НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальна діяльність

Фахівці кафедри працюють за такою тематикою: фундаментальні й пошукові дослідження у галузі теорії розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій, які перебувають в екстремальних умовах експлуатації, із урахуванням геометричне – і фізично-нелінійного характеру деформування, дійсних властивостей матеріалу при силових, температурних, електромагнітних та інших статичних і динамічних навантаженнях та створенні на цій основі комп’ютерних автоматизованих систем досліджень будівельної механіки, проблемно – та об’єктивно-орієнтованих пакетів прикладних програм.
Кафедра здійснює викладання таких дисциплін: будівельна механіка, основи теорії споруд, теорія споруд, системи автоматизованого проектування в будівництві, програмне забезпечення конструкторських розрахунків, метод скінчених елементів, основи теорії інженерних розрахунків, технічна механіка, інформаційні технології, варіаційні принципи і методи будівельної механіки, імовірнісні методи розрахунку конструкцій, основи наукових досліджень, інформаційні технології наукових досліджень, методологія і організація наукових досліджень.
У навчальному процесі широко застосовують оригінальні програмні комплекси АСИСТЕНТ і КОНТРОЛЬ, які розроблені викладачами кафедри і що року оновлюються у відповідності до змін, які відбуваються в навчальному процесі, та загальновідомі комплекси систем автоматизованого проектування графічної AutoCAD, конструктивної ЛІРА і SCAD.
Щороку науковці кафедри видають підручники, посібники, методичні розробки для оперативного використання в навчальному процесі.

Міжнародна діяльність

В 2020 р. за участю співробітників кафедри і НДІ БМ підготовлені і представлені до участі в конкурсах наступні проекти

 • в рамках програми HORIZONT-2020, напрям INFRASUPP-02-2020 : «International Scientific Cooperation for Research Infrastructures (RI) in the Realm of Nonlinear Dynamics” ( ISCRINOD ) «Міжнародне наукове співробітництво для дослідження інфраструктурних об’єктів методами нелінійної динаміки»у співпраці із Potsdam Institute For Climate Impact Research, Universidad Politécnica De Cartagena, Ventspils University College, Engineering Research Institute “ VSRC.
 • в рамках програми «ERASMUS+» : «Innovative Structural integrity courses for training of specialists in Civil and Mechanical Engineering on multimedia platform (ISIC-CME)» «Іноваційцні навчальні курси для підготовки фахівців в галузі будівництва і механічної інженерії» – у співпраці із Lublin University of Technology, TVE Mérnökiroda Kft. (TVE_Engineering), Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, France.

 Роботи останніх років підручники та посібники:

 • Баженов В.А., Геращенко О.В., Гончаренко М.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Історія становлення та розвитку. Підручник. – К.:  Каравела, – 2015.
 • Баженов В.А., Ворона Ю.В. Будівельна механіка. Динаміка. Підручник. – К.: Каравела, – 2014.
 • Баженов В.А. Варіаційні основи будівельної механіки. Підручник. – К.:  Каравела, – 2014.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології і моделювання. Підручник. – К.: ПАТ ВІПОЛ, 2013.
 • Баженов В.А. Варіаційні принципи і методи будівельної механіки. Підручник. – К.:  Каравела, – 2012.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Ворона Ю.В. Будівельна механіка. Динаміка споруд. Підручник. – К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2012.
 • Баженов В.А., Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування. Підручник.  – К.: Каравела, 2011.
 • Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2010.
 • Баженов В.А., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 2009.
 • Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2007.
 • Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування – К.: Каравела, 2006.
 • Баженов В.А., Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Строительная информатика. Автоматизированное проектирование несущих конструкций и сооружений. – М.:ИАСВ, 2006.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Імовірнісні методи розрахунку конструкцій. Випадкові коливання пружних систем – К.: ВІПОЛ, 2005.
 • Баженов В.А., Венгерський П.С, Горлач В.М., Левченко О.М., Лізунов П.П., Гаврона В.С., Ананьєв О.М. за ред.. Шинкаренка Г.А., Шишова О.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. – К.: Каравела, 2004.
 • Баженов В.А., Гранат С.Я., Шишов О.В. Будівельна механіка. Комп’ютерний курс. Підручник. – К.: ВІПОЛ, 1999.
 • Баженов В.А., Дехтярюк Є.С. Будівельна механіка. Динаміка споруд. – К.: ІЗМН, 1998.
 • Баженов В.А., Сахаров А.С., Мельниченко Г.И., Чорный С.М. Метод конечних элементов в задачах строительной механики. Учебно-методическое пособие для студентов строительных специальностей вузов. – К.: КДТУБА, 1994.

Методичні вказівки

2023рік
1. Розрахунок статично невизначуваних рам методом сил: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: Ю.В. Максим’юк, В.П. Андрієвський, А.А. Козак. – Київ: КНУБА, 2023. – 45 с.

2. Analysis of planar statically determinate bar systems, 2023 Завантажити

2022рік
1. Розрахунок тришарнірної арки і статично визначуваних рам: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, О.В. Костіна. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
2. The analysis of the three hinged arch and statically determinate frames: methodical instructions for performing of the calculation-graphic work / І.D. Kara, О.V. Kostina. – Kyiv: KNUCA, 2022. – 32 p.
3. Статичний розрахунок плоских статично визначуваних ферм, арки і рам. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Будівельна механіка». / уклад.: Ю.В. Максим’юк, А.А. Козак, О.В. Козак. – Київ: КНУБА, 2022. – 43 с.
4. Розрахунок статично невизначуваної несиметричної рами методом сил: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, М.Г. Кушніренко, Р.М. Остапенко. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
5. The Analysis of the Statically Indeterminate Unsymmetrical Frame by Using the Force Method: methodical instructions for performing of the calculation-graphic work / І.D. Kara, М.G. Kushnirenko, R.M. Ostapenko. – Kyiv: KNUCA, 2022. – 24 p.
6. Розрахунок плоскої статично невизначуваної рами методом переміщень: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: П.П. Лізунов, І.Д. Кара. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
7. Розрахунок нерозрізної балки на дію тимчасового навантаження методом моментних фокусів: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, О.В. Костіна, В.О. Недін. – Київ: КНУБА, 2022. – 52 с.

2021рік
1. Визначення напружено-деформованого стану стержневих та оболонкових систем за допомогою програмних комплексів. Методичні  вказівки  та  індивідуальні  завдання  до  виконання  розрахунково-графічної  роботи  з  дисципліни  «САПР в будівництві»   /   Уклад.:   Ю.В. Максим’юк, С.В. Мицюк, А.А. Козак. – К.: КНУБА,  2021. – 43 с.

2020рік
1. Розрахунок статично визначуваних стержневих систем: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: Ю.В. Ворона, І.Д. Кара. – Київ: КНУБА, 2020. – 28 с.

до 2020року
1. Статичний розрахунок стержневих систем та обчислення переміщень. Методичні вказівки і індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна механіка»/ Уклад.: П.П.Чеверда, Ю.В.Максим’юк– К.: КНУБА, 2018. –  43 с.
2. Програмне забезпечення конструкторських розрахунків. Розв’язання нелінійних задач будівельної механіки. Завдання до виконання розрахунково–графічної вправи / Уклад.: І.І. Солодей, М.О. Вабіщевич. – К.: КНУБА, 2018. – 84 с.
3. Програмне забезпечення конструкторських розрахунків. Розв’язання задач динаміки / Завдання до виконання розрахунково–графічної вправи Уклад.: І.І. Солодей, М.О. Вабіщевич. – К.: КНУБА, 2018. – 34 с.
4. Динамічний розрахунок рам: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: Ю.В. Ворона, І.Д. Кара. – К.: КНУБА, 2018. – 36 с.
5. Визначення напружено-деформованого стану стержневих та оболонкових систем за допомогою програмних комплексів. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “САПР в будівництві”/ Уклад.:   Б.І.Сизевич,  О.О.Півень. – К.: КНУБА,  2017. – 44 с.
6. Динамічний розрахунок рам: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: Ю.В. Ворона, І.Д. Кара. – К.: КНУБА, 2017. – 38 с.
7. Кінематичний аналіз плоских систем і визначення реакцій з’єднання: методичні вказівки до виконання розрахунково – графічної роботи з основ теорії споруд для студентів архітектурних спеціальностей / уклад.: В.П. Андрієвський, М.О. Вабіщевич, Ю.В. Максим’юк. – К.: КНУБА, 2015.–28 с.
8. Кінематичний аналіз і обчислення реакцій у в’язях: індивідуальні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельної механіки уклад.: О.В. Шишов, О.Г. Свешніков – К.:КНУБА, 2015. – 40 с.
9. Розрахунок статично невизначуваної рами методом сил: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельної механіки для студентів, що навчаються за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» / уклад.: І.І. Солодей, Ю.В. Максим’юк, О.О. Міщенко. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
10. Обчислення переміщень в статично визначуваних системах: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельної механіки для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» / уклад.: А.М. Козовенко, Ю.В. Максим’юк, О.О. Міщенко. – К.: КНУБА, 2014. – 40 с.
11. Розрахунок стержневої системи методом скінченних елементів: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: М.О. Соловей, О.О. Міщенко.–К.: КНУБА, 2013. – 32с.
12. Розрахунок рам методом скінчених елементів:Індивідуальні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з будівельної механіки/ Уклад.: О.В.Шишов, М.В.Гончаренко, Ю.В.Ворона – К.:КНУБА, 2012, – 38 с.
13. Розрахунок статично визначуваних рам.Методичні вказівки і індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи теорії споруд»/ Уклад.: Ю.В. Ворона, М.В. Гончаренко – К.: КНУБА, 2011. –  50 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram