НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Інженерна підготовка міських територій. Вертикальне планування території групи житлових будинків : методичні вказiвки до виконання практичних занять та виконання курсового проєкту / уклад.: О. В. Приймаченко та інш. – Київ : КНУБА, 2022. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/16_4_22.pdf
 2. Інженерна підготовка міських територій. Проєктування дощової каналізації. Інженерна підготовка міських територій: методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проєкту / уклад.: О. В. Приймаченко та інш. – Київ : КНУБА, 2022. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/15_4_22.%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20doc.pdf
 3. Васильєва Г.Ю. Міський транспорт : конспект лекцій / Г. Ю. Васильєва. – Київ: КНУБА, 2022. – 64 с. http://192.168.240.230/books/8_4_22.pdf
 4. Міські вулиці і дороги: методичні вказівки до виконання практичних занять і курсового проекту / уклад.: М.М. Осєтрін, С.І. Ботвіновська, Д.І. Плотнікова, П.П. Чередніченко. – К.: КНУБА, 2017. – 44 с. https://library.knuba.edu.ua//books/49_3_17.pdf
 5. Проєктування схеми генплану міста: методичні рекомендації до виконання практичних робіт та курсового проєкту / М.М. Дьомін та ін. – Київ: КНУБА, 2022. − 52 с. https://library.knuba.edu.ua/books/14_4_22.pdf
 6. Транспортне імітаційне мікромоделювання: методичні вказівки / уклад.: М.М. Осетрін та ін. – Київ: КНУБА, 2021. – 100 с.  https://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/171191/mod_resource/content/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf та https://org2.knuba.edu.ua/mod/folder/view.php?id=42750)

 7. Міські дорожньо-транспортні споруди: конспект лекцій / М.М. Осетрін, Д.О. Беспалов, В.П. Тарасюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 52 с. (https://library.knuba.edu.ua/books/13_4_22.pdf)

 8. Комплексна транспортна схема міста: методичні вказівки / уклад.: М.М. Осетрін та ін. – Київ: КНУБА, 2021. – 104 с.

 9. Утримання вуличнодорожньої мережі міста: навч. посіб. / О.В. Приймаченко; за заг. ред. М.М. Дьоміна К.: КНУБА, 2014. – 100 с. https://library.knuba.edu.ua/books/3_1_14.rar 

 10. Положення про організацію практик студентів Київського національного університету будівництва і архітектури
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Планування території житлової забудови. Функціонально-планувальна організація мікрорайону”
 
 
КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram