НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

2021 рік

Журавський О.Д., Постернак М.М., Постернак О.М.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи  з курсу «Залізобетонні конструкції» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з спеціалізацією; «Міське будівництво та господарство»

Колякова В.М.
Будівельні конструкції: конспект лекцій / В.М. Колякова Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 146 с
ISBN 978-617-520-309-5

2020 рік

Журавський О.Д. Спеціальні залізобетонні конструкції будівель і споруд. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

Сморкалов Д.В.
Будівельні конструкції. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Скорук Л.М., Скорук Т.В.
Залізобетонні конструкції збірного каркасу багатоповерхової промислової будівлі з повним каркасом

Нормативне-забезпечення

Кріпак В.Д., Афанасьєва Л.В., Кулик Т.Р.
Нормативне забезпечення.

2018 рік

Войцехівський О.В., Журавський О.Д., Попов В.О.
Основи проектування елементів залізобетонного каркасу багатоповерхової будівлі

IMG_20180924_123614-225x300

Мурашко Л.А., Клімов Ю.А., Козак О.В. Розрахунок та конструювання монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами. Київ 2018р.

Технічна-експлуатація

Плоский В.О., Гетун Г.В., Мартинов В.Л., Сергейчук О.В., Віроцький В.Д., Запривода В.І., Кріпак В.Д., Лавріненко Л.М.,Малишев О.М. Архітектура будівель та споруд. Технічна експлуатація та реконструкція будівель.

2017 рік

IMG_20180924-1-213x300

Войцеховський О.В., Журавський О.Д., Байда Д.М. Розрахунок залізобетоних конструкцій з використанням спрощених діаграм деформування матеріалів (за ДСТУ Б.В.2.6.-156:2010)

2016 рік

Конструкції-будівель-та-споруд-2016-768x543

Хохлін О.Д., Бова Я.О., Скорук О.М. Конструкції будівель та споруд. Приклад розрахунку багатоповерхової промислової будівлі із залізобетонним монолітним ребристим перекриттям. Київ 2016р.

Посібник-Обст-ЗБК-титул-3-1-1

Журавський О.Д. Обстеження залізобетонних конструкцій

2015 рік

Будівельні-конструкції.-Доброхлоп-2015-768x543

Доброхлоп М.І., Хохлін О.Д. Будівельні конструкції. Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Київ 2015р.

Розрахунок-за-другою-групою.-Кріпак-1-2015-608x800

Кріпак В.Д. Розрахунок залізобетонних конструкцій за граничними станами другої групи за ДБН В.2.6-98:2009. Київ 2015р.

Приклад-за-блок-схемами-2015-768x543

Журавський О.Д., Бова Я.О. Приклади розрахунку згинальних елементів за блок-схемами. Київ 2015 р.

2014 рік

Конструкції-будівель-та-споруд.-Журавський-1-2013-593x800

Журавський О.Д., Постернак М.М., Постернак О.М. Конструкції будівель і споруд. Київ 2014р.

Журнал-лабораторних-робіт-2014-768x543

Афанасьєва Л.В., Журавський О.Д., Бова Я.О. Журнал лабораторних робіт з курсу залізобетонні конструкції. Київ, 2014.

0-02-0a-5d6450500a6be0bc9c96044c2e3736f0b75c5c975c84a92cca125cb5d8947ffe_a3cda92f-1

Скорук Л.М., Скорук Т.В. Залізобетонні конструкції монолітного каркасу багатоповерхової промислової будівлі з неповним каркасом

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram