НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

ПІДРУЧНИКИ:
– С.В. Сьомка. Основи дизайну архітектурного середовища. 2020.
– О.С.Слєпцов. Реконструкція громадських будівель і комплексів. 2018.
– С.В.Сьомка. Дизайн інтер‘єру, меблів та обладнання. 2018.
– С.В.Сьомка. Ергономіка та ергодизайн. 2017.
– О.С.Слєпцов. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів, 2014.
– С.Б.Зиміна. Історія російської архітектури, 2015.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:
– В.Б.Якубовський, І.В.Якубовський, О.О.Кайдановська. Основи проектування садибного житла. 2020.
– С.Б.Зиміна. Стилі інтер‘єру. 2018.
– С.В.Сьомка. Біоніка в дизайні середовища. 2017.
– С.В. Сьомка. Композиція: теорія і методика пропорціонування: Ч.1, 2016.
– С.В. Сьомка. Проектування навчальних закладів, 2016.
– С.В.Сьомка. Біоніка в дизайні середовища, 2016.
– Л.Г.Бачинська. Архітектура житла України середини ХХ – ХХІ століть (історико-аналітичний нарис), 2016.
– Горбик О.О. Історія світової середньовічної архітектури. Частина 1. Християнське храмобудування пізньоримської імперії (І-V ст.). Архітектура Візантії (V- ХV ст.). Архітектура Кавказу (Грузії та Вірменії, ІV-ХІV ст.). – 2015.
– О.С. Слєпцов. Архітектура сучасної школи: Ґімназія новітніх біотехнологій. Монографія і навчальний посібник, 2011.
– Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник англ. мовою Composition: Тutorial, 2013.
– С.О. Ніканоров. Архітектура водно-туристичних комплексів, 2012.
– Н.Ю. Житкова, С.Б. Зиміна. Композиція: навчальний посібник, 2012 – 1 видання, 2 видання; 2013 – 3 видання.
– Шевцова Г.В. Історія японської архітектури і мистецтва. 2011.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МОНОГРАФІЇ:

– Віктор Чепелик: архітектор-дослідник-педагог / О.С.Слєпцов, Т.І.Антощук; під. ред. проф. О.С.Слєпцова; 2020.
– Шевцова Г.В. Генеза української дерев’яної церкви: світовий контекст і унікальність. 2019.
– Серёгин: Проекты, концепции, замыслы / Под ред. Б. Л. Ерофалова. 2018.
– Горбик О.О. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник). Частина 1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства: наукове видання. Видання друге: доповнене – 2016, 2018.
– Н. Орленко, Ю.В. Івашко, Шуань Ли. Под ред. Н.М.Демина. Реинкарнация северного национального романтизма. Исследование и опыт реставрации объектов. 2016.
– О.С.Слєпцов, М.К.Кумейко. Клара Демура: архитектор-педагог. 2016.
– Івашко Ю.В., Шуань Ли. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации. 2015.
– О.С.Слєпцов. «My Oxford Diary» (англ. мовою). 2015.
– В.І.Соченко. Церква Богородиці Десятинна в Києві. – К.: Мистецтво, 2014.
– Олег Слєпцов. Архітектор / Упорядник Б.Л. Єрофалов. 2013.
– О.С. Слєпцов. Архитектура православного храма: От замысла к воплощению. 2012.
– Г.В. Шевцова. В краю маяков и храмов. 2012.
– О.А. Пламеницька. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний – ранньомодерний час). 2012.
– А.В. Кащенко, О.С. Слепцов, П.П. Безродный и др. Слово о Мастере. 2012.
– Архитектурное бюро «Ю. Серёгин»: Альбом-каталог / Под ред. Б. Ерофалова. 2011.
– О.С. Слєпцов. Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація. 2010.
– О.С. Слєпцов. Храмы украинской православной церкви. 2010.
– Шевцова Г.В. Україна-Японія: дерев’яна архітектура. 2009.
– Ивашко Ю.В. Модерн Европы и Киева. 2007.
– Шевцова Г.В. Дерев’яні церкви України. 2007.
– Івашко Ю.В. Будинки Києва в стилі модерн: (Дослідж. історії та архітектури). 2006.
– Водотика О.Ю. Архітектура православних храмів України: історія та сучасність. 2006.
– Горбик О.О. Римо-католицькі костьоли Києва і Київщини. 2004.
– Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. 2002.
– Чепелик В.В. Український архітектурний модерн / Упор. З.В. Мойсеєнко-Чепелик. 2000.

Також більше 50 методичних рекомендацій.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram