НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ В СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

Науково-дослідна лабораторія основ і фундаментів  в складних інженерно-геологічних умовах (НДЛ ОіФ СІГУ).

Керівний склад наукового підрозділу
Науковий керівник – к.т.н., проф. Корнієнко Микола Васильович
Завідувач лабораторії – Голуб Володимир Павлович

Штатний склад наукового підрозділу (станом на 01.01.2018 р.)
Штат лабораторії складається з 10 працівників, в т.ч. 1 зав. лабораторії, 1 провідного наукового співробітника, 3 старших наукових співробітників, 1 науковий співробітник, 2 молодших наукових співробітники, 1 провідного фахівця, 1 головного фахівця (конструктор), 1 фахівця ІІІ кат.

Напрями науково-дослідних робіт
– інженерно-геологічні вишукування;
– технічне обстеження будівель;
– контроль якості основи (ґрунтові подушки);
– випробування паль на майданчиках будівництва;
– виконання перевірних та дублюючих розрахунків і розробка рекомендацій по влаштуванню ефективних фундаментів;
– експертні висновки щодо можливості будівництва в складних інженерно-геологічних умовах;
– моніторинг динаміки гідрогеологічного режиму;
– розрахунок стійкості схилів;
– проектні роботи в частині проектування фундаментів;
– експертна оцінка проектних рішень;
– консультації по адаптації національних норм ДБН, ДСТУ до Єврокодів;
– обстеження та відновлення історико-архітектурних пам’яток міст України;
– участь у підготовці та перепідготовці наукових, педагогічних та інженерних кадрів.

Співробітники підрозділу мають кваліфікаційні сертифікати на виконання наступних робіт:
– технічне обстеження будівель і споруд;
– інженерно-будівельне проектування в частині виконання інженерних вишукувань;
– технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури;
– інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості;
– інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
– проведення інженерно-геологічних вишукувань на звичайних ділянках та зі складними інженерно-геологічним умовами, дослідження властивостей ґрунтів польовими і лабораторними методами, випробування ґрунтів;
– експертна оцінка проектних рішень, моніторинг об’єктів будівництва;
– розробка, дослідження та вдосконалення автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем діагностики і контролю стану основ і конструкцій будівель і споруд, оточуючої території та ґрунтового масиву;
– проведення обстежень технічного стану будівель для встановлення їх фізичного зносу, розробка рекомендацій по підвищенню надійності будівель і споруд;
– оприлюднення результатів досліджень лабораторії в галузевих науково-технічних збірниках, участь у науково-технічних конференціях, семінарах.

Науково-дослідні роботи, що виконуються
– геотехнічні роботи щодо уточнення показників верхньої частини ґрунтової товщі (ґрунтові подушки);
– статичні випробування паль на майданчиках будівництва (м. Київ: вул. Регенераторна; Київська область: м. Вишневе, м. Бориспіль; м. Дубно, м. Хмельницький та область, м. Одеса та область, м. Вінниця та область, м. Олександрія, м. Черкаси);
– складання експертних висновків, науково-технічних звітів з інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження;
– лабораторією виконується науковий супровід будівельних об’єктів Києва та Київської області. Проведення розрахунків, надання консультацій по виконанню робіт, заходів щодо зведення. (Надано висновок про умови забудови та вибір оптимального варіанту фундаментів по вул. Практична, 2, вул. Практична, 4, вул. Практична, 8, вул. Журавлина, 23 в м. Києві).

Патенти та винаходи

Патент на винахід №113927 (27.03.2017 р.) Спосіб виготовлення паль в структурно-нестійких ґрунтах
Патент на винахід №105996 (10.07.2014 р.) Збуджувач коливань
Патент на корисну модель №90151 (12.05.2014 р.) Спосіб підсилення залізобетонної основи підлоги
Патент на корисну модель №85193 (11.11.2013 р.) Збуджувач коливань
Патент на винахід №103718 (11.11.2013 р.) Пристрій для занурювання будівельних елементів
Патент на корисну модель №77730 (25.02.2013 р.) Пристрій для занурювання будівельних елементів
Патент на корисну модель №79980 (13.05.2013 р.) Пристрій для занурювання будівельних елементів
Патент на корисну модель №57744 (10.03.2011 р.) Пристрій для занурювання будівельних елементів
Патент на винахід №97578 (27.02.2012 р.) Пристрій для занурення будівельних елементів
Патент на винахід №95742 (25.08.2011 р.) Віброзбуджувач
Патент на винахід №57743 (10.03.2011 р.) Віброзбуджувач
Патент на корисну модель №36757 (10.11.2008 р.) Віброзбуджувач
Патент на корисну модель №24757 (10.07.2007 р.) Віброзбуджувач
Патент на винахід №93168 (10.01.2011 р.) Лінійний електродвигун зворотно-поступального руху
Патент на корисну модель №52893 (10.09.2010 р.) Лінійний електродвигун зворотно-поступального руху
Патент на винахід №79418 (11.06.2007 р.) Лінійний електродвигун зворотно-поступального руху
Патент на корисну модель №56319 (10.01.2011 р.) Індуктор лінійної електричної машини
Патент на винахід №79139 (25.05.2007 р.) Індуктор електродвигуна зворотно-поступального руху
Патент на корисну модель №23478 (25.05.2007 р.) Пристрій для випробування ґрунтів
Патент на корисну модель №21048 (15.02.2007 р.) Пристрій для випробування ґрунтів
Деклараційний патент на корисну модель 9270 (15.09.2005) Індуктор електродвигуна зворотно-поступального руху
Деклараційний патент на корисну модель 14526 (15.05.2006) Індуктор електродвигуна зворотно-поступального руху
Деклараційний патент на корисну модель 14111 (15.05.2006) Віброзбуджувач
Деклараційний патент на корисну модель 72163 (17.01.2005) Віброзанурювальний пристрій
Деклараційний патент на винахід 72162 А (17.01.2005) Віброзанурювач
Деклараційний патент на винахід 72161 А (17.01.2005) Спосіб занурення будівельних виробів в ґрунт 

Науково-методична та освітня діяльність
Підготовка науково-технічних звітів, експертних висновків про результати досліджень, збірників наукових праць, доповідей, тез доповідей на наукових конференціях, забезпечення державної реєстрації розробок (патентів), участь у розробці державних та відомчих норм, стандартів з проектування та влаштування основ і фундаментів та їх адаптації до європейських. Організація учбових практик для студентів спеціалізації (ПЦБ) –  переддипломна практика магістрів.

Міжнародна діяльність
Лабораторія співпрацює з „Українським товариством механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування” (ISSMGE), головним напрямком діяльності якого є науково-технічна діяльність в галузі механіки ґрунтів, геотехніки, основ і фундаментів, підземного будівництва.

Основні партнери
ТОВ „СКФ-БУД”, ТОВ „ЗБК-ЦЕНТР”, ТОВ „Епіцентр К”.

Контактна інформація
03680, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 31, лабораторний корпус КНУБА (3 поверх, кімната 3078,  3084/1, 3086)
тел. (044) 241-54-78, (044) 241-55-21, факс 248-30-51,
електронна адреса: golub-kisi@ukr.net

Back to to

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram