НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Науково – дослідний інститут проблем архітектурно-будівельної екології (НДІ ПАБЕ) – є структурним підрозділом Київського національного університету будівництва і архітектури, який створено у відповідності до концепції розвитку Університету на 2013-2020 рр. наказом Ректора № 349 від 30.08.2019 року.

 

Створено з метою підвищення ефективності системних досліджень у сфері архітектурно-будівельної екології, розробки наукових основ створення новітніх процесів і технологій, супроводу отриманих результатів і практичного впровадження інтегрованих ресурсно-енергозберігаючих, екологічно безпечних систем і технологій в архітектурі, будівельній інженерії, екології та суміжних галузях.

Керівний склад наукового підрозділу НДІ ПАБЕ КНУБА:

 

Науковим керівником НДІ ПАБЕ призначено доктора технічних наук, професора Чернишева Дениса Олеговича.

 

Директором НДІ ПАБЕ є  Поплавський Олександр Анатолійович

Поплавський Олександр Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій. Закінчив з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальностями: «Системи управління та автоматики» (2007 рік) та «Менеджмент організацій» (2011 рік). Вільно володіє англійською мовою. Є фахівцем з питань мережевого розвитку та прогнозування даних. Співпрацює з провідними науковими інституціями США, Португалії, Польщі, Німеччини. З 2004 член міжнародної організації SPIE (International Society for Optics and Photonics). Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2013. Стипендіат стипендії Президента України, 2006-2007. Лауреат Національної Академії Наук України, 2012. Переможець XII International Scientist Competition, 2009. Має більше 60 публікацій в міжнародних наукових журналах в т.ч. статей що опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS –  понад 15, три патенти на наукові винаходи та 2 авторські права на твір. Має значний досвід роботи в державному секторі, досвід корпоративного управління, а також роботи з іноземними компаніями, фондами та освітніми інституціями.

 

Напрями науково-дослідних робіт.
Основними завданнями НДІ ПАБЕ є:

·        Координація наукової роботи факультетів, кафедр та наукових підрозділів КНУБА з вивченням проблем архітектурно-будівельної екології , охорони довкілля та розвиток співпраці з науково-дослідними установами, відомствами України і інших країн.

·        Координація діяльності науково-дослідних лабораторій (НДЛ) – структурних підрозділів НДІ ПАБЕ.

·        Здійснення міжнародного співробітництва.

·        Залучення грантових коштів для проведення досліджень у галузі архітектурно-будівельної екології.

·        Аналіз діючих норм України та інших держав з екологічної ефективності, систем сертифікації зеленого будівництва.

·   Розробка пропозицій з комплексного удосконалення систем національних нормативних документів в галузі архітектурно-будівельної екології.

·        Розробка та впровадження проектів нових екологічних об’єктів архітектурно-будівельного комплексу.

·   Вивчення і пошук вирішення інженерно-технічних проблем впровадження принципів екологічності в проектах будівельних об’єктів та містобудівних утворень.

·        Формування наукових основ екологічності в архітектурно-будівельному комплексі.

·        Створення методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження екологічних біосферо-сумісних об’єктів будівництва.

·        Вивчення і вирішення проблем архітектурно-будівельної екології.

·     Розробка рекомендацій з економічної та екологічної доцільності впровадження різних систем контролю в архітектурно-будівельних об’єктах для конкретних природно-кліматичних районів України.

·        Вивчення і пошук вирішення інженерно-технічних аспектів проблем економіки, управління, менеджменту в екологічному будівництві.

·   Проведення підготовки та перепідготовки кадрів з питань впровадження екологічних технологій в архітектурі і будівництві, розробка доповнень та рекомендацій при проведенні учбового процесу студентів з урахуванням проблем екології в будівництві.

·     Організація конференцій, виставок, ярмарок, симпозіумів, реклама розробок КНУБА, направлених на екологічний архітектурно-будівельний напрямок.

·    Координація участі студентів та співробітників КНУБА у національних та міжнародних конференціях, форумах з проблем архітектурно-будівельної екології.

 

Міжнародна діяльність.

В 2021р. укладено Меморандум про партнерство та співпрацю з науково-дослідним підприємством NMT – Technologia Inovacao e Consultoria  S.A на базі факультету і технологій, Нового Лісабонського університету.

 

КОНТАКТИ:

Тел.: (044) 244-96-69

e-mail: Apoplavskyi@gmail.com

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 4, каб. 115 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram