НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ НА ОСВІТНЬОМУ САЙТІ КНУБА

Затверджені Вченою радою університету електронні курси

 1. Інженерна підготовка міських територій. Вертикальне планування території групи житлових будинків : методичні вказiвки до виконання практичних занять та виконання курсового проєкту / уклад.: О. В. Приймаченко та інш. – Київ : КНУБА, 2022. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/16_4_22.pdf
 2. Інженерна підготовка міських територій. Проєктування дощової каналізації. Інженерна підготовка міських територій: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проєкту / уклад.: О. В. Приймаченко та інш. – Київ : КНУБА, 2022. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/15_4_22.%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20doc.pdf
 3. Васильєва Г.Ю. Міський транспорт : конспект лекцій / Г. Ю. Васильєва. – Київ: КНУБА, 2022. – 64 с. http://192.168.240.230/books/8_4_22.pdf
 4. Міські вулиці і дороги: методичні вказівки до виконання практичних занять і курсового проекту / уклад.: М.М. Осєтрін, С.І. Ботвіновська, Д.І. Плотнікова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2017. – 44 с. https://library.knuba.edu.ua//books/49_3_17.pdf
 5. Проєктування схеми генплану міста: методичні рекомендації до виконання практичних робіт та курсового проєкту / М.М. Дьомін та ін. – Київ: КНУБА, 2022. − 52 с. https://library.knuba.edu.ua/books/14_4_22.pdf
 6. Транспортне імітаційне мікромоделювання: методичні вказівки / уклад.: М.М. Осетрін та ін. – Київ: КНУБА, 2021. – 100 с.  https://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/171191/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf та https://org2.knuba.edu.ua/mod/folder/view.php?id=42750)

 7. Міські дорожньо-транспортні споруди: конспект лекцій / М.М. Осетрін, Д.О. Беспалов, В.П. Тарасюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 52 с. (https://library.knuba.edu.ua/books/13_4_22.pdf)

 8. Комплексна транспортна схема міста: методичні вказівки / уклад.: М.М. Осетрін та ін. – Київ: КНУБА, 2021. – 104 с.

 9. Утримання вуличнодорожньої мережі міста: навч. посіб. / О.В. Приймаченко; за заг. ред. М.М. Дьоміна К.: КНУБА, 2014. – 100 с. https://library.knuba.edu.ua/books/3_1_14.rar 

 10. Положення про організацію практик студентів Київського національного університету будівництва і архітектури
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Планування території житлової забудови. Функціонально-планувальна організація мікрорайону”
 12. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Інженерний благоустрій міських територій. Містобудівні методи оцінки якості міського середовища”
 13. Методичні вказівки “Розроблення та оформлення кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра” https://drive.google.com/file/d/1DeNEnvJ_U5r9L3CzcOzXUBpSxGsutByX/view?usp=sharing
 
 
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
 1. Планування і забудова міст “Міста як середовище життєдіяльності населення як обʼєкт містобудівної діяльності суспільства. Генеральний план”
 2. Планування і забудова міст “Просторово-планувальна організація міста: сельбищні, виробничі та ландшафтно-рекреаційні території”
 3. Планування і забудова міст “Просторово-планувальна організація соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури міста”
 4. Планування і забудова міст. Благоустрій території міста
 5. Шилова Т.О. Урбоекологія: конспект лекцій /Т.О.Шилова. – Київ:КНУБА, 2023. – 172с.
 6. Шилова Т.О. Інженерне облаштування міських вулиць та доріг .-Київ:КНУБА, 2023. – 104 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram