НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ ТА БУДІВНИЦТВІ

НДІ ЕСТАБ КНУБА – є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури, створено у відповідності до концепції розвитку університету на 2013-2020 рр. наказом ректора № 289 від 24.09.2016 року.

Керівний склад наукового підрозділу
Науковий керівник – д.т.н., проф. Плоский В. О., директор –к.т.н., проф. Панько О.М..

Метою діяльності НДІ ЕСТАБ є наукові дослідження, супровід отриманих результатів і практичне впровадження інтегрованих ресурсо-енергозберігаючих, екобезпечних технологій в архітектурі, будівельній інженерії та суміжних галузях.

Результати науково-практичних досліджень впроваджуються в навчальний процес університету (стажування і підвищення кваліфікації викладачів, інженерів і науково-технічного персоналу, науково-дослідницька робота аспірантів і докторантів, навчання студентів), а теоретичні напрацювання підтверджуються під час виконання науково-дослідних робіт за держбюджетною та господарсько-договірною тематикою.

До складу НДІ ЕСТАБ входять
3 науково-дослідні лабораторії (Лабораторія з досліджень проблем енергоефективності в будівництві та архітектурі «Енергоцентр-КНУБА»; Науково-дослідна лабораторія енергоефективної, біонічної та екологічної архітектури; Науково-дослідна лабораторія інженерних систем життєзабезпечення) та 2  центри (Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульвого енергоспоживання; Молодіжний центр інноваційних технологій в архітектурі та будівництві) дослідницька робота, яких взаємоузгоджена, відповідно до своїх функцій, що в сукупності утворює ефективну організаційну систему для вирішення складних проблем в будівництві та архітектурі на державному рівні.

Для виконання науково-дослідних робіт (НДР) залучаються на договірних засадах висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні співробітники КНУБА, ведеться спільна діяльність з підприємствами, установами та організаціями для виконання поставлених завдань, відповідно до чинного законодавства України.

Науково-технічні послуги та науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій:

 • науково-технічний супровід та моніторинг будівельних об’єктів на всіх етапах зведення та експлуатації;
 • проектування нового будівництва;
 • розробка комплексних та системних підходів для впровадженняінтегрованих енергоефективних технологій при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд в різних природно-кліматичних та екологічних умовах України;
 • розробка пропозицій з комплексного удосконалення систем національних нормативних документів в галузі енергоефективності в будівництві;
 • розробкакомплексних критеріїв оптимізаціїінженерних систем (підсистем) вентиляції, кондиціювання, опалення, гарячого водопостачання, електропостачання, освітлення, водопостачання, водовідведення, автоматизації забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних процесів;
 • експериментальне визначення надійності, безпеки і довговічності матеріалів і конструкцій;
 • розроблення нових конструктивних форм будівельних конструкцій і будівельних виробів та їх практичне впровадження;
 • обстеження будівель і споруд;
 • паспортизація будівель і інженерних споруд;
 • розробка нормативної документації, державних стандартів, технічних умов тощо.

Науково-дослідні роботи, що виконуються:
На даний час на базі НДЛ «Енергоцентр-КНУБА» виконується прикладне дослідження на замовлення МОН України за рахунок видатків загального фонду державного бюджету за темою: «Розробка методології системного застосування енергоефективних заходів у історичносформованих навчально-житлових університетських комплексах (кампусах)» – номер державної реєстрації:0117U004846.

Науково-методична та освітня діяльність:

 • Координація наукової роботи факультетів, кафедр КНУБА з вивчення проблеменергоефективності, енергозбереження в будівництві, охорони довкілля.
 • Підготовка та перепідготовка наукових та науково-педагогічних співробітників КНУБА з питань впровадження інтегрованих енергоефективних технологій в архітектурі та будівництві.
 • Розробка доповнень та рекомендацій при проведенні учбового процесу студентів з урахуванням енергозбереження в будівництві.
 • Організація конференцій, виставок, ярмарок, симпозіумів, рекламарозробок КНУБА, направлених на енергозбереження в будівництві.
 • Координація участі студентів та співробітників КНУБА у національних та міжнародних конференціях, форумах з енергоефективностіта енергозбереженні в будівництві.

Основні партнери:

 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
 • Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження;
 • Польська академія наук (PAN);
 • Академія будівництва України;
 • Національна спілка архітекторів України;
 • Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій;
 • Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку»;
 • Всеукраїнська суспільна організація «Українська асоціація з прикладної геометрії»;
 • Асоціація «Теплокомуненерго»;
 • Асоціація енергоаудиторів України.

Контактна інформація:
03680, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 31, к. 508 (головний корпус КНУБА)
тел. (044) 244-96-03
email: energy-knuba@ukr.netndi.estab@gmail.com

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram