Навчально-методична діяльність кафедри

Навчальна діяльність кафедри:

Кафедра «Іноземних мов» працює на всіх факультетах університету та забезпечує підготовку бакалаврів (студенти І, ІІ, IV курсів), спеціалістів (студенти V курсу), магістрів (студенти V та VІ курсів), а також аспірантів та ФПК.

Методична діяльність кафедри:

Методичні вказівки:

 1. Рубцова, С. В. (2023). Методичні рекомендації «Наукова іноземна мова (англійська)». (Методичні рекомендації для здобувачів вищої школи усіх спеціальностей КНУБА). Київ: КНУБА, 2023.
 2. Rubtsova, S. V. (2021). Linguistic competence as an important component of teaching active methods in reading. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 1(29), 58-62. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30032021/7452
 3. Паніна О.В., Business English for the Future Professionals: навчальний посібник з ділової англійської мови. – Київ, КНУБА, 2021. – 128 с.
 4. Букіна Ю.О. Англійська мова. Вступникам до магістратури: Навч. Посібник. К, 2021. – 108 с.
 5. Букіна Ю.О. Англійська мова. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів ІІ курсів, які навчаються за напрямом підготовки 023 «ОДПМ» (частина І). – К.: ЦОП «Глобус», 2021. – 38 с.
 6. Рубцова, С. В. (2021). English for Specific Purposes: English for Civil Engineering.(Навчальний посібник). КНУБА. Київ: Видавничий будинок «Аванпост-Прим».
 7. Рубцова, С. В. (2021). Методичні рекомендації до навчального посібника «English for Specific Purposes: English for Civil Engineering». (Методичні рекомендації для викладачів).КНУБА. Київ: Видавничий будинок «Аванпост-Прим».

 8. Рубцова, С. В. (2021c). Методичні рекомендації до навчального посібника «English for Specific Purposes: English for Civil Engineering». (Методичні рекомендації для викладачів). КНУБА. Київ: Видавничий будинок «Аванпост-Прим». – 2021 р.
 9. Безпала Л.М. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» К.:КНУБА 2012р.
 10. Вітрук О.Є. Англійська мова. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів І та ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура», К.: КНУБА-2013р.
 11. Дубина Н.А., Лисіна Т.В. Англійська мова. CityDevelopment Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямами підготовки 6.010104 «Професійна освіта» і 6.010101 «Будівництво». К.: КНУБА-2012р.
 12. Дубина Н.А., Лисіна Т.В. Англійська мова. City Development Part-2 Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямами підготовки 6.010104 «Професійна освіта» і 6.010101 «Будівництво». К.: КНУБА-2013р.
 13. Дубина Н.А., Лисіна Т.В. Англійська мова. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємство». К.: КНУБА-2014р.
 14. Дубина Н.А., Лисіна Т.В. Англійська мова. Методичні рекомендації для підготовки до іспиту студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємство». К.: КНУБА-2014р.
 15. Лобатенко Н.В. Англійська мова. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів І та ІІ курсів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» 2013р.
 16. Михайленко Г.Г. Методичні рекомендації з англійської мови для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів 1-го курсу денної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей щодо вивчення теми “Travelling by Train”Ч.II.- К.: КУЕіТТ, 2002.- 30с.
 17. Михайленко Г.Г. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з теми «New Construction Materials and Technologies» для студентів 2-го курсу всіх спеціальностей К.: КНУБА, 2008. – 40 с.
 18. Михайленко Г.Г. Англійська мова: Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів другого курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». –. К.: КНУБА, 2013. – 44 с.
 19. Полторак Л.В. Англійська мова. Методичні рекомендації для практичних занять для студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». К: КНУБА- 2013р.
 20. Шестопалова І.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання іноземних мов (для бакалаврів)».// МАУП, 2017р.
 21. Шестопалова І.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Сравнительная грамматика английского и русского языков (для бакалаврів)».// МАУП, 2016р.
 22. Шестопалова І.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжкультурні комунікації в галузі освіти» (для магістрів)».// МАУП, 2018р. (в друці).
 23. Вітрук О.Є., Сало В.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять для студентів спеціальності “Туризм”(International Tourism). К.: КНУБА – 2020 р.
 24. Вітрук О.Є., Сало В.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять для студентів спеціальності 242 “Туризм”. К.: КНУБА – 2020 р.
 25. Вітрук О.Є., Сало В.В. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять для студентів І курсу спеціальності 122 “Комп’ютерні науки та технології” К.: КНУБА – 2020 р.

Методична діяльність кафедри здійснюється з таких дисциплін:

ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
Ділова іноземна мова програма
ЗАПРОПОНОВАНА КАФЕДРОЮ ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Business English for the Future Professionals: навчальний посібник з ділової англійської мови для студентів і аспірантів. (у розробці)
2. On Environment in English: навчальний посібник з фахової англійської мови. (у розробці)
. Bill Mascull, Business vocabulary in use,- Cambridge University Press, 2010.
3. Nirman Whitby, Business Benchmark, Preintermediate, Preliminary, – Cambridge University Press, 2006.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, ЯКІ МОЖНА ЗНАЙТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ НА САЙТІ БІБЛІОТЕКИ КНУБА:
1. Коротка С.Г., Англійська мова Business company’s Types and their characteristics/ – Методичні вказівки для вивчення ділової англійської мови для студентів V курсу усіх спеціальностей денної форми навчання. – 2014.
2. Коротка С.Г., Англійська мова Fundamentals of management, методичні вказівки до вивчення англійської мови професійного спілкування для студентів 1 курсу денної форми навчання. – 2013.

РЕКОМЕНДОВАНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
1. John Flower, First Certificate Organiser exam preparation, – Cengage learning, Heinle. – 2010.
2. Майкл Пайл, Мері Е.Муньос, TOEFL Preparation guide, – Cliffs Notes.
3. Fiona Devid, Wayane Rimmer, Active Grammar with answers Level 2, Cambridge University Press, 2011.
4. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі: стаття у зб. «Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – № 65.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ з курсу “Ділова іноземна мова”:
Зміст:
1. написання резюме
2. написання ділового листа
3.складання контракту

Обсяг:
4. 1 сторінка
5. 1 сторінка
6. З сторінки
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (Приклад)
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ділова приклад

ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА
ПРОГРАМА
Фахова іноземна мова програма
ЗАПРОПОНОВАНА КАФЕДРОЮ ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА»

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Т.І. Петрова, Е.І.Щукіна, О.В. Паніна, Н.А Дубина, Н.В. Лобатенко, В.М. Повар, Г.Г. Михайленко, Т.В. Лисіна, Л.В. Полторак «English For Civil Engineering Students» /Англійська мова для студентів 1-го і 2-го курсів спеціальностей за напрямом «Будівництво» -К.: КНУБА, 2015.
2. Петрова Т.І. «Computer Understanding» (Знайомство з комп’ютером) Навчальний посібник, КНУБА, – К., КНУБА, 2002.
3. О.В. Паніна. Будівництво та навколишнє середовище. (з грифом МОН України) К.:КНУБА, 2003.
4. Е.І. Щукіна. Введення в кадастр. К.: КНУБА, 2006.
5. English for Civil Engineers. Навчальний посібник. Т.І. Петрова, О.В. Паніна, Е.І. Щукіна), – К.: КНУБА, 2009.
6. English for Civil Engineering Students Навчальний посібник – Т.І.Петрова, О.В. Паніна, Е.І. Щукіна, Т.В. Лисіна, Н.В. Лобатенко, В.М. Повар, І.П. Тарасенко. – К.: КНУБА, 2010.
7. Ю.О. Букіна, Англійська мова для індивідуальної роботи студентів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2012.
8. Навчальний посібник «Німецька мова для студентів будівельних спеціальностей», А. А. Махиня. К.: КНУБА, 2009.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ, ЯКІ МОЖНА ЗНАЙТИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВАРІАНТІ НА САЙТІ БІБЛІОТЕКИ КНУБА:
1. Н. А. Дубіна, Т. В. Лисіна, Методичні рекомендації для підготовки до іспиту студентів ІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.050301 “Товарознавство та комерційна діяльність”. – 2013.
2. Н. А. Дубіна, Т. В. Лисіна, Методичні рекомендації для підготовки до іспиту студентів І курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.050301 “Товарознавство та комерційна діяльність”. – 2012.
3. Н.В. Лобатенко, Методичні вказівки до виконання практичних занять за професійним спрямуванням для студентів І та ІІ курсу
спеціальності БМО факультету АІТ. – 2012.
4. Л.В. Полторак Методичні рекомендації до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності «Водопостачання та водовідведення. – 2012.

РЕКОМЕНДОВАНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
1. Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва» ( з грифом МОН України) О.М. Гавриш, М.М. Гавриш, П.В. Захарченко, А. А. Махиня, С.М. Мовчан, Л.О. Васильківська, -К.: СПД Павленко 2010.
2. John Flower, First Certificate Organiser exam preparation, – Cengage learning, Heinle. – 2010.
3. Майкл Пайл, Мері Е.Муньос, TOEFL Preparation guide, – Cliffs Notes.
4. Fiona Devid, Wayane Rimmer, Active Grammar with answers Level 2, Cambridge University Press, 2011.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:
Зміст: 1 індивідуальне завдання в семестр

Обсяг:
Зміст та обсяг:
1.Переклад з іноземної мови:
загально-технічного тексту (I,ІI семестр) – 5тис.зн.
професійно – орієнтованого тексту (ІІI-IV семестр) – 6.тис.зн.
2.Запитання до тексту – 10
3.Словник – 20 – 25 термінів

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (приклад):
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ фахова приклад

НАУКОВА ІНОЗЕМНА МОВА
ПРОГРАМА
Наукова іноземна мова програма

ЗАПРОПОНОВАНА КАФЕДРОЮ ЛІТЕРАТУРА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «НАУКОВА ІНОЗЕМНА МОВА»
БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі: стаття у зб. «Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – № 65.
2. Англійська мова. Науково-технічний переклад: конспект лекцій з курсу
«Наукова іноземна мова» для магістрантів і аспірантів будівельних і
архітектурних спеціальностей. (у видавництві)
3. Ю.О. Букіна, Англійська мова для індивідуальної роботи студентів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2012.
4. Навчальний посібник «Німецька мова для студентів будівельних спеціальностей», А. А. Махиня. К.: КНУБА, 2009.
5. Г.П. Ятель, Б.М. Князевський, Кузик Ф.К. «Англійська мова (поглиблений курс) для студентів технічних вузів», К.: В.ш., 1995 р.
6. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі: стаття у зб. «Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – № 65.
7. Martin Hewings, Crag Thaine, Cambridgw Academic English, advanced, Cambridge university press, 2012.

РЕКОМЕНДОВАНА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
5. Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва» ( з грифом МОН України) О.М. Гавриш, М.М. Гавриш, П.В. Захарченко, А. А. Махиня, С.М. Мовчан, Л.О. Васильківська, -К.: СПД Павленко 2010.
6. John Flower, First Certificate Organiser exam preparation, – Cengage learning, Heinle. – 2010.
7. Майкл Пайл, Мері Е.Муньос, TOEFL Preparation guide, – Cliffs Notes.
8. Fiona Devid, Wayane Rimmer, Active Grammar with answers Level 2, Cambridge University Press, 2011.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА:
ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З НАУКОВОЇ ІНОЗ МОВИ

СПИСОК ПОСІБНИКІВ ТА МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ТА ІІ КУРСІВ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
1.Коючков Г.Г., Прискорений курс французької мови.- 2005
2.Волкова Л.В., Учитесь читать литературу по специальности:французский язык : учебное пособие для студентов архитектурных специальностей высших учебных заведений,Москва : Высшая школа , 1985. – 120 с.
3.Французька мова: методичні вказівки для студентів І курсу всіх спеціальностей/уклад.:О.О.Алєксєєнко. – К.:КНУБА, 2010.-48с.
4.Французька мова:ділова французька мова, методичні рекомендацї /Уклад.: Марченко С.І.-К.:КНУБА, 2005.-16с.
5.Французька мова: Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу спец.”Менеджмент організації”,Уклад.:О.О.Алєксєєнко. -К.:КНУБА, 2005.-16с.
6.Французька мова:Методичні вказівки і контрольні завдання (заочне відділення)/Уклад.:Н.В,Лобатенко.-К.:КНУБА,2001.-20с.
7.Французька мова:Методичні вказівки для студентів І курсу всіх спеціалностей/Уклад.:О.О.Алєксєєнко.-КНУБА,2011.-44с.

За результатами проведеної роботи кафедри було надруковано багато наукових статей,

5 підручників з англійської та німецької мов:

 1. Г.П. Ятель, І.А. Гіленко, Л.Я Мариненко, Т.С. Мироненко– «Німецька мова, поглиблений курс»
 2. Л.С. Ямпольский, Г.П. Ятель, Е.Е. Реголянт «Учебник английского языка», Львов, 1971г.
 3. Г.П. Ятель, Б.М. Князевський, Кузик Ф.К. «Англійська мова (поглиблений курс) для студентів технічних вузів», К.: В.ш., 1995 р.
 4. Г.П. Ятель та ін. «Англійська мова для студентів технічних вузів 2-ге видавництво перероблене і доповнене», К.: В.ш., 1993 р.
 5. А.А. Махиня, Deutsch für Baumeister “Німецька мова для спеціальностей напрямів «Будівництво» та  «Архітектура»”Київ, -К.: КНУБА, 2015.

11 навчальних посібників, 3 словники та конспект лекцій:

 1. Петрова Т.І. «Computer Understanding» (Знайомство з комп’ютером) Навчальний посібник, КНУБА, – К., КНУБА, 2002.
 2. Scientific English. Конспект лекцій., К., КНУБА, 2002.
 3. Наука і університетська освіта. Навчальний посібник ( з грифом МОН України)  Г.П.Ятель, Ф.К. Кузик, Т.І. Петрова, К.: КНУБА 2002.
 4. О.В. Паніна. Будівництво та навколишнє середовище. (з грифом МОН України) К.:КНУБА, 2003.
 5. Е.І. Щукіна. Введення в кадастр. К.: КНУБА, 2006.
 6. English for Civil Engineers. Навчальний посібник. Т.І. Петрова, О.В. Паніна,  Е.І. Щукіна),  – К.: КНУБА, 2009.
 7. English for Civil Engineering Students Навчальний посібник – Т.І.Петрова, О.В. Паніна, Е.І. Щукіна, Т.В. Лисіна, Н.В. Лобатенко, В.М. Повар, І.П. Тарасенко. – К.: КНУБА, 2010.
 8. Ю.О. Букіна, Англійська мова для індивідуальної роботи студентів будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2012.
 9. Навчальний посібник «Німецька мова для студентів будівельних спеціальностей»
 10. А. А. Махиня. К.: КНУБА, 2009.
 11. «Німецько-українсько-російський словник термінології сухого будівництва» ( з грифом МОН
 12. України) О.М. Гавриш, М.М. Гавриш,  П.В. Захарченко, А. А. Махиня, С.М. Мовчан,
 13.  Л.О. Васильківська, -К.: СПД Павленко 2010.
 14. Т.І. Петрова, Е.І.Щукіна, О.В. Паніна, Н.А Дубина, Н.В. Лобатенко, В.М. Повар, Г.Г. Михайленко, Т.В. Лисіна, Л.В. Полторак «English For Civil Engineering Students» /Англійська мова для студентів 1-го і 2-го курсів спеціальностей за напрямом «Будівництво» -К.: КНУБА, 2015.

А також було надруковано понад 300 навчально-методичних рекомендацій.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram