НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальна діяльність

Фахівці кафедри працюють за такою тематикою: фундаментальні й пошукові дослідження у галузі теорії розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій, які перебувають в екстремальних умовах експлуатації, із урахуванням геометричне – і фізично-нелінійного характеру деформування, дійсних властивостей матеріалу при силових, температурних, електромагнітних та інших статичних і динамічних навантаженнях та створенні на цій основі комп’ютерних автоматизованих систем досліджень будівельної механіки, проблемно – та об’єктивно-орієнтованих пакетів прикладних програм.

Кафедра здійснює викладання таких дисциплін: будівельна механіка, основи теорії споруд, теорія споруд, системи автоматизованого проектування в будівництві, програмне забезпечення конструкторських розрахунків, метод скінчених елементів, основи теорії інженерних розрахунків, технічна механіка, інформаційні технології, варіаційні принципи і методи будівельної механіки, імовірнісні методи розрахунку конструкцій, основи наукових досліджень, інформаційні технології наукових досліджень, методологія і організація наукових досліджень.

У навчальному процесі широко застосовують оригінальні програмні комплекси АСИСТЕНТ і КОНТРОЛЬ, які розроблені викладачами кафедри і що року оновлюються у відповідності до змін, які відбуваються в навчальному процесі, та загальновідомі комплекси систем автоматизованого проектування графічної AutoCAD, конструктивної ЛІРА і SCAD.

Щороку науковці кафедри видають підручники, посібники, методичні розробки для оперативного використання в навчальному процесі.

Протоколи засідання кафедри

Міжнародна діяльність

В 2020 р. за участю співробітників кафедри і НДІ БМ підготовлені і представлені до участі в конкурсах наступні проекти

 • в рамках програми HORIZONT-2020, напрям INFRASUPP-02-2020 : «International Scientific Cooperation for Research Infrastructures (RI) in the Realm of Nonlinear Dynamics” ( ISCRINOD ) «Міжнародне наукове співробітництво для дослідження інфраструктурних об’єктів методами нелінійної динаміки»у співпраці із Potsdam Institute For Climate Impact Research, Universidad Politécnica De Cartagena, Ventspils University College, Engineering Research Institute “ VSRC.
 • в рамках програми «ERASMUS+» : «Innovative Structural integrity courses for training of specialists in Civil and Mechanical Engineering on multimedia platform (ISIC-CME)» «Іноваційцні навчальні курси для підготовки фахівців в галузі будівництва і механічної інженерії» – у співпраці із Lublin University of Technology, TVE Mérnökiroda Kft. (TVE_Engineering), Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, France.

 Роботи останніх років підручники та посібники:

 • Баженов В.А., Геращенко О.В., Гончаренко М.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становлення та розвитку. Підручник. – К.:  Каравела, – 2015.
 • Баженов В.А., Ворона Ю.В. Будівельна механіка. Динаміка. Підручник. – К.: Каравела, – 2014.
 • Баженов В.А. Варіаційні основи будівельної механіки. Підручник. – К.:  Каравела, – 2014.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і моделювання. Підручник. – К.: ПАТ ВІПОЛ, 2013.
 • Баженов В.А. Варіаційні принципи і методи будівельної механіки. Підручник. – К.:  Каравела, – 2012.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Ворона Ю.В. Будівельна механіка. Динаміка споруд. Підручник. – К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2012.
 • Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник.  – К.: Каравела, 2011.
 • Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2010.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 2009.
 • Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2007.
 • Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2006.
 • Баженов В.А., Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Строительная информатика. Автоматизированное проектирование несущих конструкций и сооружений. – М.:ИАСВ, 2006.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Імовірнісні методи розрахунку конструкцій. Випадкові коливання пружних систем – К.: ВІПОЛ, 2005.
 • Баженов В.А., Венгерський П.С, Горлач В.М., Левченко О.М., Лізунов П.П., Гаврона В.С., Ананьєв О.М. за ред.. Шинкаренка Г.А., Шишова О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. – К.: Каравела, 2004.
 • Баженов В.А., Гранат С.Я., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерний курс. Підручник. – К.: ВІПОЛ, 1999.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Будівельна механіка. Динаміка споруд. – К.: ІЗМН, 1998.
 • Баженов В.А., Сахаров А.С., Мельниченко Г.И., Чорный С.М. Метод конечних элементов в задачах строительной механики. Учебно-методическое пособие для студентов строительных специальностей вузов. – К.: КДТУБА, 1994.

Методичні вказівки

  Укладач (укладачі)НазваОбсяг с.ДисциплінаОсвітня програма
2023р.
Максим’юк,
В.П. Андрієвський,
А.А. Козак.
Розрахунок статично невизначуваних
рам методом сил: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи
45Будівельна механікаПЦБ
2022р.
Ю.В. Максим’юк,
С.В. Мицюк,
А.А. Козак.
Методичні вказівки та індивідуальні
завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «САПР в будівництві». Визначення напружено-деформованогого стану стержневих та оболонкових систем за допомогою програмних комплексів
43Будівельна механіка
ПЦБ
Ю.В.
Максим’юк,
А.А. Козак,
О.В.Козак.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Будівельна механіка». Статичний розрахунок плоских статично визначуваних ферм, арки і рам43Будівельна механікаПЦБ
2021р.
1П.П. Лізунов              І.Д. КараРозрахунок плоскої статично невизначуваної рами методом переміщень30Будівельна механікаМБГ
2Ю.В. Максим’юк С.В. Мицюк        А.А. КозакВизначення напружено-деформованого стану стержневих та оболонкових систем за допомогою програмних комплексів43САПР в будівництвіПЦБ
2019р.
1Ю.В. Ворона               І.Д. КараРозрахунок статично визначуваних стержневих систем: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт28Будівельна механікаПЦБ
2018р.
1Ю.В. Ворона                 І.Д. КараДинамічний розрахунок рам: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт38Динаміка і стійкість будівель і спорудПЦБ
2017р.
1Б.І.Сизевич,  О.О.ПівеньВизначення напружено-деформованого стану стержневих та оболонкових систем за допомогою програмних комплексів44САПР в будівництвіПЦБ
2015р.
1В.П. Андрієвський, М.О. Вабіщевич, Ю.В. Максим’юк.Кінематичний  аналіз  плоских  систем  і  визначення  реакцій  з’єднання:  методичні  вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи28Основи теорії спорудАРХ
2014р.
1Іванченко Г.М., Остапенко Р.М. Шкриль О.О.,            Півень О.О.Статичний розрахунок плоских стержневих систем. Індивідуальні завдання та методичні вказівки30Будівельна механікаПЦБ, МО, МБГ, ІТП
2Свешніков О.Г. Козовенко А.М. Чеверда П.ПРозрахунок плоскої ферми. Індивідуальні завдання та методичні вказівки24Будівельна механікаАРХ, ПЦБ, МБГ, ТВ, ВВ
3Козовенко А.М.,  Максим’юк Ю.В., Міщенко О.О.Обчислення переміщень в статично визначуваних системах: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи40Будівельна механікаМБГ, ПЦБ, ВВ, ТВ
4Солодей І.І.,  Максим’юк Ю.В., Міщенко О.О.Розрахунок статично невизначуваної рами методом сил: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи32Будівельна механікаМБГ, ПЦБ, ВВ, ТВ
2013р.
1Соловей М.О. Міщенко О.О.Розрахунок плоских статично визначуваних стержневих систем40Будівельна механікаМБГ
2Соловей М.О. Міщенко О.О.Визначення переміщень в статично визначуваних стержневих системах34Будівельна механікаМБГ
3Соловей М.О. Міщенко О.О.Розрахунок статично невизначуваної рами методом сил32Будівельна механікаМБГ
4Соловей М.О. Міщенко О.О.Розрахунок стержневої системи методом скінченних елементів:  методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи32МСЕМБГ, ПЦБ, ВВ, ТВ
2012р.
1О.В.Шишов, М.В.Гончаренко, Ю.В.ВоронаРозрахунок рам методом скінчених елементів: Індивідуальні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи35МСЕПЦБ
2М.О. Соловей, О.О. Міщенко,     О.Г. Свешніков.Кінематичний аналіз стержневих  систем:  Методичні  вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи44Будівельна механікаМБГ, ПЦБ, ВВ, ТВ
2008р.
1Ю.В. Ворона, О.Г. Свешніков, О.О. Шкриль.Динамічний розрахунок рам: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт44Будівельна механікаМБГ, ПЦБ, ВВ, ТВ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram