Навчальний процес

Дуальна освіта КНУБА в дії… Окремі здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спец. 075 “Маркетинг” та спец. 076 “Підприємництво та торгівля” навчаються за дуальною формою здобуття освіти, тобто:
📚теоретичні знання отримують в аудиторіях КНУБА,
🛠практичні навички здобувають на виробничих базах підприємств-партнерів кафедри ТКДвБ.
Іноді викладачі кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві зустрічаються зі студентами-дуальниками на їх робочому місці. Так, у рамках надання освіти за дуальною формою, професор Руслан Анатолійович Дименко провів теоретичні “виїздні” заняття зі студентами бакалаврату та магістратури спеціальності 075 “Маркетинг” на їхніх виробничих базах. Такий формат освіти свідчить про студентоорієнтований та студентоцентрований підхід до навчання в КНУБА.

4 квітня 2024 р. доцент кафедри ТКДвБ КНУБА, к.екон.н. Романенко О.В. провела виїзне практичне заняття з дисципліни «Маркетингова цінова політика» разом із студентами 4 курсу спец. 076 «Підприємництво та торгівля»» в магазинах JYSK та NOVUS (Київ, пр. Валерія Лобановського, 4Д). Під час виїзного заняття студенти разом з викладачем:

🔹️визначили інструменти стимулювання збуту товарів, що застосовують торговельні мережі JYSK та NOVUS;
🔹️дослідили запропонований асортимент окремих груп товарів та маркетингові цінові політики різних торгових марок;
🔹️ознайомилися з правилами зазначення інформації на товарних цінниках та в рекламних брошурах;
🔹️провели маркетингове дослідження цін по окремих категоріях товарів.

У магазині JYSK здобувачі освіти, як справжні товарознавці, змогли оцінити якість окремих товарних позицій.

4 квітня 2024р. студенти 4 курса, групи ТКД -20 на лабораторному занятті з дисципліни «Експертиза товарів» проводили експертизу молочних виробів, вчасності сиру та топленого молока. Максим Токарский зробив дуже цікаву курсову роботу на тему « Товарознавча експертиза сиру». Він пригощав різними видами сирів і розповідав про їх органолептичні властивості, переваги та недоліки. Як відмітив студент групи – Артем Стадник, майбутні підприємці, спеціалісти торгівлі нової формації та експерти повинні вміти оцінювати якість товару, їх відповідність стандартам, нормам, вимогам законів, відрізняти товари-фальсифікати, товари-сурогати, нестандартні, несортні товари. Здійснювати це без знань про властивості товарів, експертизу їх якості – неможливо. І це стосується всіх груп товарів і харчових, і непродуктових і будівельних виробів.

Найкращий спосіб закріпити отримані знання з дисципліни – пограти в командну гру «Еліас» з економічними поняттями, яку організувала доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві О.В. Романенко для груп Марк-23-1, Марк-23-2, Марк-23-1ск (грудень 2023).

Сутність гри: група ділиться на декілька команд і кожна команда по черзі має вгадати зазначене в картці слово з економічної або підприємницької теми, яке пояснює член команди, не називаючи саме слово або спільнокореневі слова. Виграє команда, яка вгадала найбільшу кількість слів.

Під час гри студенти повторили та краще засвоїли пройдений матеріал з дисципліни «Основи підприємництва», проявили навички комунікації, креативне та логічне мислення, почуття гумору. За результатами гри отримали додаткові бали з дисципліни.

13 листопада 2023 року доцент кафедри ТКДвБ КНУБА, к.екон.н. Романенко О.В. провела виїзне практичне заняття з дисципліни “Маркетингова цінова політика” разом із студентами 4 курсу спец. 075 “Маркетинг” в магазинах JYSK та NOVUS (Київ, пр. Валерія Лобановського, 4Д). Під час виїзного заняття студенти разом з викладачем:

  • визначили інструменти стимулювання збуту товарів, що застосовують торговельні мережі JYSK та NOVUS;
  • дослідили запропонований асортимент окремих груп товарів та маркетингові цінові політики різних торгових марок;
  • ознайомилися з правилами зазначення інформації на товарних цінниках та в рекламних брошурах;
  • провели маркетингове дослідження цін по окремих категоріях товарів (у кожного студента було індивідуальне завдання).

У JYSK керівниця магазину Світлана залюбки розказала студентам про діючі цінові акції, маркетингову цінову політику компанії та актуальний товарний асортимент.

Проведення асоціативної гри під час занять з дисциплін “Маркетингова цінова політика” (гр. Марк-20, вересень 2023) та “Основи підприємництва” (Марк-23, жовтень 2023). Використання цього інтерактивного інструменту розвиває креативність у студентів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram