НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ МІСТОБУДУВАННЯ

Містобудування: проблеми і перспективи розвитку 2019


Деталі

Містобудування: проблеми і перспективи розвитку 2020


Деталі

Містобудування: проблеми і перспективи розвитку 2021


Деталі

Містобудування: проблеми перспективи і розвитку 2022


Деталі

Містобудування: проблеми і перспективи розвитку 2023


Деталі

Містобудування: проблеми і перспективи розвитку 2024


Деталі

 

 

Участь кафедри містобудування у наукових заходах

Зав. кафедри проф. Шебек Н.М. взяла участь в організації IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода», що відбулась 30 жовтня 2016 р. (м. Київ, КНУБА).

23 жовтня 2017 року на кафедрі містобудування КНУБА відбулись наукові читання, присвячені пам’яті проф. Кушніренко Марії Марківни «Містобудування – любов її життя». Зі спогадами про М. М. Кушніренко виступили декан архітектурного факультету професор О. В. Кащенко , професори М. М. Дьомін, В. О. Тімохін, Н. М. Шебек та інші запрошенні.

4 травня 2018 на кафедрі містобудування КНУБА відбувся науковий колоквіум «Архітектурне середовище – генетичний код міста. Силует, фонова забудова, домінанти». Доповідь на зазначену тему запросили прочитати С.Г. Буравченка – лауреата держаних премій в галузі архітектури, к. арх., член-кореспондента УНА, почесного проф. НАУ, заступника директора, головного архітектора інституту «УкрНДІПроцивільбуд». У колоквіумі взяли участь викладачі, аспіранти і студенти, які навчаються за програмою бакалавра та магістра архітектури.

23 жовтня 2018 року на кафедрі містобудування КНУБА відбулись наукові читання, присвячені пам’яті проф. Кушніренко Марії Марківни «Містобудування – любов її життя». Зі спогадами про М. М. Кушніренко виступили декан архітектурного факультету професор Кащенко О. В., професори Дьомін М.М., Тімохін В. О., Товбич В. В. та інші запрошенні. На наукових читаннях були заслухані та обговорені повідомлення Н.М. Шебек, Ю.М. Палехи, Г.О. Носенко, О.А. Кравчук про внесок М. М. Кушніренко у розбудову вітчизняної архітектурної освіти, науки і практики, а також щодо питань розвитку сучасної архітектурно-містобудівної освіти, що є корисним для подальшої розбудови кафедри.

Зав. кафедри проф. Шебек Н.М. взяла участь в організації Х Всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Містобудування: Естетика хаосу та порядку», що відбулась 22 листопада 2018 р. (м. Київ, КНУБА).

28 листопада 2018 року проф. Устінова І. І. і доц. Войко Н. Ю. взяли участь у роботі Міжнародного симпозіуму «Екологічні та технічні аспекти сталого життя» (Euro-eco-Hannover – 2018) (м. Ганновер, Німеччина).

27 березня 2019 року в КНУБА на кафедрі містобудування відбулася І науково – практична конференція «Містобудування: проблеми і перспективи розвитку». У конференції взяли участь викладачі кафедри містобудування та інших кафедр архітектурного факультету, аспіранти і студенти старших курсів, що навчаються за програмою магістра архітектури. Під час конференції викладачі, аспіранти і студенти  продемонстрували презентації наукових, проектних та науково-методичних розробок. Були обговорені подальші напрямки та сучасні тенденції розвитку містобудування і ландшафтної архітектури; сучасні теорії і методики містобудівного проектування; результати досліджень за темами дисертаційних і магістерських робіт. Матеріали конференції видано у вигляді збірки тез доповідей, які подали 48 учасників. На секційних засіданнях прочитано 40 доповідей.


Зав. кафедрою містобудування, д-р арх., проф. Н. М. Шебек привітала учасників конференції


Декан архітектурного факультету, д.т.н., проф. О.В. Кащенко привітав учасників конференції та побажав їм плідної роботи


Виступ зав. кафедрою дизайну архітектурного середовища, д-ра арх., проф. В. О. Тімохіна


Виступ д-ра арх., проф. І. І. Устінової

Виступ аспірантів каф. містобудування: А. В. Гамаля, А. О. Каранди, Г. А. Драгомирової

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram