Навчально-методична діяльність

Навчально-методична та організаційна робота кафедри

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямована  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів з урахуванням поточних змін, пов’язаних з оновленням Господарського, Податкового та Бюджетного Кодексів; законодавчих та нормативних актів з введенням нових національних стандартів України, зокрема, з питань ціноутворення у будівництві; форм статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності тощо.

Кафедра забезпечує викладання 39  навчальних дисциплін, а саме: Економіка будівництва; Основи економіки будівництва; Економіка підприємств та маркетинг; Економіка підприємств  будіндустрії; Економіка систем водопостачання  та водовідведення; Економіка і бізнес; Економіка підприємства; Економіка і фінанси підприємств; Економіка природокористування; Економіка праці; Економічна оцінка нововведень; Фінанси підприємств; Фінансовий менеджмент; Фінансово-економічна діяльність; Фінанси; Фінанси, гроші та кредит; Гроші і кредит; Облік і аудит; Облік і аудит на підприємствах ТБКВіМ; Статистика; Основи статистики; Економіко-математичні методи та моделі у будівництві; Економічний ризик і методи його вимірювання; Основи біржової та банківської діяльності; Організація, управління та економіка проектування; Практикум складання кошторисної документації; Ціноутворення  у будівництві; Управління витратами; Мікроекономіка; Техніко-економічний аналіз; Техніко-економічний аналіз виробничої і господарської діяльності підприємства; Теорія економічного аналізу; Основи підприємницької діяльності; Спецкурс випускаючої кафедри; Лекції ФПК; ДЦП ЕК: Мікроекономіка; ДЦП ЕК: Економічний аналіз; ДЦП кафедри ЕКБ; Спецкурс кафедри ЕКБ.

Всі робочі програми з дисциплін, що читаються викладачами кафедри, забезпечені навчально-методичними матеріалами з урахуванням вимог Болонського освітнього процесу, що систематично поновлюються і перезатверджуються.

На базі кафедри працює структурний підрозділ обладнаний сучасними ПК, комп’ютерний клас а. 320, у якому проводяться заняття для  студентів з вивчення сучасних програмних комплексів по формуванню ціноутворення та економічним розрахункам у будівництві, а саме   ПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо.

За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано 450 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібників.  Значна увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів.

Перелік методичних вказівок, конспектів лекцій, підручників, які використовуються в навчальному процесі можна переглянути та завантажити  за наступними посиланнями:

Методична література кафедри

Навчальні посібники кафедри 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram