НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНЬОЇ І ІНЖЕНЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Науково-дослідний інститут будівельно-дорожньої і інженерної техніки (НДІ БДІТ) створений у 1993 р. на базі відділу статичних і динамічних випробувань конструкцій землерийних машин проблемної науково-дослідної лабораторії тонкостінних просторових конструкцій (до 1975 р. – науково-дослідна лабораторія нових землерийних машин при кафедрі будівельних машин). Науковим керівником і директором інституту був призначений заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української академії наук, д-р техн. наук, професор В.Л. Баладінський, який керував інститутом до 2006 року.

 Керівник підрозділу
Канд. техн. наук, професор А.В. Фомін.

 Штатний склад наукового підрозділу
На 01.01.1013 р. штат НДІ БДІТ складається із 10 працівників
(5,5 шт. од.). В підрозділі працюють 9 наукових співробітників: доктори технічних наук професори –2; кандидати технічних наук професори –3; кандидати технічних наук доценти –1; наукові співробітники –1; старші наукові співробітники –1; молодші наукові співробітники –1. Серед них п’ять лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки: І.І. Назаренко, В.М. Смірнов, А.В. Фомін, Л.Є. Пелевін, О.О. Костенюк. Три співробітника мають почесні звання: І.І. Назаренко – Заслуженого діяча науки і техніки України, В.М. Смірнов – Заслуженого працівника народної освіти України і Ю.Д. Абрашкевич – Заслуженого діяча науки і техніки України.

Професори Смірнов В.М., Назаренко І.І. і Абрашкевич Ю.Д. є дійсними членами академії будівництва України і Української академії наук, професори Пелевін Л.Є., Фомін А.В. – дійсними членами академії будівництва України.

Верхній ряд (зліва направо): фахівець І категорії Заремба В.І., старші наукові співробітники: Костенюк О.О., Діктерук М.Г., Зухба А.Г., головний науковий співробітник Абрашкевич Ю.Д..

Середній ряд (зліва направо): технік І категорії Бучнєв М.М., науковий співробітник: Боковня Г.І., Човнюк О.В., фахівець І категорії Крашевська Л.Г., провідний фахівець Кабанець Е.М..

Нижній ряд (зліва направо):завідувач відділом Гаркавенко О.М., заступник директора Пелевін Л.Є., завідувач відділом Смірнов В.М., директор Фомін А.В., головний науковий співробітник Назаренко І.І., головний науковий співробітник Сукач М.К..

Напрями науково-дослідних робіт
Інститут виконує фундаментальні, пошукові і прикладні науково-дослідні роботи в галузі створення і впровадження у виробництво малоенергоемних технологій і техніки для грунто- і породоруйнівних робіт у будівництві, гірництві і меліорації, а також в галузі виробництва будівельних матеріалів і їх ущільнення.

Основними напрямами фундаментальних та пошукових науково-дослідних робіт є розробка теоретичних основ руйнування робочих середовищ різними видами навантажень та математичне моделювання навантажень у різних робочих середовищах.

Основні напрями дослідно-конструкторських робіт:  розробка високостійких робочих органів багатофункціонального призначення; створення грунто- і породоруйнівних машин та механізованих інструментів з високою питомою продуктивність; розробка машин і обладнання для виробництва будівельних матеріалів.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
Роботи з удосконалення існуючих і нових робочих органів машин для земляних робіт і обладнання для дрібнення і сортування будівельних матеріалів і виробництва залізобетонних конструкцій. Розробка робочих органів і обладнання для різання і шліфування будівельних матеріалів.

Науково-технічні роботи, що виконуються
На даний час таких робіт немає.

Науково-технічні послуги
Замовлень на такі послуги на даний час немає.

Результати наукових досліджень
За результатами фундаментальних і прикладних досліджень розроблено в будівельних організаціях і машинобудівних підприємствах України та країнах СНД нові конструкції робочих органів і зубів підвищеної зносостійкості для екскаваторів; наконечники для розпушників і військово-інженерних машин; портативне ґрунтоущільнювальне обладнання на базі одноківшевих екскаваторів ІІ і ІІІ розмірних груп; пальцефрезерний кабелеукладальник; високошвидкісний механізований інструмент; стенди для прискорених випробувань землерийних машин та вузлів тощо.

У 2012 році закінчено дослідження за темою «Теоретичні основи руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами». Детальніше

Перелік фундаментальних досліджень, які виконуються
1. «Основні теорії взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища з врахуванням термопружних процесів».
2. «Теоретичні основи закономірностей зміни стану дисперсних середовищ під дією силових навантажень технічними системами».

Перелік прикладних досліджень, які виконуються
На даний час прикладні дослідження  не виконуються.

Інформація про виконання державних цільових програм
Тематика робіт, що виконуються, не входить до державних цільових програм.

Науково-методична та освітня діяльність
На базі науково-дослідного обладнання НДІ БДІТ студентами КНУБА виконуються лабораторні роботи з дисциплін «Машини для земляних і дорожніх робіт», «Підйомно транспортні машини», «Робочі процеси землерийної техніки», «Машини для виробництва будівельних матеріалів і виробів».

Міжнародна діяльність
Договірної наукової діяльності із закордонними організаціями НДІ БДІТ не має. Міжнародна діяльність на даний час представлена систематичною участю співробітників НДІ БДІТ у міжнародних наукових конференціях.

Основні партнери
1. Завод залізобетонних конструкцій №1 ХК «Київміськбуд».
2. Дрогобицький завод автомобільних кранів.
3. Бородянський екскаваторний завод «Борекс».

Контактна інформація
03180, Київ – 180, проспект Повітряних Сил , 31.

Тел. (044) 241–54–47; факс (044) 245–42–17.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram