Наукова робота студентів

Науково – дослідна робота виконується структурними підрозділами КНУБА з залученням студентів , а також партнерських організацій. Кожен з наукових підрозділів відзначається власним науковим індивідуальним науковим почерком.

Місією в науково-дослідній та інноваційній роботі студентів є формування особистості майбутнього вченого та фахівця високої кваліфікації, який відповідає потребам економіки і суспільства.

 НДР студентів забезпечується в таких формах:

  • науково-дослідна робота, що включена до навчального процесу;
  • участь у виконанні робіт за грантами;
  • участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах;
  • участь у винахідницькій діяльності;
  • відображення результатів досліджень студентів у наукових виданнях.

Студенти залучаються до участі у науково-дослідній діяльності наукових шкіл Університету, що дозволяє їм працювати з провідними науковцями КНУБА, вдосконалювати свої знання.

В Університеті постійно здійснюються заходи, спрямовані на розвиток, виявлення та реалізацію здібностей обдарованої студентської молоді, проводяться конференції, олімпіади, конкурси з навчальних дисциплін та спеціальностей, виставки. Студенти беруть участь у виконанні робіт господарсько-договірної та держбюджетної тематики.

Для підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів за підтримки Міністерства освіти і науки України щорічно проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та Всеукраїнська студентська олімпіада.

В них беруть участь студенти з 50 кафедр Університету. Всеукраїнська студентська олімпіада проводиться з навчальних дисциплін і 10 спеціальностей.

Для стимулювання студентської молоді всі переможці Всеукраїнської студентської олімпіади отримують відзнаки від Міністерства освіти і науки України, Університету.

Студенти, що мають значні здобутки з наукової роботи, мають пріоритет при вступі до аспірантури!!!!

Серед здобувачів вищої освіти в КНУБА:

  • щорічно проходять стажування в іноземних закладах вищої освіти;
  • студенті здобули призові місця на міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіадах.

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів та на виконання наказу МОН України від 05.11.2021 року № 1179 було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2021/2022 навчальному році в якому взяли участь 51 кафедра університету. У зв’язку введенням на території України воєнного стану (Указ Президентка України від 24.02.2022 р. № 64/2022) відповідно до наказу МОН України № 508 від 31.05.2022р. було відмінено проведення другого туру Конкурсу та нагородження дипломами переможців першого туру Конкурсу. По підсумкам проведення І етапу конкурсу 82 студента КНУБА отримали дипломи переможців першого туру.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році у зв’язку з введенням на території України воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022) рекомендовано обмежитись проведенням конкурсу в один тур з міркувань забезпечення безпеки учасників освітнього процесу (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» № 21/08-118 від 30.01.2023). Згідно наказу КНУБА № 42 від 22.02.2023 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 н.р.» перший тур конкурсу буде проведено в березні-травні 2023 року. На виконання цього наказу створена конкурсна комісія з представників факультетів (наказ КНУБА № 80 від 07.04.2023 «Про створення конкурсної комісії») яка проведе до 20.06.2023 засідання конкурсної комісії та здійснить відбір кращих наукових робіт студентів для отримання нагород та дипломів.

На засіданні конкурсної комісії (протокол № 1 від 20.06.2023) було здійснено відбір кращих наукових робіт студентів. Конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу 2022/2023 н.р. та нагородити наступних студентів та наукових керівників дипломами університету (перелік студентських робіт додається).

 

 

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram