НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

На кафедрі засновано та з 2013 року здійснюється регулярний випуск збірника наукових праць «Архітектурний вісник КНУБА». Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20217-10017 Р від 15.08.2013. ISSN: 2519-8661. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства від 27 вересня 2021 року збірник включено до Переліку наукових фахових видань України за категорією Б (Додаток з до наказу до наказу Міністерства освіти і науки України 27.09.2021 № 1017).

Відповідальний редактор: проф. О.С.Слєпцов.

Заступник відповідального редактора: проф. Г.П.Петришин.

Відповідальний секретар: доц. С.О.Ніканоров.

http://av.knuba.edu.ua

Загалом видано 25 випусків.

Наукові роботи викладачів та студентів кафедри опробовуються на щорічних тематичних всеукраїнських конференціях КНУБА “Сучасна архітектурна освіта”, міжнародних конференціях “Архітектура історичного Києва” та публікуються у збірниках наукових праць: “Архітектурний вісник КНУБА”, “Сучасні проблеми архітектури та містобудування”. Ознайомитися з тезами можна за посиланнями:

https://library.knuba.edu.ua/node/51

https://www.knuba.edu.ua/conference/

2022 рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

1. Русевич Т.В. (автор 9 розділу у складі авторів). Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій. / за ред. І.В.Новикової – Херсон, 2022. С.440-453.

Монографія.

http://iino.knuba.edu.ua/images/IINO2022/monografiaIINO.pdf

2 Електронні наукові фахові видання:

2. Слєпцов О.С. Науково-проектному архітектурному бюро ЛІЦЕНЗІАРХ 30 років// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник.-К.: КНУБА, 2022.- Вип. 24-25. С. 4 – 10.

http://av.knuba.edu.ua/article/view/266422

3. Ніканоров С.О., Слєпцов О.С., Русевич Т.В. Архітектурне навчання в умовах надзвичайних подій // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник.-К.: КНУБА, 2022.- Вип. 24-25. С. 11 – 20.

http://av.knuba.edu.ua/article/view/266808

4. Васильєв М.Б., Зиміна С.Б. Роль тканини у формуванні альтернативних методів архітектурного конструювання // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник.-К.: КНУБА, 2022.- Вип. 24-25. С. 37 – 45.

http://av.knuba.edu.ua/article/view/266860

5. Серьогін Ю.І. Контейнер? То хай буде модуль! // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник.-К.: КНУБА, 2022.- Вип. 24-25. С. 82 – 96.

http://av.knuba.edu.ua/article/view/267464

6. Якубовський І., Якубовський В. Вплив кризових явищ на розвиток садибної архітектури в Україні // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник.-К.: КНУБА, 2022.- Вип. 24-25. С. 140 – 148.

http://av.knuba.edu.ua/article/view/268319

7. Горбик О.О. Архітектура стародавньої Персії: синкретизм архетипів ойкумени // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.-К.: КНУБА, 2022.- Вип. 62. С. 29 – 39.

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2022/202262.pdf

8. Якубовський І.В. Сільські вчителі і Голодомор 1932–1933 років: низова преса як індикатор стратегій влади // Київські історичні студії 2(15)

https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/333

9. Якубовський І.В. Постанови районних органів влади Київської області про виконання плану хлібозаготівлі в другій половині 1932 р. як джерело з історії Голодомору 1932–1933 рр. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, випуск 59, С. 208-215.

http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/647

10. Якубовський І.В. Відправний пункт Голодомору 1932–1933 рр.: хлібозаготівлі 1931–1932 рр. у постановах районних органів влади (за матеріалами районних газет Київської області) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, том 41, С. 37-43.

http://vspu.net/nzhist/index.php/nzhist/article/view/787

11. Dmytrenko, A., Ivashko, O., Ivashko, Y. Development of Creative Economy Objects as a Means of Industrial Territories Revitalization. Conference Paper Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, p. 487–495. SCOPUS

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85043-2_46

12. S. Baiandin, Y.Ivashko, A.Dmytrenko, I.Bulakh, M.Hryniewicz. Use of Historical Painting Concepts by Modern Methods in the Restoration of Architectural Monuments. “International Journal of Conservation Science” Volume 13, Issue  2, 2022. pp. 381-394. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/60d93049515c8d0f243331d2e5c8f401/1?pq-origsite=gscholar&cbl=5327637

13. Dmytrenko, A., Ivashko, O., Ivashko, Y. Development of Creative Economy Objects as a Means of Industrial Territories. Revitalization Conference Paper. Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181. рp. 487–495. SCOPUS

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85043-2_46

14. Mykola Orlenko, Yulia Ivashko, Justyna Kobylarczyk, Dominika Kusnierz-Krupa. The experience of studying the fundaments of the 11th -18th centuries and methods of their preservation and conservation. Muzeologia a kulturne dedicstvo, vol.10,   № 1,  2022, рр. 33-52. SCOPUS

15. M. Orlenko, Y.Ivashko, Y.Ding Fresco. Fresco Wall Painting and its Regional Modifications.  “International Journal of Conservation Science” Volume 13, Issue  1, 2022. pp. 57-72. SCOPUS

https://ijcs.ro/public/IJCS-22-05_Orlenko.pdf

16. Y. Ivashko, I.Buzin, I.G.Sandu, D.Kusnierz-Krupa, J.Kobylarczyk, A.Dmytrenko, L.Bednarz. State-of-the-art Technologies of Imitation of Mural Painting from the Kyivan Rus and Baroque Periods in the Reconstructed St. Michael Golden-domed Cathedral in Kyiv. “International Journal of Conservation Science” Volume 13,  Issue  1, 2022. pp. 147-162. SCOPUS

https://ijcs.ro/public/IJCS-22-11_Ivashko.pdf

17. Bulakh, I., Semyroz, N., Kysil, S., Zymina, S., Bulakh, V. Architecture of Air Transport Medicine Facilities. Civil Engineering and Architecturethis  link is disabled, 2022, 10(5), pp. 1840-1853. SCOPUS

https://www.hrpub.org/download/20220630/CEA11-14826659.pdf

18. N H Rezig, G V Shevtsova. Traditional water supply systems at lack of water regions and their modern situation (cases of M’zab Valley, Algeria and Miyakojima Island, Japan). 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1049 012077 SCOPUS

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1049/1/012077/meta

19. G V Shevtsova  M S Parkhomchuk. Lake Biwa Canal at Kyoto Japan: sustainable development and revitalization. 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1049 012078 SCOPUS

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1049/1/012078/meta

20. Yulia Ivashko, Andrii Dmytrenko, Małgorzata Hryniewicz, Tetiana Petrunok, Tetiana Yevdokimova. “Official” and “private” parks of the XVIII–XIX centuries through the prism of general landscape trends of the time. “Landscape architecture and Art”. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. Volume 20, Number 20, 2022. Рр. 24 – 36. SCOPUS

https://journals.llu.lv/laa/article/view/64

21. Yulia Ivashho, Denys Chernyshew, Ioan Gabriel Sandu, Andrii Dmytrenko, Małgorzata Hryniewicz. Sokyryntsi Park as the embodiment of the “double life” of the Galagan family. “Landscape architecture and Art”. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. Volume 20, Number 20, 2022.Рр.43 -52. SCOPUS

https://journals.llu.lv/laa/article/view/67

22. Tomasz Kozłowski, Yulia Ivashko, Serhii Belinskyi, Andrii Dmytrenko, Oleksandr Ivashko.  Teoretyczne I prawne zasady odbudowy zabytków architektonicznych w Ukrainie, ktore ucierpały w trakcie agresji rosyjskiej. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tom / Volume L(2022). Web of Science

http://teka.pk.edu.pl/index.php/numery-czasopisma/tom-l-2022/

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

23. Ерофалов-Пилипчак Б.Л. Католик, или Новый год на Пьяцца дель Пополо. Киев: А+С, 2022. – 208 с. Монографія. ISBN 978 617 7765 24 9

24. Ерофалов-Пилипчак Б.Л. Отражения и возражения: рецензии Ерофалова. Киев: А+С, 2022. – 360 с. Монографія. ISBN 978 617 7765 23 2

4 Інші роботи:

25. Серьогін Ю.І. Квартал для переселенців в Тячеві; Красія: курорт і прихісток // А+С, 1-2’2022. – К. С. 22 – 29.

26. Якубовський І.В. Спотворення Москвою в 1932-1933 рр. засобами районної преси уявлень українських селян про роль центральної та республіканської влади в організації голодомору// Збірник матеріалів конференції “Московсько-українське мілітарне і світоглядне протистояння: історія та сучасні виклики”. – С. 86-87.  

27. Якубовський І.В. Режим “чорних дошок” за матеріалами районної преси на Київщині: інформаційний потенціал // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки, том 37, С. 87-99. 

28. Якубовський І.В. «Праві закрути» vs «Хлібозаготівля за будь-що»: стратегії розмивання відповідальності за репресії під час хлібозаготівельної кампанії 1931–1932 рр. у постановах районних органів влади Київщини // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Історичні науки, том 33 (72), С. 142-148.

29. Якубовський І.В. Районні газети Київщини та Чернігівщини про персональний склад виконавців Голодомору 1932–1933 рр.: списки уповноважених // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, том 42, С. 30-38.  

30. Русевич Т.В. Особливості реновації фортифікаційних історичних комплексів на прикладі замку (руїн) в с. Чорнокозинці Хмельницької області // Матеріали І Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в архітектурі та дизайні» Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, травень 2022. https://naoma.edu.ua/

2021 рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

1.О.С.Слєпцов, Т.І.Антощук, під ред. О.С.Слєпцова. Віктор Чепелик: архітектор-дослідник-педагог.- КНУБА, кафедра Основ архіт. та арх. проектування; Науково-проектн. архіт. бюро ЛІЦЕНЗіАРХ. К.: А+С, 2020.Серія “Наукові дослідження кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА”.ISBN 978-617-7533-63-3   (Вийшло у 2021 р.)

http://licencearch.com.ua/book/VIKTOR_CHEPELYK.arkhitektor.doslidnyk.pedahoh.pdf

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Denys Chernyshev, Yulia Ivashko, Dominika Kuśnierz-Krupa, Andrii Dmytrenko. Role of Natural Landscape in Perception of Ukrainian Sacral Architecture Monuments. Landscape architecture. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. Volume 17, Number 17, 2020.Рр.13 -21. SCOPUS Web of science (Вийшло у 2021)

https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2020/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_17_2020-13-21.pdf

 1. Galyna Shevtsova , Olena Gorbyk , Nataliia Mezhenna , Oksana Chobitko , Yurii Kozak , Olga Andropova . The Architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: Uniqueness and Universality in Historical Cultural Spaces Conference Series: Materials Science and Engineering WMCAUS 2020 OP Conf. Series: Materials Science and Engineering 960 (2020) 022105 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/960/2/022105  (Вийшло у 2021)

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022105/pdf IOP

 1. G V Shevtsova, O O Gorbyk and A Y Kubko (2020) Modern specific of Japanese urbanism as a result of the country’s cultural mentality distinctiveness. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 907. (Вийшло у 2021)

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012001/meta

 1. Kondratyeva O., Sleptsov O. Planning of Volodymyr Pokrovsky`s Non-Ecclesiastical Buildings: Kharkiv`s Urban History of the 1910s. Spase & FORM. Szczecin, 2020. No. 42. P. 287-294. ISSN 1895-3247. (Вийшло у 2021)

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b40b6bc-b2b4-4527-8edf-7dab937f9172

 1.  Yakubovskyi, І. The Genocide Intention in the Light of New Documents on the Holodomor of 1932 – 1933 in Ukraine. // Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], Web of Science Core Collection Категорія А індексується в міжнародній базі даних«Index Copernicus» ICV 2016 50.70(2021). 18, 127–134. doi: 10.24919/2519-058X.18.226565 ФАХОВЕ ВИДАННЯ ISSN 2519- 058X (Print)

http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/226565

 1. Dominika Kuśnierz-Krupa, Justyna Kobylarczyk, Joanna Malczewska, Yulia Ivashko, Małgorzata Lisińska-Kuśnierz. Analiza jakościowa edukacji architektonicznej w zakresie ochrony miasta zabytkowego. Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 65/2021, c.20-25. SCOPUS

http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf

 1. Mykola Dyomin, Yulia Ivashko, Oleksandr Ivashko, Kazimierz Kuśnierz, Tetiana Kuzmenko. Rozwój trendów i problemów dużych historycznych miast ukraińskich w XX i XXI wieku. Studium przypadku tendencji urbanistycznych i problemów w rewitalizacji dzielnicy przemysłowej. Wiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 65/2021, c.26-36. SCOPUS

http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf

 1. Ion Sandu, Mykola Orlelnko, Mykola Dyomin, Oleksandr Ivashko, Yulia Ivashko, Carmen Gabriela Lazareanu, Krystyna Paprzyca, Ioan Gabriel Sandu, Paulina Sztabinska-Kalowska. Scientific conservation of the outstanding theaters of the 19th century and their influence on the creation of modern art-space // International journal of conservation science Volume 12, Issue 2, April-June 2021: 361-390. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/9a97501d6a8838cac01dc5cee730acd7/1

 1. Mykola Orlenko, Yulia Ivashko, Dominika Kusnierz-Krupa, Justyna Kobylarczyk, Oleksandr Ivashko. Conservation of the residential and public architecture of the 19th – early 20th centuries (on the examples of Kyiv and Cracow). // International journal of conservation science Volume 12, Issue 2, April-June 2021: 507-528. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/455c7b9ac72b2aecfdaa04ec08720501/1

 1. Ivashko, A. Korovkina, I. Yermolenko, V. Tovbych, D. Kusnierz-Krupa, J. Kobylarczyk. Finishing Materials for Facades and Interiors of Art Nouveau Buildings. Examples of Ukraine and Poland. // International journal of conservation science. Volume 12, Issue 3, 2021. pp. 935-960. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/cd5101e28ad1b40f3dc6ba06b9838516/1

 1. Orlenko, Y. Ivashko, P. Chang, Y. Ding, M. Krupa, K. Kusnierz, I.G. Sandu. The Specificity of the Restoration and Monument Protective Measures for the Preservation of Historical Chinese Gardens. // International journal of conservation science. Volume 12, Issue 3, 2021. pp. 1003-1026. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/6692c513b32c2ffd151c358dda0f0910/1

 1. Yulia Ivashko, Peng Chang, Andrii Dmytrenko, Tomasz Kozlowski, Denys Mykhailovskyi. Wplyw ukladow konstrukcyjnych na ksztaltowanie zabytkowych obiektow  drewnianych na przykladzie tradycyjnych  pawilonow chinskich, pawilonow w stylu  chinoiserie oraz ukrainskich kosciolow  //Wiadomosci Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 67/2021, c.49 -60. SCOPUS

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3d780121-b12a-4777-84c0-dba2b5597d99

 1. Maria Zychowska, Yulia Ivashko, Peng Chang, Andrii Dmytrenko, Nataliia Kulichenko, Xin Mu Zhang. The influence of traditional Chinese landscape architecture on the image of small architectural forms in Europe. // Landscape architecture and Art. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. Volume 18, Number 18, 2021. Рр.59-68/ SCOPUS

https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2021/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_18_2021-59-68.pdf

 1. Yulia Ivashko, Peng Chang, Polina Zueva, Yang Ding, Tetiana Kuzmenko. Continuity of traditions and innovation in modern landscape design in China. //Scientific Journal of Latvia University of Life Sciences and Technologies Landscape Architecture and Art, Volume 18, Number 18. SCOPUS

https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2021/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_18_2021-94-103.pdf

 1.  Dmytrenko, A., Ivashko, O., Ivashko, Y. Development of Creative Economy Objects as a Means of Industrial Territories Revitalization. //Conference Paper Lecture Notes in Civil Engineeringthis , 2022, 181, стр. 487–495. SCOPUS

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85043-2_46

 1.  Piotr Gryglewski, Denys Chernyshev, Oleksandr Kashchenko, Alexander Shilo, Yuliа Ivashko, Andrii Dmytrenko, Oleksandr Ivashko. Between Practice and Theory. Comments on the Specificity of Art History and Art Education in Poland and Ukraine . //Art Inquiry. Recherches sur les arts 2021, vol. XXII, pp.168-190. SCOPUS

http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry/article/view/1485/1352

 1. Ivashko, K. Kusnierz, M. Krupa, P. Gryglewski, A. Dmytrenko, I. Sandu. Ways of Performance and Preservation of Monumental Art Works on the Facades of Architectural Monuments of the 19th – Early 20th Century. //International Journal of Conservation Science Volume 12, Issue 4, 2021pp. 1209-1230. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/10100486d18cf51b0e0c8a09d6bb85bc/1

19.I.Sandu, Gy. Deak, Y. Ding, Y. Ivashko, A.V. Sandu, A. Moncea, I.G. Sandu. New Materials for Finishing of Ancient Monuments and Process of Obtaining and Applying.//International Journal of Conservation Science Volume 12, Issue 4, 2021, pp. 1249-1258. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/42a30269f5f890d4b50c88cc2ce19e50/1

 1.  Orlenko, Y. Ivashko, W. Niebrzydowski, H. Trammer, M. Krupa, K. Paprzyca. Restoration and Preservation Procedure of Architectural Monuments. Railway Stations with Monumental Art of the Socialist Period (on the examples of Ukraine and Poland) //International Journal of Conservation Science Volume 12, Issue 4, 2021, pp. 1355-1376. SCOPUS

https://www.proquest.com/openview/c20633b5f2e4e1821267824bdfb9f743/1

 1.  Yulia Ivashko, Valerii Tovbych, Andrii Dmytrenko, Olga Ushakova, Olga Kondratska, Przemyslaw Bigaj. Cechy stylistyczne dekoracji secesyjnej na Ukrainie jako podstawa rewaloryzacji. //Wiadomosci Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation • 68/2021, c.117 -127. SCOPUS

http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68.pdf

 1.  Przemyslaw Bigaj, Yulia Iwaszko. Przestrzen, architektura, natura w wybranych kwartalach zabudowy mieszkaniowej Krakowa –charakterystyka istotnych tendencji w projektowaniu dzisiejszej architektury mieszkaniowej.Srodowisko Mieszkaniowe (Housing environment).  // Środowisko Mieszkaniowe, 37(37), s. 62-73. SCOPUS

https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/475

 1. Горбик О.О. Архітектура середземноморської ойкумени: народження монументального фасаду (2 тис. до н.е.) та його трансформація в портик (перша половина 1 тис. до н.е.) // Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 59. – с. 3-15. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.3-15
 2. Русевич Т.В., Северіна О.С.. Концептуальне проектування. Етапи становлення. // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник /Відпов. ред. Куліков П.М.-К.: КНУБА, 2021.- Вип. 22-23.-С.220-230.

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.220-230

 1. Русевич Т.В., Завадська Г.А. Медіамистецтво у сучасному синтезі мистецтв в архітектурі // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. Збірник /Відпов. ред. Куліков П.М.-К.: КНУБА, 2021.- Вип. 22-23.-С.26-32.

https://doi.org/10.32347/2519-8661.2021.22-23.26-32

 1. Якубовський І.В. Преса в механізмі Голодомору 1932–1933 рр. (на прикладі районних газет Київської області). // Київські історичні студії, (1 (12), 174-180. https://doi.org/10.28925/2524- 0757.2021.120 ФАХОВЕ ВИДАННЯ 2524-0749 (Print) (2021). https://www.istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/280/365
 2. Якубовський І.В. Відображення намірів влади з утягування школярів до кола виконавців Голодомору 1932–1933 рр. у районній пресі Київщини та Чернігівщини. // Київські історичні студії: № 2(13) (2021): Київські історичні студії https://doi.org/10.28925/2524-0757.2021.215 ФАХОВЕ ВИДАННЯ 2524-0749 (Print) https://www.istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/301/385

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

 1. Под ред. Б.Л.Єрофалова. Серёгин. Каталог архитектурных работ. -К.: А+С, 2021.- 320 с. ISBN 978-617-7765-12-6
 2. Єрофалов Б.Л. Архітектура незалежного Києва. Сторінками архітектурного часопису А.С.С.- у 2 т. – К.: Видавничий дім А+С. – 2020. – Т.1.-828 с. ISBN 978-617-7765-102
 3. Єрофалов Б.Л. Архітектура незалежного Києва. Сторінками архітектурного часопису А.С.С.- у 2 т. – К.: Видавничий дім А+С. – 2020. – Т.2.-832 с. ISBN 978-617-7765-11-9
 4. Якубовський І.В. у співавторстві. Конституційна традиція української державності. / упоряд. М.Трофимчук, О.Трофимчук, Д.Гордієнко, О.Середа; Всеукр. правозахисна організація “Меморіал” ім.В.Стуса. К.: Юридичне видавництво “Право України”, 2021, 680 с. ISBN 978-617-7928-03-3
 5. Якубовський І.В. у співавторстві. Українська державність: історико-правничі нариси. / за заг. ред. В.А.Смолія. К: Юридичне видавництво “Право України”, Всеукр. правозахисна організац. “Меморіал” ім. В.Стуса, 2021.- 976 с. ISBN 978-617-7928-02-6

4 Інші роботи:

 1. Кондратьєва О.В. Архітектурно-художні принципи творчості В.М.Покровського. ­– Автореф. на здобуття наук. ступ. канд. архіт. за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектура, реставрація пам’яток архітектури. – К.: КНУБА, 2021. – 24 с.
 2. О.О.Горбик. Рекомендації до виконання РГР з дисципліни «Історія світового та українського мистецтва: частина друга – Історія світового мистецтва (від середньовіччя до сучасності)» для студентів 3 курсу архітектурного факультету КНУБА. КНУБА. – К: Фенікс, 2021. – 8 с

2020 рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

2 Електронні наукові фахові видання:

1.Khaidukov V., Sleptsov O. Cross-shaped structures in the architecture of the religious and educational complex // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 199-209.

URL: http://sci-conf.com.ua

2.Sleptsov O, Karban A. Principles of architectural and planning arrangements for school complexes on difficult terrain / O Sleptsov, A Karban. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Volume 907.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X¨C245C

3. Holubchak K, Sleptsov O, Tomlins R. Architectural and City-Planning Aspects of Innovation Hubs Formation in the Context of Creative Urban Regeneration (On the Case of Ukrainian Cities) / K Holubchak, O Sleptsov, R Tomlins. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Volume 907.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X¨C259C

4.Fomenko O, Danylov S, Sleptsov O, Izbash A. The problem of formation of innovative directions in the profession “Architect” / O Fomenko, S Danylov, O Sleptcov, A Izbash. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Volume 907.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X¨C275C

5.Semyroz N, Kysil S, Sleptsov O, Safronova O, Bulhakov T. The conception and development tendencies of the helicourts network design in the world / N Semyroz, S Kysil, O Sleptsov, O Safronova, T Bulhakov. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Volume 907.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X¨C291C

6. Sleptsov O, Dunaevskiy Y. Creation of modern Orthodox churches in Ukraine – “as languages of Ukrainian autochthony” in the context of urban development” / O Sleptsov, Y Dunaevskiy. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Volume 907.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X¨C309C

7. Khaidukov V Sleptsov O. Symbolism and functional organization of architecture of the Orthodox religious and educational complex / V Khaidukov, O Sleptsov. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Volume 907.

URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X¨C326C

8. Yulia Ivashko, Andrii Dmytrenko, Krystyna Paprzyca, Michal Krupa, Tomasz Kozlowski.

Problems of historical cities heritage preservation: Chernihiv art nouveau buildings // International journal of conservation science. Volume 11, Issue 4, October-December  2020: 953-964. Scopus, Web of Science.

http://ijcs.ro/public/IJCS-20-70_Ivashko¨C353C¨C354C

9. Yulia Ivashko, Adrii Dmytrenko, Peng Chang.

Historical tradition and modern transformations of the algerian and persian housing environment // Housing environment 31/2020 Architectura XXI wieku / The architecture of the 21st century: 113-124. e-ISSN 2543-8700.  DOI: 10.4467/25438700SM.20.011.12692. Scopus

https://www.ejournals.eu/pliki/art/17999/

10. Nataliia Mezhenna and Daria Filippova. (2020). Innovations in the Architectural Environment: the Impact of Society on the Positive Perception and Conflict of the Incomprehensible. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 907. Scopus

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012019

11. Svitlana Zymina. Types of ecological relationships in the system “nature, artificial environment, humans”. Peculiarities of modern eco interior development. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 907, Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) 21-22 May 2020, Kharkiv, Ukraine.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012010

12. G V Shevtsova, O O Gorbyk and A Y Kubko (2020). Modern specific of Japanese urbanism as a result of the country’s cultural mentality distinctiveness. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 907. Scopus

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012001/meta

13. Galyna Shevtsova, Svitlana Linda (2020). Historic “Modus Operandi” in the Revitalization of Ancient Towns: Japanese and Polish Experience. Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Web of Science

https://www.atlantis-press.com/proceedings/ahti-20/125944697

14. Galyna Shevtsova, Olena Gorbyk, Nataliia Mezhenna, Oksana Chobitko, Yurii Kozak, Olga Andropova. (2020). The architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: uniqueness and universality in historical cultural spaces. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

Scopus, Web of Science.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022105/pdf?fbclid=IwAR3dbtJfIzhpKxEPJW_N84fT7nOAXwSghkMbkBPiIBu6Zly6J5HJ1CFZaJI

15. K. Stefanski, P. Gryglewski, Y. Ivashko, A. Dmytrenko, O. Ivashko.

Revitalization Specifics of Industrial Enterprises Made of Brick and Concrete. Examples of Lodz, Kyiv and Poltava // International journal of conservation science.

Volume 11, Issue 3, July-September 2020: 715-730. Scopus, Web of Science.

http://ijcs.ro/public/IJCS-20-48_Stefanski.pdf

16. Mykola Orlenko, Yulia Ivashko, Justyna Kobylarczyk, Dominika Kusnierz-Krupa.

Ways of revitalization with the restoration of historical industrial facilities in large cities. The experience of Ukraine and Poland // International journal of conservation science. Volume 11, Issue 2, April-June 2020: 433-450. Scopus, Web of Science.

http://ijcs.ro/public/IJCS-20-25_Orlenko.pdf

17. Mykola Orlenko, Mykola Dyomin, Yylia Ivashko, Andrii Dmytrenko, Peng Chang.

Rational and aesthetic principles of form-making in traditional chinese architecture as the basis of restoration activities // International journal of conservation science. Volume 11, Issue 2, JApril-June 2020: 499-512. Scopus, Web of Science.

http://ijcs.ro/public/IJCS-20-29_Orlenko.pdf

18. Yulia Ivashko, Andrii Dmytrenko. Tło historyczne I cechy konstrukcji meczetów w Iranie jako podstawa ich odnowy // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 63/2020, p.46 -53. Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk63.pdf

19. Yulia Ivashko, Denys Chernyshev, Chang Peng. Functional and figurative and compositional features of traditional Chinese pavilions // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 61/2020 p.60-66. Scopus, Web of Science.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk61.pdf

http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/

https://www.scopus.com/sourceid/21100927988

20. Mykola Orlenko, Yulia Ivashko, Justyna Kobylarczyk, Dominika KuśnierzKrupa. The influence of ideology on the preservation, restoration and reconstruction of templesin the urban structure of post-totalitarian states // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 61/2020 p.67-79. Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk61.pdf

http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/

https://www.scopus.com/sourceid/21100927988

21. Yulia Ivashko, Rezga Kouider. Specific features of the compositional construction of historical mosques of Algeria as the basis for their preservation and restoration in the original form // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 61/2020. p.80 -84. Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk61.pdf

http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/

https://www.scopus.com/sourceid/21100927988

22. Mykola Dyomin, Yulia Ivashko. Research, preservation and restoration

of wooden churches in Ukraine. // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 61/2020 p.85 -90. Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk61.pdf

http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/

https://www.scopus.com/sourceid/21100927988

23. Stefański K., Gryglewski P., Ivashko  Y.,  Dmytrenko A.,  Ivashko O. Revitalization specifics of industrial enterprises made of brick and concrete. Examples of Lodz, Kyiv and Poltava. // International Journal of Conservation Science, Volume 11, Issue 3, July-September 2020, p.715-730. Scopus, Web of Science.

http://ijcs.ro/public/IJCS-20-48_Stefanski.pdf

24. Mykola Dyomin, Yulia Ivashko. Specyfika stylistyczna zabudowy historycznej okresu secesji (na przykładzie Połtawy). // Wiadomości Konserwatorskie.  Journal of Heritage Conservation. 62/2020, p.79 -84. Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk62.pdf

25. Justyna Kobylarczyk, Dominika KuśnierzKrupa, Yulia Ivashko, Larisa Savelieva. Sposoby rewitalizacji historycznych obiektów przemysłowych– doświadczeniamiędzynarodowe. // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 62/2020, p.97 -103. Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default¨C495C¨C496C¨C497C¨C498C¨C499C¨C500C¨C501C¨C502C¨C503C¨C504C

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

26. Сьомка С.В. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 480 с.  ISBN 978-617-7844-04-3

 1. Якубовський В.Б. Основи проектування садибного житла: навч. посібник / В.Б.Якубовський, І.В.Якубовський, О.О.Кайдановська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 228 с.

ISBN 978-966-941-443-4
4 Інші роботи:

28.Oksana Kondratyeva, Oleg Sleptsov. Planning of Volodymyr Pokrovsky’s non-ecclesiastical buildings: Kharkiv’s urban history of the 1910s. Space & FORM. No. 42. – Szczecin: 2020. P. 287-294. ISSN 1895-3247

2019  рік
1 Роботи з посиланням на сайт:

Колективна монографія:

1. Bachinska Liudmila. Main direction in the development of the Soviet architecture and the town planning in 1955-1985: causes and trends./ Development of modern science: the experience of Europien countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing” – 2019. – 662 p. – P. 579-596. DOI:

https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_61

2. Семка С.В. Золотое сечение, величины е и π в архитектурной композиции // Architecture and Modern Information Technologies.- М.: МАРХИ, 2019. – №1 (46). – С.248-262.

ISSN 1998-4839  https://marhi.ru/AMIT/2019/1kvart19/PDF/18_semka.pdf

2 Електронні наукові фахові видання:

3. Sleptsov O., Karban. A. Specific features of designing educational centers in the areas with challenging landscape in Ukraine / O. Sleptsov, A. Karban. // Technical Transactions. – 2019. – №12. – С. 79–84.

http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-12/art/15952/

4.Ali Alimadad Soltani, Oleg Sleptsov. Features of functional-planning solutions in architecture formation of contemporary Iranian shopping and entertainment complexes // Architectural studies, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 2019. Vol. 5. No. 1. P. 55-59. ISSN 2411-801X. Index Copernicus (IC).

http://science.lpnu.ua/as/all-volumes-and-issues/volume-5-number-1 2019/

5. Oleg Sleptsov, Ali Alimadad Soltani. The influence of Iran`s climatic zones on design of trade-related complexes // Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture, Volume 1, Issue 1, 2019, P. 91-98.

ISSN: 2523-4757

DOI: https://doi.org/10.23939/sa2019.01.091

http://science.lpnu.ua/sa/all-volumes-and-issues/volume-1-issue-1-2019

6.Ali Alimadad Soltani, Oleg Sleptsov. Features of functional-planning solutions in architecture formation of contemporary Iranian shopping and entertainment complexes // Architectural studies, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, 2019. Vol. 5. No. 1. P. 55-59. ISSN 2411-801X. Index Copernicus (IC).

http://science.lpnu.ua/as/all-volumes-and-issues/volume-5-number-1 2019/

7. Ndongo Alain Symphorien, Bachynskaya Lyudmila Georgievna. Social Housing for Women Heads of Household in Congo Brazzaville / Open Journal of Social Sciences  ISSN Print: 2327-5952ISSN Online: 2327-5960.

DOI: 10.4236/jss.2019.78028     Indexing: Google Scholar.

https://www.scirp.org/journal/jss.

8. Касим М. Б ., Семка С. В. The involvement of structural systems in airport terminals forming and architecture // Space and Form journal. – № 38. – Poland-2019.

http://www.pif.zut.edu.pl/pif38-2019/

http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif%2038/DOI%2010_21005_pif_2019_38_B-01_Mohammed%20Basim_Vladimirovich.pdf

9. Yulia Ivashko, Dominika Kuśnierz-Krupa, Chang Peng. History of origin and development, compositional and morphological features of park pavilions in Ancient China. // Landscape architecture. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. Volume 15, Number 15, 2019.Рр.78-85. Scopus.

https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape¨C582C¨C583C¨C584C¨C585C¨C586C¨C587C¨C588C¨C589C¨C590C¨C591C¨C592C¨C593C¨C594C¨C595C¨C596C¨C597C

10. Yulia Ivashko, Tetiana Kuzmenko, Li Shuan, Chang Peng. The influence of the natural environment on the transformation of architectural style. // Landscape architecture. Scientific Journal of Latvia University of Agriculture. Volume 15, Number 15, 2019. Рр.101-108. Scopus.

https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/2019/LLU_Landscape_Architect_Art_Vol_15_2019-98-105.pdf

11. Yuliia Ivashko, Rezga Kouider. Specific features and issues of preserving the historic cities of Algeria – centres of islamic construction // Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation. 58/2019 p.143-147. Baz Tech, Baz Hum, Index Copernicus, Scopus.

http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk58.pdf

http://www.wiadomoscikonserwatorskie.pl/

https://www.scopus.com/sourceid/21100927988

12. Mykola Orlenko, Yulia Ivashko.  The concept of art and works of art in the

theory of art and in the restoration industry // Art Inquiry. Recherchessur les arts 2019, vol. XXI. pp.171-190. ISSN 1641-9278 / e – ISSN 2451-0327. Scopus.

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Art-Inquiry/article/view/664

https://doi.org/10.26485/AI/2019/21/12

13. Mykola Orlenko, Yuliia Ivashko. A private estate as an important unit of the urban-planning structure of the late nineteenth century – the early twentieth century and the significance of historical and architectural   site plans in the preservation of the historical urban environment // Збірник наукових праць Краківської Політехніки DOM W MIEŚCIE Środowisko Mieszkaniowe (Housing environment). – Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 26/2019. – р.38 -44. e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442

http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/arch-26-2019.html

http://kksm.arch.pk.edu.pl¨C645C¨C646C¨C647C¨C648C¨C649C¨C650C¨C651C¨C652C¨C653C¨C654C

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

 1. Монографія, видана у Туреччині:
  Оleg Sleptsov. Orthodox Churches Architecture: From Concept to Implementation /

Ukrainian Academy of Architecture, Kiev National University of Building and Architecture, LICENCE&ARCH Architectural Practice.– Kiev: A+C; Istanbul: 978-605-7539-54-0, 2019 – 608 p., ill. – ISBN 978-605-7539-54-0

Монографія:

15. Шевцова Г.В. Генеза української дерев’яної церкви: світовий контекст і унікальність / Галина Шевцова. – Харків-Київ : Видавець Олександр Савчук, 2019. — 276 с.

ISBN: 978-617-7538-19-5

4 Інші роботи:

16. Sleptsov O., Yakovenko M.,  Role of the  Department of  Architecture  Fundamentals  and  Architectural  Design of  Kyiv  National University of  Construction  and  Architecture in  Shaping the  Kyiv  Architectural  School

// Technical Transactions: Architecture and Urban Planning, Vol.  5/2019,  pp. 33–40.

17. Резга Куідер. Національна ідентичність і зовнішні впливи в архітектурі мечетей Алжиру (XI ст. – 1830  рр.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. – К., 2019. – 25 с.

18. Козлова Н.В. Принципи архітектурної організації фасадів багатоповерхових житлових будинків з врахуванням архітектурної екології. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури. – К., 2019. – 25 с.

19. Бачинська Л.Г., Бачинська О.В. Комунікаційна система як модель структуроутворення міста (на прикладі історичної практики Києва Х-ХІХ століть)./ Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII(23), Issue: 193, 2019 Feb. BUDAPEST Editor – in – chief:

Dr. Xénia Vámos  www.seanewdim.com  96 p. – P.11-15. Index Copernicus, Google Scholar, Crossref (DOI prefix:10.31174), Academia. Edu, etc.

20. Bachinska Liudmila. Causes of the originally of the soviet architecture 1955-1985 years./ Proceedings of  the Fourth International Conference of European Academy of Science. – January 20-30, 2019,  Bonn, Germany. – P.121-122. Google Scholar, Academia. edu.

21. Bachinska Liudmila. Formation and symbolism of Soviet architecture as means of state-ideological influence. / Proceedings of  the Fifth International Conference of European Academy of Science. – February 20-28, 2019,  Bonn, Germany. p.64-65. Google Scholar, Academia. edu.

22. Bachinska Liudmila. The second wave of modernism in the architecture and the urban planning of Soviet Ukraine: reasons of appearance and trends./ Proceedings of  the Sixth International Conference of European Academy of Science. -March 20-28, 2019,  Bonn, Germany. p.92-93. Google Scholar, Academia. edu.

23. Bachynska Liudmila. Evolution of industrialization of architectural and urban planning objects in the history of Soviet Ukraine. / Proceedings of Seventh International Conference of European Academy of Science. – May 10-17, 2019,  Bonn, Germany. – p.92-93. Google Scholar, Academia. edu.

24. Bachynska Liudmila. European and soviet reconstruction experience of the city after the 2nd world war: common and differences./ Proceedings of the VIII International Conference of European Academy of Sciences & Reserch -June, 2019. – Bonn, Germany. – p.55-56. Google Scholar, Academia. Edu.

2018  рік
1 Роботи з посиланням на сайт:

 1. Бачинська Л.Г. Декоративна сутність державної символіки в архітектурі радянської України. / Міське середовище-ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу 14-16 березня 2018 р. / відп. ред. О.А. Трошкіна. – Київ, НАУ, 2018. – 298 с. – С. 117-118. URL: http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/32966/3/2018-%D0%86%D0%86%D0%86%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98-%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
 2. Бачинська Л.Г. Пластичні мистецтва в архітектурі України першої половини ХХ століття. / Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті. Тези доповідей. Міжнародна наукова конференція. – Національна академія мистецтв за підтримки Академії живопису і каліграфії Китаю. – 11 квітня 2018 р. – Київ: 92 с. – С. 10-11. URL: http://academia.gov.ua/16.htm   “Новини відділення синтезу пластичних мистецтв”
 3. Кондратьєва О.В. Архітектурні студії В.М. Покровського у Харкові 1888-1891 рр. Нові факти життєтворчості // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 року) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: 2018. – С. 159 – 162. URL: http://www.kplavra.kiev.ua/ua/15-june-new-edition-church-science-ukr

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Viktoria Hliebova, Oleg Sleptsov. Prospects of the construction of transport  and communication centres in the territory  of Ukraine. // Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 65-72 Data publikacji online: 21 grudnia 2018

http://www.ejournals.eu/PUA/2018/Volume-12/

 1. Kozlova N. Contemporary facades of multistorey residential buildings in Kiev: videoecological aspect. SPATIUM. Belgrade, 2016. Vol.36, P. 24-33. ISSN 1450-569X, eISSN 2217- 8066 (Scopus, SCImago, DOAJ, doiSerbia, SCIndeks, AJD)

[https://pdfs.semanticscholar.org/6130/6521b2c353df1269e24b1a2633778e36b995.pdf ]

6.Kozlova N. Architectural organization of facades according to the principle of variability: videoecological aspect. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius. VGTU Press, 2018. Vol.42, P.52-62. ISSN  2029-7955, eISSN  2029-7947 (Scopus, Web of Science, DOAJ, Google Scholar, OpenAIRE2020, ERIH Plus) [https://journals.vgtu.lt/index.php/JAU/article/view/1842]

 1. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / К.: КНУБА, 2018. – Вип.14-15. – 708 с. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
  ІSSN 2519-8661
 2. Бачинська Л. Способи реалізації державно-ідеологічної сутності у радянській архітектурі 1940-х – 1950-х років./ International Academy Journal “Web of Scholar”, 5 (23), Vol.1, May 2018, MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2018. p. 63-74. Index Copernicus. ISSN 2518-167Х.

URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content|uplouds|wos 5_23.zip

 1. Rezga Kouider, Julia Ivashko. Study Methodology of the Architectural Periodization of Algerian Mosques and the Ritual Role of Elements (Mihrab, Minbar, Qibla, Bath for Ablution) in the Islamic Worship Service // Woda i zieleń w architekturze Środowisko Mieszkaniowe (Housing environment). – Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 22/2018. – р.28 -36         e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442

http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/img/arts/2018.22/04%20Ivashko.pdf

 1. N. Semiroz & M. Timoshenko, V. Simonenko. Sources  of  Development  of  Aviation  bases  in  Ukraine:  IXX-ХX c. Personalities and Memorable Places  By M. Timoshenko, N. Semiroz & V. Simonenko Architector National Aviation University Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: H Interdisciplinary Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X Volume 18 Issue 1 Version 1.0 Year 2018

https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/2465/2354)

 1. Горіна А.О. Особливості планувальних рішень сучасних іподромів. Частина І // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 348 – 354. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 2. Горіна А.О., Горова Ю.О., Безверха Ю.О., Семенчук Т.А. Історія зведення та особливості архітектури будинку Міхала Підгорського // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 297 – 303. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 3. Мещеряков В.М., Слєпцов О.С. Типи відтворення втрачених об’єктів культурної спадщини на прикладі відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 490 – 498. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 4. Северіна О.С., Олійник Т.А. Шлях до вічності // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 98 – 104. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 5. Cемироз Н.Г. Sources  of  Development  of  Aviation  bases  in  Ukraine:  IXX-ХX c. Personalities and Memorable Places  By M. Timoshenko, N. Semiroz & V. Simonenko Architector National Aviation University Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE: H Interdisciplinary Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Online ISSN: 2249-460x & Print ISSN: 0975-587X Volume 18 Issue 1 Version 1.0 Year 2018. URL: https://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/view/2465/2354
 6. Серьогін Ю.І. Екологічні аспекти проектування заводу керамічних будівельних виробів за сучасною технологією // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. С. 562 – 573. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 7. Слєпцов О.С., Алимадад Солтани Али. Особенности развития и влияние древней религии зороастризма на архитектуру рынков и базаров в Иране // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 68 – 75. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 8. Слєпцов О.С., Ніканоров С.О., Горіна А.О., Горова Ю.О., Пивоваренко О.В., Адаменко М.В. Особливості виконання курсового проекту студентами архітектурного факультету КНУБА на першому курсі “Перспектива пам’ятки архітектури” // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 16 – 31. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 9. Ушаков Г.Н. Організаційно-методичні підходи в діяльності кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА під керівництвом д.арх., профессора О.С.Слєпцова // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 32 – 44. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 10. Шевцова Г.В. Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб.збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14-15. – С. 44 – 68. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-14-15-2018
 11. Шевцова Г.В. Ранние этапы развития японской архитектуры: становление национальной самобытности и внешние влияния // Имидж все. – Иркутск: Проект Байкал, 2018 – No 58. – С. 134-141.  ISSN 2307-4485

http://www.projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/1418/1392

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографія, видана у м. Салоніки, Греція:

­22. Оleg Sleptsov. Orthodox Church Architecture: From Concept to Implementation / Ukrainian Academy of Architecture, Kiev National University of Building and Architecture, LICENCE&ARCH Architectural Practice.– Thessaloniki: Vanias Publications, 2018. – 568 p., ill. – ISBN 978-960-288-347-1

 1. Бачинська Л.Г. Вплив наслідків Голодомору в Україні на формування архітектурно-містобудівного середовища. / «Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та масових репресій»[зб.наук.пр.]. – Матеріали між нар. наук. Конф., (Київ, 10-11 травня 2018 р.). Київ-Тернопіль: «Бескіди», 2018. 204 с. – С. 50-53.  ISBN 978-966-457-282-5

Навчальний посібник:

 1. Зиміна С.Б. Стилі інтер’єру. – К.: Довіра, 2018. – 360 с. ISBN 978-966-507-310-9

Підручник:

 1. О.С.Слєпцов. Реконструкція громадських будівель і комплексів: Підручник для ВНЗ / Українська академія архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕНЗіАРХ. – К.: А+С, 2018. – 272 с. ISBN  978-617-7533-30-5

4 Інші роботи:

 1. Бачинська Л.Г. Специфіка формування архітектури представницького центру влади у першій столиці Радянської України (1920-1950-ті роки)./ WORLD SCIENCE.  № 1 (29), Vol. 1, January 2018. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2018. – p.50-58. Index Copernicus.
 2. Бачинська Л.Г. Традиції і новації представницької архітектури першої столиці Радянської України 1920-х – початку 1950-х років/ WORLD SCIENCE.  № 2 (30), Vol. 1, February 2018. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2018. – p.94-101. Index Copernicus.
 3. Бачинська Л.Г. Символічний зміст  архітектури Радянської України у 1920 – 1930-ті роки./ International Academy  Journal “WEB OF SCHOLAR”.  № 2 (20), Vol. 1, February 2018. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2018. – p.62-74. Index Copernicus.
 4. Бачинська Л.Г. Модернізм у житловій   архітектурі першої і другої хвилі: специфіка європейської і української практики./ International Academy  Journal “WEB OF SCHOLAR”.  № 3 (21), Vol. 1, March 2018. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2018. – p. 19-28. Index Copernicus.
 5. Bachinska Liudmila. Synthesis of arts in the Ukrainian architecture of the 1960-1980s and 2010s: common and differences. WORLD SCIENCE № 7(35) Vol.2, July 2018. 57 p. RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Centre Warsaw, Poland. Number KRS: 0000672864 – P. 38-45. Index Copernicus. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws  ISSN 2413-1032
 6. Bachinska Liudmila. Aesthetics of chaos and order as a reflection of socio-historical needs                Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» (Vol.1, November 30, 2018, Warsaw, Poland). – Multidisciplinary scientific edition. – Publisher RS Global Sp. z O.O.- Warsaw, Poland, 2018. – ISBN 978-83-952507-0-5P. 94-99. Academia.edu
 7. Bachinska Liudmila. Architectural and town-planning environment as consequence of social-economic and political necessities/ Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science.  October 30-31, 2018,  Bonn, Germany. – p.16-17.
 8. Bachinska Liudmila. Structure of a modern building as a reflection of public needs./ Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science. – November 20-28, 2018, Bonn, Germany. – p.92-93. Google Scholar, Academia. edu.
 9. Bachinska Liudmila. Architectural-spatial formatting as a reflection of social and political needs./ Proceedings of the Third International Conference of European Academy of Science. – Deсember 20-30, 2018,  Bonn, Germany. – p.93-94. Google Scholar, Academia. edu.
 10. Bachinskaya Lyudmila. State-ideological and social essence of the program of the first and second waves of modernism in the architecture of Ukraine (Державно-ідеологічна сутність програм модернізму першої і другої хвилі в архітектурі України)./ Regional dimension of the avant-gard architecture: Ukraine and Europe. International conference. Kharkiv. 18.04-20.04/2018. Ukrainian Chapter of DOCOMOMO, KNUCEA, Institute of Architecture, Urbanistics and Regionalistics of the National Union of Architects of Ukraine, P. 35-36
 11. Бачинська Л.Г. Вплив суспільних процесів на формування комунікацій архітектурного об’єкта як головної складової його структури. / Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування: матеріали всеукр.наук.-техн.конф. Харків, листопад 2017 р. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018. – 290 с. – С.11-12.
 12. Ладан Т.М. Тенденції розвитку авангардних стильових течій в пластичних мистецтвах початку ХХ ст. / Т.М. Ладан // Міжнародна наукова конференція: Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті, К.: Національна Академія мистецтв України, 2018
 13. Ивашко Ю.В., Захеди Шахаб. Исследование наследия исламской архитектуры Ирана // Тезисы докладов Международной научно-практической конферении «Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХи» 2-6.04.2018.- С.168-170
 14. Oksana Chobitko. The urban features of the formation of the ensemble development of the kiev-pechersk lavra (the latter half of the 17-18 th centuries) // Smartproject, building and city / Faculty of Architecture Cracow University of Technology (Видавництво Краківської політехніки). Краків. 25/2018, 100 с., C. 29-36.
 15. Шевцова Г.В. Современные японские стратегии ревитализации малых исторических городов: системный подход и креативность // Современная архитектура мира: сб. научн. статей Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. – М; Спб: Нестор – История, 2/2018. – Вып. ХI. – С. 204-225.

ISSN 2503445

2017  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

 1. Бачинська Л.Г. Архітектура житла України середини ХХ – початку ХХІ століть (історико-аналітичний нарис). Навчальний посібник з грифом МОН України (лист№1/11-7505 від 28.05.2015). Видання друге. – Біла церква, Видавець Пшонківський О.В., 2017.-304 с. ISBN 978-617-604-110-8  URL:http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1903&Itemid=1910

2 Електронні наукові фахові видання:

2. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016. – Вип.11-12 –598 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-11-2017 ІSBN 978-617-7185-03-0 3. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / К.: КНУБА, 2017. – Вип.13 – 580 с. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski ІSSN 2519-8661

 1. Бачинська Л.Г. Особливості формування забудови Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: причини та тенденції / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип. .№ 47. – Київ: КНУБА, 2017. – С.21-26. ISSN 2077-3455  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201747.pdf
 2. Бачинська Л.Г. Функціонально-просторова інтеграція архітектури: об’єктно-середовищний підхід. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.№ 49. – Київ: КНУБА, 2017. – С.18-28. ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_49.pdf
 3. Бачинська Л.Г. Вплив політичного режиму СРСР у 1920-1940-ві роки на архітектуру та містобудування України. / Science of the XXI century: Problems and prospects of researches. Proceedings of the International Scientific Conference. September 18, 2017, Warsaw, Poland. Vol. 1. p.15-20 Academia, edu. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/16834/1/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%9A%D0%A2.pdf
 4. Бачинська Л.Г. Архітектура та містобудування України у перехідні періоди економічно-політичного стану ХХ століття. / WORLD SCIENCE.  № 11 (27), Vol. 1, November 2017. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2017. – p.40-46. Index Copernicus ISSN 2413-1032  URL: https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf?token=AWwN7Mn7xTKJ0AcKIx_hdUR-Rd9mz4sxJrG2HCVdSJjDLtFBvxExadobPcD-80S66CQfAUl1tJfWr5hm3QtZo6qVCoEI8uqQNAKY9-5kMyVeV1Hy1BoMlZlbaZ5lhRnUG-Jmwh1fIHEXIPiRtqeHsxKUxmqWycm33dryH_0SCM4gKQ
 5. Бачинська Л.Г. Архітектурно-містобудівна спадщина України як відбиття соціальної історії ХХ – початку ХХІ століть / Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.] – Київ-Тернопіль: – 2015. –  Вип. ІІІ. Матеріали Третьої Міжнар.наук.-практ.конф. (Київ, 22-23 листопада 2017 р.)/Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. – “Бескиди” – 2017. – В 3-х ч. – Ч.2. – 307 с. – С.40-45. Google Scolar URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/21849/1/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BAa…pdf
 6. Бачинська Л.Г. Ідеологічна трансформація образа архітектурного об’єкта як відображення динаміки суспільно-політичних умов / WORLD SCIENCE.  № 12 (28), Vol. 1, November 2017. MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION. RS Global Sp. Z O.O., Warsaw, Poland, 2017. – p.40-46. Index Copernicus  ISSN 2413-1032  URL:  http://archive.ws-conference.com/ideologichna-transformaciya-obraza-arxitekturnogo-obyekta-yak-vidobrazhennya-dinamiki-suspilno-politichnix-umov/
 7. Bachinskaya Lyudmila. The development of the architectural object under the influence of social history (Розвиток архітектурного об’єкту під впливом соціальної історії) / Underwater tecnology. Industrial and civil engineering. Vol. 6, 2017, 89-99 p. Google Scolar, Index Copernicus ISSN 2415-8550 (Print), ISSN 2415-8569 (Online) URL: http://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/pidvodni-tehnologii/pidvodni-tehnologii-06-2017.pdf
 8. Бачинська Л.Г. Причини та тенденції нового урбанізму Східної Європи у 1920-30-х роках. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.№ 48. – Київ: КНУБА, 2017. – С.12-22. ISSN 2077-3455  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_48.pdf

http://biblioteka.cdu.edu.ua/cgi-bin/catsearch.pl?qtype=simple&query=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96

 1. Горіна А.О. Історичні особливості та основні риси архітектури іподромів античності // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК. – виробн. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – Київ: КНУБА, № 8-9/2016. – С. 38-43.  URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpVjNfM2ZKVGxiMGc/view
 2. Горіна А.О. Враження від проведення курсового проекту «Обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному заповіднику «Софія Київська» » // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК. – виробн. збірник/Відповід. ред. Куліков П.М. – Київ: КНУБА, № 10/2017. – С. 86-102  (у співавторстві) URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpX2R4bjlLaWllV2s/view
 3. Зиміна С.Б. Український етно стиль та його прояви в інших стилях інтер’єру  // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2017.–  № 13–  С.  54-70. URL: http://library.knuba.edu.ua/node/661

15 Зиміна С.Б.Стильові різновиди кітчу в інтер’єрі  // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2017.–  № 11-12–  С.  48-58. URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpb3ZhX2NWc1c0YnM/view

 1. Зиміна С.Б. Інтер’єр новітніх технологій //Сучасні проблеми архітектури та містобудування.– К.:  КНУБА, 2017.–  №  48.–  С.  56-60.  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2017/2017_48.pdf
 2. Зиміна С.Б. Стилістичні особливості органічного та екологічного інтер’єрів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.– К.:  КНУБА, 2017.–  №  47.–  С.  71-89.  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201747.pdf

18. Івашко Ю.В., М.Орленко. Lighting devices in the Secession as the component of “Gesamtkunstwerk” and the issues of restoration // Smart Project, Building and City/ ŚrodowiskoMieszkaniowe (Housing environment) . – Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 19/2017. – р.150-156  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442 http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/arch-19-2017.html

19. Івашко Ю.В., М.Орленко. The specifics of lighting of restoration objects (on the example of stave and stone church structures) // Światło w Architekturze Środowisko Mieszkaniowe (Housing environment) . – Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 20/2017. – р.130-136.  e-ISSN 2543-8700, ISSN 1731-2442 http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/img/arts/2017.20/17%20Ivashko.pdf

 1. J.Ivashko, N. Dyomin, Li Shuan. The influence of natural landscape and chinese traditions to transformation of art-nouveau and national romanticism architecture in China // Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering vol.20 №3 (2017) / Kaunas University of Technology Ecological Architecture 2017. Pp.36-47. IndexCopernicus Inernational database (www.indexcopernicus.com): http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=8850
 2. Козлова Н.В. До питання комфортного візуального середовища міста: методи визначення // Містобудування та територіальне планування . – Київ: КНУБА, 2017. – № 65 – С.254 – 260. URL: http://library.knuba.edu.ua/node/750
 3. Ладан Т.М. Культурно-освітній Мистецький Прото-Ансамбль Столиці: проект «Компас» – Київ, Україна / Т.М. Ладан // SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Sciences, V(15), Issue 140, 2017.- P. 7-12.   URL: http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_v_15__140.pdf
 4. Ладан Т.М. Матеріали VІ Національного Форуму #iREAL UKRAINE Modern City Concept, Київ, 1-2.12.2017 «Компас – проект культурного розвитку Києва» https://www.facebook.com/fiabci.ukrainian.chapter/photos/a.775126175890203.1073741831.727220787347409/1454162571319890/?type=3&theater
 5. Пивоваренко О.В. Прийоми досягнення візуальної гармонізації шкільної будівлі з міським середовищем/ О.В.Пивоваренко//Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2-3 жовтня 2017р., Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 25-26  URL:   https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1621148fc5b06a56?projector=1&messagePartId=0.2
 6. Пивоваренко О.В. Прийоми просторової кодифікації структури інтер’єрів шкільних комплексів / O.Pyvovarenko//  SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Natural and Technical Sciences, Budapest, V(15), Issue 140, 2017.- P. 13-15. URL:  http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_v_15__140.pdf
 7. Shevtsova Galyna. Beam-pillar and blockhouse wooden construction systems in the world: the areas of domination and mixing zones // Traverse. Kyoto University Architectural Journal. – Traverse 18. – Kyoto University, 2017. – C. 93-108.  URL:  https://www.traverse-architecture.com/18-y1
 8. Шевцова Г. Творчі стратегії ревіталізації історичного міста Канадзава, Японія // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2017. – №11-12. – С. 219-223. ISSN 2519-8661  URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpTFpDdHdrNGlZcU0/view

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографія:

 1. О.О. Горбик. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник): Ч.1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства. – К.: “Видавництво Фенікс”, 2017. – 148 с.
  ІSBN 978-966-136-411-9
  ISBN 978-966-136-422-5
 2. Ладан Т.М. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозов’юка, м. Дубно, 29.09.2017. Зональний Ансамбль Міста – Охоронний Комплекс: проект «Замок» – Дубно // Дубенський науковий вісник. Зб. наук. праць. Випуск 1: матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозов’юка.– Рівне: Дятлик М., 2017.– С.96-103 (у співавт. з О.С. Слєпцовим) ISBN 978-617-515-249-2

Підручник:

 1. С.В.Сьомка. Ергономіка та ергодизайн. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 618 с.
  ISBN 978-617-7507-19-1
  Навчальний посібник:
 2. С.В.Сьомка. Біоніка в дизайні середовища. –К.: Видавництво Ліра-К, 2017.–248 с.
  ISBN 978-617-7320-97-4

4 Інші роботи:

 1. Bachinskaya Lyudmila. New urbanization in Eastern Europe: causes and trends (Нова урбанізація у Східній Європі: причини та тенденції) / New urbanization in Eastern Europe. 1920-1030’s. International conference. Kharkiv. 11.04-13.04.2017. Ukrainian Chapter DOCOMOMO, KNUCEA, Institute of Architecture, Urbanistics and Regionalistics of the National Union of Architects of Ukraine. – p. 11-12
 2. Горіна А.О. І Новітні розробки архітектурної майстерні «ВіВ» // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК. – виробн. збірник/Відповід. ред. Куліков П.М. – Київ: КНУБА, № 11-12/2017. – С.  501-504.  (у співавторстві)

34.  Горіна А.О. Історія та особливості  архітектури  Великої лаврської дзвіниці // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК. – виробн. збірник/Відповід. ред. Куліков П.М. – Київ: КНУБА, № 7/2017. – С.

 1. Ладан Т.М. Матриця-код розвитку міста Кременець / Т.М. Ладан // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Волинь у дослідженнях вчених та краєзнавців», м. Кременець 21.09.2017
 2. Ладан Т.М. Культурно-освітній Мистецький Прото-Ансамбль Столиці: проект «Компас» – Київ, Україна / Т.М. Ладан // Матеріали Міжнародної конференції: Science without boundaries – development in 21st century-2017, г. Будапешт. 27.08.2017
 3. Ладан Т.М. Культурно-освітній мистецький прото-ансамбль столиці: моделювання мови, змісту, контексту / Т.М. Ладан // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання», К.: КНУБА, 2017.– С.70-71. КНУБА, 24.11.2017

Монографія:

 1. О.С.Слєпцов. ЛИЦЕНЗиАРХ: 25 лет созидания. – К: Видавничий дім “А+С”, 2017. – 73 с.
 2. Слєпцов О., Ладан Т. Зональний ансамбль міста – охоронний комплекс: проект «Замок» – Дубно // Дубенський науковий вісник. Зб. наук. Праць. Випуск 1: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозов’юка. – Рівне: Дятлик М., 2017. – С. 96-103.
 3. Соченко, В. І.  Храмовий ансамбль акрополя в Афінах: минуле і сьогодення / В. І. Соченко, Д. В. Соченко ; // Архітектурний вісник КНУБА / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. П. М. Куліков – Київ, 2017. – Вип. 11-12. – С. 142-156. Д. В. Соченко, співавт.
 4. Шевцова Г. Архитектура японских горных храмов Сюгендо: трансмиссия межрелигиозных влияний // Наука, образование и экспериментальное проектирование: тезисы докладов международной научно-практической конференции. – М.: МАРХИ, 2017. – С. 161-162.

2016  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016. – Вип.8-9 – 490 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-8-9-2016
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 2. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016. – Вип.10 – 456 с. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201610.pdf
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 3. Бачинська Л.Г. Сучасна людина та її потреби – основа для формування системи підготовки фахівця-архітектора. / Науково-виробничий збірник “Архітектурний вісник КНУБА” Вип.№10. – Київ: КНУБА, 2016. – С.263-275. https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/-vipusk-10-2016
 4. Бачинська Л.Г. Містобудування як відбиття суспільно-економічних і політичних умов / Збірник наукових праць за матеріалами конференції “Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація” – Київ-Тернопіль – 2015. –  вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар.наук.-практ.конф. (Київ, 14-15 грудня 2016 р.)/МОНУ, КНУБА та ін. – “Економічна думка” – 2016. – В 2-х ч. – Ч.2. – 280 с. – С.15-19. ISBN 978-966-7952-69-3  URL: https://lookaside.fbsbx.com/file/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86i%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A3%D0%91%D0%90_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_2.pdf?token=AWyrw8-Wu4Rm-qMCgRZHJXBF8v6abOSyep9Kf_JvTlWVLy9CD4TxXfrHH1kN5TPpb7_mhNL0jfaLMqSoI3TLiUGMqWOiCHr26JsAVrV4XFVkSTxugzZbbN7Uw2NO3XlziDZjIM73O9GrvJyBlSlX_C83Zd1yn5vXWi_TcCMuzqgFFg
 5. Зиміна С.Б. Спроба класифікувати та розглянути в розвитку стилі в інтер’єрі // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2016.–  № 8-9 –  С.8-18.  URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpYnA4XzlHVjAtbnM/view
 6. Ладан Т.М. Щоденник обмірно-проектної практики. Дубно – літо 2016 / О.С. Слєпцов, Т.М. Ладан, С.О. Ніканоров, О.В. Пивоваренко // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2016.–  № 10.–  456 с., С. 17-85 (у співавт. з О.С. Слєпцовим, С.О. Ніканоровим, О.В. Пивоваренко) URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/-vipusk-10-2016

7. Новосад І.Г. Методологічні аспекти типології типових житлових будинків – Київ,Україна //Збірник науково-технічних праць: «Сучасні проблеми архітектури та містобудування».– Вип. № 44. – К.: КНУБА, 2016. – С. 352-358. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201746.pdf

8. Новосад І.Г. Прийоми реконструкції типових житлових будинків для маломобільних верств населення – Одеса, Україна //Збірник науково-технічних праць: «Вісник Одеської Державної Академії Будівництва Та Архітектури».– Вип. № 64. – К.: Одеса, 2016. – С. 23-29. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=iX7rrNEAAAAJ&hl=ru

 1. Пивоваренко О.В. Щоденник обмірно-проектної практики. Дубно – літо 2016/ О.С. Слєпцов, Т.М.Ладан, С.О.Ніканоров, О.В.Пивоваренко // вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2016.–  № 10.–  С.17-85. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201610.pdf
 2. Пивоваренко О.В. Роль образу в проектах учбових закладів Рікардо Порро /Пивоваренко О.В.// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відп. ред. П.М.Куліков. – К.,КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С. 182-188. URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpRVVMUFp1SjF6c1E/view
 3. Семироз Н.Г. Fire safety of high-rise construction. International Scientific Journal, № 10 (20), Vol. 1, 2016, P. 16–17 (Присвоєно номер міжнародного стандарту DOI) URL:  https://doi.org/10.21267/IN.2016.9.3289
 4. Сіверс М.В. Види використання і функціональне призначення сакральних площ відповідно до українських і європейських законів, Збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Видається з 1964р.», Львів, 2016. – вип. 836 «Архітектура», С. 136-144. — URL: http://vlp.com.ua/node/15532, http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VNULPARX_2015_836_19.pdf
 5. Сіверс М.В. Ідентифікація архітектурно-містобудівного поняття «Сакральна площа» згідно українських і європейських будівельних законів, Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відпов. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9 – С. 110-116, — URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpY3djX1ItVDhEQms/view
 6. Сіверс М.В. «Historical  background  of  cathedral  squares’  formation  in  the  theological  context», Современные тенденции развития науки и технологий, 2016, № 2-2, по материалам XI Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 29 февраля 2016 г. — С.145-148. — URL: http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/03/Sb_k-2-2.pdf

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографії:

 1. Н. Орленко, Ю.В. Івашко, Шуань Ли; Под ред. Н.М.Демина. Реинкарнация
  северного национального романтизма. Исследование и опыт реставрации
  объектов. К.: Феникс, 2016. – 288 с. ISBN 978-966-136-325-9
 2. О.С.Слєпцов, М.К.Кумейко. Клара Демура: архитектор-педагог. – К.: КНУБА; кафедра Основ архітектури і архітектурного проектування; ЛИЦЕНЗиАРХ, 2016. – 200 с. ISBN 978-966-8613-59-3
  Навчальні посібники:
 3. Л.Г.Бачинська. Архітектура житла України середини ХХ – ХХІ століть (історико-
  аналітичний нарис). – К.: КНУБА, 2016. – 292 с. ISBN 978-966-624-187-0– С.В.Сьомка. Біоніка в дизайні середовища. – К.: НАКККіМ, 2016. – 244 с.
  ISBN 978-966-452-211-0
 4. С.В. Сьомка. Композиція: теорія і методика пропорціонування: Ч.1. К.: НАКККіМ, 2016. – 184 с. ISBN 978-966-452-218-9 ISBN 978-966-452-219-6
  – С.В. Сьомка. Проектування навчальних закладів. К.: НАКККіМ, 2016. – 240 с.
  ISBN 978-966-452-222-6
 5. Шевцова Г.В. Пространственная конструкция как один из ведущих показателей генезиса деревянных храмов // Вопросы всеобщей истории архитектуры. – Вып. 6. – М.-СпБ.: Нестор-История, 2016. – С.149-168. ISSN 2500-0616
 6. Шевцова Г.В. Процессы исторического влияния традиция деревянного культового зодчества на формообразование каменных храмов: инициирующие факторы, стадиальность и пути реализации // Деревянное зодчество: новые материалы и открытия. – Вып 5. – M.- СпБ.: Kоло, 2016. – С. 71-86. ISBN 978-5-4462-0070-2
 7. Шевцова Г., Івашко Ю. Привиди згорілого цирку та інші незбагнені історії. К.: Фенікс, 2016. – 120 c. ISBN 978-966-136-329-7
 8. Шевцова Г.В. Невідворотна течія. 10 сучасних японських поетів в перекладах Галини Шевцової. – К.: Фенікс, 2016. – 128 с. ISBN 978-966-136-362-4

4 Інші роботи:

 1. Kozlova N. Contemporary facades of multistorey residential buildings in Kiev: Videoecological aspect / Kozlova N. // SPATIUM International Review. – Belgrade, 2016. – No.36 – pp.24 – 33, DOI: 10.2298/SPAT1636024K
 2. Слєпцов О.С., Горова Ю.О. Архітектура музейно-виставкових авіаційних комплексів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9 – C. 217-223.
 3. Слєпцов О.С., Кумейко М.К. Презентація книги «Клара Демура: Архітектор – Педагог» // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 10-16.
 4. Слєпцов О.С., Ладан Т.М., Ніканоров С.О., Пивоваренко О.В. Щоденник обмірно-проектної практики. Дубно – літо 2016 // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016.– Вип. 10 – C. 17-85.
 5. Слєпцов О.С., Куковальська Н.М., Ніканоров С.О., Горіна А.О., Адаменко М.В.  Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному заповіднику «Софія Київська» // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 86-102.
 6. Слєпцов О.С., Щербаков О.В., Меженна Н.Ю., Русевич Т.В. Конкурсне проектування як метод навчальної підготовки студентів архітекторів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 218-235.
 7. Соченко, В. І.   Проблеми збереження та ревалоризації середовища заповідної території Верхнього міста з визначними храмовими ансамблями історичного центру сучасного Києва / В. І. Соченко, Д. В. Соченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури; відп. ред. М. М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. 46. – С. 159-172.
 8. Соченко, В. І.  Архітектурні ансамблі в контексті історичного розвитку світової храмобудівної культури // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт; відп. ред. П. М. Куліков – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 205-211.

2015  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.5 – 370 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-5
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 2. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.6 – 372 с. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201506.pdf
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 3. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2015. – Вип.7 – 344 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-7-2015
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 4. Зиміна С.Б. Аспект визуальной взаимосвязи внутреннего пространства музея с внешней средой // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2015.–  № 5.–  С.  284-295. URLhttp://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201505.pdf

5.  Зиміна С.Б. О некоторых противоречиях в теории и практике экостроительства и экодизайна // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2015.–  № 5.–  С.  142-154. (у співав. з Меженною Н.Ю.) URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201505.pdf

 1. Коблик М. В. Вплив національних традицій на архітектуру шкіл Закарпаття/ Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-виробн. збірник Відповід. ред. Куліков П.М. ̶  К.:Кнуба, 2015. ̶  Вип.6. ̶  С.305-314.  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201506.pdf
 2. Ладан Т.М. Контекстуальна архітектура композиції на основі синтезу мистецтв: методика утворення  / Т.М. Ладан // Архітектурний вісник КНУБА: Науково-виробничий збірник / Відпов. ред. Куліков П.М.– К.:  КНУБА,  2015.–   Вип. 7.– 344 с., С. 79-88.  URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjE2ZDNiMmI2NTRmMzA2YTI
 3. Ладан Т.М. Щоденник обмірної та проектної практик. Дубно – літо 2015 / О.С. Слєпцов, Т.М. Ладан, С.О. Ніканоров, О.В. Пивоваренко // Архітектурний вісник КНУБА: Науково-виробничий збірник / Відпов. ред. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2015.– Вип.6.– 372 с., С.6-93.  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201506.pdf
 4. Ладан Т.М. Історія, сьогодення та перспективи кафедри основ архітектури і архітектурного проектування / О.С. Слєпцов, О.О. Горбик, Т.М. Ладан, М.К. Кумейко // Архітектурний вісник КНУБА: Науково-виробничий збірник / Відпов. ред. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2015.– Вип.5.– 370 с., С.3-25.  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201505.pdf
 5. Основи стратегії та моделі реконструкції кінотеатру «Жовтень» у м. Києві / Т.М. Ладан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. Випуск 41.– К.: КНУБА, 2015.– 252 с., С.124-130.  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201541.pdf
 6. Новосад І.Г. Закордонний досвід реконструкції житлових будинків – Київ, Україна //Збірник науково-технічних праць: «Містобудування та територіальне планування».– Вип. № 58. – К.: КНУБА, 2015. – С. 310-314. URL:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/MTP_2016_60_1.pdf
 7. Новосад І.Г. Історія забудови типовими житловими будинками столиці України Києва – Київ,Україн // КНУБіА. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». – Вип. 41. – К.: КНУБА, 2015. – С. 158-161. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201746.pdf
 8. Новосад І.Г. Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції – Київ, Україна  // Збірник науково-технічних праць: «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 40 – С. 162-168. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201541.pdf
 9. Пивоваренко О.В. Щоденник обмірної та проектної практик. Дубно – літо 2015/ О.С. Слєпцов, Т.М.Ладан, С.О.Ніканоров, О.В.Пивоваренко // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2015.–  № 6.–  С. 6-93  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201506.pdf
 10. Пивоваренко О.В. Особливості просторової кодифікації структури шкільних комплексів / Пивоваренко О.В.// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відп. ред. П.М.Куліков. – К.,КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 86-92. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201505.pdf
 11. Пивоваренко О.В. Архітектура шкільних комплексів в забудові історичного Києва / Пивоваренко О.В.// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2015. – Вип.41. – С.180-184  URL: http://library.knuba.edu.ua/books¨C97C¨C98C¨C99C¨C100C
 12. Шевцова Г.В. Японська архітектура синто періодів Нара-Хейан: буддійські впливи та самобутність // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2015. – № 38. – С. 121-125.  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201538/201538.pdf
 13. Шевцова Г.В. Прадавні японські святилища синто: сенсографія, форма, конструкція // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 73-78.  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201505.pdf
 14. Ященко О.Ф. Іконостаси в архітектурі храмів Чернігівщини Збірн. «Містобудуання і територіальне планування», -К., КНУБА, 2015. вип. 57- С. 501-504. http://gis.kname.edu.ua/images/Files/penkov_2015_3.pdf
 15. Ященко О.Ф.Характерні архітектурні деталі та декоративні елементи в архітектурі храмів Чернігівщини. Збірн. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. – С. 186-189.  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201539.pdf
 16. Ященко О.Ф.Кількісні показники православних храмів і населення на території Чернігівщини у ХVIIІ – початку ХХI ст.Збірн. «Сучасні проблеми архітектури та містобуду-вання», К., КНУБА, 2015. – Вип. 39. – С. 190-194. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201539.pdf
  3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографії:

 1. О.О.Горбик. Історія світової середньовічної архітектури. Частина І. – К.: Фенікс, 2015. – 224 с. ISBN 978-966-136-285-6 ISBN 978-966-136-286-3 (Ч.1)
 2. Івашко Ю.В., Шуань Ли. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути
  трансформации и имплементации. – К.: Феникс, 2015. – 151 с.
  ISBN 978-966-136-224-5
 3. О.С.Слєпцов. My Oxford Diary (англ. мовою). Oxford: A+C, 2015. – 176 p.
  ISBN 978-966-8613-57-9
 4. Шевцова Г. В. Процессы сакрализации зернохранилищ (амбаров) и их роль в формировании культовой деревянной архитектуры мира (на примерах Японии и Украины) // Вопросы всеобщей истории архитектуры. – Вып. 5. – М.-СпБ.: Нестор-История, 2015. – С.111-135. ISBN 978-5-4469-0767-0
 5. Шевцова Г.В. Пространственная конструкция срубного «восьмерика на четверике»: проблемы неконвергентной эволюции // Деревянное зодчество: новые материалы и открытия. – Вып 4. – M.- СпБ.: Kоло, 2015. – С.  25 – 42. ISBN 978-5-4462-0050-4

4 Інші роботи:

 1. Горіна А.О. Історія формування архітектури кінноспортивного манежу античності // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК. – виробн. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – Київ: КНУБА, № 7/2015. – С. 158-163.
 2. Семироз Н.Г. Архитектурно-конструктивные особенности объемно-планировочных решений геликортов. Научные труды, № 2. Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Міжнародна англомовна реферативно-інформаційнна база з технічних наук «ISNSPEC». Азербайджан, Баку, 2015, С.  65–70.
 3. Слєпцов О.С., Семироз Н.Г. Містобудівні особливості розміщення вертодромів та гелікортів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6 – C. 235-240.
 4. Слєпцов О.С., Коблик М.В. Вплив національних традицій на архітектуру шкіл Закарпаття // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6 – C. 305-314.
 5. Слєпцов О.С., Горбик О.О., Ладан Т.М., Кумейко М.К. Історія, сьогодення та перспективи кафедри основ архітектури і архітектурного проектування // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5 – C. 3-25.
 6. Шевцова Г.В. Критерії домінування і ареали розповсюдження зрубної і каркасної систем дерев’яного будівництва в світі // Архітектура: Вісник Львівського національного університету «Львівська політехніка». – № 816. – Львів, 2015. – С. 41-51.  ISSN 0321-0499

2014  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.2 – 432 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-2-2014
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 2. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.3 – 274 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/arhitekturnij-visnik-knuba
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 3. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.4 – 320 с. URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-4-2014
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 4. Зиміна С.Б. Приемы архитектурно-образного решения зданий экомузеев // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2014.–  № 2.–  С.  224-232. (у співав. з Нгуєн Дак Датом)  URL: https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpeUFxSTJkdEhLQ0k/view
 5. Зиміна С.Б. Засоби функціонального зонування громадського і житлового простору // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2014.–  № 2.–  С.  232-241. (у співав. з Дикун Ж.Є.)  URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjZmYTAxZmY5OWNkMjI1Y2Y
 6. Коблик М.В. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті /М.В.Коблик// Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-виробн. збірник Відповід. ред. Куліков П.М. ̶  К.:Кнуба, 2014. ̶  Вип.4. ̶  С.45-51.  URL:  https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjUyMzYwNzIyZDhhYTFhYmQ
 7. Ладан Т.М. Символічне «дерево-птах» теорії «інформативної архітектури» / Т.М. Ладан // Архітектурний вісник КНУБА: Науково-виробничий збірник / Відпов. ред. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2014, №4.– 320 с., С.52-64. URL: https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjMxNjdiYzhkOWFiNzdkYjA
 8. Ладан Т.М. Художній герменевтико-семіотичний метод формоутворення (конструктивізм) / Т.М. Ладан // Архітектурний вісник КНУБА: Науково-виробничий збірник / Відпов. ред. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2014, №2.– 432 c., С.57-68. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjIyMjM4MjE1MDRhOTEwNmQ
 9. Новосад І.Г. Застосування кольору в реконструкції фасадів типової житлової забудови 1955-1990-их років XX ст. м. Києва – Київ, Україна //Архітектурний вісник КНУБА».– Вип. № 4. – К.: КНУБА, 2014. – С. 250-256. URL:  https://library.knuba.edu.ua/node/661
 10. Пивоваренко О.В. Пропозиції по реконструкції середньої загальноосвітньої школи №40 по вул. Львівська, 6/3 у м.Києві / Пивоваренко О.В.// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відп. ред. П.М.Куліков. – К.,КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 257-267. URL: https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjVhYzAwNzQ3MzQxOTU5ZWI
 11. Пивоваренко О.В. Методи створення сучасних виховних закладів/ Пивоваренко О.В.// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2014. – Вип.35. – С.429-433. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201435.pdf
 12. Пивоваренко О.В. Семантична сутність формування архітектурних просторів шкільних комплексів ХХІ ст. / Пивоваренко О.В.// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відп. ред. П.М.Куліков. – К.,КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 287-291  URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjI2YmIzZDZmMTgzZDFkNTM
 13. Шевцова Г. Архетипові формотворчі моделі культових споруд Сходу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2014. – № 36. – С. 249-254.  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201436.pdf
 14. Шевцова Г. Житлова архітектура Японії періоду Едо: тенденції впливу храмової і народної естетики // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 53. – С. 580-585.  ISSN 2076-815x  URL:   http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf
 15. Шевцова Г. В. Традиційна культова архітектура Японії: ключові моменти розвитку // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 139-145  URL:  https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpTjdGalkySFlHbDQ/view
 16. Шевцова Г. В. Ukrainian and Japanese wooden architecture (early periods, rural houses) // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 144-150.  URL: https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjEwOTUwZDcwMDRlODgxMWE
 17. Шевцова Г. В. Архітектура Японії часів Неоліту: досвід вивчення і наукового відтворення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2014. – № 37. – С. 107-111. ISSN 2077-3455   URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201437.pdf
 18. Шевцова Г. В. Ukrainian and Japanese wooden architecture: convergent evolution (sacral architecture) // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 128-133.  URL:   https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjMyOWIzOGFmNzRmMGVkZTk
 19. Ященко О.Ф. Особливості накупольних хрестів православних храмів Чернігівщини другої половини ХІХ- поч. ХХ ст.Збірн. «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», К., КНУБА, 2014. – Вип. 35. – С. 210-215. http://www.er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/17444/1/35.pdf
  3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Підручник:

 1. О.С.Слєпцов. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів. К.: А+С, 2014. – 272 с. ІSBN 978-966-8613-56-2

Монографія:

 1. В.І.Соченко. Церква Богородиці Десятинна в Києві. К.: Мистецтво, 2014. – 320 с.
  ISBN 978-966-577-201-9

4 Інші роботи:

Підручник:

 1. С.Б.Зиміна. Історія російської архітектури. – К.: КНУБА, 2014 – 110 с.
 2. Пивоваренко О.В. Містобудівні та середовищні аспекти формування образної структури шкільних комплексів / Пивоваренко О.В. // Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській політехніці: колективна монографія / заг. ред. Б.С.Черкеса та Г.П.Петришин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- С. 601-607
 3. Пивоваренко О.В. Роль архитектуры школьных зданий в формировании архитектурно-пространственной среды города / Пивоваренко О.В. // Архитектура, градостроительство, историко-культурная и экологическая среда городов центральной России, Украины и Беларуси: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти заслуженного архитектора РФ В.Н.Городкова / Брян. гос. Инженер.-технол. акад.; ред. кол: А.В.Алексейцев, А.В.Городков, Г.В.Левкина, Н.П.Лукупцова и др. – Брянск, 2014. – С. 95-98
 4. Слєпцов О.С. Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського Національного університету будівництва і архітектури // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 1 – C. 321-378.
 5. Sleptsov O. My Oxford diary (fragment) // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип.4– C. 3-10.
 6. Sleptsov O. Ukrainian orthodox cathedral. From design concept to implementation // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3 – C. 98-103.
 7. Соченко В. І.   Деякі питання охорони та збереження унікальних пям’яток архітектурної археології // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт; відп. ред. П. М. Куліков– Київ, 2014. – Вип. 4. – С. 92-98.
 8. Соченко В. І.  Історичні особливості становлення та розвитку пам’яткоохоронної культури / В.І. Соченко // Архітектурний вісник КНУБА: наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відповід. ред. П. М. Куліков – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 104-118.
 9. Шевцова Г. В. Японский феномен «чудаковатой архитектуры» // Наука, образование и экспериментальное проектирование: междунар. науч.-практ. конф., 7-11 апр. 2014 г.: тез. докл. – М.: Московский архитектурный институт, 2014. – С. 278-279.

2013  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2013. – Вип.1 – 416 с. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
  ІSBN 978-617-7185-03-0
 2. Горина А.А. Объёмно-планировочные и композиционные решения трибун ипподромов. Москва: АМИТ. – 2013 №2(23).  URL: https://www.marhi.ru/AMIT/2013/2kvart13/gorina/gorina.pdf
 3. Зиміна С.Б. Естетична якість інтер’єрного простору, як основа його типології // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2013.–  № 1.–  С.  25-31. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjI0MTk1ZjQ2ZTM0ODdmYTc
 4. Зиміна С.Б. Фактори влияющие на формирование  объемно-планировочной структуры  экомузеев Вьетнама // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2013.–  № 1.–  С.  87-94 (у співав. з Нгуєн Дак Датом) URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
 5. Зиміна С.Б. Прийоми реконструкції морських пасажирських терміналів ( на прикладі трьох основних морвокзалів України) // Архітектурний вісник КНУБА.– К.:  КНУБА, 2013.–  № 1.–  С.  299-306. (у співав. з Дикун Ж.Є.) URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
 6. Коблик М.В. Сейсмостійке будівництво та сейсмічний захист шкіл на Закарпатті /М.В.Коблик //Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-виробн. збірник Відповід. ред. Куліков П.М. ̶  К.:Кнуба, 2013. ̶  Вип.1. ̶  С.42-48. URL:  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjIwZWJmZmZlYTMwZGI1YmM

7. Коблик М.В. Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті /М.В.Коблик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, серія Архітектура. ̶  Львів, 2013. ̶  Вип.757 URL:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPARX_2013_757_22

 1. Ладан Т.М. Концепція: «поезоархіграфічна» структура в архітектурі будівель та споруд / Т.М. Ладан // Архітектурний вісник КНУБА: Науково-виробничий збірник / Відпов. ред. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2013.– Вип.1.– 416 с., С.60-65. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
 2. Новосад Н.В. Характеристика сучасного житлового фонду з точки зору можливостей влаштування гнучкого планування квартир– Київ, Україна //Науково-виробничий збірник: «Архітектурний вісник». – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 365-372. URL: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
 3. Новосад Н.В. Вітчизняний досвід реконструкції типових житлових будинків – Київ, Україна   // Науково-виробничий збірник: «Архітектурний вісник». – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 6. – С. 145-150. URL :  https://sites.google.com/site/arhviknuba/
 4. Пивоваренко О.В. Екопсихологія і система «Школяр – виховне середовище» /Пивоваренко О.В.// Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відп. ред. П.М.Куліков. – К.,КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 95-99. URL:  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmh2aWtudWJhfGd4OjQyMDg4NDhlOWUyOWVmNmQ
 5. Пивоваренко О.В. Особливості сучасного рівня розвитку архітектури шкільних комплексів за кордоном з урахуванням семіотичного сприйняття / Пивоваренко О.В.// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2013. – Вип.33. – С.432-437. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201333.pdf
 6. Шевцова Г. В. Архітектурно-історичні передумови розвитку сучасних урбаністичних центрів Японії // Региональные проблемы архитектуры и строительства. – Одесса: Одесская государственная академия строительства и архитектуры. – Астропринт, 2013. – № 11-12. – С. 354-358.  ISBN 978-966-190-803-0  URL:  http://www.ogasa.org.ua/periodical_arh.html
 7. Шевцова Г. В. «Бичачі роги» з навершя трипільського храму – декорування чи конструкція? (На основі досвіду японського сакрального будівництва ранніх етапів розвитку) // Региональные проблемы архитектуры и строительства. – Одесса: Одесская государственная академия строительства и архитектуры.  – Астропринт, 2013. – № 11-12. – С. 338-343.  ISBN 978-966-190-803-0  URL:  http://www.ogasa.org.ua/periodical_arh.html
 8. Шевцова Г. В. Сучасна японська „дивакувата архітектура” – творчий задум і реальне життя // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 183-189  ISBN 978-617-7185-03-0  URL:  https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
 9. Ященко О.Ф. Особливості функціональної організації храмів Чернігівського регіону. Збірн. «Архітектурний вісник КНУБА», К., КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 190-195. https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
 10. Ященко О.Ф. Містобудівні ситуації розміщення православних храмів в структурі поселень та зонування церковної садиби Чернігівщини ( ХІХ – поч. ХХ ст.)Збірн. «Архітектурний вісник КНУБА», К., КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С. 243-249. https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski
 11. Ященко О.Ф. Cupolaoftheorthodoxtemplesofchernigovshcinafrom XIX tothebeginningof XX centuries.  Scientificenquiryinthecontemporaryworld: theoreticalbasiсsandinnovativeapproach: TechnicalSciencesVol. 4/ – L&LPublishingTitusville, FL, USA, 2013. – С. 53-54. http://docplayer.ru/36352655-Scientific-enquiry-in-the-contemporary-world-theoretical-basiss-and-innovative-approach-research-articles-vol-4-technical-sciences.html

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографія:

 1. Олег Слєпцов. Архітектор / Упорядник Б.Л. Єрофалов. – К: А+С; ЛІЦЕНЗіАРХ, 2013. – 56 с. ISBN 978-966-8613-49-4
 2. Шевцова Г. В. Деревянные церкви в украинском национальном стиле: исторические особенности и рекомендации по проектированию // Наука, образование и экспериментальное проектирование: междунар. науч.-практ. конф., 8-12 апр. 2013 г.: тез. докл. – М.: Московский архитектурный институт, 2013. – С. 121-122.  ISBN 978-5-9903258-2-1

4 Інші роботи:

 1. Горіна А.О. Екологічні аспекти проектування іподромного комплексу в структурі великого міста. // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК. – виробн. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – Київ: КНУБА, № 7/2013. – С. 38-43.
 2. Горіна А.О. Полифункциональный ипподромный комплекс. Научная дискуссия: вопроы технических наук. №8-9(11): сборник статей по материалам XIII-XIV международной конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 84-87.

Навчальні посібники:

 1. Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник. – 3 видання. – К.: КНУБА, 2013. – 120 с.
 2. Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник англ. мовою
  Composition: Тutorial. – К.: КНУБА, 2013. – 120 с.
 3. Козлова Н.В. Еколого-естетичні критерії формотворення сучасних фасадів багатоповерхових житлових будинків м.Києва. // Современные проблемы архитектуры и градостроительства: Науч.-техн. сборник / Ответ. ред. Н.Н.Демин. – К., КНУБА, 2013. – Вып.33. – С.417 – 424.
 4. Новосад І.Г. There is influence of colour on residential typical building, was built in 1970-1980 years during reconstruction. // Scope Academic House. B&M Publishing. – 10 december, 2013. – UK, S Yorkshire, Sheffield, B&M Publishing USA, San Francisco, California. – C. 156-161.
 5. Новосад І.Г. Закордонний досвід реконструкції житлових будинків – Київ, Україна //Збірник науково-технічних праць: «Містобудування та територіальне планування».– Вип. № 58. – К.: КНУБА, 2015. – С. 310-314.
 6. Пивоваренко О.В. The images in the architecture of the school complexes and its influence on the formation of the student’s personality / O. Pyvovarenko // Pressing issues and рriorities in development of the scientific and technological complex, SF, CА, USA, B&M Publishing, , 2013. – C. 87-92

Монографія:

 1. О.С.Слєпцов. Концепція реконструкції Київського національного університету будівництва і архітектури. К: КНУБА – 2013.
 2. Слєпцов О.С. Архітектура сучасної школи. Гімназія новітніх біотехнологій // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1 – C. 392-399.
 3. Слєпцов О.С. Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського Національного університету будівництва і архітектури // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 1 – C. 321-378.
 4. Соченко В.І., Бородін А.О. Архітектурно-проектні пропозиції з комплексної серії філій банківських закладів для міської забудови. – Киев. – КНУБА. – 2013. – 20 с.

2012  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

 1. Коблик М.В. Особливості створення архітектурного простору навчальних приміщень для комфортного і результативного навчального процесу/М.В.Коблик //Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. ̶  К.,2012. ̶  Вип.44. ̶  С. 269-275.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_44_38
 2. Сіверс М.В. Chreschtschatyk “Die Hauptstraße in Kiew im Wandel der Zeit”, Ukraine. Städte, Regionen, Spuren Publikation anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Ausstellungszentrum der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe in Wien, 2012 Müry Salzmann Verlag, Salzburg – Wien, Austria s. 90-105, URL: http://doc1.lbfl.li/acb/FLMF039467.pdf  ISBN 978-3-990014-069-7
 3. Сіверс М.В. Der Kiewer “Stil Modern” um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20., Ukraine. Städte, Regionen, Spuren, Publikation anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Ausstellungszentrum der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe in Wien, 2012 Müry Salzmann Verlag, Salzburg – Wien, Austria s. 106-123, URL: http://doc1.lbfl.li/acb/FLMF039467.pdfISBN 978-3-990014-069-7

2 Електронні наукові фахові видання:

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографії:

 1. О.А. Пламеницька. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний –
  ранньомодерний час). – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 679 с.
  ISBN 978-617-539-118-1
 2. О.С. Слєпцов. Архитектура православного храма: От замысла к воплощению. – К: Видавничий дім “А+С”, 2012. – 552 с. ISBN 978-966-1645-75-1
 3. Г.В. Шевцова. В краю маяков и храмов. – СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2012. – 319 с. ISBN 978-5-367-02095-3

Навчальний посібник:

 1. С.О. Ніканоров. Архітектура водно-туристичних комплексів. К.: Бізнесполіграф, 2012. – 168 с. ISBN 978-966-1645-8-5
 2. Шевцова Г. В. Современные методы сохранения и реставрации застройки провинциальных исторических городов Японии // Наука, образование и экспериментальное проектирование: междунар. науч.-практ. конф.,  9 – 13 апреля тез. докл. – М: МАРХИ, 2012. – С. 172.  ISBN 978-5-8419-0023-8
  4 Інші роботи:
 3. Горіна А.О. Особливості розміщення функціональних зон іподрому  // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, №2/2012. – С. 70-73.
 4. Горіна А.О . Особливості формування генерального плану іподрому  //  Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, №4/2012. – С. 128-131.
 5. Горіна А.О. Номенклатура споруд іподрому  //  Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник/Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2012. – Вип. 30. – С. 267-272.
 6. Горіна А.О. Архітектурна організація іподрому на 4000 місць / Программа і методичні вказівки до дипломного проектування / уклад. А.О. Горіна. – К.: КНУБА, 2012 – 24 с.

Навчальні посібники:

 1. Н.Ю. Житкова, С.Б. Зиміна. Композиція: навчальний посібник.– 1 видання. – К.: КНУБА, 2012. – 120 с.
 2. Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник. – 2 видання. – К.: КНУБА, 2012. – 120 с.

Монографія:

 1. О.В. Кащенко, О.С. Слепцов, П.П. Безродный и др. Слово о Мастере. – К.: КНУБА, День Печати, 2012.– 116 с.
 2. Коблик М.В. Історичні аспекти розвитку та формування мережі шкіл на Закарпатті/М.В.Коблик //Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб.наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. ̶  Полтава: ПолтНТУ, 2012. ̶  Т.2. ̶  С. 105-112.
 3. Козлова Н.В. Прийоми освітлення багатоповерхових житлових будинків (БЖБ) з врахуванням вимог відеоекології. // Містобудування та територіальне планування . – Київ: КНУБА, 2012. – № 44 – С.276-282.
 4. Козлова Н.В. Оптимальний психофізіологічний простір людини в житловому середовищі (огляд праць). // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 2012. – №29 – С.101 – 106.
 5. Соченко, В. І.  Храм нашей судьбы: Десятинная церковь Крестителя и Просветителя Руси Владимира Святого: проблемы возрождения / В. І. Соченко // День. – 2012. – № 112-113, 117-118.
 6. Шевцова Г. В. Срубная и каркасная системы деревянного строительства: факторы выбора, ареалы распространения в мире // Вопросы всеобщей истории архитектуры: междунар. конф., 31 мая – 1 июня: тез. докл. – М: Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства, 2012. – С. 59-60.
 7. Шевцова Г. В. Традиции синто и их влияние на формирование национальной самобытности архитектуры Японии // Невские чтения: междунар. симпозиум в честь 120-летия со дня рождения Н.А. Невского, 3-5 окт. 2012 г.: тез. докл. – СПб: Российская академия наук, институт Восточных рукописей, 2012. – С. 36-37.

2011  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

 1. Бачинська Л.Г., Примачок О. Про проблеми формування сучасних культурно-просвітницьких закладів. / Тези 63-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 10 – 19 травня 2011 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 344 с.  – С.195-199.  URL: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellibnid7615

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Бачинська Л.Г. Застосування клаузурної методики для активізації вивчення спецкурсів у підготовці фахівця-архітектора. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.№28. – Київ: КНУБА, 2011. – С.16-21  ISSN 2077-3455  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201128.pdf
 2. Бачинська Л.Г. Житлова архітектура у СРСР: історичні наслідки політичного втручання. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.№28. – Київ: КНУБА, 2011. – С.3-15   ISSN 2077-3455  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201128.pdf
 3. Зиміна С.Б. Будинки –новації в архітектурі історичної вулиці //Сучасні проблеми архітектури та містобудування.– К.:  КНУБА, 2017.–  №  28.–  С.   367-375. (в соавт. з Меженною Н.Ю.) URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201128.pdf
 4. Зиміна С.Б. Общая классификация музея. Место экомузея в ней. Збірник наукових праць. «Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну та містобудування» Полтава 2011. С.109 -115. (в соавт. з Нгуєн Дак Датом) URL: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellibfilterdoctype*sub_3682
 5. Пивоваренко О.В. Школа ХХІ століття – сутність суперечності функціональної структури / Пивоваренко О.В.// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2011. – Вип.28. – С.400-407. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201128.pdf
 6. Пивоваренко О.В. Психологія сприйняття, як формоутворюючий фактор в архітектурі шкільних комплексів / Пивоваренко О.В.// Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відп. ред. М.М.Дьомін. – К., КНУБА, 2011. – Вип.27. – С.274-281. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201127.pdf
 7. Шевцова Г.В. Синкретичний світогляд японців та його відображення в традиціях сакральної архітектури // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2011. – вип. 35. – С. 328-333.  URL:  http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_35/328_333.pdf

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Навчальний посібник:

 1. Слєпцов O.С. Архітектура сучасної школи: Гімназія новітніх біотехнологій
  Монографія і навчальний посібник. – К: Видавничий дім “А+С”, 2011. – 124 с.
  ISBN 978-966-8613-44-9
 2. Шевцова Г. В. Архитектурная традиция как вектор развития японских мегаполисов // Современная архитектура мира: сб. научн. статей Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. – М; Спб: Нестор – История, 2011. – Вып. I. – С. 291-300.  ISBN 978-5-98187-873-2
 3. Шевцова Г. В. Взаимовлияние и слияние архитектурных традиций синто и буддизма в культовой архитектуре Японии // Деревянное зодчество. Новые материалы и открытия: сб. научн. статей Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. – М; Спб: Издательский дом „Коло”, 2011. – Вып. II. – С.х7-36. ISBN 978-5-901841-88-4

Навчальний посібник:

 1. Г. Шевцова. Історія японської архітектури і мистецтва. – К.: Грані-Т, 2011.  – 232 с. ISBN 978-966-465-356-2  Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/ІІ – 2499 від 29.03.10)
 2. Шевцова Г. В. Провинциальные исторические города Японии периодов Муромати-Эдо и современные методы их сохранения и популяризации // Наука, образование и экспериментальное проектирование: междунар. науч.-практ. конф., 11-15 апреля: тез. докл. – М: МАРХИ, 2011. – С. 247-248.  ISBN 978-5-9647-0213-9; 978-5-9647-0214-6 (Т1)

4 Інші роботи:

 1. Бачинська Л.Г. Школа як центр мікрорайону: комунікаційно-функціональний зв’язок. / Збірник наукових праць “Містобудування та територіальне планування” Вип.42, Київ: КНУБА, 2011. – С.21-29.  ISSN 2076-815Х
 2. Бачинська Л.Г., Бачинський В.В. Про подальші напрямки вдосконалення архітектурно-будівельного комплексу житла. / Збірник наукових праць “Містобудування та територіальне планування” Вип.39, Київ: КНУБА, 2011. –С.19-26.  ISSN 2076-815Х
 3. Горіна А.О. Фактори архітектурного формоутворення іподрому  // А.О. Горіна. Дослідницькі та науково-методичні праці – К.: НАОМА, 2011. № 18, С. 382-389.
 4. Пивоваренко О.В. Гармонізація шкільного простору з врахуванням дитячого сприйняття/ Пивоваренко О.В.// Гармоническое развитие систем – третий путь человечества. 1-й Международный Конгресс:  колект. монографія. – Одеса, ТОВ «Інститут креативних технологій», 2011. – С. 227 – 233.
 5. Соченко, В. І. Храм нашої долі: Десятинна церква Хрестителя і Просвітителя Русі Володимира Святого: проблеми відродження / В. І. Соченко // Сила м’якого знака, або повернення Руської Павди . Зб. за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ. – 2011. – С. 235.

2010  рік

1 Роботи з посиланням на сайт:

2 Електронні наукові фахові видання:

 1. Бачинська Л.Г., Запорожченко О.Ю. Чинники, що впливають на міську індивідуальну малоповерхову забудову, що росте, із зоною підприємницької діяльності  Збірник наукових праць “Містобудування та територіальне планування” Вип.37, Київ: КНУБА, 2010. – С.43-53  ISSN 2076-815Х  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201037.pdf
 2. Бачинська Л.Г., Запорожченко О.Ю. Формування зони підприємницької діяльності у міському індивідуальному малоповерховому житлі. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.24, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 354-361  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201024.pdf
 3. Бачинська Л.Г. Про явище еклектичності сучасної української архітектури. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.24, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 9-16  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201024.pdf
 4. Бачинська Л.Г. Мої вчителі (М.О.Гусєв, Я.А.Штейнберг, В.В.Чепелик, В.В.Савченко) . / / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.25, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 63-77.  ISSN 2077-3455 URL:  .file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Spam_2010_25_13.pdf
 5. Бачинська Л.Г., Пайн С. Модель функциональной организации городского усадебного жилища для Сьерра-Леоне. / Збірник наукових праць “Містобудування та територіальне планування” Вип.38, Київ: КНУБА, 2010. – С.32-41  ISSN 2076-815Х   URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201038.pdf
 6. Бачинська Л.Г., Запорожченко О.Ю. Модель функціонально-планувальної організації та методики проектування міського малоповерхового житла, що розвивається. / Збірник наукових праць “Містобудування та територіальне планування” Вип.38, Київ: КНУБА, 2010. – С.17-25  ISSN 2076-815Х  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201038.pdf
 7. Бачинська Л.Г., Пайн С. Индивидуальное городское жилище для Сьерра-Леоне: способы объединения функциональных зон в единый комплекс. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.25, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 399-409.  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201025.pdf
 8. Бачинська Л.Г., Запорожченко О.Ю. Особливості формування житлових блоків та номенклатури малоповерхового житла, що розвивається з плином часу на індивідуальних ділянках. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.25, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 277-286.  ISSN 2077-3455   URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201025.pdf
 9. Бачинська Л.Г. Роль циклу гуманітарних дисциплін у навчанні архітектора. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.23, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 32-45.  ISSN 2077-3455 URL:   http://docplayer.net/61866829-Cuchasni-problemi-arhitekturi-ta-mistobuduvannya.html
 10. Бачинська Л.Г. Архітектор В.І.Єжов. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.25, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 7-9. ISSN 2077-3455  URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201025.pdf
 11. Бачинська Л.Г., Водецька О. Вплив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду. / Збірник наукових праць “Сучасні проблеми архітектури і містобудування” Вип.24, Київ: КНУБА, 2010. – С.- 275-287  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201024.pdf
 12. Бачинська Л.Г. Громадське обслуговування при комунікаційному каркасі “метро”. / Збірник наукових праць “Містобудування та територіальне планування” Вип.36, Київ: КНУБА, 2010. – С.35-42  ISSN 2076-815Х  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/MTP/MTP36.pdf
 13. Зиміна С.Б. Інтер’єр і час //Сучасні проблеми архітектури та містобудування.– К.:  КНУБА, 2010.–  №  25.–  С.   77-81. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201025.pdf
 14. Ладан Т.М. Альтернативний вид транспорту (рейковий) та його вплив на архітектуру та композиційно-планувальну структуру сучасних будівель та споруд / Т.М. Ладан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2010.– Вип.23. – 486 с., С.358-368. URL: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201023.pdf
 15. Шевцова Г. В. Нетипові варіанти конструктивного вирішення верхів українських дерев’яних церков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 23. – С. 166-171.  ISSN 2077-3455  URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201023.pdf
 16. Шевцова Г. В. Комбінаторно-синкретична ґенеза української дерев’яної церкви // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 36. – С. 474-478. ISSN 2076-815x      URL:     http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/MTP/MTP36.pdf
 17. Шевцова Г. В. Східна Європа та Україна: ступінь впливу народного житла на формотворення дерев’яної церкви // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С. 565-572.  ISSN 2076-815x   URL:http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201037.pdf
 18. Шевцова Г. В. Особливості об’ємно-просторової структури сакральних споруд анімізму: різниця Сходу і Заходу, місце українських дерев’яних храмів / Г.хВ.хШевцова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 24. – С. 164-168.  ISSN 2077-3455   URL:   http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201024.pdf

3 Роботи, які не мають електронного вигляду, із вказаним ISBN:

Монографія:

 1. О.С. Слєпцов. Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація. – К: Видавничий дім “А+С”, 2010. – 248 с. ISBN 978-966-8613-41-8
 2. Шевцова Г.В. Україна для шукачів пригод  / [Гайворонський О., Клочко Д., Красюк О., Романенко О., Сачек П., Шевцова Г.]; за ред. C. Зінчук та Л. Грейджер. – К.: Дуліби, 2010, – 268 с. ISBN 978-966-8910-48-7
 3. Шевцова Г. В. Продолжение исторической архитектурной традиции в современной застройке японских мегаполисов // Наука, образование и экспериментальное проектирование: междунар. науч.-практ. конф., 12-16 апреля: тез. докл. – М: МАРХИ, 2010. – С. 220-221.  ISBN 978-5-9647-0186-6; 978-5-9647-0189-7 (Т1)

4 Інші роботи:

 1. Горіна А.О. Періоди формування архітектури іподромів // А.О. Горіна. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник/Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2010. – Вип. 26. – С. 327-332.
 2. Горіна А.О. Архітектура сучасних іподромів держав Західної Європи Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник/Відпов. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2010. – Вип. 24. – С. 374-379.
 3. Козлова Н.В. Арт-терапія, як метод вдосконалення візуального середовища міста. //Дизайн архітектурного середовища: сучасні концепції і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції. Відповідальний за випуск В.О.Тімохін. – Київ: КНУБА, 2010. – С.14.
 4. Козлова Н.В. Екологічні аспекти формування житлової забудови. //Містобудування та територіальне планування . – Київ: КНУБА, 2010. – № 30 – С.207-214.

Монографія:

 1. О.С. Слєпцов. Храмы украинской православной церкви. – К: Издательский дом «А+С», 2010. – 48 с.
 2. Соченко, В. І. Важливе наукове видання по охороні та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України / В. І. Соченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техніч. зб. / Київськ. нац. ун-т будівн. і архіт.; відп. ред. М. М. Дьомін. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 131-134.
 3. Шевцова Г. В. Східне коріння візантійського храму та його вплив на формування української дерев’яної церкви // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, 2010. – №х1. – С. 48-50.  ISSN 2409-2347
 4. Шевцова Г. В. Архитектурно-историческая подоснова и предпосылки развития современных урбанистических центров Японии // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, 2010. – №3. – С. 224-226.  ISSN 2409-2347
 5. Шевцова Г.В. Образи архітектури в творчості Мацуо Басьо та причини спорідненості японської архітектури з природою // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ ім. Шевченка, 2010. – вип. 28. – С. 307-311.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram