Порядок денний засідань

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №5

25 січня 2024р. 12:00

Порядок денний:

1. Про затвердження навчальних планів здобувачів 2024 року вступу.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

2. Про розміщення проектів навчальних планів на сайті КНУБА для ознайомлення кафедр.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Про внесення змін до Положення про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи КНУБА Шпаков А.В.

4. Про затвердження освітніх програм здобувачів 2024 року вступу.

Доповідач: начальник центру з питань забезпечення якості освіти Пристайло М.О.

5. Про затвердження  електронних курсів на освітньому сайті КНУБА

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

6. Поточні справи.

6.1. Про видання навчального посібника

«Загальна та неорганічна хімія» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Автори: В.Г. Гречанюк, Т.В. Вітовецька, В.Є. Апанасенко

Видання за кошти КНУБА

Доповідач: Майстренко А.А.

6.2. Про видання навчального посібника

«ВІМ-технології металевих конструкцій» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Автор: Є. І. Цюпин

Видання за власні кошти

Доповідач: Скляров І.О.

6.3. Про видання навчального посібника

«Fluid Dynamics» (Гідродинаміка) для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 144 “Теплоенергетика”

Автори: Д.О. Чернишев, В.А. Глива, С.Й. Шаманський

Видання за власні кошти

Доповідач: Дупляк О.В.

6.4. Про видання підручника

«Організація та управління будівництвом» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка»

Автори: Тугай О.А., Титок В.В., Ємельянова О.М. та інші

Видання за власні кошти

Доповідач: Тугай О.А.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №4

21 грудня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1. Про затвердження освітніх програм спеціальностей КНУБА.

Доповідач: начальник центру з питань забезпечення якості освіти Пристайло М.О.

2. Про затвердження  електронних курсів на освітньому сайті КНУБА

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Про проведення ректорських констрольних робіт серед здобувачів вищої освіти КНУБА.

Доповідач: начальник відділу моніторингу якості підготовки фахівців Дьяченко О.С.

4. Поточні справи.

4.1. Про видання конспекту лекцій

«Числові та функціональні ряди»

Автори: Н.В. Бондаренко, В.В. Отрашевська.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Ручківський В.В.

4.2. Про присвоєння грифу КНУБА підручнику

«Математичний аналіз. У двох частинах. Частина 1»

Автори: І.С. Безклубенко, О.І. Баліна

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Терентьєв О.О.

4.3. Про присвоєння грифу КНУБА  навчальному посібнику

«Двоповерховий житловий будинок з дрібнорозмірних конструкцій»

Автори: Г. В. Гетун, В. І. Запривода, В. О. Кошева

Видання за кошти КНУБА

Доповідач: Скляров І.О.

4.4. Про присвоєння грифу КНУБА  навчальному посібнику

«Фінанси»

Автори: С.П. Стеценко, В.В. Титок, Н.В. Лисиця, О.В. Мацапура, Т.Ю. Цифра, Я.Ф. Локтіонова, А.А. Чинчик

Видання за кошти КНУБА

Доповідач: Бєлєнкова О.Ю.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №3

23 листопада 2023р. 12:00

1. Про затвердження Положення науково-методичні комісії спеціальностей та науково-методичні ради факультетів КНУБА.

Положення про НМКС та НМРФ КНУБА.docx

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

2. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу КНУБА у зв’язку з затвердженням Положення науково-методичні комісії спеціальностей та науково-методичні ради факультетів КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Про перевірку та затвердження електронних курсів на освітньому сайті КНУБА

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

4. Поточні справи:

4.1. Про видання конспекту лекцій

«Теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» і 126 «Інформаційні системи та технології».

Автори: О.В. Горда.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: І.О. Скляров

4.2. Про видання підручника

«Моделі та методи інформаційної системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» і 126 «Інформаційні системи та технології».

Автори: О.О. Терентьєв, І.В. Русан, Є.В. Горбатюк, Є.В. Бородавка, О.І. Баліна, О.В. Доля.

Видання за власний кошт.

Доповідач: О.О. Терентьєв

4.3. Про видання підручника

«КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» і 126 «Інформаційні системи та технології».

Автори: Є.В. Бородавка, О.О. Терентьєв.

Видання за власний кошт.

Доповідач: О.О. Терентьєв

4.4. Про видання навчального посібника

«Методика професійної освіти» для здобувачів вищої освітиспеціальності 015 «Професійна освіта»

Автори: Чернишев Д.О., Почка К.І, Корчова Г.Л., Красильник Ю.С., Руденка М.В.

Видання за власний кошт.

Доповідач: Рашківський В.П.

4.5. Про видання конспекту лекцій

«Композиція. Композиційні категорії. Об’єктивні властивості форми» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво”.

Автори: С.Б. Зиміна

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Ю.О. Хараборська


4.6. Про видання конспекту лекцій

«Композиція. Основи об’ємно-просторової композиції. Закономірність. Цілісність.

Види симетрії. Композиційна рівновага» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво”.

Автори: С.Б. Зиміна

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Ю.О. Хараборська

4.7. Про видання конспекту лекцій

«Композиція. Основи об’ємно-просторової композиції. Пропорції та пропорціонування. Співмірність. Метро-ритмічні закономірності. Ордер» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво”.

Автори: С.Б. Зиміна

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Ю.О. Хараборська

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №2

26 жовтня 2023р. 12:00

Порядок денний:

Порядок денний засідання НМР 26.10.2023:

Порядок денний:

1. Про створення науково-методичних рад факультетів КНУБА.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи КНУБА Шпаков А.В.

2. Про затвердження Положення про робочу програму освітніх компонент КНУБА

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

https://knuba365.sharepoint.com/:w:/s/-180/ETXoKNdKZfZPtZzVXxPWHTwBLSUXgSQ0P-ERiA-EUGKe6g?e=MRzK0d

3. Про затвердження форми силабусу та внесення змін до Положення про силабуси освітніх компонент КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

https://knuba365.sharepoint.com/:w:/s/-180/ERl3SVCOkoZHrMQfogksvGwBisKiL-bkqQSVyyFCx7C5fg?e=pZREhA

4. Про затвердження форми навчального плану

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

https://knuba365.sharepoint.com/:x:/s/-180/EfuYjKYrD8ZCqq5h1EqwfLoBZ_PeAVTJEakqRQ_qGTQ3gw?e=ZpdCHt

5. Поточні справи

5.1. Про видання конспекту лекцій

«Обгрунтування господарських рішень і оцінка ризиків».

Автори: В.В. Титок, К.О. Лаврухіна, Ю.В. Сиволап.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Бєлєнкова О.Ю.

5.2. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Іміджелогія».

Автори: Р.А. Калениченко, Є.О. Телебенева.

Видання за власний кошт.

Доповідач: Рашківський В.П.

5.3. Про надання грифу КНУБА підручнику

«Металеві конструкції. Том 1. Основи розрахунку. Елементи конструкцій».

Автори: Білик С.І., Шимановський О.В., Лавріненко Л.І., Нілов О.О.

Видання за власний кошт.

Доповідач: Скляров І.О.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №1

22 вересня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1. Про затвердження плану роботи навчально-методичної ради на 2023/2024 н.р.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

2. Представлення сторінки методичної підтримки дистанційного навчання КНУБА

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Про затвердження Положення про організацію інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами у КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

4. Про внесення змін до Положення про дуальну форму здобуття освіти у КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

5. Поточні справи.

5.1. Щодо розроблення процедури погодження/внесення змін до розподілу аудиторних годин в межах дисципліни за запитом кафедри.

Доповідач: доцент кафедри Фізики Азнаурян І.О.

5.2. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Основи проектування залізобетонних конструкцій за Європейськими нормами» для здобувачів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Автор: В.Д. Кріпак

Видання за власні кошти.

Доповідач: Скляров І.О.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №9

22 червня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

Посилання на текст Положення: https://knuba365.sharepoint.com/:w:/s/-180/EXURLbNikHxKq9rR-hamMaYBdd06qRf3dOFomEbjIb_C2A?e=dJmPOy

2. Про затвердження Положення про планування та щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних працівників КНУБА на 2023/2024 н.р.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

Посилання на текст Положення: https://knuba365.sharepoint.com/:w:/s/-180/EWk4Q70UV69NqbbvHsrjFHoBxqTKcqdi-sMOW0-2MW8ZlQ?e=0TceHp

3. Поточні справи:

3.1. Про затвердження робочої програми дисципліни «Методика викладання у вищій школі» кафедри Професійної освіти для здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії на 2023/2024 н.р.

Доповідач: Скляров І.О.

3.2. Про видання конспекту лекцій

«ЕКОЛОГІЯ».

Автори: Т.М. Ткаченко, О.Г. Жукова.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Дупляк О.В.

3.3. Про видання навчального посібника

«Основи гідромеліорацій».

Автори: О.С. Петренко.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Дупляк О.В.

3.4. Про видання навчального посібника

«Прикладне програмування в ГІС».

Автори: Н.Ю. Лазоренко, Б.І. Денисюк, Д.О. Кінь.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Медведський Ю.В.

3.5. Про видання підручника

«ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ РЕСТАВРАЦІЇ».

Автори: В.В Куцевич, Т.В. Марусик, І.В. Коротун, В.І. Дивак, К.І. Герич.

Видання за власний кошт.

Доповідач: Хараборська Ю.О.

3.6. Про видання навчального посібника

«Водозабірні споруди з підземних та поверхневих джерел».

Автори: Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий.

Видання за власний кошт.

Доповідач: Аргатенко Т.В.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №8

1 червня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1. Поточні справи:

1.1. Про видання конспекту лекцій

«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА».

Автори: Р.П. Бондар, Г.М. Голенков.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Гаркавенко О.М.

1.2. Про видання конспекту лекцій

«МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ».

Автори: А.А. Самойленко.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: А.А. Самойленко.

1.3. Про видання конспекту лекцій

«Теоретичні основи товарознавства».

Автори: Н.П. Ляліна, О.В. Вотченкова, А.А. Самойленко.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: А.А. Самойленко.

1.4. Про видання конспекту лекцій

«Моделювання розподілення енергетичних потоків машин та механізмів».

Автори: Д.О. Міщук, М.М. Балака.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: В.П. Рашківський.

1.5. Про видання навчального посібника

«Технології інженерного захисту територій від небезпечних геологічних чинників».

Автори: В.І. Терновий, І.М. Уманець, В.А. Басараб, О.М. Махиня.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Носенко В.С.

1.6. Про видання навчального посібника

«МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ. БАЛКИ. КОЛОНИ. Видання третє, перероблене та доповнене».

Автори: О.О. Нілов, Т.О. Нілова

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: І.О. Скляров.

1.7 Про видання робочого зошита із української мови для іноземних студентів підготовчого відділення. Частина 1.

Автори: А.Ю. Кобзар, М.Г. Маковій

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: І.О. Скляров.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №7

13 квітня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Положення щодо організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

https://knuba365.sharepoint.com/:w:/s/-180/EUdfwcHg0qZCkJKSLsGZsAUB0bYJ9_IH8wcvwVLeTNIgHA?e=8KmZQd

2. Про затвердження Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

https://knuba365.sharepoint.com/:w:/s/-180/Eef3mxCGhHFGstywUPAD1NoBAj4pqCIqYClgw7sKvOOt8w?e=eCNEhJ

3. Про розгляд та затвердження норм часу для розрахунку навчальної роботи викладачів КНУБА на 2023/2024 н.р.

Доповідач: начальник навчального відділу Войтенко О.С.

4. Поточні справи:

4.1. Про видання конспекту лекцій

«Арматура для залізобетонних конструкцій» у 3х частинах. Частина 1. «Метали і сплави».

Автори: Є.М. Петрикова, А.А. Майстренко, Н.О. Амеліна, О.Ю. Бердник.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Майстренко А.А.

4.2. Про видання конспекту лекцій

«Виробнича база будівництва» у 2х частинах. Частина 2. «Виготовлення виробів і матеріалів для будівництва».

Автори: Н.О. Амеліна, Є.М. Петрикова, А.А. Майстренко, О.Ю. Бердник.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Майстренко А.А.

4.3. Про видання конспекту лекцій

з дисципліни «Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій» у 2х частинах. Частина 1. «Загальні принципи та способи влаштування опалубних систем в монолітних бетонних конструкціях».

Автори: Н.О. Амеліна, А.А. Майстренко, О.Ю. Бердник, О.В. Ластівка.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Майстренко А.А.

4.4. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Загальні принципи влаштування і оздоблення, види стінових матеріалів» з дисципліни «Стінові матеріали».

Автори: Н.О. Амеліна, Є.М. Петрикова, А.А. Майстренко, О.Ю. Бердник.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Майстренко А.А.

4.5. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Туристичне районування територій».

Автор: І.В. Литвиненко.

Видання за власні кошти; не в КНУБА.

Доповідач: Михальова М.Ю.

4.6. СЛУХАЛИ: Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Одноквартирний житловий будинок» для здобувачів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Автори: Г. В. Гетун, Буравченко В. С., Скочко В. І.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Скляров І.О.

4.7. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Практикум з чисельних методів» для здобувачів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Авторів: Н.І. Полтораченко, С.А. Теренчук, Ю.Н. Убайдуллаєв.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: член НМР О.О. Терентьєв.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №6

14 березня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1. Про результати перевірки атестаційних випускних робіт на наявність плагіату у грудні 2022 р.

Доповідачі: члени експертної комісії з виявлення та запобігання плагіату.

2. Про затвердження Положення про індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Представлення каталогу вибіркових освітніх компонент 2023 року.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

4. Поточні справи:

4.1. Щодо перезатвердження освітніх програм спеціальності 125 Кібербезпека та захист інформації згідно з постановою Кабінет Міністрів України № 1392 від 16 грудня 2022 року «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»:

Спеціальність: 125 «Кібербезпека та захист інформації» 

Освітня програма: ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» першого (бакалаврського) освітнього рівня

Освітня програма: ОПП «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» другого (магістерського) освітнього рівня

Спеціальність: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Освітня програма: ОПП «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» першого (бакалаврського) освітнього рівня

Освітня програма: ОПП «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» другого (магістерського) освітнього рівня

Спеціальність: 051 «Економіка» Освітня програма: ОПП «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) освітнього рівня

Спеціальність: 145 «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» Освітня програма: ОПП «Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика» першого (бакалаврського) освітнього рівня

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма: ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) освітнього рівня

Доповідач: Делембовський М.М.

4.2. Щодо присвоєння грифу КНУБА підручнику «Архітектурне проєктування житла» для здобувачів спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Автор: В. П. Король.

Видання за власні кошти.

Доповідач: доц. Хараборська Ю. О.

4.3. Щодо присвоєння грифу КНУБА навчальному посібнику «Гроші та кредит» для здобувачів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 242 «Туризм», авторів Стеценко С.П., Титок В.В., Лисиця Н.В., Мацапура О.В.

Видання за власний рахунок.
Доповідач: Бєлєнкова О.Ю.

4.4. Щодо присвоєння грифу КНУБА навчальному посібнику “Маркетингові дослідження” для здобувачів спеціальності 075 “Маркетинг”.

Автори: П.В. Захарченко, А.А. Самойленко, А.В. Кулік, І.Ю. Кутліна

Видання за власні кошти.

Додовідач: проф. Самойленко А.А.

4.5. Щодо присвоєння грифу КНУБА навчальному посібнику «Промисловий маркетинг в будівництві» для здобувачів спеціальностей 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 «Менеджмент». Автори: С.М. Марченко, П.В. Захарченко.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: проф. Самойленко А.А.

4.6. Щодо присвоєння грифу КНУБА навчальному посібнику «Психологія бізнесу» для здобувачів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка підприємництва».

Автори: Р.А.Калениченко, А.С. Коханець, О.О. Нежинська

Видання за власні кошти.

Доповідач: доц. Скляров І.О.

4.7. Про видання конспекту лекцій «Основи технології хімічних виробництв стінових, оздоблювальних та захисних матеріалів. Конспект лекцій в 2х ч. – ч. 2. Хімічні виробництва матеріалів для тепло- і гідроізоляції та оздоблення стінової конструкції» для здобувачів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Автори: І.І. Руденко, О.Ю. Бердник, О.П. Константиновський, В.В. Піпа.

Видання за кошти КНУБА.

Додовідач: проф. Майстренко А.А.

4.8. Про видання конспекту лекцій

«Теорія та практика інфраструктури відкритих ключів. Частина 1. Теорія інфраструктури відкритих ключів».

Автор: С.В. Кондакова

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

4.9. Про видання конспекту лекцій

«Комп’ютерна графіка та моделювання».

Автор: Є.Є. Шабала

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

4.10. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Інформаційна культура».

Авторів: Є.Є. Шабала, В.В. Клюєва

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

4.11. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Комплексні системи захисту інформації».

Автор: Ю.І. Хлапонін

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

4.12. СЛУХАЛИ: Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Проектування інформаційних систем» для здобувачів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека».

Автор: О.В. Ізмайлова

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

4.13. СЛУХАЛИ: Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Принципи побудови комп’ютерних мереж» для здобувачів спеціальності 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології».

Автор: Вишнякова В.М.

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

4.14. СЛУХАЛИ: Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Захист інформації в комп’ютерних системах» для здобувачів спеціальності 015 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні системи та технології».

Автор: Вишнякова В.М.

Видання за власні кошти.

Доповідач: член НМР Делембовський М.М.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №5

30 cічня 2023р. 12:00

Порядок денний:

1.Затвердження навчальних планів здобувачів вступу 2023 року.

Доповідач: Начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

2. Поточні справи.

2.1. Про видання конспекту лекцій “Міська екологія” для здобувачів спеціальності 192 “Будіництво та цивільна інженерія”, автор Т.О. Шилова,

Додовідач: доц. Приймаченко О.В.

2.2. Про видання конспекту лекцій “Інженерне облаштування міських вулиць і доріг” для здобувачів спеціальності 101 “Екологія”, автор Т.О. Шилова,

Додовідач: доц. Приймаченко О.В.

2.3. Про видання конспекту лекцій “Урбоекологія” для здобувачів спеціальності 192 “Будіництво та цивільна інженерія”, автор Т.О. Шилова,

Додовідач: доц. Приймаченко О.В.

2.4. Про надання рукопису навчального посібника грифу КНУБА

Навчальний посібник “Основи моделювання і проєктування логістичних систем” для здобувачів спеціальності 131 “Прикладна механіка”

Автори: І.І.Назаренко, О.П. Дєдов О.П., О.С.Дьяченко, В.С. Слюсар

Доповідач: проф. Дєдов О.П.

2.5. Про надання рукопису навчального посібника грифу КНУБА

Навчальний посібник “Синтез машин і обладнання будівельної індустрії” для здобувачів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”

Автори: І.І. Назарекно, С.В. Орищенко, М.О. Клименко

Доповідач: проф. Дєдов О.П.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №4

22 грудня 2022р. 12:00

Порядок денний:

1. Про вихідні дані до підготовки освітніх програм, навчальних планів та робочих навчальних планів на 2023/2024 н.р.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Шпаков Андрій Васильович.

2. Про затвердження “Положення про атестаційну випускну роботу здобувачів вищої освіти КНУБА”.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров Ігор Олександрович.

3. Про перегляд та затвердження освітніх програм спеціальностей КНУБА на 2023/2024 н.р.

Доповідач: Начальник центру з питань забезпечення якості освіти Пристайло Микола Олексійович

4. Про затвердження “Положення про організацію і процедуру проведення контролю рівня знань здобувачів вищої освіти у формі комп’ютерного тестування”

Доповідач: Начальник центру з питань забезпечення якості освіти Пристайло Микола Олексійович

5. Про затвердження  “Положення про розробку тестових завдань для формування електронної бази і використання її при проведенні контролю рівня знань здобувачів вищої освіти у формі комп’ютерного тестування”

Доповідач: Начальник центру з питань забезпечення якості освіти Пристайло Микола Олексійович

6. Поточні справи.

6.1. Про затвердження нової ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”.

Доповідач – голова НМК спеціальності 194 Дупляк Олена Віталіївна

6.2. Про видання конспекту лекцій

«Механічне обладнання хімічних підприємств». В трьох частинах. Частина 1.

Автори: І.І. Назаренко, М.О. Клименко, О.С. Дьяченко, Є.О. Міщук

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Дєдов О.П.

6.3. Про видання навчального посібника

«Лінійна алгебра»

Автори: Н.В. Бондаренко, В В. Отрашевська

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Ручківський В.В.

6.4. Про видання навчального посібника

«Педагогічна психологія»

Автор: Р.А. Калениченко

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач: Гаркавенко О.М.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №3

26 листопада 2022р. 12:00

Порядок денний:

1. Про результати проведення ректорських контрольних робіт серед студентів КНУБА.

Доповідач: начальник відділу моніторингу якості підготовки фахівців Дьяченко Олександр Сергійович.

2. Про внесення змін до Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та переглядосвітніх програм в КНУБА.

Доповідач: начальник відділу ліцензування та акредитації Делембовський Максим Михайлович.

3. Поточні справи.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №2

27 жовтня 2022р. 12:00

Порядок денний:

1. Про результати перевірки атестаційних випускних робіт бакалаврів, магістрів на наявність плагіату у 2022 році.

Доповідачі: члени експертної комісії з питань академічного плагіату в КНУБА.

2. Рейтинг науково-педагогічних працівників КНУБА за 2021/2022 н.р.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Композиція. Об’ємно-просторова композиція. Організація внутрішнього простору: конспект лекції»

Автори:  Зиміна С.Б.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Хараборська Ю.О.

3.2. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Композиція. Об’ємно-просторова композиція. Три типи архітектурної композиції. Фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова композиції.  Конспект лекції»

Автори: Зиміна С.Б.

Видання за кошти КНУБА.Доповідач – Хараборська Ю.О.

3.3. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Кристалохімія, кристалографія та мінералогія: конспект лекцій»

Автори: К.К. Пушкарьова, Л.О. Кушнєрова

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Гончар О.А.

3.4. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Ресурсо- та енергозбереження в технології стінових, оздоблювальних та захисних матеріалів: конспект лекцій»

Автори: О.В. Ластівка

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Бондаренко О.П.

3.5. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Лакофарбові матеріали: конспект лекцій»

Автори: О.В. Ластівка

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Бондаренко О.П.

3.6. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів: конспект лекцій»

Автори: О.В. Ластівка

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Бондаренко О.П.

3.7. СЛУХАЛИ: Про видання конспекту лекцій

«Теорія прийняття рішень: конспект лекцій»

Автори: О.В. Горда

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Цюцюра М.І.

3.8. СЛУХАЛИ: Про видання навчального посібника

«Курсове проектування з теорії механізмів і машин»

Автори: В.С. Ловейкін, К.І. Почка

Видання за власні кошти.

Доповідач – Гаркавенко О.М.

3.9. СЛУХАЛИ: Про видання підручника

«Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі»

Автори: Г.В. Гетун, П.М. Куліков, В.О. Плоский, Д.О. Чернишов

Видання за власні кошти.

Доповідач – Скляров І. О.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №1

23 вересня 2022р. 12:00

Порядок денний:

1. Про затвердження плану роботи навчально-методичної ради на 2022/2023 н.р.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

(з планом роботи можна ознайомитись на сторінці НМР в Teams)

2. Про затвердження Положення про оформлення та видачу академічних довідок в КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

(з текстом Положення можна ознайомитись на сторінці НМР в Teams)

3. Про внесення змін до Положення про організацію практик студентів КНУБА.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В.

4. Про формування робочої групи з розробки Положення про організацію освітнього процесу КНУБА.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В.

5. Поточні справи.

5.1. Про видання конспекту лекцій

«Виробнича база будівництва» в 2х ч. – ч. 1. «Виробництво вихідних матеріалів для будівництва: конспект лекцій»

Автори: Амеліна Н.О., Майстренко А.А., Бердник О.Ю., Петрикова Є.М.

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

5.2. Про видання конспекту лекцій

«Міський транспорт: конспект лекцій»

Автори: Г.Ю. Васильєва

Видання за власні кошти

Доповідач – Приймаченко О.В.

5.3. Про видання конспекту лекцій

«Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: конспект лекцій: в 2х ч. – ч. 1. Моделі, методи моделювання й області їх застосування. Аналітичний метод побудови математичних»

Автори: І.І. Руденко, О.П. Константиновський

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

5.4. Про видання конспекту лекцій

«Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології: конспект лекцій: в 2х ч. – ч. 2. Експериментальний метод побудови математичних моделей. Методи оптимізації»

Автори: І.І. Руденко, О.П. Константиновський

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

5.5. Про видання конспекту лекцій

«В’яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони: конспект лекцій: в 2х ч. – ч. 1. В’яжучі матеріали»

Автори: І.І. Руденко, О.П. Константиновський

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

5.6. Про видання конспекту лекцій

«В’яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони: конспект лекцій: в 2х ч. – ч. 2. Бетони та будівельні розчини»

Автори: І.І. Руденко, О.П. Константиновський

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

5.7. Про видання конспекту лекцій

«Транспортне макромоделювання: конспект лекцій»

Автори: М.М. Осетрін, В.П. Тарасюк, Д.О. Беспалов

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Приймаченко О.В.

5.8. Про видання конспекту лекцій

«Міські дорожньо-транспортні споруди: конспект лекцій»

Автори: М.М. Осетрін, Д.О. Беспалов, В.П. Тарасюк

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Приймаченко О.В.

5.9. Про видання конспекту лекцій

«Міські дорожньо-транспортні вузли і споруди: конспект лекцій»

Автори: М.М. Осетрін, Д.О. Беспалов, В.П. Тарасюк

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Приймаченко О.В.

5.10. Про видання конспекту лекцій

«Транспортне імітаційне мікромоделювання: конспект лекцій»

Автори: М.М. Осетрін, В.П. Тарасюк, Д.О. Беспалов

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Приймаченко О.В.

5.11. Про видання конспекту лекцій

«Організація і безпека міського руху: конспект лекцій»

Автори: Г.Ю. Васильєва

Видання за власні кошти.

Доповідач – Приймаченко О.В.

5.12. Про присвоєння грифу КНУБА та видання навчального посібника

«Збалансоване природокористування та ресурсозбереження»

Автори: О.С.Волошкіна, Т.М.Ткаченко, Л.О.Василенко, О.Г.Жукова

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Дупляк О.В.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №8

25 серпня 2022р. 12:00

Порядок денний:

1.Про оновлення освітніх програм «Будівельне та містобудівне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальність 081 «Право» та «Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» на 2022/2023 н.р.

Доповідач: завідувач кафедри Політичних наук та права Перегуда Євген Вікторович.

2. Поточні справи.

Порядок денний

засідання навчально-методичної ради №7

23 червня 2022р. 12:00

 1. Про результати роботи навчально-методичної ради у 2021/2022 н.р.

Доповідачі: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

2. Окремі питання роботи щодо перевірки на наявність академічного плагіату в КНУБА.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

3. Про узгодження розподілу аудиторних годин освітніх компонент в межах факультету.

Доповідач – проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В.

4. Поточні справи.

4.1. Про видання конспекту лекцій

«Основи технології хімічних виробництв стінових, оздоблювальних та захисних матеріалів: в 2х ч. – ч. 1. Загальні принципи та основи хімічних виробництв стінових, оздоблювальних і захисних матеріалів. Хіміко-технологічні основи отримання стінових матеріалів: конспект лекцій»

Автори: І.І.Руденко, В.В.Піпа, О.Ю. Бердник

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

4.2. Про видання конспекту лекцій

«Будівельна механіка: конспект лекцій»

Автори: П.П. Лізунов, В.О. Недін

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Носенко В.С.

4.3. Про видання конспекту лекцій

«Фізична хімія: конспект лекцій»

Автори: В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Гончар О.А.

4.4. Про видання конспекту лекцій

«Органічна хімія: конспект лекцій»

Автори: Т.В. Вітовецька

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Гончар О.А.

4.5. Про видання конспекту лекцій

«Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів: конспект лекцій»

Автори: А.В. Козирєв

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Гончар О.А.

4.6. Про видання конспекту лекцій

«Поверхневі явища та дисперсні системи: конспект лекцій»

Автори: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Гончар О.А.

 4.7. Про видання конспекту лекцій

«Інфраструктура товарного ринку: опорний конспект лекцій»

Автори: П.В. Захарченко, О.П. Юдічева, І.Ю. Кутліна

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

4.8. Про видання конспекту лекцій

«Товарознавство. Харчові продукти: опорний конспект лекцій»

Автори: А.А. Самойленко, О.П. Юдічева

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

4.9. Про видання конспекту лекцій

«Товарознавство. Послуги: опорний конспект лекцій»

Автори: А.А. Самойленко, О.П. Юдічева

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

4.10. Про видання конспекту лекцій

Оздоблювальні матеріали в дизайні архітектурного середовища: конспект лекцій Автори: К.К.Пушкарьова, М.О.Кочевих

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Майстренко А.А.

4.11. Про затвердження робочої програми навчальної дисципліни для здобувачів освітнього рівня доктора філософії

«Методика викладання у вищій школі»

Кафедра професійної освіти

Розробник: Руденко М.В.

Доповідач – Почка К.І.

Порядок денний засідання №6 від 26 травня 2022р.  

 1. Про затвердження норм часу для розрахунку навчальної роботи викладачів КНУБА на 2022/2023 н.р.

Доповідач: начальник навчального відділу Войтенко Олександр Степанович

 1. Про розгляд критеріїв оцінки методичної, наукової та організаційної роботи викладачів КНУБА на 2022/2023 н.р.

Доповідач – начальник навчально-методичного відділу Скляров Ігор Олександрович

 1. Організація та проведення державних фахових іспитів у дистанційному режимі.

Доповідачі –

Майстренко Алла Анатоліївна (спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія»),

Ляліна Наталія Петрівна (спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

Перегуда Євген Вікторович (спец. 081 «Право»)

 1. Поточні справи.

4.1. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Економіка будівельного підприємства»

Автори: Стеценко С.П., Шевчук К.І., Боліла Н.В., Ніколаєва Т.В., Кіщенко Т.Є., Ізмайлова К.В., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Гусарова Л.В., Рубцова О.С., Сорокіна Л.В.; Гойко А.Ф., Шапошнікова І.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С., Росинський А.В.

Видання за власні кошти.

Доповідач – Запєчна Ю.О.

4.2. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику

«Фізика. Лабораторний практикум. Оновлений цикл»

Автори: О.В. Панова, В.І. Клапченко, О.М. Григорчук, Н.Б. Бурдейна, Г.Ю. Краснянський, І.О. Кузнецова, І.О. Азнаурян, В.І. Тарасевич, Ю.І. Григораш, О.М. Бесараб, Т.Б. Петруньок, В.Є. Дугінов, Я.І. Бірук

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Азнаурян І.О.

4.3. Про видання конспекту лекцій

«Екологiя та безпека життєдіяльності»

Автори: І.Б. Кордуба, О.Г. Жукова

Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Дупляк О.В.

Порядок денний засідання №5 від 24 лютого 2022р.  

 1. Про результати зимової сесії у 2021/2022 н.р. Доповідач – начальник відділу моніторингу якості підготовки фахівців Зоря О.В.
 2. Про внесення змін до складу навчально-методичної ради КНУБА. Доповідач – начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.
 3. Про затвердження складу науково-методичних комісій спеціальностей КНУБА. Доповідач – проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В.
 4. Поточні справи.

Порядок денний засідання №4 від 28 січня 2022р.  

 1. Щодо уніфікації змісту та вигляду освітніх програм, навчальних планів, затвердження інструкції щодо процедури перевірки, затвердження та розміщення ОП на сайті КНУБА в 2022 році.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В.

 1. Про рекомендації, розроблені кафедрою охорони праці та навколишнього середовища щодо викладання безпекових дисциплін в КНУБА.

Доповідач – член НМР, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища  Гунченко Оксана Миколаївна.

 1. Поточні справи.

Порядок денний засідання №3 від 17 грудня 2021р. 

1. Про затвердження освітніх програм спеціальностей для здобувачів вступу 2022/2023 н.р.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

 1. Щодо проекту змін до положень КНУБА та організацію роботи науково-методичних комісій спеціальностей.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Шпаков А.В.

 1. Поточні справи.

3.1. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій з дисципліни  «Моделювання систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Компьютерні науки», 126 «Інформаційні системи і технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

Доповідач – Терентьєв О.О.

3.2. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику «Практикум з теорії ймовірностей» авторів Н.І. Полтораченко, С.А. Теренчук. Навчальний посібник розраховано для студентів спеціальностей 125 «Кібербезпека», 123 «Комп’ютерна інженерія».

Доповідач – Терентьєв О.О.

3.3. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій «Аналітична геометрія» авторів Н.В.Бондаренко, В.В. Отрашевська для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Доповідач – Нестеренко О.В.

3.4. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій «Об’ємно-просторова композиція» «Архітектурний масштаб» з дисципліни «Композиція» автора проф. Зиміної С.Б. для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», студентів І курсу

Доповідач – Хараборська Ю.О.

3.5. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій «Об’ємно-просторова композиція» «Тектоніка опорної стіни»з дисципліни «Композиція» автора проф. Зиміної С.Б. для бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», студентів 1 курсу.

Доповідач – Хараборська Ю.О.

3.6. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику «Гідротехнічні водозабірні споруди» авторів Величко С.В., Дупляк О.В., Рокочинського А.М., Волк Л.Р. спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Гідротехнічне будівництво» та 194 «Гідротехнічне будівництво» ОП «Водна інженерія та водні технології».

Доповідач – Дупляк О.В.

3.7. Про надання грифу КНУБА навчальному посібнику «Автомобільні крани та їх розрахунок» авторів Волянюка В.О., Горбатюка Є.В.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Доповідач – Рашківський В.П.

3.8. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій з дисципліни «Системи навантажень для дослідження машин» автора проф. Сукача М.К. для  студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка»  ОП «Інженерія логістичних систем»

Доповідач – Рашківський В.П.

3.9. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій «Інтернет речей і смарт технологій» авторів Ачкасова І.А., Козир Б.Ю., Тімінського О.Г. для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології».

Доповідач – Бондар О.А.

3.10. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій «Будівельні конструкції» автор Колякова В.М. для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Доповідач – Дупляк О.В.

Порядок денний засідання №2 від 26 жовтня  2021 р.

1.Про результати перевірки залишкових знань курсу середньої

загальноосвітньої школи серед студентів 1 курсу всіх спеціальностей.

Доповідач – начальник відділу моніторингу якості навчання Зоря О.В.

2. Про надання рукопису навчального посібника «Статистика в управлінні

економікою будівництва і нерухомості  » автори –  Сорокіна Л.В,

Стеценко С.П, Гойко А.Ф,Шапошнікова І.О, Гаврилюк В.Я.  грифу

КНУБА  (каф. економіка будівництва ). Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Запєчна Ю.О.

3. Про рекомендацію до видання конспекту лекцій «Теорія потужності »

авторів –  Назаренко І.І, Міщук Є.О, Лесько В.І.   (каф. машин і обладнання

технологічних процесів).  Видання за  кошти КНУБА.

Доповідач – Дєдов О.П.

4. Про надання рукопису навчального посібника «Методика викладання у

вищій школі   » автори –  Руденко М.В, Красильник Ю.С, Корчова Г.Л.

грифу  КНУБА  (каф. професійної освіти  ). Видання за кошти КНУБА.

Доповідач – Почка  К.І.

Порядок денний засідання №1 від 23 вересня 2021 р. (14.00 в ауд. 317).

 1. Про затвердження плану роботи навчально-методичної ради на 2020/2021 н.р.

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Скляров І.О.

 1. Щодо актуалізації Положень, які регулюють окремі напрямки організації освітнього процесу КНУБА.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Тонкачеєв Г.М.

 1. Про результати перевірки атестаційних випускних робіт бакалаврів, магістрів на наявність плагіату у 2021 році.

Доповідачі: члени експертної комісії з питань академічного плагіату в КНУБА.

 1. Про процедуру перевірки індивідуальних планів викладачів за 2020/2021 н.р.

Доповідач: проректор з навчально-методичної роботи Тонкачеєв Г.М.

 1. Поточні справи.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram