НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МІСТОБУДУВАННЯ

ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА

БАКАЛАВРАТ

МАГІСТРАТУРА

АСПІРАНТУРА

На кафедрі містобудування здійснюється підготовка:
• бакалаврів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»;
• магістрів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізації:
o «Містобудування. Архітектурно-містобудівне проектування»;
o «Містобудування. Архітектурно-ландшафтне проектування»;
• аспірантів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Сутність поглибленого вивчення дисциплін блоку «Містобудування: Архітектурно-містобудівне проектування» полягає у підготовці магістрів архітектури, спроможних на високому професійному рівні із застосуванням інноваційних методів вирішувати задачі, що пов’язані з дослідженням та проектуванням нових і удосконаленням існуючих містобудівних об’єктів різної складності – від систем розселення до елементів безпосереднього оточення людини. Серед цих задач найважливішою є комплексне дослідження проблем планування і розвитку територій об’єднаних територіальних громад, окремих населених пунктів та їх частин, пошук шляхів їх вирішення та розробка конкретних пропозицій з розвитку містобудівних систем та територіального розвитку поселень, формування нових та гармонізації існуючих містобудівних ансамблів і комплексів, збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць.

Сутність поглибленого вивчення дисциплін блоку «Містобудування: Архітектурно-ландшафтне проектування» полягає у підготовці магістрів архітектури, спроможних на високому професійному рівні із застосуванням інноваційних методів вирішувати задачі, що пов’язані з дослідженням та проектуванням нових і удосконаленням існуючих ландшафтних об’єктів різної складності – від систем розселення до елементів безпосереднього оточення людини. Серед цих задач найважливішою є комплексне дослідження проблем планування і розвитку культурно-історичних ландшафтів як у межах населених пунктів так і за їх межами, пошук шляхів їх вирішення та розробка конкретних пропозицій з відновлення деградованих ландшафтів, формування і розвитку ландшафтно-рекреаційних територій, благоустрою та озеленення територій населених пунктів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram