементах. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди», Рівне: НУВГП, 2022. №42. (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar). P. 34-44 (опубл.: грудень 2022 р). https://doi.org/10.31713/budres.v0i42.5
 25. Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Євтерев Ю.Н., Гречанюк В.Г., Пріхна Т.О., Баглюк Г.А., Гоц В.І., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Маценко О.В. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом  електронно-променевої плавки. ІІI. Особливості формування, структура, хімічний та фазовий склад конденсованих з парової фази теплобар’єрних покриттів Ni(Co)CrAlY/ZrO2-Y2O3, осаджених за один технологічний цикл. Порошкова металургія. № 5/6, Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, C.88-98 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar).
 26. Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Гоц В.І. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. IV. Хімічний, фазовий склад, структура та використання порошкових сплавів CoCrAlYSi. Порошкова металургія, 2022. № 7/8. С. 89-107 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar)
 27. M.I. Grechanyuk, I.M. Grechanyuk, Y.N. Yevterev, V.G. Grechanyuk, T.O. Prikhna, G.A. Bagliuk, V.I. Hots, O.V. Khomenko, O.V. Dudnik & O.V. Matsenko. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni (Co)CrAlY (Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting III. Formation, Structure, and Chemical and Phase Composition of Thermal-Barrier Ni(Co)CrAlY/ZrO2–Y2O3 Coatings Produced by Physical Vapor Deposition in One Process Cycle. Powder Metall Met Ceram 61, 328–336 (2022). https://doi.org/10.1007/s11106-022-00320-x. (Scopus)
 28. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O., Boiko O., Vaičiukynienė D. Effect of sodium phosphate and sodium nitrate on microstructure of alkali-activated slag cement pastes and properties of reinforced concrete under cyclic drying-wetting in sea water. AIP publishing (Scopus, подано в редакцію)
 29. Krivenko P., Gelevera O., Rohozina N., Smeshko V. Stability of decorative properties of colored slag-alkaline concretes and mortars. AIP publishing (Scopus, подано в редакцію)
 30. Krivenko P., Kyrychok V., Rudenko I., Konstantynovskyi , Vaičiukynienė D. Feasibility of incorporating SO42- ion in zeolite-like matrices based on alkaline aluminosilicate binders. Consruction and Building Materials (Scopus, подано в редакцію)
 31. Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O. Physical-mechanical properties of powder coating in the system «film-forming – crosslinking agent». AIP publishing (Scopus, подано в редакцію)

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2022 рік:

 1. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Конденсовані з парової фази композиційні матеріали (Сг-Cr-Zr-Y-Nb)-Mo-Cu-MoO3. Збірник праць XVI Міжнародної наукової конференції (4-11 січня 2022 р.). С. 136-139. Хайдусобосло (Угорщина).
 2. Бойко О. В., Константиновський О. П., Ковальчук О. Ю., Лісогор В.О. Роль нітрату натрію в протидії карбонізації пластифікованого шлаколужного бетону в умовах періодичного впливу морської води. Гідротехнічне і транспортне будівництво: збірник тез міжнародної науково-технічної конференції. Одеса: ОДАБА, 2022. с.13-15. (опубл.: червень 2022 р).
 3. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновский О.П. Супершвидкотверднучі шлаколужні цементи для аварійного відновлення. Органічні і мінеральні в’яжучі та дорожні бетони на їх основі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 8 – 9 листопада 2022 р., м. Харків. Харків: ФОП Бровін О.В., 2022. С.80-83.

2021 рік

Монографії

 1. Pavel Krivenko, Volodymyr Kyrychok. Advances in geopolymer-zeolite composites (Language: English): Монографія / Edited by Petrică Vizureanu and Pavel Krivenko. London: IntechOpen, 2021 (ISBN (print) 978-1-83968-988-8, ISBN (online) 978-1-83968-989-5, ISBN (e-Book) 978-1-83968-990-1). DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.93360. https://www.intechopen.com/books/10620
 2. P. Krivenko, O. Gelevera, O. Kovalchuk. Advanced aspects of engineering research Vol. 12 (Language: English): Монографія / Edited by Dr. Yong X. Gan. Book Publisher International, 2021 (ISBN (print) 978-93-91215-42-2, ISBN (e-Book) 978-93-91215-43-9). 169 p. DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/aaer/v12 https://stm.bookpi.org/AAER-V12/issue/view/128
 3. P. Krivenko, V. Gots, O. Petropavlovskyi, I. Rudenko, O. Konstantynovskyi. Binders, Materials and technologies in modern construction VI (Language: English): Монографія / Edited by Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publication, 2021 (ISBN-13 (softcover) 978-3-0357-1728-0, ISBN-13 (CD) 978-3-0357-2728-9, ISBN-13 (eBook) 978-3-0357-3728-8). 196 p. https://www.scientific.net/book/binders-materials-and-technologies-in-modern-construction-vi/978-3-0357-3728-8
 4. Krivenko P., Kyrychok V. Genesis of structure and properties of the zeolite-like cement matrices of the system Na(K)-Al2O3-SiO2-H2O within a temperature range of 20–1200°C (Language: English): Розділ монографії / Advances in geopolymer-zeolite composites – synthesis and characterization; edited by Petrică Vizureanu and Pavel Krivenko. London:  IntechOpen, 2021. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.97520
 5. Krivenko P., Gelevera O., Kovalchuk O. The Mechanism of Alkali-silica Reaction in Alkali Activated Slag Cement Concretes Using Active Aggregates and its Control by Al-ion Based Admixtures (Language: English): Розділ монографії /  Advanced aspects of engineering research;  edited by Dr. Yong X. Gan. Book Publisher International Vol. 12, 2021. P. 124-138. https://stm.bookpi.org/AAER-V12/article/view/1290
 6. Kryvenko P., Gots V., Petropavlovskyi O., Rudenko І., Konstantynovskyi O. Complex shrinkage-reducing additives for alkali activated slag cement fine concrete (Language: English): Розділ монографії / Binders, Materials and technologies in modern construction VI;  Edited by Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Trans Tech Publication, 2021. https://www.scientific.net/Paper/Preview/563089.
 7. Корозійні руйнування залізобетонних конструкцій гідротехнічних споруд. Монографія / В.Д. Макаренко, В.І. Гоц, О.Д. Журавський і ін. // Київ: НУБіП України. – 2021. – 292 с.

Роботи з посиланням на сайт за 2021 рік

 1. Kryvenko Pavlo, Gots Volodymyr, Petropavlovskyi Oleh, Rudenko Іgor, Konstantynovskyi Oleksandr. Complex Shrinkage-Reducing Additives For Alkali Activated Slag Cement Fine Concrete. Solid State Phenomena, 2021. Vol.321. P. 165-170. (Scopus). https://www.scientific.net/Paper/Preview/563089
 2. Yemchura B., Kochetov G., Samchenko D., Kovalchuk O., Glukhovsky V.D. Influence of aeration rate and method of process activation on the degree of purification of zinc-containing waste water by ferritization. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2021, 6(10-114), стр. 16-22. DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248166
 3. Sikora P., Chougan M., Cuevas K., Krivenko P. et al. The effects of nano- and micro-sized additives on 3D printable cementitious and alkali-activated composites: a review. Appl Nanosci, 2021. (Scopus). https://doi.org/10.1007/s13204-021-01738-2
 4. Usherov‐Marshak A., Vaičiukynienė D., Krivenko P., Bumanis G. Calorimetric studies of alkali‐activated blast‐furnace slag cements at early hydration processes in the temperature range of 20–80 °С. Materials, 2021, 14(19), 5872. (Scopus). https://doi.org/10.3390/ma14195872
 5. Kryvenko P., Rudenko І., Konstantynovskyi O. Comparison of influence of surfactants on the thermokinetic characteristics of alkali-activated slag cement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061). Харків: ПП «Технологічний центр», 2021. Vol. 6 (6-114). pp. 6-15. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.245916
 6. Бойко О.В., Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні. Науковий вісник будівництва. Х., ХНУБА, 2021. Т. 103. №. 1. с.140-144. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_103_2021/21.pdf
 7. Makarenko V., Gots V., Khomutetska T., Makarenko I., Arhatenko T., Prybytko I., Panchenko O. Carbonation of concrete and corrosion of reinforcement of reinforced structure of underground sewer systems. Науково-технічний збірник: «Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки» (ISSN 2524-0021). Випуск 37. Головний редактор Г.М. Кочетов. К.: КНУБА, 2021. С.47-56. (Фахове видання) http://wateruse.org.ua/article/view/246446
 8. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Бердник О.Ю. Вплив технологічних факторів на властивості будівельних матеріалів на основі спучених алунітизованих висококремнеземних гірських порід. Актуальні проблеми інженерної механіки: тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.140-143. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 9. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Пальчик П.П., Амеліна Н.О. Дослідження поверхні руйнування бетонів армованих базальтовим волокном з покриттями оксиду титану і цирконію. Фібро бетонні композити. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.143-145. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 10. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Томін О.О. Вплив модифікуючих добавок на властивості порошкових покриттів Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.145-148. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 11. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Дослідження деформацій усадки/розширення лужних бетонів із використанням активного заповнювача. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.206-209. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 12. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Ковальчук О.Ю., Рогозіна Н.В. Залежність білості декоративних шлаколужних цементів від хімічного складу доменного шлаку. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.237-242. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 13. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Обмеження транспорту іонів Сl- і SO42- в шлаколужному бетоні при експлуатації в морській воді. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.242-246. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 14. Тарасевич В.И., Гасан Ю.Г., Долгошей В.Б. Оптимизация технологи получения серогипсового композита. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.369-370. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 15. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Ефективність дії модифікуючих добавок в порошкових лакофарбових матеріалах. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с. 47-57. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-5.pdf
 16. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Ковальчук О.Ю., Рогозіна Н.В. Залежність білості декоративних шлаколужних цементів від хімічного складу доменного шлаку. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с.58-66. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-6.pdf
 17. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Підвищення захисних властивостей шлаколужного бетону щодо сталевої арматури при замішуванні морською водою. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с. 67-76. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-7.pdf
 18. Тарасевич В.І., Гасан Ю.Г., Долгошей В.Б. Особливості кількісних вимірювань динамічного модуля пружності в’яжучих в оптимізації технології отримання серогіпсового композиту. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с. 86-92. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-9.pdf
 19. Krivenko Pavlo, Rudenko Igor, Konstantynovskyi Oleksandr, Boiko Olha. Prevention of steel reinforcement corrosion in alkali-activated slag cement concrete mixed with seawater. E3S Web of Conferences, 2021. Vol. 280 (6). 07004. (Scopus). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007004
 20. Kovalchuk Oleksandr, Zozulynets Victoriya. Study of influence of alkaline component type on pH value and properties of alkali activated concretes containing basalt rock. E3S Web of Conferences, 2021. Vol. 280 (6). 07001. (Scopus). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007001
 21. V I Gots, P P Palchik, S P Palchik, O Y Berdnik. Influence of technological factors on the properties of building materials on the basis of expanded alunitized high-silica mountain rocks. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012026. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012026
 22. O Kovalchuk, V Zozulynets. Study of deformation properties of alkali activated concretes using active aggregates. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012036. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012036
 23. P V Krivenko, A G Gelevera, O Yu Kovalchuk, N V Rogozina. Influence of the chemical composition of blast-furnace slag on the whiteness of decorative slag-alkaline cements. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012040. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012040
 24. V Gots, O Lastivka, O Berdnyk, O Tomin. Influence of modifying additives on properties of the powder coatings. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012044. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012044
 25. V Gots, O Berdnyk, A Maystrenko, P Palchik, N Amelina. Study of the fracture surface of concretes reinforced with basalt fiber coated with titanium and zirconium dioxides. Fiber-reinforced concrete composites. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012011. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012011
 26. P Kryvenko, I Rudenko, O Konstantynovskyi, O Boiko. Restriction of Cl and SO42- Ions Transport in Alkali Activated Slag Cement Concrete in Seawater. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012066. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012066/pdf
 27. Троян В. В., Кіндрась Б. П. Моделювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення. Журнал «Будівельні матеріали та вироби», 2021. №1-2.  с. 40-43. (Фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-N1-2-za-2021-r/
 28. Dmitry N Samchenko, Leonid I Potapenko, Gennadii М Kochetov, Oleksandr Y Kovalchuk, Aleksey Vasiliev, Oksana M Nechipor. Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Екологічна безпека та природокористування, 2021. Том 39. № 3. P.76-87. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://es-journal.in.ua/article/view/241477
 29. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Корозія базальтового волокна з покриттями діоксиду титану в розчинах NaOH i Ca(OH)2. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 346-347. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 30. Гасан Ю.Г., Тарасевич В.І., Долгошей В.Б. Спеціальні облицювальні і оздоблювальні матеріали на основі зологіпсоцементних, гіпсосірчаних та гіпсополімерних композицій. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 349-350. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 31. Кривенко П.В., Киричок В.І., Руденко І.І., Константиновський О.П. Стійкість захисного покриття на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого до впливу SO4-місткого середовища. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 362-364. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 32. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Роль каолінітової глини в еволюції структури і властивостей шлаколужних цементів. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 364-365. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 33. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Роль метакаоліну та тальку у формуванні властивостей порошкових лакофарбових покриттів. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 380-381. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 34. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 387-389. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 35. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П. Об’ємна модифікація алунітовміщуючих порід при отриманні пористої структури. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 394-395. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 36. Гоц В.І., Пальчик П.П., Савенко В.І., Амеліна Н.О., Пальчик С.П . Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 395-398. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 37. Троян В.В., Шилюк П.С., Піпа В.В., Тимошенко С.А., Омельчук В.П. Підвищення стабільності еттрингіту в цементних системах з високим вмістом R2O. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 403-404. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 38. Троян В.В., Гоц В.І., Шилюк П.С., Тимошенко С.А., Кіндрась Б.П. Прогнозування та підвищення тріщиностійкості високоміцних бетонів, здатних до самоущільнення. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 404-405. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 39. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача. Науковий вісник будівництва (ISSN 2311-7257). Х., ХНУБА, 2021. Т. 104. №2. с.241-245. (Фахове видання, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_104_2021/36.pdf
 40. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П., Бойко О.В. Протидія дифузії іонів морської води в структуру шлаколужного залізобетону. Науковий вісник будівництва (ISSN 2311-7257). Х., ХНУБА, 2021. Т. 104. №2. с.246-256. (Фахове видання, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_104_2021/37.pdf
 41. Krivenko P., Gelevera O., Kovalchuk O. The Mechanism of Alkali-silica Reaction in Alkali Activated Slag Cement Concretes Using Active Aggregates and its Control by Al-ion Based Admixtures. Advanced Aspects of Engineering Research Vol. 12, 124-138. https://stm.bookpi.org/AAER-V12/article/view/1290
 42. Кривенко П.В., Руденко І.І., Константиновський О.П. Покриття для захисту бетону від сульфатних середовищ: Збірник наукових праць УкрДУЗТ (ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795). Харків, УкрДУЗТ, 2021. № 196. С. 77 – 87. https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/tht_zbirn_196.pdf
 43. П.В.Кривенко, І.І.Руденко, О.Г.Гелевера, Н.В.Рогозіна. Отримання декоративних лужно-активованих цементів при використанні шлаків з підвищеним вмістом оксидів заліза: Збірник наукових праць УкрДУЗТ (ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795). Харків, УкрДУЗТ, 2021. № 198. С. 30 – 40. http://csw.kart.edu.ua/article/view/256531/253590
 44. О.Ю. Бердник, Н.О. Амеліна, А.А. Майстренко, Є.М. Петрикова. ВИКОРИСТАННЯ САМОУЩІЛЬНЮЮЧОГО БЕТОНУ З ДОБАВКАМИ ПОЛІКАРБОКСИЛАТНОГО ТИПУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ДОВГОМІРНИХ ЗБК. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 197-198. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 45. В.І. Гоц, О.В. Ластівка, О.О. Томін. ВПЛИВ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПІГМЕНТІВ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 208- http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 46. О.Ю. Ковальчук, В.В. Зозулинець. РОЗРОБКА КИСЛОТОСТІЙКИХ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛИ-ВИНОСУ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 219- http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 47. П.В.Кривенко, І.І.Руденко, О.Г.Гелевера, Н.В.Рогозіна. ОТРИМАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЛУЖНО-АКТИВОВАНИХ ЦЕМЕНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ШЛАКІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ОКСИДІВ ЗАЛІЗА. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 229- http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 48. П.В. Кривенко, І.І. Руденко, О.П. Констатиновський, В.О. Лісогор. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТІЙКІСТЬ ШЛАКОЛУЖНОГО БЕТОНУ ДО ПЕРЕМІННОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ І ВІДТАВАННЯ В РОЗЧИНІ NaCl. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 231- http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 49. В.І. Тарасевич, Ю.Г. Гасан. КОРОЗІЙНОСТІЙКИЙ ОБЛИЦЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З СЕРОГІПСОВОГО КОМПОЗИТУ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 260-261. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 50. Бердник Оксана, Майстренко Алла, Ясенова Ірина. Вплив механічних властивостей базальтового волокна на його структуру. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.124-125. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf
 51. Зозулинець Вікторія. Розробка кислотостійких матеріалів на основі лужних в’яжучих речовин. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.152-153. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf
 52. Ковальчук Олександр, Рудзей Дарья. Лужні бетони з використанням активних заповнювачів для будівництва доріг. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.156-157. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf
 53. Ірина Ясенова, Оксана Бердник. Аналіз дистанційної роботи на прикладі діджиталізації податкових адміністрацій. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.322-323. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf
 54. Бойко Ольга, Лісогор В’ячеслав. Дослідження впливу морської води як середовища змішування на захисні властивості шлаколужного бетону по відношенню до сталевої арматури. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.150-151. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2021 рік:

 1. Константиновський О., Тимінський Д. Захисні покриття на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого як засіб запобігання транспорту сульфат-іонів в бетоні. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 116-117.
 2. Гелевера О., Скарлат С. Роль каолінітової глини в еволюції структури і властивостей шлаколужних цементів. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 120-121.
 3. Бойко О., Ковальчук О., Вплив компонентного складу на транспорт іонів Cl та SO42- в шлаколужному бетоні. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 122-123.
 4. Зозулинець В., Ковальчук О., Рудзей Д. Розробка технологічних методів запобігання та припинення лужної корозії бетону при використанні реакційно здатних заповнювачів. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 124-125.
 5. Бердник О., Майстренко А., Сологуб А. Вплив кислот та їх розчинів на формування структури базальтового волокна. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 126-127.
 6. Ластівка О., Бердник О., Томін О. Порошкові лакофарбові покриття для захисту від корозії металевих конструкцій. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 128-129.
 7. Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Ластівка О.В. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. Т. 2. с. 55.
 8. Гоц В.І., Пальчик П.П., Шпеко А.С. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2021) : матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2021 р.). Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. Т. 2. с. 84-86.
 9. Бойко О. В., Ковальчук О. Ю., Руденко І. І., Константиновський О. П. Структуроутворення лужного цементу в системі «доменний гранульований шлак – лужний компонент – комплекс добавок – морська вода». Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021.C.7-9.
 10. Зозулинець В. В., Ковальчук О. Ю. Методи підвищення кислотостійкі лужних цементів та композиційних матеріалів на їх основі. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021.C.20-22.
 11. Бондаренко О. П., Бердник О. Ю., Гоц Д. А., Бродовський С. С. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). С.226-228.
 12. Ковальчук О. Ю., Зозулинець В. В., Рудзей Д. Г. Використання активних заповнювачів при виробництві бетонних сумішей та матеріалів на їх основі. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). С.239-241.
 13. Бердник Оксана, Майстренко Алла, Ясенова Ірина. Вплив механічних властивостей базальтового волокна на його структуру. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021».
 14. Зозулинець Вікторія. Розробка кислотостійких матеріалів на основі лужних в’яжучих речовин. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021».
 15. Ковальчук Олександр, Рудзей Дарья. Лужні бетони з використанням активних заповнювачів для будівництва доріг. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021».
 16. Ірина Ясенова, Оксана Бердник. Аналіз дистанційної роботи на прикладі діджиталізації податкових адміністрацій. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021».
 17. Бойко Ольга, Лісогор В’ячеслав. Дослідження впливу морської води як середовища змішування на захисні властивості шлаколужного бетону по відношенню до сталевої арматури. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2021».

2020 рік

Монографії

 1. Compressive Strength of Concrete. Edited by Pavlo Kryvenko. – IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.80174. https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete
 2. Krivenko P., Petropavlovsky O., Gelevera O. The influence of interfacial transition zone on strength of alkali activated concrete. – Compressive Strength of Concrete (Book Chapter). https://doi.org/5772/intechopen.90929 https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete/the-influence-of-interfacial-transition-zone-on-strength-of-alkali-activated-concrete
 3. Троян В.В., Сова Н.О. Підвищення стійкості бетону до внутрішньої сульфатної корозії: Монографія – О: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 132 с. ISBN 978-966-992-368-4

Підручники та посібники

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельних матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.

Патенти

 1. Патент на винахід 122081 Україна. Шлаколужний цемент для високорухливих бетонних сумішей та бетонів на їх основі. П.В. Кривенко, О.М. Петропавловський, О.Ю. Ковальчук, А.В. Пасько, І.І. Руденко, О.П. Константиновський. а 20180796; опублік 10.09.2020, Бюл. № 17.

Наукові публікації кафедри

 • Роботи з посиланням на сайтза 2020 рік
 1. Gijbels K., Krivenko P., Kovalchuk O., Pasko A., Schreurs S., Pontikes Y., Schroeyers W. The influence of porosity on radon emanation in alkali-activated mortars containing high volume bauxite residue. – Construction and Building Materials. – Vol. 230, 10 January 2020. ISSN: 09500618 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116982 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819324249
 2. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи. Журнал «Будівельні матеріали та вироби» (Фахове видання). – Київ, 2020. – №1-2. – с. 48-51. http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2020-r
 3. Гоц В.І., Пальчик П.П., Омельчук В.П., Тимошенко С.А. Модифікація структури стабілізованого базальтового волокна. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 103-104. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 4. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Петропавловський О.М., Рогозіна Н.В., Смешко В.В. Вплив відбілюючих добавок на властивості декоративних шлаколужних цементів. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 116-117. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 5. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 128-129. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 6. Лаповська С.Д., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Гасан Ю.Г., Кузнецова В.О. Оптимізація складу гідрофобізованого ніздрюватого бетону за його волого переносними і водоутримуючими характеристиками. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 140-141. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 7. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Порошкові лакофарбові покриття для захисту металевих виробів та конструкцій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 174-175. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 8. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ковальчук А.В., Ніколаєнко М.В. Комплексна багатофункціональна добавка для анкерного розчину на основі лужного портландцементу. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 176-178. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 9. Піпа В.В., Константиновський О.П., Лабода М.А., Жерибор Є.І. Фенол-формальдегід у лакофарбових інтер’єрних покриттях. Небезпечний вплив на здоров’я та шляхи зменшення його вмісту. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 183-184. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 10. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Шилюк П.С., Томін О.О. Вплив наповнювачів на корозійну стійкість поліефірних порошкових покриттів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 78-81. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 11. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Вплив виду лужного компоненту на довговічність лужного бетону із використанням реакційноздатних заповнювачів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 187-190. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 12. Лаповська С.Д., Демченко Т.М., Ковальчук О.Ю. Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 216-220. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 13. Pavlo Krivenko, Oleh Petropavlovskyi, Oleksandr Kovalchuk, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi. Enhancement of alkali-activated slag cement concretes crack resistance for mitigation of steel reinforcement corrosion. – E3S Web of Conferences. – 166, 06001 (2020). – ICSF (Scopus) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606001 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_06001/e3sconf_icsf2020_06001.html
 14. Гоц В.І., Пальчик П.П., Пальчик С.П., Санакоєв О.С. Аналіз ефективності використання пороутворювачів для газобетону з різними физико-механічними і структурними характеристиками. – Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2020. – Вип. 43. – 74-85 (Фахове видання, Google Scholar). http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198210
 15. Gots V I, Palchyk P P, Tymoshenko S A, Palchyk S P. Modification of the structure of the stabilized basalt fiber.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012032. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012051 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012032/pdf
 16. Gots V I, Gelevera A G, Petropavlovsky O N, Rogozina N V, Smeshko V V. Influence of whitening additives on the properties of decorative slag-alkaline cements.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012033. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012033 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012033/pdf
 17. Gots V I, Lastivka O V, Tomin O O, Tymoshenko S A. Fillers for modification of polyester powder coating.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012051 – 6 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012051 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012051/pdf
 18. Lapovska S D, Klapchenko V I, Krasnianskyi G Iu, Gasan Yu G, Kuznetsova I O. Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and water-holding characteristics.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012040 – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org 10.1088/1757-899X/907/1/012040 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012040/pdf
 19. Petropavlovskyi O M, Rudenko I I, Konstantynovskyi O P, Kovalchuk A V. Complex multifunctional additive for anchoring grout based on alkali-activated portland cement.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012055 – 10 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012055 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012055/pdf
 20. Runova R F, Pipa V V, Nosovsky Yu L, Laboda M A, Monfort I B. Reduction of formaldehyde in ambient air through application of special acrylic co-polymer in paint-and-lacquer coatings.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012058 – 7 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012058 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012058/pdf
 21. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012036. (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.1088/1757-899X/907/1/012036 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf
 22. Azutov V.P., Berdnyk O.Yu. NONDRIVEN TRANSPORT SYSTEM OF THE SEMICONVEYOR TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF PANEL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES. Будівельне виробництво, 2020. №67. с.73-74 (Фахове видання). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/213
 23. Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів / Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 99. №. 1. – с.56-62. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2020‒99‒1‒56‒62  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/11.pdf
 24. Майстренко А. А., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю., Рижанкова Л. М., Яковлева О. М.  Технологічний аналіз вибору системи утеплення зовнішніх стін. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №1(99). – C.110-124. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: https://doi.org/ 10.29295/2311‒7257‒2020‒99‒1‒110‒124  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/20.pdf
 25. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Регулювання власних деформацій шлаколужних дрібнозернистих бетонів комплексними багатофункціональними добавками для попередження корозії сталевої арматури. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, УкрДУЗТ, 2020. – Вип. 189. – С. 13-20. ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795 (Фахове видання) http://znp.kart.edu.ua/images/_i_189.pdf
 26. Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O., Shilyuk P.S. Corrosion resistance of polyester powder coatings using fillers of various chemical nature.  – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 115-121 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.115 https://www.scintific.net/KEM.864.115
 27. Lapovska S.D., Demchenko T.M., Kovalchuk O.Y., Chornovol V.O. On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation AAC. – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 122-127 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.122 https://www.scientific.net/KEM.864.122
 28. Krivenko P.V., Kovalchuk O.Y. Influence of Type of Alkaline Activator on Durability of Alkali Activated Concrete Using Aggregates Capable to Alkali-Silica Reaction. – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 180-188 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.864.180 https://www.scientific.net/KEM.864.180
 29. Кривенко П. В., Петропавловський О. М., Ковальчук О. Ю., Руденко І. І., Константиновський О. П.  Роль тринатрійфосфату в запобіганні корозії сталевої арматури в шлаколужному бетоні. – Науковий вісник будівництва, 2020. Т.2, №2(100). – C.176-187. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: 10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒176‒180  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_100_2020/30.pdf
 30. Krivenko P., Rudenko I., Konstantynovskyi O. Design of slag cement, activated by Na(K) salts of strong acids, for concrete reinforced with steel fittings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 6 (6 – 108). P. 26-40. ISSN 1729-3774. (Scopus). doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.217002 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/217002/218196
 31. Kochetov G., Kovalchuk O., Samchenko D. Development Of Technology Of Utilization Of Products Of Ferritization Processing Of Galvanic Waste In The Composition Of Alkaline Cements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 5 (10 – 107). P. 6-13. ISSN 1729-3774. (Scopus). doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215129 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215129
 32. Дослідження впливу композиційного складу і особливостей мікроструктури шлаколужного цементу на зв’язування іонів Cl, SO42- в системі: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 162-163. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 33. Розробка кислотостійких гібридних лужних цементів і матеріалів на їх основі з підвищеними експлуатаційними характеристиками: Proceedings of international scientific-practical conference of young scientists «Build-Master-Class-2020» / Зозулинець В.В., Ковальчук О.Ю. – Київ, КНУБА, 25-27.11.2020 р. – С. 164-165. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2020_articles.pdf
 34. Азутов В. П., Бердник О. Ю., Червяков Ю. М. Безприводна транспортна система напівконвеєрної технології виробництва панельних залізобетонних конструкції. Будівельне виробництво, 2020. №70. с.77-79 (Фахове видання). https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/article/view/325 
 35. С. Д. Лаповська, В. І. Кпапченко, Г. Є. Краснянський, Ю. Г. Гасан, І. О. Кузнєцова. Гідрофобізація ніздрюватого бетонупідвищує його міцність і морозостійкість / Будівельний журнал № 1-2 (143-144), 2020 (Фахове видання). https://issuu.com/theconstructionmagazine/docs/full_1-2_2020
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2020 рік:
 1. Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. Корозія арматури у лужних бетонах: проблеми і шляхи запобігання. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2020. – Вип. № 38. – С. 78 – 83. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 2. Гоц В.І., Петропавловський О.Н., Гелевера О.Г., Рогозіна Н.В. Залежність термінів тужавлення лужних цементів від аніонного складу лужного компоненту. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.113-120. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 3. Ковальчук А., Константиновський О., Руденко І. Ефективність використання повітровтягувальних добавок в штукатурках спеціального призначення. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.185-193. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 4. Іваничко В.В., Ковальчук О.Ю. Вплив виду в’яжучої речовини на процеси структуроутворення бетонів із використанням активного заповнювача. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.169-176. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 5. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Товстоніс В.В., Чудновський С.М., Погореляк О.А. Методологія впровадження нових добавок для бетонів. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.251-257. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання).
 6. Тарасевич В., Гасан Ю., Дроздова О. Модифікований ресурсоекономний штучний камінь для виробництва архітектурного декору і стінових виробів на основі гіпсової в’яжучої речовини. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівно, Національний університет водного господарства та природокористування, 2019. – Вип. 38. – С.106-112. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання).
 7. Кравчук В.Т., Човнюк Ю.В., Гелевера О.Г. Энергетический метод оценки формовочных свойств бетонной смеси в процессе ее вибрационного уплотнения. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. -Liverpool, United Kingdom, 8-10 January 2020.
 8. Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Бойко О.В., Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. – Харків, ХНУБА, 5-6 листопада 2020 р. – С. 56-60.
 9. Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Апанасенко В.Ю. Застосування базальтових волокон в автомобільній промисловості. Моделювання та оптимізація будівельних композитів: Матеріали міжнародного семінару Одеса, 3-4 грудня 2020. Одеська державна академія будівництва та архітектури Технічний університет Молдови. с.14-16.

2019 рік

Монографії

 1. Троян В.В. Забезпечення тріщиностійкості бетону масивних споруд: Монографія. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019. – 92 с.
 2. Кривенко П., Гелевера О., Ковальчук О. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом. Харківський національний університет будівництва і архітектури, 2019. – Інноваційні технології в архітектурі і дизайні /Колективна монографія під загальною ред. Сопова В.П. і Мироненка В.П. с.218-224.
 3. Кривенко П.В., Цапко Ю.В., Гузій С.Г. Вогнезахист будівельних конструкцій з деревини. Теорія та практика: Монографія. Харків: Видавництво та друкарня ПП «Технологічний центр», 2018. – 348 с. ISBN 978-617-7319-09-0.

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайтза 2019 рік
 1. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Пакування виробів з ніздрюватого бетону. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №2(96). – C.389-397. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒389‒397  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/37.pdf
 2. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Вплив пористості підкладки на зміну захисних властивостей полімерсилікатних покриттів бетонних поверхонь. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – С. 201-203 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 3. Kyrychok V., Kryvenko P., Guzii S. Influence of the cao-containing modifiers on the properties of alkaline alyumosilicate binders. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 6 (98), 2019. – pp. 36-42. ISSN 1729-3774. (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/161758/165018
 4. Гоц В.І., Пальчик П.П., Майстренко А.А., Бердник О.Ю. Мікропориста структура грубих базальтових волокон і їх структурні характеристики. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – C. 76-80 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 5. Kovalchuk O., Kochetov G, Samchenko D., Kolodko A. Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkali activated materials. – EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 10 (98), 2019. – pp. 27-34. ISSN 1729-3774. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160959 http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/160959/165009
 6. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O., Hai Lin Cao, Lu Qian Weng. Efficiency of the Alkali-activated Cement Concretes for Sea Construction. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 3-12. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:02555476 (Scopus) DOI: https://doi.org/ 10.4028/www.scientific.net/MSF.968 https://www.scientific.net › MSF.968.3
 7. Guzii S., Krivenko P., Bondarenko O., Kopylova T. Study on physico-mechanical properties of the modified alkaline aluminosilicate adhesive-bonded timber elements. ­- Solid State Phenomena. – Vol. 296. – 2019. – pp. 112-117. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9779. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.296.112 https://www.researchgate.net/publication/335204183_Study_on_Physico-Mechanical_Properties_of_the_Modified_Alkaline_Aluminosilicate_Adhesive-Bonded_Timber_Elements
 8. Krivenko P.V., Guzii S.G., Bondarenko O.P. Alkaline aluminosilicate binder-based adhesives with increased fire resistance for structural timber elements. – Key Engineering Materials. – Vol. 808. – pp. 172-176. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.808.172 https://www.researchgate.net/publication/333935169_Alkaline_Aluminosilicate_Binder-Based_Adhesives_with_Increased_Fire_Resistance_for_Structural_Timber_Elements
 9. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів. – Збірник тез IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології у будівництві», Київ, 27-28 березня 2019 р.. – С. 100-101. http://lira-k.com.ua/preview/12567.pdf
 10. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 74. – С. 137-146. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/ 10.31650/2415-377X-2019-74-137-146 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-74/18.pdf
 11. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 158-162. https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 12. Гоц В.І., Ковальчук О.Ю., Говдун Я.О. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, УкрДУЗТ, 2019. – Вип. 183. – С. 71-80. ISSN (p) 1994-7852, ISSN (online) 2413-3795 DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169660 http://csw.kart.edu.ua/article/view/169660
 13. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Управління декоративними властивостями лужних цементів. – Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 2. – Том 96. – Т. 2. – С. 280-285. ISSN 2311-7257. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒280‒285 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/18.pdf
 14. Krivenko P., Sanytsky M., Kropyvnytska T. The Effect of Nanosilica on the Early Strength of Alkali-Activated Portland Composite Cements.Solid State Phenomena. Vol. 296. – 2019. – рр. 21-26. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 16629779 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.296.21 https://www.scientific.net/SSP.296.21
 15. Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements. – Materials Science Forum. – 2019.– Vol. 968. – pp. 13-19. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.13 https://www.scientific.net/MSF.968.13
 16. Gijbels K., Krivenko P., Kovalchuk O., Pasko A., Schreurs S., Pontikes Y., Schroeyers W. The influence of porosity on radon emanation in alkali-activated mortars containing high volume bauxite residue. Construction and Building Materials. – Vol. 230, 2020.ISSN: 09500618 (Scopus) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819324249
 17. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власні деформації шлаколужних цементів – Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 162-165. https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 18. Кривенко П.В., Гузій С.Г. Вивченння співвідношення оксидів у складі лужного алюмосилікатного зв`язуючого на його модуль пружности. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2018. – Вип. 73. – С. 64-72. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання) https://drive.google.com/file/d/0B1IiigJxJB43ZnM1M0FfRXEtLUR6QmxnNzd3WVp1Q1ZiM1ZF/view
 19. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – С. 81-90. (Фахове видання) ISSN 2415-377Х. DOI: https://doi.org/10.31650-2415-377X-2019-75-81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf
 20. Krivenko P., Vaičiukynienė D., Kantautas A., Vaitkevičius V., Šerelis E. Effect of AlF3 production waste on the processes of hydration and hardening of the alkali-activated Portland cement with sodium silicate hydrate / Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 138: 879, 2019. ISSN 1388-6150 (Scopus, Web of Science) DOI: https://doi.org/10.1007/s10973-019-08086 https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-019-08086-y
 21. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. – Будівельні матеріали та вироби, 2019. – № 1-2 (100). – С. 60-64. ISSN 2413-9890 (Фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2019
 22. Gots Vladimir, Lastivka Oles, Tomin Oleksandr and Kovalchuk Olga. Influence of Film-Forming Components on the Corrosion Resistance of Powder Coating. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 143-152. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:02555476 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.968.143 https://www.researchgate.net/publication/335341344_Influence_of_Film-Forming_Components_on_the_Corrosion_Resistance_of_Powder_Coating
 23. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – C. 70-80. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2019-75-70-80. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/10.pdf
 24. P. Krivenko, V. Gots, O. Petropavlovskyi, I. Rudenko, O. Konstantynovskyi, A. Kovalchuk. Development of solutions concerning regulation of proper deformations in alkali-activated cements -Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 6 (101), 2019. – рр. 24-32. ISSN 1729-3774. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181150 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181150/182123
 25. Кривенко П.В.,  Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями для анкерних розчинів. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 162-166. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 26. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П., Ковальчук А.В. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування. Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 85-92. ISSN 2311-7257. (Фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒97‒3‒85‒92. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/19.pdf
 27. Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Майстренко А.А. Вплив технологічних факторів на формування структури поверхні базальтового волокна. Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 131-132. (Фахове видання) http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 28. Ковальчук О.Ю., Кочетов Г.М., Самченко Д.М. Дослідження властивостей лужного цементу з використанням відходів гальванічних виробництв. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 155-156. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 29. Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В., Бойко О.В. Практичний досвід укладання бетонних доріг із використанням некондиційних заповнювачів. – Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. –  С. 157-158. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
 30. Kovalchuk O., Gelevera O., Ivanychko V. Studying the influence of metakaolin on self-healing processes in the contact-zone structure of concretes based on the alkali-activated Portland cement. – Eastern-European journal of Enterprise Technologies, 2019. – Vol. 5 -№6 (101). – P. 33-40. ISSN 1729-3774 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.181501. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/181501/182124
 31. Krivenko P.V., Rudenko I.I., Petropavlovskyi O.M., Konstantynovskyi O.P., Kovalchuk A.V. Alkali activated portland cement with adjustable proper deformations for anchoring application.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012090. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012090 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012090/pdf
 32. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П., Ніколаєнко М.В. Вплив органо-мінеральних комплексних добавок на властивості анкерних розчинів на основі лужного портландцементу. – Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 18-27. – (Фахове видання).
 33. Berdnyk O. The influence of technological factors on the properties of basalt fiber when used in the manufacture of flexible heat and sound insulation. – Proceedings of the 3rd Annual Conference «Technology transfer: fundamental principle and innovative technical solutions». – 76-79. ISSN 2585-6839. http://eu-jr.eu/ttfpits/article/view/1024
 34. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf
 35. Oleksandr Kovalchuk, Genadiy Kochetov, Dmytro Samchenko. Study of service properties of alkali-activated cement using wastewater treatment residues. – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012087. – 7 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012087 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012087/pdf
 36. P. Krivenko, O. Kovalchuk, O. Boiko. Practical experience of construction of concrete pavement using non-conditional aggregates. – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012089. – 8 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/708/1/012089 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012089/pdf
 37. Krivenko P., Gelevera O, Kovalchuk O., Bumanis G., Korjakins A. Alkali-aggregate reaction in alkali-activated cement concretes. – IMST 2019. – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering Vol. 660. – 012002. – 2019. – 11 р. – 012002. – 2019. – 11 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/660/1/012002 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/660/1/012002/pdf
 38. Boiko О., Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate. – Technology audit and production reserves. Chemical and Technological systems. – №5/3 (49), 2019. – рр. 15-21. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/184253
 39. Kochetov G., Prikhna T., Samchenko D., Kovalchuk O. Development of ferritization processing of galvanic waste involving the energy-saving electromagnetic pulse activation of the process. – Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6. – № 10 (102), 2019. – рр. 6-14. ISSN 1729-3774. – (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.184179 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/184179/189414
 40. Guzii S., Krivenko P., Guzii О., Yushkevych S. Detеrmining the influence of an aluminosilicate binder on the rheotechnological properties of adhesives for wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6. – No 6/6 (102), 2019. – рр. 30-38. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.185728 (Scopus) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/185728/189166
 41. Бойко О., Ковальчук О. Розробка засобів протидії корозії сталевої арматури в пластифікованих  шлаколужних бетонах для підвищення їх довговічності в умовах  дії агресивних середовищ. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 172-173. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 42. Зозулинець В., Ковальчук О. Виробництво вібропресованих виробів на основі червоного шламу  з використанням лужних цементів. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 174-175. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 43. Іваничко В., Ковальчук О. Технічні та технологічні засади протидії лужній корозії заповнювача у бетонах. – International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр.  176-177. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html
 44. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю. Підвищення в’язкості руйнування швидкотверднучих високоміцних шлаколужних цементів. – Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 8-17. (у друку). (Фахове видання)
 45. Кривенко П., Ковальчук О., Гелевера О. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом. – Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 4. – Том 98. – С. 225-231. ISSN 2311-7257. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒225‒231
 46. Troyan V.V., Sova N.A. Improving the resistance of concrete for sleepers to the formation of delayed and secondary ettringite, the alkali-silica reaction, and electric corrosion. – – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. – Vol.6 – № 6 (102). – P. 13-19. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.185613 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/185613
 47. Цемент интернешнл. Технический журнал цементной промышленности. – К.: “Verlag Bau + Technik GmbH” и Киев, 2019. – №1. – 56 с. Под редакцией Кривенка П.В. Перевод Кавалеровой Е.С.
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2019 рік:
 1. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Гелевера О.Г. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, С. 78-79
 2. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019, Випуск 39 (1), С. 64-71
 3. Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. Управляння декоративними властивостями лужних цементів / Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, C. 77-78
 4. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування: Тези 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Кривенко П., Руденко І., Петропавловський О., Константиновський О., Ковальчук А. – Харків, ХНУБА, 4-5 жовтня, 2019 р. – С. 62-66.
 5. Лужний портландцемент з регульованими власними деформаціями як основа розчинів для анкерування: Тези 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства» / Кривенко П., Руденко І., Петропавловський О., Константиновський О., Ковальчук А. – Харків, ХНУБА, 4-5 жовтня, 2019 р. – С. 62-66.
 6. Цемент интернешнл. Под редакцией Кривенка П.В. Перевод Кавалеровой Е.С. Технический журнал цементной промышленности. – К.: “Verlag Bau + Technik GmbH” и Киев, 2019. – №1. – 56 с.
 7. Бондаренко О.П., Рогозіна Н.В., Бриж Д.Д. Сучасні шлакопортландцементні матеріали, модифіковані комплексними добавками. – Збірник тез міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво», Одеса, 30 травня 2019 р.. – с. 22-24.
 8. Кривенко П. В., Петропавловський О.М.,  Ковальчук О.Ю., Киричок В.І., Пасько А.В.  Патент на корисну модель №132666  Україна, МПК С04В 7/153 (2006.01). Заявл. 03.08.2018; Опубл. 11.03.2019; Бюл. № 5. – 5 с.

2018 рік

Монографії

 1. Кривенко П.В., Цапко Ю.В., Гузій Ю.В. Вогнезахист будівельних конструкцій з деревини. Теорія та практика: монографія / під ред. д-ра техн. наук, проф. Кривенка П. В. – Харків: Видавництво та друкарня ПП. Технологичний центр, 2018. – 348 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайт за 2018 рік
 1. Гоц В.І., Пальчик П.П., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Розробка наукових закономірностей створення безперервних базальтових волокон з заданою текстурною характеристикою. НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 92, №2, 2018. (фахове видання, індексується наукометричною базою Google Scholar). https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_92_2018/36.pdf
 2. Gots V., Palchik P, Berdnyk O. Investigation of properties of modified basalt fibers. Scientifik journal “EUREKA: Physikal Sciences and engeneering”.  – Tallin, 2018. – V. 4. – p/43-48.
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Utilization of the flotation waste of gold-containing ore in alkali-activatad cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-740 – 2-748.
 4. Гоц В.І., Пальчик П.П., Бердник О.Ю. Вплив розчинів кислот на формування структури базальтового волокна.  – Науково-технічний збірник. Енергоефективність в будівництві та архітектурі. – Випуск 10. – 2018р. – С.96-101.
 5. Volodymyr Gots, Petr Palchyk, Oksana Berdnyk Investigation of properties of modified basalt fiber. Eureka: Physics and engineering. – No 4 (2018). (наукометрична база даних Scopus). DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00673 http://eu-jr.eu/engineering/article/view/673/691
 6. Plugin A. A., Runova R. F. Bonding calcium chloride and calcium nitrate into stable hydration portland cement products: Stability conditions of calcium hydrochloraluminates and calcium hydronitroaluminates // International Journal of Engineering Research in Africa, 2018. Vol. 36. P. 69–73. doi: https://doi: 10.4028/www.scientific.net/JERA.36.69
 7. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ № 182. – 2018 – с.18-22
 8. Bodnarova L., Guzii S., Hela R., Krivenko P., Vozniuk G. Nano-Structured Alkaline Aluminosilicate Binder by Carbonate Mineral Addition, Solid State Phenomena, Vol. 276, pp. 192-197, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.276.192 https://www.scientific.net/SSP.276.192
 9. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices.. Construction and Building Materials (Virtual special issue). – 159 (2018).­ – 745-754. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 10. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O.А. Comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/6(91). – pp.33-39. (наукометрична база даних Scopus). DOI: 15587/1729-4061.2018.119624 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/119624
 11. Kochetov G, Samchenko D., Kovalchuk O.Yu., Pasko A., Kolodko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements. –”Technology audit and production reserves”. Chemical Engineering, №6/3 (44) , 2018, pp. 31-35 DOI: 10.15587/2315-8372.2018.152615
 12. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Characterization of the self-healing effect through pore structure and durability of alkali-activated cement concrete. SynerCrete’18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Mat-s. Funchal, Madeira Island, Portugal, 24-26 October 2018 – Vol. 1 – pp. 401 – 406.   https://synercrete.com/#proceedings
 13. Krivenko, P., Kovalchuk, O., Petropavlovsky, O., Pasko, A., Lapovska, S. Design of the composition of alkali activated Portland cement using mineral additives of technogenic origin. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/6 (94), pp. 6-15. (2018). (наукометрична база даних Scopus). DOI:10.15587/1729-4061.2018.140324.
 14. Krivenko P, Kovalchuk O., Pasko A. Utilization of industrial waste water treatment residues in alkali activated cement and concretes. (2018). Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795. – Vol. 761. – pp. 35-38. (наукометрична база даних Scopus). DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.761.35 https://www.scientific.net/KEM.761.35.
 15. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Особливості порової структури лужних бетонів як чинник здатності до самовідновлення. – Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» /– К., НДІБМВ, 2018. – Вип. 59.  – С. 28 – 36.
 16. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Константиновський О.П Високорухомі шлаколужні бетони з підвищеною ранньою міцністю. – Науковий вісник будівництва  / –Х., ХНУБА , 2018. – Т. 4. Вип. 94.  – С. 117 – 125.
 17. Пасько А.В. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу. – Будівельні матеріали та вироби, Випуск №1, 2018.
 18. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. П Utilization of industrial етропавловський О.М. A comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1 (6-91). – pp. 33-39. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/119624
 19. Kovalchuk A.Yu., Hai Lin Cao, Krivenko P.V., Lu Qian Weng, Shaobin Li, Yue Guo Petropavlovsky O.N., V.I. Pushkar, Heat evolution of chemically bonded cementitious materials for marine engineering applications Proceedings of the 2018 7th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (ICEESD 2018). Advances in Engineering Research, volume 163. pp. 1347-1351. http://dx.doi.org/10.2991/iceesd-18.2018.245
 20. Vladyslav Omelchuk, Guang Ye, Rayisa Runova, Igor Rudenko. Shrinkage Behavior of Alkali-Activated Slag Cement Pastes. Key Engineering Materials 761:45-48. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.761.45 https://www.researchgate.net/publication/322647075_Shrinkage_Behavior_of_Alkali-Activated_Slag_Cement_Pastes
 21. Igor I. Rudenko, Oleksandr P. Konstantynovskyi, Artem V. Kovalchuk, Marharyta V. Nikolainko, Dmytro V. Obremsky. Efficiency of Redispersible Polymer Powders in Mortars for Anchoring Application Based on Alkali Activated Portland Cements. Vol. 761, pp. 27-30, 2018. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.researchgate.net/publication/322646988_Efficiency_of_Redispersible_Polymer_Powders_in_Mortars_for_Anchoring_Application_Based_on_Alkali_Activated_Portland_Cements.
 22. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes. – MATEC Web of Conferences 230, 03016 (2018). https://www.matec- conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 23. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Plasticizing effect of surfactants in mortars and concretes based on alkali-activated cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-745 – 2-752.
 24. Vyacheslav Troyan, Agnieszka Jedrzejewska, Farid Benboudjema, Laurie Lacarrière, Miguel Azenha, Dirk Schlicke, Stefano Dal Pont, Arnaud Delaplace, José Granja, Karolina Hajkova, Peter Joachim Heinrich, Giuseppe Sciumè, Emanuel Strieder, Elisabeth Stierschneider, Vít Šmilauer. COST TU1404 benchmark on macroscopic modelling of concrete and concrete structures at early age: Proof-of-concept stage. Construction and Building Materials, 174. (наукометрична база даних Scopus). DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.04.088 https://www.researchgate.net/publication/324748270_COST_TU1404_benchmark_on_macroscopic_modelling_of_concrete_and_concrete_structures_at_early_age_Proof-of-concept_stage
 25. Троян В.В., Тихолаз Е.В. Разработка ремонтного раствора повышенной коррозионной стойкости для восстановления очистных сооружений. Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 2 [Електроний ресурс]. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85911
 26. Троян В.В., Пантус К.А. Исследование износостойкости промышленных полов с упрочненным поверхностным слоем. Современные научные исследования и инновации. – 2018. – № 2 [Електроний ресурс]. http://web.snauka.ru/issues/2018/02/85894
 27. Kochetov G, Samchenko D., Kovalchuk O.Yu., Pasko A., Kolodko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements. –”Technology audit and production reserves”. Chemical Engineering, №6/3 (44) , 2018, pp. 31-35 DOI: 10.15587/2315-8372.2018.152615 http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkpo6Gse7kAhXZisMKHbwkAEAQFjAEegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp%2Farticle%2Fdownload%2F152615%2F152962&usg=AOvVaw3kmWusSdeU77r4B24XpUlt
 28. Rudenko I., Konstantynovskyi O., Kovalchuk A., Nikolainko M., Obremsky D.Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated Portland cements. – Key Engineering Materials, Switzerland, 2018. Vol. 761, P. 27–30. doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.27 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv-KDGwe7kAhUxx4sKHWtxAYIQFjACegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement&usg=AOvVaw3RGGSZJOgYG3uPMqpQoL2D
 29. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. – MATEC Web of Conferences 230, 030167 (2018). doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003016 https://www.matec- conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 30. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В.  – Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 182. – С. 18-27. doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.182.2018.159703 http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/182D.pdf
 31. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів / Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В.  – 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І., Харків, 14-16 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. –  с. 209 –  210. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8407/1/Theses_2018%20Otrosh.pdf
 32. The influence of complex additive on strength and proper deformations of alkali-activated slag cements / Krivenko P., Petropavlovskyi O., Rudenko I., Konstantynovskyi O. – Materials Science Forum, 2019. – Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. – Vol. 968. – pp 13-19. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.13 https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjohYipw-7kAhUhpYsKHUzlCO8QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scientific.net%2FMSF.968.13&usg=AOvVaw2_YEAEykrhf8vRsb4rbrpx
 33. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів / Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. – Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. – Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019р. – C. 162 – 165 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 34. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Руденко І.І., Константиновський О.П. Вплив органо-мінеральних комплексів на міцність і власті деформації шлаколужних цементів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 75. – C. 81-90 doi: 10.31650-2415-377X-2019-75-81-90 http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/11.pdf

2017 рік

Монографії

 1. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд: Монографія. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-238с.

Підручники і посібники

1 Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.

2. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайтза 2017 рік
 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом. Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів. Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 5. Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В.І. Дослідження модифікуючої дії модифікаторів на реологічні властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 32-42. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 6. Гузій С.Г., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. Структуроутворення спученого шару пінококсу. Ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 180-185. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 7. Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В..І. Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 30-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/?page_id=2653&preview=true
 8. Sergii Guzii, Volodymyr Martyntsev, Ivan Nazarenko, Valentyn Glyva, Olena Guzii. Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator. Технологічний аудіт та резерви будівництва.– №6/3 (38). – 2018. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119479 (фахове видання). https://www.researchgate.net/publication/324959824_Investigation_of_rheo-mechanical_properties_of_cement_suspensions_activated_in_a_hydrodynamic_cavitator
 9. Guzii S., Sotiriadis K., Kumpová I., Mácová P., Viani A. The Effect of Firing Temperature on the Composition and Microstructure of a Geocement-Based Binder of Sodium Water-Glass. Solid State Phenomena. – Vol. 267. – pp. 58-62, 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.58 https://www.researchgate.net/publication/320304883_The_Effect_of_Firing_Temperature_on_the_Composition_and_Microstructure_of_a_Geocement-Based_Binder_of_Sodium_Water-Glass?_sg=w5T7f2MP4SxgcU3tSLglnA7jXBy6O7mnPPiFV95acGxrTz0aZx-nk8ViA5E-z9wY-9woNm-o0-x8nJLz3WuxDMHwmzmWH8EICferlzwj.ejZdt3U79z3-RqIACzUArjYBUEbntTb86nMPAyqkbyRfw7GtDa32JAOUbUVWNQca26DHVqEqAyI5DgEzxrH9Xg
 10. Sergey Guziy, Pavel V. Krivenko, Rudolf Hela. The Influence of Cavitation Treatment on Nano Structuring of Alkali Aluminosilicate Binder for Intumescent Coatings. Materials Science Forum. – Vol. 908. – pp. 63-70. – 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.908.63 https://www.scientific.net/MSF.908.63
 11. Guziy S. Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion. Технологічний аудіт та резерви виробництва — № 3/1(35). – 2017. (фахове видання). DOI: 10.15587/2312-8372.2017.105678 http://journals.uran.ua/tarp/article/view/105678/101024
 12. Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 13. Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud. Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716?via%3Dihub
 14. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices.. Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 15. Pavel Krivenko,  Oleksandr Kovalchuk, Anton Paskoa, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of red mud. Construction and Building Materias. – Volume 151, 1 October 2017. – Pages 819-826. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716
 1. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 2. Пальчик П.П. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. Пальчик П.П. Пориста система модифікованого базальтового волокна. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 4. Пальчик П.П. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон. Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
 5. Пасько А.В. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 115–123. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 6. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 24-28. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017
 7. Рунова Р.Ф., Руденко І.І. Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 66. – С. 86-92. (фахове видання). http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 8. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І., Скорик В.В., Омельчук В.В. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation. Східно-Європейский журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №4/6(88). – С. 35 – 41. (наукометрична база даних Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803
 9. Рунова Р.Ф., Омельчук В.В., Йи Г., Руденко І.І. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes. Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 32-33.(закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057395_Shrinkage_behavior_of_alkali-activated_slag_cement_pastes
 10. Руденко І.І., Констатиновський О.П. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated portland Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 40-41. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement
 11. Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавлівський О.М. Вплив раннього структуроутворення лужних цементів на властивості бетонів: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 78 – 87. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 12. Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавловський О.М, Лакуста С.О. Control of early age cracking in early-strength concrete based on alkali-activated slag cemen Proceed. ІI Intern. RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures. – Brussel, 2017. – vol. 2. – pp. 829-834. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/320306250_CONTROL_OF_EARLY_AGE_CRACKING_IN_EARLY-STRENGTH_CONCRETE_BASED_ON_ALKALI-ACTIVATED_SLAG_CEMENT
 13. Троян В.В, Кіндрась Б.П. Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів. Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 14. Троян В.В., Киндрась Б.П. Влияние минеральних добавок на трещиностойкость высокопрочных бетонов. Современные научные исследования и инновации. – № 12. – 12. https://elibrary.ru/item.asp?id=32279429
 15. Троян В.В., Сова Н.О. Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал. Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 16. Troyan V. MODELING OF CRACK-RESISTANCE OF CONCRETE. Conference: Webinar ELCUT. – 2017. (матеріали конференції). https://www.researchgate.net/publication/327160743_MODELING_OF_CRACK-RESISTANCE_OF_CONCRETE

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2017 рік:

 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу. Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.
 • Публікації кафедри технології будівельних конструкцій та виробів за 2017 р.:
 1. The Effect of Firing Temperature on the Composition and Microstructure of a Geocement-Based Binder of Sodium Water-Glass / Guzii S., Sotiriadis K., Kumpová I., Mácová P., Viani A. // Solid State Phenomena. – Vol. 267. – pp. 58-62, 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.267.58 https://www.researchgate.net/publication/320304883_The_Effect_of_Firing_Temperature_on_the_Composition_and_Microstructure_of_a_Geocement-Based_Binder_of_Sodium_Water-Glass?_sg=w5T7f2MP4SxgcU3tSLglnA7jXBy6O7mnPPiFV95acGxrTz0aZx-nk8ViA5E-z9wY-9woNm-o0-x8nJLz3WuxDMHwmzmWH8EICferlzwj.ejZdt3U79z3-RqIACzUArjYBUEbntTb86nMPAyqkbyRfw7GtDa32JAOUbUVWNQca26DHVqEqAyI5DgEzxrH9Xg
 2. The Influence of Cavitation Treatment on Nano Structuring of Alkali Aluminosilicate Binder for Intumescent Coatings / Sergey Guziy, Pavel V. Krivenko, Rudolf Hela // Materials Science Forum. – Vol. 908. – pp. 63-70. – 2017. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.908.63 https://www.scientific.net/MSF.908.63
 3. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of red mud / Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Paskoa, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers // Construction and Building Materias. – Volume 151, 1 October 2017. – Pages 819-826. (наукометрична база даних Scopus). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716
 4. Analysis of plasticizer effectiveness during alkaline cement structure formation / Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І., Скорик В.В., Омельчук В.В. // Східно-Європейский журнал передових технологій. – Харків, 2017. – №4/6(88). – С. 35 – 41. (наукометрична база даних Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/106803
 5. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу / Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 6. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів / В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська // Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 7. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві / Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 8. Дисперсне армування лужних алюмосилікатних покриттів для захисту бетону від корозії / Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В..І. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 30-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/?page_id=2653&preview=true
 9. Investigation of rheo-mechanical properties of cement suspensions activated in a hydrodynamic cavitator / Sergii Guzii, Volodymyr Martyntsev, Ivan Nazarenko, Valentyn Glyva, Olena Guzii // Технологічний аудіт та резерви будівництва.– №6/3 (38). – 2018. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.119479 (фахове видання). https://www.researchgate.net/publication/324959824_Investigation_of_rheo-mechanical_properties_of_cement_suspensions_activated_in_a_hydrodynamic_cavitator
 10. Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion / Guziy S. // Технологічний аудіт та резерви виробництва — № 3/1(35). – 2017. (фахове видання). DOI: 10.15587/2312-8372.2017.105678
 11. Теплозихасні матеріали на основі базальтових волокон / Пальчик П.П. // Строительные материалы и изделия. – 2017. – № 1-2. – С. 92-93. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/
 12. Модифікація лужного портландцементу поверхнево-активними речовинами / Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. // Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №3-4(95). – С. 24-28. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017
 13. Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнючих прошарків підлог / Рунова Р.Ф., Руденко І.І. // Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 66. – С. 86-92. (фахове видання). http://www.ogasa.org.ua/visnik-archive.html
 14. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом / Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 15. Дослідження модифікуючиї дії модифікаторів на реологічні властивості лужних алюмосилікатних зв’язуючих / Гузій С.Г., Кривенко П.В., Киричок В.І. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 32-42. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 16. Структуроутворення спученого шару піно коксу / Гузій С.Г., Цапко Ю.В., Кравченко А.В., Цапко О.Ю. // Ефективні заходи з його управління. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 180-185. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 17. Практичне використання лужних цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд в дорожньому будівництві / Ковальчук О.Ю. Пасько А.В. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 43 – 50. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 18. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.І. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 92 – 100. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 19. Теплоізоляційні бетони на основі модифікованих базальтових волокон / Пальчик П.П. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 101 – 107. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 20. Пориста система модифікованого базальтового волокна / Пальчик П.П. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 108 – 114. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 21. Модельні дослідження впливу сполук заліза на структуроутворення лужного цементу / Пасько А.В. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 115–123. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 22. Вплив раннього структуроутворення лужних цементів на властивості бетонів / Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавлівський О.М. // Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2017. – Вип. 58. – С. 78 – 87. видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 23. Дослідження впливу мінеральних добавок на тріщиностійкість високоміцних бетонів / Троян В.В, Кіндрась Б.П. // Наук.техн. зб. «Буд. Матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58.  С. 158 – 163. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 24. Корозійна стійкість модифікованих бетонів для залізобетонних шпал / Троян В.В., Сова Н.О. // Наук.техн. зб. «Буд.матер. вироби та сан. техніка», Київ, 2017, № 58. С. 164 – 170. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani
 25. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud / Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael HultGuillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers // Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817311716?via%3Dihub
 26. Radioactivity and Pb and Ni immobilization in SCM-bearing alkali-activated matrices / Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, José Antonio Suarez, Oleksandr Kovalchuk, Pavel Krivenko, Francisca Puertas // Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119. (закордонне видання). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817323383?via%3Dihub
 27. Shrinkage behavior of alkali-activated slag cement pastes / Рунова Р.Ф., Омельчук В.В., Йи Г., Руденко І.І. // Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 32-33.(закордонне видання).
 28. Efficiency of redispersible polymer powders in mortars for anchoring application based on alkali activated portland cements / Руденко І.І., Констатиновський О.П. // Proceed. VI International Conference on Non-traditional cement and concrete. – Brno, 2017. – pp. 40-41. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/321057627_Efficiency_of_redispersible_polymer_powders_in_mortars_for_anchoring_application_based_on_alkali_activated_portland_cement
 29. Control of early age cracking in early-strength concrete based on alkali-activated slag cement / Руденко І.І., Кривенко П.В., Петропавловський О.М, Лакуста С.О. // Proceed. ІI Intern. RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures. – Brussel, 2017. – vol. 2. – pp. 829-834. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/320306250_CONTROL_OF_EARLY_AGE_CRACKING_IN_EARLY-STRENGTH_CONCRETE_BASED_ON_ALKALI-ACTIVATED_SLAG_CEMENT
 30. Влияние минеральних добавок на трещиностойкость высокопрочных бетонов / Троян В.В., Киндрась Б.П. // Современные научные исследования и инновации. – № 12. – 12. https://elibrary.ru/item.asp?id=32279429
 31. MODELING OF CRACK-RESISTANCE OF CONCRETE / Troyan V. // Conference: Webinar ELCUT. – 2017. (матеріали конференції). https://www.researchgate.net/publication/327160743_MODELING_OF_CRACK-RESISTANCE_OF_CONCRETE
 32. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу / Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. // Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.

2016 рік

Публікації та посібники

 1. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайтза 2016 рік
 1. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 2. Гоц В.І, Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В. Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів. Патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016) опубл. 22.08.2016. http://uapatents.com/6-111333-shlakoluzhnijj-cement-dlya-betoniv-i-budivelnikh-rozchiniv.html
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В. Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 62. – С. 33-37. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_62_8
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В. Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 63. – С. 48-53. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_63_23
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=smii_2016_2-3_15
 6. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 7. Oleksandr Kovalchuk, Tom Croymans, Wouter Schroeyers, Pavel Krivenko, Anton Pasko, Mikael Hult, Gerd Marissens, Guillaume Lutter, Sonja Schreurs. Radiological characterization and evaluation of high volume bauxite residue alkali activated concretes. Journal of Environmental Radioactivity DOI:10.1016/j.jenvrad.2016.08.013 (наукометрична база Scopus). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X16303216?via%3Dihub
 8. Kovalchuk O., Krivenko P., Cao H., Petropavlovskii O., Weng L. Applicability of alkali activated cement for immobilization of low-level radioactive waste in ionexchange resins. (наукометрична база Scopus). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vejpte_2016_1(6)__7
 9. Kovalchuk O., Krivenko P., Cao H., Petropavlovsky O., Weng L., Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level anion-exchange resins. (2016). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10(83), pp.38-43. DOI: 15587/1729-4061.2016.59488. (наукометрична база Scopus). http://journals.uran.ua/eejet/article/view/59488
 10. Ковальчук О. Ю., Пушкар В. І., Пасько А. В.. Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 62. – С. 90-94. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2016_62_18.pdf
 11. Кривенко П. В., Ковальчук О. Ю., Пасько А. В.. Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 63. – С. 142-147. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2016_63_26.pdf
 12. Москаленко О., Рунова Р.Ф. Ice Formation as an Indicator of Frost-Resistance on the Concrete Containing Slag Cement in Conditions of Freezing and Thawing. Trans Tech Publications Inc., Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II, Materials Science Forum, 2016, Vol. 865, pp. 145-150. (Наукометр. база даних Scopus). https://www.scientific.net/MSF.865.145
 13. Руденко І.І., Кривенко П.В., Ластівка О.В., Impact of slag content in alkali-activated slag cement on porosity of concrete. Proceed. International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering Conference segment on Service life of Cement-Based Materials and Structures, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2016. – Vol. 1. – pp. 11 – 20. (закордонне видання). http://www.tu1404.eu/wp-content/uploads/2016/10/Denmark2016-Service_Life_2_conf_proceedings.pdf
 14. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Омельчук В.В. Modification of dry-mix mortars based on alkaline cements /. – Proceed. 2-nd International Conference on the Chemistry of Construction Materials, Munich, Germany, 2016 – pp. 302 – 305. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/312378276_Modification_of_dry-mix_mortars_based_on_alkaline_cements
 15. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Омельчук В.В. Формування властивостей будівельного розчину на основі лужного цементу для влаштування підлог. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 153-157. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/smii_2014_3_16.pdf
 16. Троян В.В.Сова Н.О.Стеценко О. Модифіковані бетони підвищеної довговічності для транспортних споруд. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n2-3-za-2016/
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2016 рік:
 1. Волинська Є.В. Road concrete based on slag-alkaline cement with the use of waste flotation gold ore. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 13.
 2. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Impact of replacing OPC clinker to portland cement in alkali-activated cement. Тези міжнародної науково-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 130.
 3. Ковальчук О., Пасько А., Бойко О., Іваничко В. Гібридні лужні цементи на основі червоного шламу. Збірник тез конференції «Budmaister клас», Київ, КНУБА, 2016.
 4. Krivenko P., Kovalchuk O., Grabovchuk V. High volume fly ash hybrid alkali activated cements and concretes for indoor application. Proceedings of the international RILEM Conference MSSCEE 2016. Lyngby, Denmark. pp.213-222.
 5. Константиновський О.П., Ковальчук А.В. The efficiency of chemical admixtures in dry mixes based on alkali activated portland cements. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 120.
 6. Moskalenko O., Runova R. Impact of Slag Content in Alkali-activated Slag Cement on Formation of Role Structure of Concrete. Materials Science Forum ISSN: Trans Tech Publications, Switzerland, 2016: 1662-9752, v.865, pp 145-150.
 7. Рунова Р., Бабіч М., Бобунов О., Лаєва О., Полонська Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 197-1:2015. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для цементів(EN197-1:2015,IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 53 с.
 8. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 13639:2015. Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку (EN 13639:2002, IDT + EN 13639:2004 IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 25 с.
 9. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 14647:2015. Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності. Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 46 с.
 10. Бабич М., Рунова Р., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. Харків, ПП «Юнісофт», 2016. – 72 с.
 11. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 413-2:2015. Цемент для мурування. Частина 2. Методи випробувань (EN 413-2:2005, IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 19 с.
 12. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 933-9:2015. Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009. Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 16 с.
 13. Рунова Р., Бобунов О., Бобунова О., Желудков Г., Кріпка Л., Лопатьєв П., Мозговий С., Нєстєрова Л., Руденко И. Національний стандарт України ДСТУ Б EN 196-9:2015. Методи випробування цементу. Частина 9. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT). Мінрегіонбуд України, «Укрархбудінформ», 2016, 23 с
 14. Бабич М., Рунова Р., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. Навчальний посібник. – Харків: видавництво ПП «Юнісофт», Асоціація виробників цементу України «Укрцемент», 2016. – 72 с.
 15. Руденко І.І., Омельчук В.В., Посівнич В.А., Довбня І.С. Modification by chemical admixtures of dry-mix mortars based on alkaline cement. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16.10,2016 р. – C. 127.
 16. Троян В.В., Кіндрась Б.П. Модифіковані високоміцні бетони з високорухомих бетонних сумішей. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2016. – Випуск №62. – С. 110-116.

2015 рік

Монографії

 1. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: Монография – Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.

Підручники та посібники

 1. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.

Наукові публікації

 • Роботи з посиланням на сайтза 2015 рік
 1. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Лужні цементи з добавкою сульфату кальцію. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» / – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54. – С. 8 – 16. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В., Шимко А.О. Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2015. – Вип. 31. – С. 157-162 (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rmkbs_2015_31_21.pdf
 3. Гоц В.І., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ластівка О.В. Effect of calcium sulfate modifications on properties of alkaline cements: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-805 – 2-811. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282604730_Effect_of_calcium_sulfate_modifications_on_properties_of_alkaline_cements
 4. В. І. Гоц, В. П. Азутов, О. Г. Болькін, Юрг Шмід. Конструктивні варіанти теплоефективних індивідуальних житлових будинків з використанням клеєного дерев’яного брусу. Строительные материалы и изделия. – 2015. – № 3-4. – С. 94-97. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/smii_2015_3-4_24.pdf
 5. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14.(наукометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 6. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. (фахове видання). nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2015_57_12.pdf
 7. S Guziy, P Krivenko, JA Al Musa. The Influence of Cavitation Treatment on Amorphization of Kaolinite in the Dispersion of the “Kaolin—Na2O · nSiO2· mH2O—NaOH—H2O” Composition. Calcined Clays for Sustainable Concrete, 2015. – 387-393. .(наукометрична база Scopus) https://www.researchgate.net/profile/Yudiesky_Cancio_Diaz/publication/282187548_Assessment_of_Sustainability_of_Low_Carbon_Cement_in_Cuba_Cement_Pilot_Production_and_Prospective_Case/links/56b07af208ae9ea7c3af7744.pdf#page=373
 8. Гузий С.Г, Кравченко А.В. Определение огнестойких свойств древесины, защищенной покрытиями на основе геоцемента. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-41.(наукометрична база Scopus) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2015_1(5)__8.pdf
 9. Guziy S., Kravchenko A., Kryvenko P., Tsapko Y., Sotiriadis K. Heat-reflecting Geocement Based Coatings Containing Perlite for Fire Protection of Timber“Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1122 (2015). – pp. 11-14. (наукометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1122.11.
 10. Krivenko P., Guziy S., Al-Musaedi H.A.J. Atmospheric corrosion protection of metallic structures using geocements-based coatings “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 227 (2015). – pp. 239-242 (наукометрична база Scopus) doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.227.239.
 11. Гузий С.Г., Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалы. Міжнародний журнал “Science Rise”. – №11/2(16), 2015. – С. 34-40. (наукометрична база Scopus). http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/54099.
 12. Гузий С.Г., Кривенко П.В., Абдулла Аль Мусаи Д. Влияние кавитационной обработки на реокинетические свойства щелочных алюмосиликатных дисперсий. Вісник ОДАБА. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. 57. – С. 65-72. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2015_57_12
 13. Гузій С.Г., Киричок В.І., Кривенко П.В. Вплив кальцій вміщуючих модифікаторів на водостійкість та набір міцності геоцементів. Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, НТВГ, 2015. – Вип. 30. – С. 29-35. (фахове видання). http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmkbs_2015_30_6
 14. Kovalchuk O., Drochytka R., Krivenko P. Mix design of hybrid high-volume fly ash alkali activated cement “Advanced Materials Research”. © (2015) Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 1100 (2015). – pp. 36-43.(наукометрична база Scopus). doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.36.
 15. Москаленко О.А. Морозостійкість бетонів на основі шлакових цементів. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54. – С. 25-28. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 16. Михайлов О.В., Петрикова Є.М. Особливості підбору складу піноперлітобетону. Збірник “Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка”. – К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 54.  – С. 20-23. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). ndibmv.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/08/zbirnyk_N54_2.pdf
 17. Омельчук В.В. Суміщеність добавок ефірів целюлози з середовищем лужного цементу. Журнал «Строительные материалы и изделия». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.32–35. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-N2-za-2015
 18. Омельчук В.В., Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Гергало А.О. Features of macromolecular compounds in dry mixes based on alkaline cement: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P. 2-827 – 2-833. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282768418_Features_of_macromolecular_compounds_in_dry_mixes_based_on_alkaline_cement
 19. Руденко І.І., Скорик В.В. Regulation of rheological properties of grouting mortars based on alkaline cement with polyols: Proceed. 19. Ibausil. Internationale Baustofftagung. Weimar, 16-18 September, 2015. – Tagunsbericht – Band 2. – P.2-813–2-818. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/publication/282766276_Regulation_of_rheological_properties_of_grouting_mortars_based_on_alkaline_cement_with_polyols
 20. Скорик В.В., Руденко І.І. Реологічні властивості лужного тампонажного розчину та особливості їх регулювання: Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2015. – №2 (89). – С.26-31. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-N2-za-2015
 21. Троян В.В. Иммитационное моделирование долговечности бетона. . ­– 2015. ­– №2. Электронный научно-практический журнал. https://elibrary.ru/item.asp?id=23269129
 22. Троян В.В. Прогнозирование совместного влияния на бетон циклического замораживания-оттаивания и карбонизации. Электронный научный журнал APRIORI. 2015. № 1. ISSN2309-916X (online). http://apriori-journal.ru/ seria2/ 1-2015 /Troyan.pdf
 23. Троян В.В. Моделирование трещиностойкости бетона массивных конструкций. «Технологии бетонов» №3-4, М.2015. ­– С.27-29. http://www.tehnobeton.ru/category/3-4104-105
 1. Троян В.В. Моделирование трещиностойкости бетонного ростверка. «Приволжский научный вестник» №3, Ижевск 2015, С.61-63. https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-treschinostoykosti-betonnogo-rostverka
 2. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І. Plasticizing alkaline cements: state-of-the-art and solutions: Proceed. The 14th Intern. Congress on the Chemistry of Cement. Beijing, China, 13-16 October, 2015. (закордонне видання). https://www.researchgate.net/profile/Igor_Rudenko/publication/299392219_PLASTICIZING_ALKALINE_CEMENTS_STATE-OF-THE-ART_AND_SOLUTIONS/links/56f3a40608ae95e8b6cb58d8.pdf?origin=publication_list
 3. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П. Функціональність модифікуючих добавок в середовищі лужного портландцементу: Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». К., НДІБМВ, 2015. – Вип. 56 – С. 147-158. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/12/zbirnyk_N56_1-172_.pdf
 4. Рунова Р.Ф., Кривенко П.В., Руденко І.І. К вопросу о пластификации щелочных цементов: Цемент и его применение. – 2015. – № 5. – С. 66-72. (закордонне видання) http://elibrary.ru/item.asp?id=25097283
 • Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях тощо) за 2015 рік:
 1. Говдун Я.О. Особливості початкового структуроутворення модифікованих лужних шлаковміщуючих цементів та бетонів на їх основі. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.107.
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Е.В., Шимко А.О. Вплив відходів переробки золотовмісних руд на формування властивостей цементу. бірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.117.
 3. Гоц В.І., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Романенко В.В., Пасько С.В. Виробництво панелей на переоснащеній агрегатній лінії в умовах ЗЗБК ПАТ «ДБК-4». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Эфективные технологические решения в строительстве с использованием бетонов нового поколения», 2015, с.172-176.
 4. Омельчук В.В. Застосування водоутримуючих добавок в сумішах на основі шлаколужного цементу. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.123-124.
 5. Скорик В.В. Регулювання реологічних властивостей лужного тампонажного розчину. Збірник тез студентських доповідей першої Всеукраїнської науково-практичної конференціїмолодих вчених, аспірантів і студентів: “Буд-Мастер-Клас 2015”. – Київ, КНУБА, 2015. – С.128.

Монографії кафедри (2007 – 2020 рр):

 1. Compressive Strength of Concrete. Edited by Pavlo Kryvenko. – IntechOpen, 2020. DOI: 10.5772/intechopen.80174. https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete
 2. Троян В.В. Забезпечення тріщиностійкості бетону масивних споруд: Монографія. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2019. – 92 с.
 3. Кривенко П.В., Цапко Ю.В., Гузій Ю.В. Вогнезахист будівельних конструкцій з деревини. Теорія та практика: монографія / під ред. д-ра техн. наук, проф. Кривенка П. В. – Харків: Видавництво та друкарня ПП. Технологичний центр, 2018. – 348 с.
 4. Троян В.В. Технологічні основи підвищення та прогнозування довговічності бетонів для масивних споруд: Монографія. – Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017.-238с.
 5. Кривенко П.В., Рунова Р.Ф., Саницкий М.А., Руденко И.И. Щелочные цементы: Монография – Киев: издательство ООО «Основа», 2015. – 448 с.
 6. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Гоц В.І., Ковальчук Г.Ю. Цементи та бетони на основі паливних зол і шлаків: Монографія. – Київ: видавництво ТОВ «ІПК Експрес-Поліграф», 2012. – 258.
 7. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Назаренко І.І., Сівко В.Й., Шилюк П.С., Старчук В.Н., Братчун В.І., Плугін А.М., Саницький М.А. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво. – К., УВПК «ЕксОБ», 2008. – 360 с.
 8. Дворкін Л.Й., Лушнікова Н.В., Рунова Р.Ф., Троян В.В. Метакаолін в будівельних розчинах і бетонах: Монографія – Видавництво КНУБіА, 2007. – 216 с.

Підручники та посібники (2007 – 2020 рр):

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельрих матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.
 2. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.
 3. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.
 4. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.
 5. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.
 6. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.
 7. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с.
 8. Гоц В.І., Кокшарьов В.М., Павлюк В.В., Тимошенко С.А. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2014. – 360 с.
 9. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с.
 10. Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навчальний посібник.- Ніжин: ТОВ «Видавництво» «Аспект-Поліграф», 2010. – 228с.
 11. Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2010. – 256с.
 12. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 312с.
 13. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
 14. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», К.: КНУБА, 2007. – 380 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram