Навчальна діяльність кафедри хімії

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Кафедра хімії готує бакалаврів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійними програмами:

ОПП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (гарант – д.т.н., професор кафедри хімії Козирєв Артем В’ячеславович)

Силабуси :

161 «Хімічні технології та інженерія»: Аналітична хімія, Загальна неорганічна хімія, Органічна хімія, Поверхневі явища та дисперсні системи, Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, Фізична хімія.

192 «Будівництвота цивільна інженерія», «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: Хімія, Фізико-хімічні методи дослідження, Фізична хімія і хімія силікатів, Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Товарознавство та комерційна діяльність»: Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів (1-й семестр), Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів (2-й семестр).

192 «Будівництво та цивільна інженерія», «Міське будівництво і господарство»: Хімія (неорганічна хімія).

192 «Будівництво та цивільна інженерія»,  «Промислове та цивільне будівництво»: Хімія (неорганічна хімія).

101 «Екологія»«Екологія та охорона навколишнього середовища»: Хімія.

185 «Нафтогазова інженерія та технології»: Фізико-хімічні властивості нафти і газу.

183 «Технології захисту навколишнього середовища»: Хімія.

Якісний склад кафедри

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Офіційні документи:

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Хімія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком «Будівництво»\ Ємельянов Б.М., Бердов Г.І., Бондар О.О., Шилюк П.С., за заг.ред.Б.М.Ємельянова. – К: «Фенікс», 2010. – 456 с.
 2. Фізична хімія і хімія силікатів. Підручник. \ Гречанюк В.Г. – К: Кондор, 2006. – 434 с.
 3. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів. Навчальний посібник.\ О.В.Присяжна. – К.: КНУБА, 2014. – 180 с.

Методичні вказівки

2023

 1. Фізична хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2023, – 124 с.
 2. Органічна хімія. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Т.В. Вітовецька. – Київ: КНУБА, 2023, – 104 с.
 3. Фізична хімія. Контрольні завдання для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2023, – 28 с.

2022

 1. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: А.В. Козирєв. – Київ: КНУБА, 2022. – 96 с.
 2. Повірхневі явища та дисперсні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 84 с.
 3. Поверхневі явища та дисперсні системи. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія” деннох та заочної форм навчання / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
 4. Фізико-хімічні методи дослідження. Якісний аналіз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, Т.В. Вітавецька, В.О. Чорновол. – Київ: КНУБА, 2022. – 52с.
 5. Фізична хімія тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів: методичні вказівки до написання курсової роботи / уклад.: А.В. Козирєв, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 16 с.
 6. Фізична хімія тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів: методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт / уклад.: А.В. Козирєв, І.М. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 40 с.

2021

 1. Фізико-хімічні методи дослідження і контролю будівельних матеріалів. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи / В.Ю. Апанасенко, В.Г. Гречанюк, О.В. Маценко, В.О. Чорновол, О.П. Бондаренко . – Київ: КНУБА, 2021. – 44с.
 2. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / уклад. Т.В. Вітовецька, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.А. Куліченко – К.: КНУБА, 2021 – 35с.
 3. Вітовецька Т.В., Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Куліченко В.А. Органічна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія»  К.: КНУБА, 2021. – 35 с.

2020

 1. Фізична хімія і хімія силікатів. Програма курсу і контрольні завдання для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів» заочної форми навчання./уклад.: В.Г.Гречанюк, В.О.Чорновол, В.Ю.Апанасенко – К.:КНУБА, 2020. – 28 с. (ел.версія)
 2. Фізична хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / уклад.: В. Г. Гречанюк, В. О. Чорновол, Т.В. Вітовецька – К.: КНУБА, 2020. – 36 с.

2019

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з органічної хімії./уклад.: Г.М.Кочетов, О.В. Присяжна. – 2019. – 47с.
 2. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів/ уклад.: Ю.І. Ковальчук, О.В. Маценко, В.Г. Гречанюк. О.В. Присяжна. – К.: КНУБА. – 2019. – 20 с.
 3. Органічна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»./уклад.: Т.В.Вітовецька, Ю.І.Ковальчук, О.В.Дашковська, В.Г.Гречанюк – К.: КНУБА, 2019. – 24 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram