Наукова діяльність

На кафедрі хімії під керівництвом проф. В.Г. Гречанюк досліджуються проблеми створення нових ефективних матеріалів і технологічних процесів для використання в будівництві і техніці.

При кафедрі під керівництвом проф. Г.М. Кочетова створена лабораторія з розробки ресурсозберігаючих технологій очищення токсичних стічних вод промислових виробництв з утилізацією цінних речовин.

Під керівництвом проф. В.Г. Гречанюк, доц. І.Ф. Руденко і В.О. Чорновол вивчаються процеси корозії парофазних композиційних матеріалів на основі міді.

Доц. Вітовецька Т.В. проводить наукову роботу за напрямком біохімічних досліджень природної води на вміст органічних сполук азоту та фосфору.

Процеси створення нових технологічних засобів для фінішної обробки напівпровідникових і силікатних матеріалів вивчаються під керівництвом ст. викладача В.Ю. Апанасенко.

Проблеми найновітніших технологій в галузі нанохімії досліджує доц. О.В.Присяжна.

Співробітниками кафедри підготовлено та видано 8 наукових монографій, 6 підручників та навчальних посібників, понад 500 наукових праць.

За темами наукових розробок укладено договори про наукове та навчальне співробітництво із Словенським Державним університетом та університетом «Дунеря де Джос» м. Галац (Румунія).

Публікації кафедри хімії за

2024 р.:

 1. Pasichna O. O., Gorbatiuk L. O., Platonov M. O., Burmistrenko S. P. , Nezbrytska I. M., Godlevska O. O., Vitovetska T. V. POLLUTANTS AND THEIR POTENTIAL TOXICITY IN THE WATER BODIES OF THE “OLEKSANDRIYA” ARBORETUM (UKRAINE). Hydrobiological Journal. Vol. 60, 2024 Issue 1, pp. 69-83 DOI: 10.1615/HydrobJ.v60.i1.50
 2. Гречанюк В. Г., Чорновол В. О., Гречанюк М. І., Шаповалов В.О. Особливості зміни складу конденсатів мідь–вольфрам, отриманих методом електронно-променевого випаровування–конденсаціїі з двох тиглів на стаціонарну підкладку. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 75-78, 2024р.
 3. Маценко О.В., Гречанюк І.М., Ковальчук Ю.І, Вітовецька Т.В. Особливості структури градієнтного композиційного матеріалу мідь-хром, отриманого методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 78-81, 2024р.

2023 р.:

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 3. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. (2023). Vapor-Condensed Composite Materials Ni–Al2O3, NiCr–Al2O3 with Oxide Nanophase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_15
 4. V. Grechanyuk, O. Matsenko, V. Chornovol, I. Grechanyuk Corrosion properties of aluminum-based alloys used in building constructions for different purposes. Transfer of Innovative Technologies, 2023, Vol 6, No 1, рр. 52-56 https://doi.org/10.32347/tit.2023.61.0201
 5. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Хоменко О.В., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Особливості структури і фізико-хімічні властивості міді, отриманої способом електронно-променевого випаровування-конденсації у вакуумі / Сучасна електрометалургія, № 1, 2023, С.1-7.
 6. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Гоц В.І. Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-NвC, отриманих методом електро-променевого випаровування-конденсції / Proceedings of XVІІ international conference on science and education, (Hungary) // January 15-22, 2023, С.99-103.
 7. L.O. Gorbatiuk, O.O. Pasichna , M.O. Platonov, S.P. Burmistrenko , I.M. Nezbrytska, T.V. Vitovetska. Peculiarities of the influence of oil products on the content and ratio of photosynthetic pigments of ceratophyllum demersum L. – 2023. – V. 59, № 1. – pp. 81-93.
 8. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Grechanyuk I., Matsenko O. Current state and prospects of using the high-speed evaporation-condensation method to produce dispersed and nanocrystal materials / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book. 
 9. Grechanyuk I.M., Grechanyuk V.G., Kozyrev A.V., Chornovol V.O., Matsenko A.V. Titanium-based alloys with a silicide nanophase / INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS” The NANO-2023, 16-19 of August, 2023, Bukovel (UKRAINE), Abstract book.
 10. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Композиційні матеріали конденсовані з парової фази з оксидною нанофазою / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 389-393.
 11. Гречанюк В.Г., Маценко О.В., Грабіна Т.Д. Структура і фізико-механічні властивості композиційних матеріалів Сu-Fе, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 385-389.
 12. V. Grechanyuk, V. Chornovol, Yu. Kovalchuk, T. Vitovetskaya, V. Gots. Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport / Grechanyuk V., Chornovol V., Kovalchuk Yu., Vitovetskaya T., Gots V. // AIP Conference Proceedings 2023. Volume: 2684 Issue: 1 Pages: 040006.
 13. Yudicheva O., Bondar-Pidhurska O., Glebova A., …Romanenko O., Kovalchuk Y. Practical Application of Information and Communication Technologies in Ukraine Higher Education Institutions Under the Conditions of the Development of the Digital Economy: Generalisation of Experience / Yudicheva, O., Bondar-Pidhurska, O., Glebova, A., Romanenko, O., Kovalchuk, Y.//SIST 2023 – 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2023, с. 129–134.
 14. O. I. Kucheriv, I. A. Golenya, O. Prysiazhna, S. V. Partsevska and I. A. Gural’skiy. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of bis(3-aminopyrazole-κN1)bis(3-aminopyrazole-κN2)bis(nitrato-κO)copper(II). ActaCryst. (2023). E79, 1098-1101.
 15. Oleksandr S. Vynohradov, Yuliya M. Davydenko, Vadim O. Pavlenko, Dina D. Naumova,Igor O. Fritsky, Sergiu Shova, Olena V. Prysiazhna. CuBr2 as a bromination agent of pyrazole-based ligand: synthesis of copper(ii) coordination compounds by oxidative dissolution of copper powder in organic solvents. Journal of Chemistry and Technologies, 2023, 31(3), 493-506.
 16. S.G. Guzii, O. Prysiazhna, S.D. Lapovska, O. Khodakovskyy and V. Pokaliuk. Influence of Porous Manganese-Containing Fillers on the Electrodynamic Characteristics of Absorbing Polymer Composite Materials. Solid state phenomena (Q4),  Nanomaterials, Polymers and Composites. Chapter 230 Oct 2023, Vol. 352, pages 47 – 55.
 17. Prikhna, T.O., Lokatkina, A.S., Barvitskyi, P.P., Prisyazhna O.V. et al. Structure, Mechanical Properties, and High-Temperature Stability of ZrB2- and HfB2-Based Materials. J. Superhard Mater. 45, 321–335 (2023).

2022 р.:

 1. М.I. Гречанюк, В. Г. Гречанюк, В. А.Шаповалов,I. М. Гречанюк, О. В. Маценко, A. В. Козирєв, В. І. Гоц. Масивні мікропористі композити, конденсовані з парової фази // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2022, т. 20, № 4, сс. 883–894.
 2. Grechanyuk I.M. , Grechanyuk M.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Dudnik O.V., Gots V.I. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting IV. Chemical and Phase Composition and Structure of Cocralysi Powder Alloys and Their Use // Powder Metallurgy and Metal Ceramics , 2022, 61(7-8), pp. 459–464.
 3. Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Yevterev Y.N., Grechanyuk V.G., Prikhna T.O., Bagliuk G.A., Gots V.I., Хоmеnkо О.V., Dudnik O.V., Matsenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni (Co)CrAlY (Si) Alloys Produced by Electron Beam Melting III. Formation, Structure, and Chemical and Phase Composition of Thermal-Barrier Ni(Co)CrAlY/ZrO2–Y2O3 Coatings Produced by Physical Vapor Deposition in One Process Cycle. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled. – 2022. – № 5/6. – С. 3-13.
 4. Гречанюк І.М., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Хоменко О.В., Дуднік О.В., Гоц В.І. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 4. Хімічний, фазовий  склад, структура та використання порошкових сплавів CoCrAlYSi. Порошкова металургія. – 2022. – № 7/8. – С. 3-10
 5. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk М.I., Bagliuk G.A., Grechanyuk V.G., Khomenko O.V. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrAlY(Si) Alloys Produced by Electron-Beam Melting II. Structure and Chemical and Phase Composition of Cast CoCrAlY Alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled, 61(3-4), 2022, pp. 230–237.
 6. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 1. Основи технології отримання, структура й фазовий склад литих сплавів  NiCrAlY. Порошкова металургія, №1-2. 2022, ст. 87-95.
 7. Prikhna T.O., Grechanyuk I.M., Karpets M.V., Grechanyuk V.G., Chornovol V.O. Electron-Beam and Plasma Oxidation-Resistant and Thermal-Barrier Coatings Deposited on Turbine Blades Using Cast and Powder Ni(Co)CrALY(Si) Alloys I. Fundamentals of the Production Technology, Structure, and Phase Composition of Cast NiCrAlY Alloys. Powder Metallurgy and Metal Ceramics 2022, 61(1-2), P. 70–76.
 8. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Хоменко О.В. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 2. Структура, хімічний та фазовий склад литих сплавів  СоCrAlY. Порошкова металургія 2022, № 3/4, С.119-129.
 9. Гречанюк В.Г., Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гоц В.І. Конденсовані з парової фази композиційні матеріали (Cu-Сr-Zr-Y-Nb)-Мo-CuО-МoО3 Proceedings of XVІ international conference on science and education, January 4-11, 2022, Hungary, С. 136-139.
 10. Grechanyuk V.G., Grechanyuk M.I., Grechanyuk I.M., Chornovol V.O. Structure and corrosion properties of copperand tungsten-based composite materials, produced by high-rate evaporation-condensation The Paton Welding Journal 2022, №02б P. 43-47.
 11. Grechanyuk V., Kozyrev A., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329.
 12. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Шаповалов В.О., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Застосування електронно-променевої технології плавки та випаровування-конденсації для отримання нових матеріалів і покриттів Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С. 81-84. 
 13. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гречанюк М.І., Гоц В.І., Вітовецька Т.В. Структура і механічні властивості композиційних матеріалів Cu–W, отриманих методом електронно-променевого випаровування  Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С.78-81.
 14. В. Г. Гречанюк, М. І. Гречанюк, В. О. Чорновол, А. В. Козирєв, В. І. Гоц, О. В. Маценко, В. А. Куліченко, Т. Д. Грабіна, Ю. І. Козирєва Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену. Металофізика і новітні технології. – 2022. – Вип. 44, № 7. – С. 927-942.
 15. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Гоц В.І. Ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція Тези доповідей 27 жовтня 2022 року, ст. 409-413.
 16. Маценко О.В. Отримання градієнтного композиційного матеріалу Cu-Fе методом електронно-променевого випаровування-конденсації Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С.84-88.
 17. Пасічна О.О., Горбатюк Л.О., Платонов М.О., Бурмістренко С.П., Годлевська О.О., Вітовецька Т.В. Особливості впливу міді (II) і свинцю (II) на вміст пігментів у Ceratophyllum demersum L. Гідробіологічний журнал. – 2022. – Т.58, №4 (346). – С.48-59.  
 18. Горбатюк Л.О., Пасічна О.О., Платонов М.О., Незбрицька І.М., Вітовецька Т.В. Особливості впливу нафтопродуктів на вміст та співвідношення фотосинтетичних пігментів Ceratophyllum demersum L. Гідробіологічний журнал. – 2022. – Т.58, №5 (347). – С.91-103.
 19. O.O. Pasichna, L.O. Gorbatiuk, M.O. Platonov, S.P. Burmistrenko, O.O. Godlevska, T.V. Vitovetska. Peculiarities of the influence of copper (II) and lead (II) on the content of pigments in Ceratophyllum demersum L. Hydrobiological Journal – 2022. – Vol. 58, No. 4. – P. 46-55.
 20. Kovalchuk Yu., Svitlytskyi V., Ivankiv O., Shinkarenko V., Boshkova I. Increasing the filtration characteristics of rocks in areas of high temperatures. Technology Audit and Production Reserves 4(3(66), 16–23.
 21. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. Vapor-condensed composite materials Ni-Al2O3, NiCr-Al2O3 with oxide nanophase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 343.
 22. Мельник В.Т., Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І., Кузнецова Т.Ю. Фізико-хімічні дослідження газового конденсату полтавського регіону. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 26-27 травня 2022 року.
 23. Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І. Практико-орієнтоване навчання з хімії. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 26-27 травня 2022 року, м. Полтава, С. 331-332.
 24. Мельник В. Т., Шинкаренко В. І., Ковальчук Ю. І. Дослідження шахтної води шахти «Тернівська» Криворізького залізорудногобасейну. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022, С. 233-236.
 25. Samchenko D., Kochetov G.М., Derecha D., Skirta Yu. Sustainable approach for galvanic waste processing by energy-saving ferritization with AC-magnetic field activation. Cogent Engineering. – 2022. – Vol.9, Is.1, №2143072, Р. 1-12.
 26. Kochetov G., Samchenko  D., Lastivka O., Derecha  D. Determining the rational parameters for processing spent etching solutions by ferritization using alternating magnetic fields. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – 3/10 (117). ‒ Р 21 – 28.
 27. T.O. Prikhna, M.K. Monastyrov, B. Büchner, V.V. Klimov, M.V. Karpets, V.E. Moshchil, A.V. Shaternik, V.V. Romaka, G.A. Baglyuk, G.M. Kochetov, O.V. Prysiazhna. Properties and applications of nanopowders of iron oxides obtained by electroerosion dispersion method (eed). Powder Metall Met Ceram. – 2022. – Vol. 61, Is.3-4. – Р. 155 – 161.
 28. Д. Самченко , Г. Кочетов, Д. Дереча , Ю. Скирта, О. Ластівка. Дослідження впливу вихідної концентрації іонів важких металів на якість феритизаційної переробки гальванічних шламів. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА вип.39. С. 61-70.
 29. Снитко А., Кочетов Г., Самченко Д., Ластівка О., Мегеть В., Дереча Д. Утилізація відпрацьованих наносорбентів, отриманих під час очистки стічних вод від іонів Ni2+ в складі порошкових лакофарбових матеріалів. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.41. С. 76-83.
 30. Д.М. Самченко, Г.М. Кочетов, О. Васильєв, Д.О. Дереча, Ю.Б. Скирта, О.В. Ластівка. Енергоощадна технологія переробки відпрацьованих травильних розчинів з одержанням феромагнітних сполук. Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2021. Вип.43, №3. С.22 ‒ 34.
 31. Кочетов Г.М., Пріхна Т.О., Самченко Д.М. Новий наносорбент для очищення стічних вод. Тези доповідей Міжнародної конференції «Поверхневі явища і технології». Барселона. 27-29 квітня 2022.
 32. G. Kochetov, M. Monastyrov, T. Prikhna, D. Samchenk. Novel technology for production of nanopowders by electroerosion dispersion method. 23rd Conference on Material Science YUCOMAT 2022 (м. Херцег-Нови, Чорногорія, 2022), P. 106.
 33. Derecha D.O., Skirta Yu.B., Samchenko D.M., Kochetov G.M. Galvanic waste processing by energy-saving ferritization withAC-magnetic field activation. Х Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2022), Львів: 25–27 серпня 2022 року. –  с. 294.
 34. Derecha D.O., Skirta Yu.B., Gerasimchuk I.V., Hruzevyich A.V., Samchenko D.M., Kochetov G.M. Vortex motion of electrolyte at the electrolytic deposition of nickel in an external magnetic field. Х Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2022), Львів: 25–27 серпня 2022 року. – –  с. 295.
 35. Derecha D., Skirta Yu., Gerasimchuk I., Hruzevych A., Samchenko D., Kochetov G. Technique for determining corrosion-active areas of ferromagnetic materials under effect of magnetic inhomogeneity. 16 International conference Corrosion-2022 5-17 novemver 2022 р. Lviv, Ukraine.
 36. Пахомов Д. В., Кочетов Г. М.,  Самченко Д. М. Розробка ресурсозберігаючого методу очистки стічних водвід сполук хрому (VI). III Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія. Ресурси. Енергія», Київ: КНУБА 23-25 листопада 2022. –  с. 38-39.
 37. Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Чернишев Д.О.  Патент на винахід 240222 Україна. Спосіб отримання феритів. Дата подання 24.02.2022.
 38. Пахомов Д.В., Самченко Д.М., Кочетов Г.М. Патент на корисну модель 141221 Україна. Спосіб очищення стічних вод від іонів хрому (VІ). Дата подання 14.12.2021.
 39. Пасічна О.О., Горбатюк Л.О., Платонов М.О., Бурмістренко С.П., Годлевська О.О., Вітовецька Т.В. Особливості впливу міді (II) і свинцю (II) на вміст пігментів у Ceratophyllum demersum L / Гідробіологічний журнал. – 2022. – № 4 (Scopus, подано до друку)
 40. T.O. Prikhna, M.K. Monastyrov, B. Büchner, V.V. Klimov, M.V. Karpets, V.E. Moshchil, A.V. Shaternik, V.V. Romaka, G.A. Baglyuk, G.M. Kochetov, O.V. Prysiazhna. Properties and applications of nanopowders of iron oxides obtained by electroerosion dispersion method (eed). Powder Metall Met Ceram. – 2022. – Vol. 61, Is.3-4. – Р. 155 – 161.
 41. T. O. Prikhna, M. K. Monastyrov, V. E. Moshchil, B. Büchner, O.P. Ostash, P. Potapov, P.P. Barvitskyi, M. V. Karpets, A. Sathyadharma, S.S. Ponomarov, S. Gaß, O. V. Prysiazhna. Corrosion resistant polymer-based nanocomposite materials with high level of microwaves absorption. 15th International Ceramics Congress and 9th Forum on New Materials (CIMTEC 2022). – June 20-29, 2022. – Perugia, Italy.
 42. P.P. Barvitskyi, T.O. Prikhna, M.V. Karpets, V.B. Muratov, V.E. Moshchil`, O.O. Vasiliev, A.S. Lokatkina, O.V. Prysiazhna. Lightweight boron-based ceramic composites. Abstracts of 10th jubilee International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2022). – 25 – 27 August, 2022. – Lviv, Ukraine. – P. 227-228.
 43. P. Barvitskiy, V. Moshchil, O. Prysiazhna, M. Karpets, S. Ponomaryov, V. Kushch,V. Muratov. Aluminum dodecaboride – and boron carbide-based ceramics for extreme environments. SIPS 2022 HONOREES. – Nov. 27. – Dec. 1. – Hilton Phuket Arcadia.Thailand. – Paper Id: 285.
 44. Гузій С.Г., Присяжна О.В. Вплив функціональних наповнювачів на фізико механічні властивості СВЧ- поглинальних полімерних композитних матеріалів. Збірник тез конференції МОБК-2022 (Моделювання та оптимізація будівельних композитів : мат-ли міжнарод. наук.-техн. конференції. Одеса: ОДАБА,)  Одеса, 17-18 листопада 2022. С. 24 – 26.

         2021

Електронні наукові фахові видання

 1. Гречанюк М.І., Коновалов В.П., Гречанюк В.Г., Баглюк Г.А., Миронюк Д.В. Властивості матеріалів системи Сu-Мо, отриманих конденсацією з парової фази, для електричних контактів / Порошкова металургія. – 2021. – № 3/4.
 2. Ковальчук Ю.І, Волошка Ю.А. Щодо особливостей використання дерева при обробці стелі / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – 29 квітня, 2021. – Київ. – С. 241 – 243.
 3. Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І. Переваги і особливості застосування модифікованого крохмалю / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – 29 квітня, 2021. – Київ. – С. 243 – 246.
 4. Kochetov G., Prikhna T., Samchenko D., Prysiazhna O., Monastyrov M., Moshchil V., Mamalis A. Resource-efficient ferritization treatment for concentrated wastewater from electroplating production with aftertreatment by nanosorbents // Nanotechnology Perceptions ISSN 1660–6795 A REVIEW OF ADVANCED TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACTS. – 1 March, 2021. – Р. 9 – 18.
 5. Yemchura B., Kochetov G., Samchenko D., Prikhna T. Ferritization-Based Treatment of Zinc-Containing Wastewater Flows: Influence of Aeration Rates / Environmental Science and Engineering. – C. 171 – 176.
 6. Dudnik O.V., Lakiza S.M., Grechanyuk I.M., Ruban A.K., Grechanyuk M.I. Composite Ceramics for Thermal Barrier Coatings Produced From ZrO2 Doped with Yttrium-Subgroup Rare-Earth Metal Oxides / Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled. – 2021. – 59 (11-12). – Р. 672–680.
 7. Dudnik O.V., Lakiza S.M., Grechanyuk I.M., Ruban A.K., Grechanyuk M.I. High-Entropy Ceramics for Thermal Barrier Coatings Produced from ZrO2 Doped with Rare-Earth Metal Oxides // Powder Metallurgy and Metal Ceramicsthis link is disabled. – 2021. – Vol. 59 (9-10). – Р. 556–563.
 8. Пріхна Т.О., Гречанюк І.М., Карпець М.В., Гречанюк М.І., Баглюк Г.А., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Електропроменеві та плазмові жаростійкі й термобар’єрні покриття, осаджені на лопатки турбін з використанням литих та порошкових сплавів Ni(Co)CrAlY(Sі), отриманих методом електронно-променевої плавки. Повідомлення 1. Основи технології отримання, структура й фазовий склад литих сплавів NiCrAlY. Стаття подана в «Порошкову металургію» (Scopus) в березні 2021:
 9. Гречанюк І.М., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Особливості електронно-променевої технології отримання лігатур різного складу / Proceedings of XIV international conference on science and education. – January 4-13, 2021. – Hungary. – P. 24-27.
 10. Ахметова В.М., Іванків О. О., Світлицький В.М., Ковальчук Ю. І. Спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта свердловин. Патент України на корисну модель № 146854, Бюлетень №12, 2021. – С.1- Опубліковано 24.03.2021.
 11. Гречанюк М.І., Гречанюк І.М., Гречанюк В.Г. Сплави Ni(Со)CrAlYSi для захисних покриттів // Тези Міжнародної конференції Сучасні технології з’єднання матеріалів. – 31 травня – 2 червня, 2021. – С. 19.
 12. G. Kochetov, D. Samchenko, T. Prikhna. Integrated ferritisation treatment for concentrated wastewater of electroplating production // 3-тя Конференція європейських та середземноморських країн з питань екологічної інтеграції (EMCEI 2021). – 10 – 13 червня, 2021. – м. Сус, Туніс.
 13. Ya. Podhurska, O.P. Ostash, B.D. Vasyliv, T.O. Prikhna, V.B. Sverdun, M.V. Karpets, T.B. Serbeniuk. Wear resistance of Ti–Al–C MAX phases-based materials for pantographs inserts of electric vehicles // Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. – 2021. – Vol 246. – Р. 607-614.
 14. Prikhna T.A., Ostash O.P., Kuprin A.S., … Moshchil V.E., Bortnitskaya M.A. A new MAX phases-based electroconductive coating for high-temperature oxidizing environment // Composite Structures, 2021, 277, 114649.
 15. О.О. Шульженко, Т.О. Пріхна, Г.Д. Ільницька, В.І. Лавріненко, О.І. Боримський, О.М. Соколов, В.М. Ткач, В.В. Смоквина, І.М. Зайцева, В.В. Тимошенко. Порівняння розмірних, фізико-механічних та експлуатаційних характеристик порошків синтетичного алмазу марок АС6 і АС20, синтезованих в системах Ni–Mn–С і Fe–Si–С // Надтверді матеріали. – 2021. – № 1. – С. 3-16.
 16. Пріхна Т.О., Ільницька Г.Д., Лавріненко В.І., Логінова О.Б., Смоквина В.В., Зайцева І.М. Підвищення однорідності за міцністю шліфпорошків алмазу, синтезованих із застосуванням феросплавів // Міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 10», 10-11 грудня 2020 р., Київ, Україна. – С. 67-70.
 17. А. Gevorkyan, Prikhna, R. Vovk, M. Rucki, Z. Siemiatkowski, W. Kucharczyk, V. Chishkala, L. Chalko Sintered nanocomposites ZrO2-WC obtained with field assisted hot pressing // Composite Structures. – 2021. – № 259. – Р. 113443.
 18. Л.М. Девін, Т.О. Пріхна, П.П. Барвіцький, С.В. Ричев, М.В. Карпець, В.Є. Мощіль, М.О. Цисар, С.С. Пономарьов, О.В. Присяжна, А.С. Локаткіна. Фізико-механічні характеристики ударостійкої кераміки при статичному та динамічному навантаженні // Надтверді матеріали. – 2021. – № 3. – С. 3-20.
 19. B. Matović, J. Maletaškić, T. Prikhna, V. Urbanovich, V. Girman, M. Lisnichuk, B. Todorović, K. Yoshida, I. Cvijović-Alagić. Characterization of B4C-SiC ceramic composites prepared by ultra-high pressure sintering // Journal of the European Ceramic Society. – 2021. – Р. 4755-4760.
 20. I. Petrusha, C. Hwang, T. Prikhna, M. ¨Ornek, D. Zhao, K. Y. Xie, R. A. Haber, M. Karpets, S. Ponomaryov, S. Dub, V. Moshchil. A novel route to superhard nanocrystalline cubic boron nitride: Emulsion detonation and high-pressure high-temperature transformation-assisted consolidation // Journal of the European Ceramic Society. – 2021. – Vol. 41. – P. 5505–5511.
 21. Devin L.M., Prikhna T.O., Barvitskyi P.P., …Prisiazhna O.V., Lokatkina A.S. Physical and Mechanical Characteristics of Impact-Resistant Ceramics under Static and Dynamic Loading // Journal of Superhard Materials. – 2021. – 43(3). – Р. 151–165.
 22. P. Barvitskyi, T. Prikhna, V. Muratov, M. Karpets, O. Vasiliev, A. Lokatkina, O. Prisiazhna, V. Moshchil Lightweight aluminum-dodecaboride and boroncarbide-based ceramics with high mechanical properties // Proceedings of the International Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE2021. – September 22-24, 2021. – Lviv, Ukraine. – P. 124-125.
 23.  T. Prikhna, M. Monastyrov, O. Prisiazhna, B.Halbedel, V. Moshchil. Properties and application of nanopowders of  polyvalent iron oxides obtained by electroerosion dispersion // Abstracts of the 6th International Scientific Conference  on Oxide materials for electronic engineering (OMEE-2021). – September 28 – October 2, 2021. – Lviv, Ukraine. – P.
 24. G. Kochetov, T. Prikhna, D. Samchenko, O. Prisiazhna, M. Monastyrov, V. Moshchil, A. Mamalis.bat Resource-efficient ferritisation treatment for concentrated wastewater of electroplating production with aftertreatment by nanosorbents // Nanotechnology Perceptions. – 2021. – Vol. 17, № 1. – Р. 9-18. DOI: 10.4024/N22KO20A.ntp.17.01
 25. P. Barvitskyi, T. Prikhna, V. Muratov, M. Karpets, O. Vasiliev, A. Lokatkina, O. Prisiazhna, V. Moshchil Lightweight aluminum-dodecaboride and boroncarbide-based ceramics with high mechanical properties // Proceedings of the International  Young Scientists Conference on Materials Science and Surface Engineering MSSE2021. – September 22-24, 2021. – Lviv, Ukraine. – P. 124-125.
 26. T. Prikhna, M. Monastyrov, O. Prisiazhna, B.Halbedel, V. Moshchil. Properties  and  application of  nanopowders of  polyvalent iron oxides obtained by electroerosion dispersion // Abstracts of the 6th International  Scientific Conference on  Oxide materials for electronic engineering (OMEE-2021). – September 28 – October 2, 2021. – Lviv, Ukraine. – P. 12.
 27. A. Lokatkina, T. Prikhna, V. Moshchil, P. Barvitskyi, O. Borimsky, L.Devin, S. Ponomaryov, R. Haber, T. Talako, A. Bondar. Influence of heating to high temperatures on mechanical properties of boride-based refractory materials // Technology audit and production reserves. — 2021. – № 2/1(58). – Р. 21-25.
 28. B. Zhang, T. Prikhna, C. Hu, Z. Wang. Graphene-layer-coated boron carbide nanosheets with efficient electromagnetic wave absorption // Applied Surface Science. – 2021. – Vol. 560. – P. 1-8.
 29. Т.A. Prikhna, A.L. Kasatkin, M. Eisterer, V.E. Moshchil, A.P. Shapovalov, J. Rabier, A. Jouline, X. Chaud, M. Rindfleisch, M. Tomsic, S.S. Ponomaryov. Critical current density, pinning and nanostructure of YBa2Cu3O7d and MgB2-based materials // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2021. – Vol. 31, Is. 5. – P. 1-5.
 30. G. Kochetov, D.Samchenko, Т. Arhatenko. Determination of influence of pH on reaction mixture of ferritation process with electromagnetic pulse activation on the processing of galvanic sludge, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2021. ‒ 4/10 (112). ‒ Р 24 – 30.
 31. Д.М. Самченко, Л.І. Потапенко, Г.М. Koчетов, О.Ю. Ковальчук, А. Васильєв, О.М. Нечипор. Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2021. Вип.39, №3. С.76 ‒ 87. DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.76-87.
 32. Ємчура Б. М., Пахомов Д. В., Koчетов Г.М., Самченко Д. Дослідження впливу сили електромагнітного поля на якість очистки води від важких металів методом феритизації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 4-10. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/232913.
 33. А. Кравчук, Г. Koчетов, О. Кравчук Визначення коефіцієнтів бусінеска і коріоліса для трубопроводів, що працюють з приєднанням витрати вздовж шляху.Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 11-17. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/issue/view/14088
 34. Д. Самченко, М. Монастирьов, Г. Koчетов, А. Снитко, Б. Ємчура Дослідження очистки стічних вод від іонів Zn2+ наносорбентом, який отримано методом електроерозійного диспергування. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.36. С. 56-61. – DOI: 10.32347/2524-0021.2021.36.56-61
 35. Пахомов Д. В., Koчетов Г.М., Самченко Д. Феритизаційна очистка стічних вод від сполук хрому (VI): використання електромагнітної імпульсної активації. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.38. С…  друкується
 36. B. Yemchura, G. Kochetov, D.Samchenko, O Kovalchuk  Дослідження швидкості аерації та способу активації феритизаційної переробки цинквмісних стічних вод. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2021. ‒ 4/10 (112). ‒ Р … друкується

Інші роботи (у тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях)

 1. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А., Вітовецька Т.В. Нанокристалічні матеріали на основі міді та молібдену, отримані методом електронно-променевого випаровування-конденсації / Тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку».
 2. Куліченко В.А., Загорний І.А., Чорновол В.О., Вітовецька Т.В. Визначення стехіометрії оксидної кераміки на основі перехідних металів. Тези Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку».
 3. Куліченко В.А., Вітовецька Т.В., Рева О. Дослідження термічного розкладу карбонатної шихти та процесів формування кераміки спеціального призначення. IIІ Науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», яка була присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
 4. Т. Prikhna, A. Lokatkina, V. Moshchil, M. Karpets, P. Barvitskyi, O. Borymskyi, R. Haber, C. Hwang. Properties of high pressure sintered ZrB2, HfB2 and ZrB2– TiB2, ZrB2-SiC composite materials // Virtual 45th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics (ICACC 2021), February 8 – 12, 2021.
 5. Т. Prikhna, T. Serbenyuk, O. Ostash, A. Kuprin, V. Sverdun, V. Podhurska, M. Karpets, S. Ponomarov, Starostina, R. Haber, C. Hwang. Oxidation resistance and surface electrical conductivity of Ti-Al-C MAX phases based coatings deposited on Ti foil for interconnects of SOFC // Virtual 45th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics (ICACC 2021), February 8 – 12, 2021.
 6. Т.A. Prikhna, T.B. Serbenyuk, O.P. Ostash, V.Ya. Podhurska, V.B. Sverdun, А.V. Мatsenko, M.V. Karpets Mechanical properties and thermal stability of max-phases of Ti(Nb)-Al-C(N) system // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 28.
 7. S. Lokatkina, Т.А. Prikhna, V.Е. Moshchil, P.P. Barvitskiy, М.V. Karpets, O.I. Borimsky, L.M. Devin, S. Ponomaryov, A.A. Bondar. Influence of heating to high temperatures on mechanical properties of boride-based refractory materials // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 95.
 8. P. Barvitskyi, T.O. Prikhna, L.N. Devin, V.B. Muratov, O.O. Vasiliev, S.V. Richev, A.S. Lokatkina. Physical and mechanical characteristics of high melting boron-based ceramic composites for extreme environments // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 47.
 9. B. Muratov, V.V. Garbuz, P.V. Mazur, O.O. Vasiliev, T.V. Khomko, V.V. Kartuzov, T.O. Prikhna, P.P. Barvitsky, V. Kindrachuk. Modifying the structure of boron carbide: new properties of AlB12C2-based ceramics // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 62.
 10. Т.O. Prikhna, H.D. Ilnytska, V.I. Lavrinenko, V.V. Smokvyna, I.M. Zaitseva. Influence of uniformity in strength of diamond grinding powders synthesized using ferroalloys // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 102.
 11. Т.O. Prikhna, H.D. Ilnytska, V.I. Lavrinenko, V.V. Smokvyna, I.M. Zaitseva, A.P. Zakora, V.V. Tymoshenko. Influence of thermal processing on thermostability of diamonds synthesized with application of ferroalloys // Abstracts of the VII International Samsonov Conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2021). – 25 – 28 May, 2021. – Kyiv, Ukraine. – P. 103.
 12. Патент України на винахід № 123183. “Матеріал для струмознімальних елементів пантографів електротранспорту” // Осташ О. П., Пріхна Т.О., Подгурська В. Я., Свердун В.Б., Василів Б. Д., Дата подання заявки: а201904101 від 04.2019р., Опубл. 24.02.2021, Бюл.№ 8.
 13. Секретний патент на корисну модель.
 14. Koчетов Г.М., Самченко Д.М, Чернишев Д. О., Колодько А.О. Патент України на винахід№ 123030  “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ” від 03.02.2021 р.
 15. Koчетов Г.М., Самченко Д. М., Ємчура Б.М. Патент України на винахід№ 146240  “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ (ІІ) ” від 03.02.2021 р.

                      2020

Електронні наукові

фахові видання

1. D. Samchenko, G. Kochetov, A. Vasiliev Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.35, №3. С.30 ‒ 43 http://es-journal.in.ua/   http://es-journal.in.ua/article/view/213160  

2. B. Yemchura, G. Kochetov, A. Vasiliev, D. Samchenko Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом, Екологічна безпека та природокористування. ‒ 2020. Вип.34, №2. С.30 ‒ 42 http://es-journal.in.ua/ http://es-journal.in.ua/article/view/208002

3. G. Kochetov, O. Kovalchuk, D.Samchenko Development of technology of utilization of products of ferritization processing of galvanic waste in the composition of alkaline cements, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2020. ‒ 5/10 (107). ‒ Р 6 – 13. DOI: https:// https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215129/ http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215129/215341

4. Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г. Корозійна й ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену. Современная электрометаллургия.- 2020- №1-С.32-38. https://patonpublishinghouse.com/ukr/journals/sem/2020/01/04

5. Акримов В.А., Гречанюк І.М., Смашнюк Ю.О.Гречанюк В.Г., Любаренко М П. Промислова технологія нанесення двошарових плазмових теплозахисних покриттів на лопатки турбін, що використовуються в ДНТКГ «Зоря-Машпроект». – Современная электрометаллургия.-2020, №4, с. 56-65. /https://patonpublishinghouse.com/eng/journals/sem/2020/04/05/

6. Т. Б. Сербенюк, Т. О. Пріхна, В. Б. Свердун та ін. Вплив технологічних умов отримання композиційних матеріалів на основі  AlN–Y2O3–С на їхню здатність до поглинання мікрохвильового випромінювання. Сверхтвердые материалы. – 2020. – № 2. – С. 50-56. http://www.ism.kiev.ua/stm/index.php?i=145

7. С.М. Дуб, А.І. Тюрін, Т.О. Пріхна  Повзучість та в’язкопружність  -фази Ti3AlC2 при  кімнатній температурі. Надтверді матеріали. – 2020. – № 5. – С. 12-22. http://www.ism.kiev.ua/stm/index.php?i=148

8. О.С. Купрін, T.О. Пріхна, О.М. Решетняк та ін. Осадження покриття іонно-плазмовим розпиленням мішені з maxфази Ti2AlC.  Журнал нано- та електронної фізики. – 2020. – Том 12, № 5. – С. 05011. https://jnep.sumdu.edu.ua/uk/full_article/3113

9. Самченко Д., Кочетов Г., Ємчура Б., Пахомов Д Вилучення сульфат-іонів з розчинів феритизаційної переробки гальванічних шламів Науковий вісник будівництва, ‒ 2020, №2 (100). С.237‒242. DOI:10.29295/2311‒7257‒2020‒100‒2‒237‒242 https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_100_2020/38.pdf.

10.Кравчук А., Кочетов Г., Кравчук О Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб., 2020 р., Вип.33, C. 34-40. DOI: 10.32347/2524-0021.2020.33.34-40,http://wateruse.org.ua/article/view/216312/217910

11. Prikhna, A. Mamalis, V. Romaka, M. Eisterer, J. Rabier, A. Jouline, V. Moshchil, S. Ponomaryov, A. Kozyrev, A. Shaternik, E. Prisyazhnaya, Ch. Yang Structure and pinning centres in MgB2 bulk, wires and thin films and in MT-YBCO Nanotechnology Perceptions (Including further papers from the eleventh Japanese-Mediterranean workshop JAPMED’11, Batumi, July 2019) Vol. 16, N. 2. P. 187-201 Scopus http://www.colbas.org/ntp/ToCs/BW16(2).pdf

12. A. Prikhna, V. E. Moshchil, J. Rabier, X. Chaud, A. Joulain, A. V. Pan, D. Litskendorf, T. Habisreuther Correlations between the structure and superconducting properties of MT-YBaCuO Journal of Physics: Conference Series. (EUCAS 2019). 1559 ‒ Р.012048. Scopus DOI: 10.1088/1742-6596/1559/1/012048https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1559/1/012048.

13. V. Romaka, T. A. Prikhna, M. Eisterer, A. P.Shapovalov, W. Goldacker, V. E. Moshchil,  A. Kozyrev, M. Rindfleisch, M. Tompsic, E. E. Hellstrom, G. E. Grechnev,  V. Sh. Zhang, F. Yang, Ch. Li Structure and properties of MgB2 bulks: ab-initio simulations compared to experiment IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. (CEC_ICMC-2019) 756. ‒ Р.012020 Scopus DOI: 10.1088/1757-899X/756/1/012020 https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/756/1

14. A.S.Kuprin, T. A. Prikhna, E. N. Reshetnyak, M. A. Bortnitskaya, I. V. Kolodiy, V. A. Belous, S. N. Dub, A. V. Ilchenko, V. B. Sverdun Coating Deposition by Ion-plasma Sputtering of MAX Phase Ti2AlC Target Journal of nano- and electronic physics Vol. 12, No 5. ‒ Р. 05011(6pp) Scopus DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05011 https://jnep.sumdu.edu.ua/en/full_article/3113

15. O. Medved’, N. Gorbunova, T. V.Vitovetska Peculiarities of Accumulation of Proteins, Carbohydrates and Lipids in the Cells of Green Algae under Different Light Conditions and Photoperiod Hydrobiological Journal Том 56, 2020 Выпуск 3 pages 97-104 Scopus DOI: 10.1615/HydrobJ.v56.i3 http://www.dl.begellhouse.com/journals/38cb2223012b73f2,0dcb042f6f5f95d0.html

16. Lapovska S. D., Demchenko T.M., Kovalchuk O.Yu. Chornovol V.O. On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation aac Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795 Vol. 864, pp. 122-127 DOI: 10.4028/www. Scientific.net/KEM.864.122 Scopus https://www.scientific.net/KEM.864.122

17. A. Prikhna, R. Haber, P. P. Barvitskyi, A. V. Neshpor, V. E. Moshchil, Ch. Hwang, V. Maznaya, А. V. Kozyrev, V. B. Muratov, L. N. Devin, M. V. Karpets, S. N. Dub, E. V. Prysiazhna, A. S. Lokatkina Composite armor based on borides and carbides Abstract44th International Conference & Exposition on Advanced Ceramics & Composites (ICACC). ‒ January 26-31, 2020. ‒ Daytona Beach, Florida, USA. Р. 23  ICACC-S4-007-2020 https://ceramics.org/wp-content/uploads/2018/09/ICACC20_Abstracts_WebFinal.pdf

18. Ya. Podhurska, O. P. Ostash, B. D. Vasyliv, T. O. Prikhna, V. B. Sverdun, M. V. Karpets, T. B. Serbeniuk Wear resistance of Ti–Al–C MAX phases-based materials for pantographs inserts of electric vehicles Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. ‒ Springer Proceedings in Physics Vol. 246. Р. 607-614 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-51905-6_42 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-51905-6_42

19. T.B.Serbenyuk, T. O. Prikhna,  V. B. Sverdun, The Effect of Technological Production Conditions on the Ability of AlN–Y2O3–С-Based Composite Materials to Absorb Microwave Radiation Journal of Superhard Materials Vol.42, N. 2, P. 90-95 Scopus DOI: https://doi.org/10.3103/S1063457620020100 https://link.springer.com/article/10.3103%2FS1063457620020100

20. N. Dub, I. Tyurin, A. Prikhna Creep and Viscoelasticity of the Ti3AlC2 MAX Phase at Room Temperature Journal of Superhard Materials Vol. 42, N. 5, P. 294-301 Scopus DOI: https://doi.org/10.3103/S1063457620050147 https://link.springer.com/article/10.3103%2FS1063457620050147

21. Nedilko S., Dziazko O., Kulichenko V., Vitovetska T., Сhornovol V.O. A study of the processes of phase formation and synthesis of complex rare earth nickelates by co-precipitation method I st INTERNATIONAL RESEARCH and PRACTICE CONFERENCE «NANOOBJECTS & NANOSTRUCTURING» (N&N‒2020) September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine https://conferences.lnu.edu.ua/index.php/nin/index/pages/view/book%20of%20abstracts 

22. Кочетов Г. М., Самченко Д.М. Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів. Київ : КНУБА, 2020. — 196с. ISBN 978-966-627-227-3

Роботи, які не мають

електронного вигляду

 1. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О. Фізико-хімічні властивості конденсованих із парової фази композиційних матеріалів на основі міді і хрому. Proceedings of XIII international conference on science and education, January 4-13, 2020, (Hungary), P. 30-33.

2. V. Romaka, T. A. Prikhna, M. Eisterer, A. P. Shapovalov, W. Goldacker, V. E. Moshchil, A. Kozyrev, M. Rindfleisch, M. Tompsic, E. E. Hellstrom, G. E. Grechnev, V. Sh. Zhang, F. Yang, Ch. Li Structure and properties of MgB2 bulks: ab-initio simulations compared to experiment (CEC_ICMC-2019) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2020. № 756. – Р. 012020 doi:10.1088/1757-899X/756/1/012020

3.  T. Prikhna, O. Ostash, A. Kuprin, V. Sverdun, V. Podhurska, M. Karpets, T. Serbeniuk, B. Matovic, A. Starostina, O. Prysiazhna New multifunctional coatings and bulk materials based on titanium MAX phases Abstract 1st International Conference on Innovative Materials in Extreme Conditions (IMEC2020). – March 19-20, 2020. – Belgrade, Serbia. –

4. LAPOVSKA Svitlana Davydivna, DEMCHENKO Tetyana Mykolaivna, KOVALCHUK Oleksandr Yuriyovich, CHORNOVOL Victoria Oleksandrivna, On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation aac Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. Book Chapter. ISBN 9783035738094. Pp.122-127, September, 2020

5. Чорновол В.О. Grechanyk V. G., Lavryk R. V. Вплив шкідливих домішок CO2 та SO2 на корозію композиційних матеріалів на основі міді Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020. Dnipro, 2020, 20–21 (in Ukrainian).

6. Гречанюк В.Г. Чорновол В.О. Витовецкая Т.В. Маценко А.В. Лаврик Р.В. Использование электронного пособия при изучении химии Материалы ХІІІ международной научно-методической конференции «Перспективы развития высшей школы», Гродно ГГАУ 2020, с. 171-173

7. Grechanyuk M. Grechanyuk V. Chornovol V. Nanocrystal materials on the base of copper and molybdenum obtained by electron beam evaporation – condensation method 1-st international research and practice conference «nanoobjects & nanostructuring» (n&n‒2020) september 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine, Р.85

8. Сербенюк Т. Б., Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Свердун Н. В., Шаповалов А. П., Олійник В. В., Григорук В. І., Загородній В. В., Лаунець В. Л., Карпець М. В., Полікарпова Л. О Нові композиційні матеріали на основі AlN для мікрохвильової  електроніки Матеріали II міжнародної конференції Функціональні матеріали для інноваційної енергетики (ФМІЕ-2020). – 9-11 червня 2020. – Київ, Україна. – С 45

9. Chornovol V.O. Vitovetska, T., Hlava, D., Lavrik, R. Effects of Cadmium on human health. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference AWCGCC, April 21-22, 2020. Dnipro, 2020, 7–8.

10. Лаповська С.Д., Демченко Т. М., Ковальчук О.Ю. Чорновол В.О. Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону Тези доповідей VII Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки», Одеса, 12-15 травня 2020 року, стор. 216-220

11. Сербенюк Т. Б., Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Свердун Н. В., Шаповалов А. П., Часник В. І., Карпець М. В., Марченко А. А., Полікарпова Л. О. Залежність електрофізичних властивостей від структури композитів AlN-Y2O3-С-Mo Матеріали II міжнародної конференції Функціональні матеріали для інноваційної енергетики (ФМІЕ-2020). – 9-11 червня 2020. – Київ, Україна. – С 46

12. Gevorkyan; T. Prikhna,  Z. Siemiatkowski; W. Kucharczyk; V. Chishkala; L. Chalko Sintered nanocomposites ZrO2-WC obtained with field assisted hot pressing Abstract ICCS23 – 23rd International Conference on Composite Structures & MECHCOMP6 – 6th International Conference on Mechanics of Composites Faculty of Engineering. – 1-4 September, 2020. – University of Porto, Portugal. – Р. 216-217

13. T.B. Serbenyuk, T.O. Prikhna, V.B. Sverdun, N.V. Sverdun, A.P. Shapovalov, V.V. Oliynyk, V.V. Zagorodnii, V.L. Launets, M.V. Karpets’, A.A. Marchenko Investigation of electrodynamic characteristics of materials AlN-Y2O3-C based at frequencies 30-67 GHz Abstract International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2020). – 26-29 August, 2020. – Lviv, Ukraine. – Р. 133

14. Prikhna, M.Eisterer, V. Romaka, V. Moshchil, S. Ponomarov, M. Rindfleisch, M. Tomsic, M. Sumption Critical current density, pinning and nanostructure of MT-YBaCuO and MgB2-based materials Abstract ASC 2020 Virtual Conference. – October 24 – November 7, 2020. – Р. Wk2MPo1B-03

15.  Т.A. Prikhna, V. V. Romaka, V. E. Shaternik, M. Eisterer, A. V. Shaternik, V. E. Moshchil, A. P. Shapovalov, S. S. Ponomarov. Structure and functional properties of superconducting MgB2 –based materials Матеріали II міжнародної конференції Функціональні матеріали для інноваційної енергетики (ФМІЕ-2020). – 9-11 червня 2020. – Київ, Україна. – С. 23

16. Стефанова О. М., Юдічева О. П., Ковальчук Ю. І. Значення числа Люссон-Жирара під час ідентифікації рому . Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. :(Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей). Відп. ред. П.В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2020. – 172с

17. Гречанюк В.  Чорновол В. Вітовецька Т. Маценко О.  Лаврик Р. Study of  impact of CO2 and SO2 impossible improvements on corrosion of composition materials on base of copper Abstracts of IV international scientific and practical conference «Мodern information technologies and their implementation in the processes of social and technical project management”, february 17-18, 2020 Boston, USA 2020.

18. Кравчук А. М., Кочетов Г. М., Кравчук О. А. Проектування трубопроводів для рівномірного збору води вздовж шляху / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія”, Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.14 http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf.

19. Ємчура Б., Пахомов Д., Кочетов Г., Самченко Д. Очистка стічних вод від іонів важких металів феритизацією з  електромагнітною імпульсною активацією: дослідження впливу частоти магнітного поля Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія”, Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.62 http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf.

20.Kochetov G. М., Samchenko D. N., Vasiliev A. Recourse-saving processing of galvanic waste with obtaining of microwave absorbing ferrites Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія”, Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.36 http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf.

21. Kochetov G., Prikhna T., Monastyrov M., Prysiazhna O., Samchenko D., Mamalis A Innovative ferritisation treatment of concentrated industrial wastewater with additional purification by nanosorbents Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Ресурси. Енергія”, Київ; 25 ‒ 26 листопада 2020р., С.40 http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf.

22.  О.П. Осташ, Т.О. Пріхна, О.С. Купрін, В.Я. Подгурська, В.Б. Свердун, Б.Д. Василів Спосіб виготовлення тонкостінних з’єднувальних елементів твердооксидних паливних комірок Патент України на винахід № 121831.Опубл. 27.07.20; Бюл. №4.

23. Лаврик Р.В., Копілевич В.А., Вітовецька Т. В., Чорновол В.О. Спосіб одержання монокристалів K2MnP2O7 Патент № UA 142220 U, МПК C01B 25/42 (2006.01). № заявки u 2019 10815.  Заявл. 01.11.2019. Опубл. 25.05.2020. Бюл. № 10.

24. Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Чернишев Д.О., Ємчура Б.М. Спосіб очищення стічних вод від іонів важких металів Рішення про видачу патенту на винахід  № a 2019 06087 від 26.10.2020

25. Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Ємчура Б.М. Спосіб очищення стічних вод від іонів цинку (ІІ) Рішення про видачу патенту на корисну модель  № u 2020 04848  від 29.07.2020

26. Chornovol V., Vitovetska T., Hlava D., Lavrik R. The greening of higher chemical education in Kyiv National University of Taras Shevchenko. The 1st International Scientific and Practical Conference “ANIMAL WELFARE IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE”, April 21–22 , Dnipro, Ukraine 2020, р.8.

27. Гречанюк В., Чорновол В., Вітовецька Т., Маценко О., Лаврик Р.  Проблемні питання профілактики забруднення організму тварин і тваринницької продукції важкими металами. The 1st International Scientific and Practical Conference “ANIMAL WELFARE IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE” April 21–22 Dnipro, Ukraine 2020, р.20-22.

28. Копілевич В. Лаврик Р. Чорновол В., Вітовецька Т., Спосіб одержання монокристалів K2MnP2O7  Патент  України.  Бюлетень № 10 від 25.05.2020, №142220; МПК C01B 25/42 (2006.01).

29. Клоченко П.Д., Горбунова З.Н., Шевченко Т.Ф., Вітовецька Т.В. Неорганічні та органічні речовини у водоймах дендрологічного парку “Олександрія” (м. Біла Церква) Періодичний науковий збірник “Гідрологія, гідроекологія та гідрохімія” № 1 (56) Київ  2020, с.48-55.

30. В.О Медведь, З.Н. Горбунова, Т.В. Вітовецька Особливості накопичення білків, вуглеводів і ліпідів у клітинах зелених водоростей за різної освітленності і тривалості фотоперіоду Гідробіологічний журнал,  Т.56, №1 (331). 2020 р. С.105-114.

2019

Електронні наукові

фахові видання

1. V. Polyakov,     A. Kravchuk,     G. Kochetov,     O. Kravchuk Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended  solids in rapid sand filters// Eureca “Physics and engineering” Tallin, Estonia. 2019, 1(20). – P. 28 – 35.  http://eu-jr.eu/engineering/article/view/827

2. O. Kovalchuk, G.Kochetov, D.Samchenko, A.Kolodko Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkaline¬activated materials// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. ‒ 2/10 (98) (2019). ‒ Р 27 – 34. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160959

3. M. Monastyrov, T. Prikhna,  B. Halbedel, G. Kochetov, F. Marquis, A. Mamalis, O. Prysiazhna Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders // Nanotechnology Perceptions. 2019. – 15. – P. 48–57. https://www.researchgate.net/publicatio/334891790_Electroerosion_dispersion_sorption_and_coagulation_for_complex_water_purification_Electroerosion_waste_recycling_and_manufacturing_of_metal_oxide_and_alloy_nanopowders

4. Polyakov, V., Kravchuk, A., Kochetov, G.,  Kravchuk, O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filters./ EUREKA, “Physics and Engineering” – 2019. – 1(20).- P.28-35 (Scopus). Doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827. http://eu-jr.eu/engineering/article/view/827;

5. Monastyrov, T. Prikhna, B. Halbedel, G. Kochetov, F. Marquis, A. Mamalis Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders// Nanotechnology Perceptions. ‒ 2019. ‒ 15. ‒ P. 48 ‒ 57. (Scopus). doi.org/10.4024/N24MO18A.ntp.15.01. https://www.researchgate.net/publication/334891790_Electroerosion_dispersion_sorption_and_coagulation_for_complex_water_purification_Electroerosion_waste_recycling_and_manufacturing_of_metal_oxide_and_alloy_nanopowders

6. G. Kochetov, L. Potapenko, D.Samchenko Kinetic studies of ferritision wastewater treatment for industrial facilities / 9h World conference on innovation and computer science (INSODE-2019), Antalya ‒Turkey; 26-28 April 2019. P. 5. http://globalcenter.info/insode/?page_id=740

7. Kochetov, D. Samchenko, B.Yemchura// Energy-saving integrated ferritisation treatment of nickel-containing wastewater  // 22nd International symposium “The environment and the industry”, Bucharest ‒ Romania; 26 ‒ 27 September 2019, Р.33. http://www.simiecoind.ro/wp-content/uploads/2019/09/Programme-SIMI-2019.pdf

8. Г. Кочетов, Д. Самченко, О.Дашковська Вдосконалення феритизаційної переробки гальванічних відходів // матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки», //Київ; 14 – 15 листопада 2019 р., С. 141 ‒ 143. https://www.science-community.org/uk/node/207418

9. Г. М. Кочетов, А. О. Колодько, Д. М. Самченко, Б.М. Ємчура //Удосконалення комплексної феритної очистки промислових стічних вод //74 науково-технічна конференція Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харків; 5 – 6 березня 2019р., С.22. http://gps.kh.ua/wp-content/uploads/2019/01.07.pdf

10. О.Ю. Ковальчук, Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко //Дослідження властивостей лужного цементу з використанням відходів гальванічних виробництв // VIII науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків; 20 ‒ 22 листопада 2019р., С.155 -156 . http://conf.kart. edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf

Роботи, які не мають

електронного вигляду

1. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Витовецкая Т.В.//Современное состояние электронно-лучевых  технологий, применяемых в различных областях техники //Наука и образование. Сб.трудов Х111 Международной научной конференции 4-13.01.2019, Хайдусобосло (Венгрия), с.41-43

2. B.Yemchura, G. Kochetov, D. Samchenko, T. Prikhna // Ferritization-based treatment of zinc-containing wastewater flows: influence of aeration rates // 2nd Euro-mediterranean conference for environmental integration (EMCEI 2019), Sousse -Tunisia;10-13 October 2019. P. 50. http://emcei.net;

3. О.О. Пасічна, О.М. Арсан, O.O. Годлевська, Л.О. Горбатюк, Т.В. Вітовецька //Особливості впливу йонів важких металів на занурені вищі водяні рослини та зелені нитчасті водорості. // «BIOLOGICAL SYSTEMS: THEORY AND INNOVATION» «БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ ТА ІННОВАЦІЇ» Науково-практичний журнал. Розділ ЕКОЛОГІЯ.  Vol.10, №3, 2019 c. 70 -78

4.   Т.О. Пріхна, В.Я. Подгурська, О.П. Осташ, Б.Д. Василів, В.Б. Свердун, М.В. Карпець, Т.Б. Сербенюк Вплив технології отримання композитів на основі МАХ-фаз титану на зношування в контакті з міддю. Ч.2. Одностадійна технологія // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2019. – Том 55, №1. – С. 7-14

5.          T.A. Prikhna, M. Eisterer, M. Rindfleisch, V.V. Romaka, M. Tomsic, V.E. Moshchil, M.V. Orlovsky, M.V. Karpets, V.B. Sverdun, S.S. Ponomaryov, A.V. Shaternik, A.V. Kozyrev Correlations between superconducting characteristics and structure of MgB2-Based materials, ab-initio modeling // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2019. – Vol. 29, Is. 3. – Р. 1-72.

6.   T.A. Prikhna, P.P. Barvitskyi, A.V. Maznaya, V.B. Muratov, L.N. Devin, A.V. Neshpor,V. Domnich, R. Haber, M.V. Karpets, E.V. Samus, S.N. Dub, V.E. Moshchil Lightweight ceramics based on aluminum dodecaboride, boron carbide and self-bonded silicon carbide // Ceramics International. – 2019. – Vol. 45. – Р. 9580–9588

7. T. A. Prikhna, M. Eisterer, M. Rindfleisch, A.V. Kozyrev, A.V. Shaternik, V. E. Shaternik, M. Tomsic, V. E. Moshchil, M. V. Karpets, V. B. Sverdun, S. S. Ponomaryov, V. V. Romaka, P. P. Seidel MgB2 wires and bulks with high superconductive performance // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2019. – Vol. 29, Is. 5. – Р. 1-5 Digital Object

8. Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г., Витовецкая Т.В. //Современное состояние электронно-лучевых технологий, применяемых в различных областях техники// Гречанюк Н.И., Гречанюк В.Г.

9. Manulyk A., Grechanyuk N. I.,  Grechanyuk V.G.// Precipitation-strengthened and microlayered bulk copper and molybdenum-based nanocrystalline materials produced by high-speed electron-beam evaporation-condensation in vacuum: Structure and phase composition// 24 th International Conference on Advanced Materials & Nanotechnology, October 21-22, 2019, Rome, Italy, P. 29-30

10. Manulyk A., Grechanyuk N. I., Kucherenko P.P., Melnik A.G., Grechanyuk I.N., Smashnyuk Y.A., Grechanyuk V.G.//New electron-beam equipment and technologies for production of advanced materials using vacuum melting and evaporation methods developed at SPE «ELTEKHMASH»// Proceedings of 20 th World Congress on Materials Science and Engineering, June 24-26, Vienna, Austria, 2019, P.29-30

 2018

Електронні наукові

фахові видання

1. V. Biletsky, V. Vitryk, Y. Mishchuk, M. Fyk, A. Dzhus , Yu. Kovalchuk , T. Romanyshyn , A. Yurych EXAMINING THE CURRENT OF DRILLING MUD IN A POWER SECTION OF THE SCREW DOWNHOLE MOTOR// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 2/5(92)2018, Pages 41 – 47. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/8295

2. Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Yu. Kovalchuk, V. Hnieushev, Yu. Shapchenko// THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF USING A THERMAL PUMP EFFECT IN GAS PIPELINE SYSTEMS//Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 1/8(91)2018, Pages 39 – 48. // http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/7249

3. Grechanyuk, N.I., Grechanyuk, V.G. //Precipitation-Strengthened and Microlayered Bulk Copper- and Molybdenum-Based Nanocrystalline Materials Produced by High-Speed Electron-Beam Evaporation–Condensation in Vacuum: Structure and Phase Composition// Powder Metallurgy and Metal Ceramics 201856(11-12), pp. 633-646 //https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85045312562&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4acffb97a92fcbcffaa5ae4e9770fbd6&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602802591%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

Роботи, які не мають

електронного вигляду

1. Н.И.Гречанюк, В.Г.Гречанюк, Конденсированные с паровой фазы дисперсные и слоистые объемные нанокристаллические материалы на основе меди и молибдена. Структура, свойства, технология, применение. Сообщ. 1. Структура и фазовый состав.//Современная электрометаллургия, № 1, 2018, с.42-50

2. Колодько А.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Пасько А.В.// Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів//Проблеми водопостачання водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. м.Київ, 2018, Вип. 28, с.180-187

3. Колодько А.О., Самченко Д.М., Кочетов Г.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод// Енергоефективність в будівництві та архітектурі. М.Київ, 2018, Вип. 24, – с.59-66

4. Пат. 123100 Україна, Е21 В 43/00. Спосіб стимулювання роботи свердловин методом імплозії. Заявник та патентовласник Світлицький В.М., Іванків О.О., Гладун В.В., Ковальчук Ю.І. u 2017 085343; заявл. 21.08. 2017. Опубл. 12.02.2018 р. Бюл. № 3.

5.Пат. 123099 Україна, Е21 В 43/00. Спосіб стимулювання роботи свердловин методом імплозії.  Світлицький В.М., Іванків О.О., Гладун В.В., Ковальчук Ю.І. u 2017 08533; заявл. 21.08. 2017. Опубл. 12.02.2018 р. Бюл. № 3.

2017

Електронні наукові

фахові видання

Grecyanyuk N.I., Baglyuk G.A., Kucherenko P.P., Melnik A.G., Grechanyuk I.N.,  Grechanyuk V.G., Smashnyuk Y.A. Laboratory Electron-Beam Multipurpose Installation L-2 for Producing Alloys, Composites, Coatings, and Powders. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2017, 56(1), 113-121 https://link.springer.com/article/10.1007/s11106-017-9878-4

Гречанюк Н.И., Баглюк Г.А., Кучеренко П.П., Мельник А.Г., Гречанюк И.Н., Гречанюк В.Г., Смашнюк Ю.А. Лабораторная электронно-лучевая установка Л-2 многоцелевого назначения для получения сплавов, конденсированных композитов, покрытий и порошков. Порошковая металлургия, № 1/2, 2017, с. 147-159.  http://www.materials.kiev.ua/science/issue_content.jsp?id=141

Т. А. Прихна, П. П. Барвицкий, С. Н. Дуб, В. Б. Муратов, М. В. Карпец, В. Е. Мощиль, С. С. Пономарев, А. А. Васильев Структура и свойства горячепрессованных материалов на основе AlB12C2// Сверхтвердые материалы. – 2017. – № 3. – С. 85–89 http://www.ism.kiev.ua/stm/index.php?i=120

Роботи, які не мають

електронного вигляду

Гречанюк Н.И. Гречанюк В.Г. Дисперсно-упрочнённые и микрослойные объёмные  нанокристаллические  материалы на основе меди и молибдена, полученные методом высокоскоростного электронно-лучевого испарения-конденсации в вакууме.   Структура и фазовый состав. Порошковая металлургия  2017, №11/12, С. 29-45

Гречанюк І.М., Смашнюк Ю.О., Кучеренко П.П.Мельник, А.Г.Гречанюк І.М.,  Гречанюк В.Г. Спосіб виготовлення трубних заготовок зі сплавів для нанесення жаростйких покриттів. Заявка навинахід « а 201609551, 2017 р

Олександренко    О.П. , Г.М. Кочетов. Вдосконалення очищення відпрацьованих електролітів від сполук хрому методом феритизації. Проблеми  водопостачання, водовідведення та гідравліки: Наук.-техн. зб. 2017 р. Вип.26, C. 113-118.

Пат. 113026 Україна, Е21 В 33/138. Склад для кріплення нестійких порід-колекторів. Кондрат Р.М., Дремлюх Н.С., Ковальчук Ю.І., заявник та патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – u 2016.  06383; заявл. 13.06. 2016. Опубл. 10.01.2017 р. Бюл. № 1.

2016

Електронні наукові

фахові видання

Гречанюк Н. И., Кучеренко П. П., Мельник А. Г., Гречанюк И.Н., Смашнюк, Ю.А. Гречанюк В.Г. Новое электронно-лучевое оборудование и технологии получения современных материалов методами плавки и испарения в вакууме, разработанные в НПП «Элтехмаш».  Автоматическая сварка, № 5-6,  2016, С. 53-60. https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/as/2016/06/08

Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grecyanyuk N.I., Grechanyuk I.N., Zatovsky V.G.. Modern composite materials for switching and welding egvipment Information 2. Aplicаtion of hige-rate vacuum evaporation methods for manufacturing electric contacts and electrodes. The Paton Welding Jornal, February 2016. No 2 p. 34-39. https://patonpublishinghouse.com/rus/journals/tpwj/2016/02/06

О.Г.Дзязько, С.А. Неділько, В.А.Куліченко Синтез і дослідження твердих розчинів в системі La4-xBaxNi3O10+δ / О.Г.Дзязько, // Вісн. Київ. ун-ту, Київ, Хімія.- 2016.-Вип. 1(52). -с.9-12. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/himiya_52_2016.pdf

Роботи, які не мають

електронного вигляду

 Grechanyuk N. I., Grechanyuk V.G., Khomenko E.V., Grechanyuk I. N., Zatovskii V.G., Kovalchuk D. The new condensed from vapor phase composite materials based on copper and their applications Electrotechnica & Electronica, № 5-6, 2016, P. 199-205

Prikhna(Ti, Nb, V, Cr)-Al-(C, N) MAX-phases-based nanostructured multifunctional materials: properties and preparation in a wide pressure–temperature range Abstract of World Academy of Ceramics FORUM 2016 “Sustainable Ceramic Manufacturing Technologies”.June 14-17, 2016. – Marina di Ravenna, Ravenna, Italy. – P.8

A.V. Kozyrev, T.V. Basyuk, A.V. Shaternik, P.P. Barvitskiy, T.A. Prikhna Pinning in MgB2 bulk superconductors manufactured under high pressure Abstract of Internatitional research and practitice conference: NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS «NANO-2016».24-27 August, 2016. – Lviv, Ukraine. – Р. 126

V.A.Kulichenko, A.G.Dziazko, S.A.Nedilko Isomorphic substitution in the Ruddlesden-Popper phases  La4-xMexNi3O10+δ (Me=Ca, Sr, Ba). XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds . Ukraine, Lviv September 25-29.-P80 2016.

Ковальчук Ю.І., Діденко Є.П., Е.А. Назаренко Е.А.. Активізація пізнавальної діяльності студентів на лабораторних заняттях з хімії / матеріали XLI Міжнародної науково-методичної конференції, (м. Полтава, 18-19 лютого 2016 року). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 415 с.

ПАТ 10612 України, МПК G01 N 15/08 (2006.01). Установка для дослідження водопроникності текстильних матеріалів / заявники та патентовласники Кириченко О.В., Ковальчук Ю.І. – u2016 00316; 1 5.01 .2016; Опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram