Навчальна діяльність кафедри хімії

Методична діяльність кафедри хімії

Підручники та посібники

 1. Хімія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком «Будівництво»\ Ємельянов Б.М., Бердов Г.І., Бондар О.О., Шилюк П.С., за заг.ред.Б.М.Ємельянова. – К: «Фенікс», 2010. – 456 с.
 2. Фізична хімія і хімія силікатів. Підручник. \ Гречанюк В.Г. – К: Кондор, 2006. – 434 с.
 3. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів. Навчальний посібник.\ О.В.Присяжна. – К.: КНУБА, 2014. – 180 с.

Методичні вказівки

2023

 1. Фізична хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2023, – 124 с.
 2. Органічна хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Т.В. Вітовецька. – Київ: КНУБА, 2023, – 104 с.
 3. Фізична хімія. Контрольні завдання для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2023, – 28 с.

2022

 1. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: А.В. Козирєв. – Київ: КНУБА, 2022. – 96 с.
 2. Повірхневі явища та дисперсні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 84 с.
 3. Поверхневі явища та дисперсні системи. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія” деннох та заочної форм навчання / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
 4. Фізико-хімічні методи дослідження. Якісний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, Т.В. Вітавецька, В.О. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2022. – 52с.
 5. Фізична хімія тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів: методичні вказівки до написання курсової роботи / уклад.: А.В. Козирєв, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 16 с.
 6. Фізична хімія тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт / уклад.: А.В. Козирєв, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 40 с.

2021

 1. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 44с.
 2. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / уклад. Т.В. Вітовецька, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.А. Куліченко – К.: КНУБА, 2021 – 35с.
 3. Вітовецька Т.В., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія»  К.: КНУБА, 2021. – 35 с.

2020

 1. Фізична хімія і хімія силікатів. Програма курсу і контрольні завдання для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» заочної форми навчання./уклад.: В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, В.Ю.Апанасенко – К.:КНУБА, 2020. – 28 с. (ел.версія)
 2. Фізична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / уклад.: В. Г. Гречанюк, В. О. Чорновол, Т.В. Вітовецька – К.: КНУБА, 2020. – 36 с.

2019

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії./уклад.: Г.М.Кочетов, О.В. Присяжна. – 2019. – 47с.
 2. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів/ уклад.: Ю.І. Ковальчук, О.В. Маценко, В.Г. Гречанюк. О.В. Присяжна. – К.: КНУБА. – 2019. – 20 с.
 3. Органічна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»./уклад.: Т.В.Вітовецька, Ю.І.Ковальчук, О.В.Дашковська, В.Г.Гречанюк – К.: КНУБА, 2019. – 24 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram