НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДРИ ЗІК

На кафедрі землеустрою і кадастру ведуться наукові дослідження  за напрямами:

 • Вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази щодо землеустрою, просторового планування, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Лященко А.А., д.т.н., проф. Плешкановська А.М., к.ф-м.н. доцент Реутова О.Г., к.т.н., доц. Лізунова А.П.).
 • Відчуження земель для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Лізунова А.П.)
 • Девелопмент нерухомості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.).
 • Комплексна реконструкція міста та міської забудови; функціонально-планувальна оптимізація та підвищення ефективності використання й забудови міських територій, (д.т.н., проф. Плешкановська А.М., ас. Берова П.І.).
 • Механізми оптимізації плати за землю при збільшенні її вартості за рахунок заходів з державних бюджетів  (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю.)
 • Обмеження у використанні земель як механізм забезпечення екологічної стабільності та соціальної справедливості (д.т.н., проф. Петраковська О.С., к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.т.н., доц. Лізунова А.П., ст. викладач Литвиненко І.В.).
 • Проблеми та завдання інвентаризації земель державної і комунальної власності (к.ф-м.н. Реутова О.Г., ас. Лапань І.А.)
 • Розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій при вирішенні завдань землеустрою, кадастру та просторового планування (д.т.н., проф. Лященко А.А., ас. Лапань І.А.).
 • Удосконалення методів землеустрою при формуванні  природних та біосферних (д.т.н., проф. Петраковська О.С., ас. Богатир Д.В.)
 • Механізми уніфікації містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою забезпечення сталого розвитку територіальних громад (д.т.н., проф. Петраковська О.С., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.,  к.т.н., доц. Михальова М.Ю., к.ф-м.н., доц.. Реутова О.Г.).

Науково-дослідні роботи кафедри ЗІК, зареєстрована в УкрІНТЕІ

“Механізми вирішення проблем землекористування та просторового розвитку територіальних громад в умовах децентралізації ” Терміни виконання роботи: початок 03.2021, закінчення 05.2023. Номер держреєстрації: 0121U110127

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність молодих учених

 • Дослідження особливостей формування та реєстрації земель  природних та біосферних заповідників. Удосконалення методів формування земель природно-заповідного фонду суворої охорони, яка спрямована на підвищення ефективності землекористування та розробку методів державної реєстрації земель, як багатофункціонального об’єкту. Дослідження проблем створення та введення кадастру природно-заповідного фонду, реєстрації земель суворої охорони  у  Державному земельному кадастрі (асистент кафедри Богатир Д.В.).
 • Дослідження оптимальних та мінімальних розмірів земельних ділянок, які можливо використовувати за цільовим призначенням. Дослідження критеріїв найбільш економічно обґрунтованих розмірів земельних ділянок. Дослідження критеріїв оцінки варіантів розподілу та об’єднання земельних ділянок, для досягнення найбільшого економічного та екологічного ефекту. Дослідження перспектив землекористування навколо малих водних об’єктів в умовах їх загибелі (асистент кафедри Лапань І.А.).
 • Дослідження формування та реєстрації обмежень у використанні земель як механізму забезпечення сприятливих умов життєдіяльності населення, розвитку та екологічної стабільності територій (доцент кафедри Михальова М.Ю.).
 • Дослідження трансформації використання земель промисловості об’єднаних територіальних громад (здобувач кафедри Трегуб М. В.)

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram