НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ

Дисципліни, які викладаються:

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»Спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»Спеціалізація «Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів»

Методична діяльність кафедри ТБКВ

Підручники та посібники:

 1. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Нестеров В.Г., Телющенко І.Ф. Технологія керамічних будівельрих матеріалів: підручн. – К.: Основа, 2020. -744 с.
 2. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.
 3. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Гелевера О.Г., Константиновський О.П., Носовський Ю.Л., Піпа В.В. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів: Підручник – 3-є вид. – К.: Основа, 2017. – 528 с.
 4. Бабич М., Рунова Р.Ф., Кріпка Л. Європейські стандарти на цемент: практика впровадження. – Харків: ПП «Юнісофт», АВЦ «Укрцемент», 2017.
 5. Гоц В.І., Павлюк В.В., Шилюк П.С. Бетони і будівельні розчини: Підручник. – Вид. 2-е, доп. і переробл. – К.: Основа, 2016. – 568 с.
 6. Антоненко Г.Я., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Рижанкова Л.М., Тимошенко С.А. Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2015. – 376 с.
 7. Дворкін Л. Й., Гоц В. І., Дворкін О. Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с.
 8. Гоц В.І., Кокшарьов В.М., Павлюк В.В., Тимошенко С.А. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: Підручник. – К.: Основа, 2014. – 360 с.
 9. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л., Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. В’яжучі речовини: Підручник. – К.: Основа, 2012. – 448 с.
 10. Троян В.В. Добавки для бетонів і будівельних розчинів: навчальний посібник.- Ніжин: ТОВ «Видавництво» «Аспект-Поліграф», 2010. – 228с.
 11. Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2010. – 256с.
 12. Гоц В.І., Амеліна Н.О., Нестеров В.Г. Виробнича база будівництва: Підручник. – К.: КНУБА, 2010. – 312с.
 13. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник. – К.: КНУБіА, 2007. – 256 с.
 14. Гоц В.І., Гелевера О.Г., Фролова В.М. Технологія будівельних алюмінієвих конструкцій: Підручник. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОБ», К.: КНУБА, 2007. – 380 с.

Методичні вказівки:

 1. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва будівельних конструкцій виробів і матеріалів: методичні вказівки до вивчення дисципліни – К.: КНУБА, 2016. – 16 с.
 2. Майстренко А.А., Петрикова Є.М., Рижанкова Л. М. Нормативи часу на виготовлення залізобетонних виробів: МВ до виконання завдання для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». – К.: КНУБА, 2016. – 40 с.
 3. Пальчик П.П. Конструктивно-технологічний аналіз продукції. МВ до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи виробництва ЗБК». – К.: КНУБА, 2016.– 12 с.
 4. Петрикова Є.М., Рєзнік О.Ю. МВ до виконання курсової роботи з дисципліни Арматура для ЗБК. – К.: КНУБА, 2016. – 36 с.
 5. Майстренко А.А, Рижанкова Л.М. Аналіз потокових форм організації виробничих процесів: методичні вказівки до виконання завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 6. Петрикова Є.М., Амеліна Є.М. Проектування формувальних цехів. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 7. Петрикова Є.М., Амеліна Є.М. Проектування складського господарства підприємств з виробництва ЗБК. – К.: КНУБА, 2015. – 56 с.
 8. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування формувальних цехів: методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУБА, 2015. – 48 с.
 9. Майстренко А.А., Тимошенко С.А., Константиновський О.П. Вступ до будівельної справи: методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015 – 12 с.
 10. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. Технологія модифікованих будівельних розчинів: методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2015. – 12 с.
 11. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2015. – 32 с.
 12. Кокшарьов В.М., Азутов В.П., Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 13. Кокшарьов В.М., Азутов В.П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до курсового проектування. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с.
 14. Пальчик П.П. Основи виробництва залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 15. Майстренко А.А. Основи системного аналізу. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 12 с.
 16. Рижанкова Л.М., Петрикова Є.М., Майстренко А.А., Амеліна Н.О. Побудова графіку роботи стендів. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с.
 17. Амеліна Н.О. Управління підприємствами будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2014. – 20 с.
 18. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Проектування складського господарства підприємств по виробництву ЗБК. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 60 с.
 19. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Детальна розробка поста формування технологічної лінії. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2014. – 50 с.
 20. Гоц В.І., Волянський О.А. Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 20 с.
 21. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Оптимізація поопераційного графіка виробничого процесу з метою зменшення трудових витрат. Методичні вказівки до практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 24 с.
 22. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Вибір оптимального варіанта здійснення часткового процесу. Методичні вказівки до виконання практичного завдання. – К.: КНУБА, 2013 с. – 12 с.
 23. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Моделювання виробничих процесів і систем. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013 с. – 56 с.
 24. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення у виробництві БКВМ. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій. Розробка формувального поста. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 25. Гелевера О.Г., Петрикова Є.М. Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 26. Пальчик П.П. Обгрунтування вибору стадійних процесів виготовлення ЗБК. Методичні вказівки до виконання практичного заняття. – К.: КНУБА, 2013. – 22 с.
 27. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Константиновський О.П. В’яжучі речовини. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 28. Кокшарьов В.Н., Азутов В.П. Теплотехніка і теплотехнічне устаткування підприємств будіндустрії. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання. – К.: КНУБА, 2013. – 32 с.
 29. Майстренко А.А., Рижанкова Л.М. Організація виробництва БКВМ. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
 30. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: «Будівництво», 2013. – 20 с.
 31. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2013. – 38 с.
 32. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до практичних занять. – К.: КНУА, 2012. – 20 с.
 33. Гоц В.І., Волянський О.А., Павлюк В.В. Бетони і будівельні розчини. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУА, 2012. – 32 с.
 34. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до конструктивно-технологічного аналізу арматурних виробів і розробки їх технологічних схем. – К.: КНУБА, 2012 с. – 21 с.
 35. Амеліна Н.О. Оновлення виробництва. Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2012. – 45 с.
 36. Амеліна Н.О., Петрикова Є.М. Підготовка і оновлення виробництва. Методичні вказівки до вивчення дисципліни. – К.: КНУБА, 2012.
 37. Майстренко А.А., Петрикова Є.М. Товарознавство металевих будівельних виробів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – К.: КНУБА, 2011. – 28 с.
 38. Антоненко Г.Я., Рижанкова Л.М., Майстренко А.А. Організація і управління підприємством. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 39. Пальчик П.П. Основи виробництва збірних залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. – К.: КНУБА, 2011. – 24 с.
 40. Кокшарьов В.М., Павлюк В.В. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт. – К.: «Будівництво», 2011. – 27 с.
 41. Павлюк В.В., Павлюк І.М., Бугай Г.Ю. Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Методичні вказівки до виконання курсової роботі. – К.: «Будівництво», 2011.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram