Новини 2021 року

Викладачі кафедри провели конкурс на проєкт дитячого майданчика. Конкурс був проведений у рамках професійно-орієнтаційної роботи викладачів кафедри.
Вітаємо переможців конкурсу “Дитячий майданчик моєї мрії”
1 місце – Гах Анастасія (учениця ДХСШ ім. Т.Г. Шевченко, м.Київ)
2 місце – Муравець Владислав (м. Житомир)
3 місце – Богатирьова Анастасія (учениця ДХСШ ім. Т.Г. Шевченко, м Київ)

17.05.2021 та 18.05.2021 відбулися on-line захисти магістерських робіт студентів кафедри дизайну архітектурного середовища.
Атестаційно-екзаменаційну комісію очолив Заслужений архітектор України, професор Абизов Вадим Адільєвич.
В АЕК працювали ще дев’ять членів комісії: доктори і кандидати наук, професори і доценти.
В перший день захисту бухо захищено дев’ять робіт. Теми цих робіт були присвячені актуальній тематиці. Серед цих робіт виділяються своєю актуальністю і новизною наступні:
1. “Методи і прийоми архітектурної реновації промислового середовища (на прикладі реновації заводу “Київтрактордеталь” у м. Києві)”, магістрантки Петренко Юлії Вікторівни;

2. “Методи архітектурно-середовищної реконструкції житлових районів (на прикладі мікрорайону “Першотравнений” в м. Києві)”, магістрантки Резюкової Валерії Владиславівни;

3. “Принципи формування архітектурного середовища будинків для пристарілих та сиріт (на прикладі центру мистецтв у м. Києві), магістрантки Литвин Єлизавети Сергіївни;

4. “Принципи формування архітектурного середовища військових учбових центрів (на прикладі військового центру в Чернігівській області), магістрантки Майбороди Анастасії Юріївни;

5. “Особливості формування мобільного архітектурного середовища в екстремальних природо-кліматичних умовах (на прикладі науково-дослідницької станції в Антарктиді)”, магістрантки Ткаченко Каріни Станіславівни;

Голова АЕК, професор Абизов В. А., звернув увагу на актуальність тематики робіт, їх зв’язок з реальною тематикою. У роботах використані інноваційні методи, що дозволило магістрантам досягнути успіхів як у виконанні наукової, так і проектної частин.
Кафедра ДАС дякує членам АЕК за високу професійну оцінку магістерських робіт, вітає здобувачів та керівників магістерських робіт з успішним захистом.

Результати захисту:
Оцінку “відмінно” отримали 12 магістрантів.
Оцінку “добре” отримали 4 магістрантів.

21 травня 2021 року викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища (к. арх., доц. Булах Ірина Валеріївна, асист. Дідіченко Маргарита Олегівна) та кафедри інформаційних технологій в архітектурі (к. арх., доц. Козакова Олена Миколаївна, ст. викл. Чала Олена Андріївна) архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури взяли участь у закордонній Міжнародній конференції «4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism», яка проводилась онлайн на платформі Zoom. Організатор конференції – Alanya HEP University, Alanya, Antalya, Turkey.
4-й Міжнародний конгрес з сучасної архітектури та міських питань (ICCAUA 2021) об’єднав провідних науковців та дослідників для обміну досвідом та результатами досліджень щодо всіх аспектів сучасних проблем, методів та підходів до архітектури та урбанізму. Він також забезпечив можливість проведення провідного міждисциплінарного форуму для дослідників, практиків та освітян, які отримали можливість представлення та обговорення останніх нововведень, тенденцій, теоретичних та практичних проблем, що виникають, та рішень, прийнятих у галузі архітектури та урбанізму.
Слід зазначити, що серед учасників конгресу були науковці з Туреччини, Єгипту, США, Великобританії, Ірану, Китаю, Бангладеш, Сербії, Бахрейну, Алжиру, Індонезії, Македонії. Україну на даному науковому заході представила лише одна наукова команда, яка складалася з науковців нашого університету.
Конференція проводилась у Live-режимі виключно на англійською мовою. В межах участі у даній конференції колектив авторів – Bulakh I., Kozakova L., Didichenko M., Chala О. підготували статтю «Systematization of Features and Recommendations Regarding Architectural and Urban Planning and Placement of University Hospitals», яка пройшла успішне рецензування і найближчим часом буде опублікована у наукометричному іноземному періодичному журналі, включеному до Scopus. Відео-презентацію та доклад на англійській мові підготувала та представила на конференції к. арх., доц. Булах Ірина Валеріївна.
Один із важливих результатів участі представників КНУБА у даній конференцій – надані пропозиції у проведені подальших наукових міжнародних досліджень, які ініціювали колеги з турецького університету Alanya HEP University.

21 травня 2021 року викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури вже вдруге прийняли участь у Міжнародній конференції «The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF)», яка проводилась онлайн на платформі Google Meet. «Міжнародна конференція зі сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання» (ICSF) – це рецензована Міжнародна конференція, яка є провідним міждисциплінарним форумом для науковців, інженерів та практиків, яка створює необхідні умови для презентації останніх результатів досліджень, ідей, розробок та програм. Міжнародна конференція ICSF охоплює всі аспекти сталого розвитку, навколишнього середовища та технологій, їх вагомих наслідків для корпорацій, уряду, освітніх установ, регіонів та суспільства як в даний час, так і в майбутньому.
Представники кафедри взяли участь у роботі секції «Sustainable Cities and Society». Зокрема були підготовлені англомовні статті, які вдало пройшли рецензування та найближчим часом будуть опубліковані у наукометричному іноземному періодичному виданні, включеному до Scopus:
1. Nadiia Shebek, Viktor Timokhin, Yuliia Tretiak, Ievgenii Kolmakov and Oleksandr Olkhovets. «Sustainable development and tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities». Англомовну відео-презентацію на конференції представив Ievgenii Kolmakov.
2. Gelena Kovalska, Irina Bulakh, Margaryta Didichenko, Olena Kozakova and Olena Chala. «Higher education institutions energy efficient methods of functional planning solution». Англомовну відео-презентацію на конференції представила Irina Bulakh.
3. Irina Bulakh, Margaryta Didichenko, Olena Kozakova, Olena Chala and Gelena Kovalska. «Is the hospital-park future of the sustainable hospital architecture?». Англомовну відео-презентацію на конференції представила Irina Bulakh.
Всі виступи та доклади викладачів кафедри викликали інтерес, питання, жваві дискусії у учасників секції. Організатори конференції запросили науковців КНУБА обов’язково прийняти участь у наступному році.

Упродовж 2020-2021 навчального року викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища приймали активну участь у роботі Спеціалізованих Вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів, зокрема:

 1. Спеціалізована Вчена рада Д 26.056.02 (18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд»; 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура») у Київському національному університеті будівництва і архітектури: доктор архітектури, професор Тімохін Віктор Олександрович, доктор архітектури, професор Шебек Надія Миколаївна. В цьому навчальному році відбулося 6 засідань Спеціалізованої Вченої ради та пройшов успішний захист 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій.
 2. Спеціалізована вчена рада Д 64.056.02 (18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури»; 18.00.02 – «Архітектура будівель та споруд») у Харківському національному університеті будівництва і архітектури: Ковальська Гелена Леонідівна.
 3. Спеціалізована вчена рада К 64.089.06 (18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»; 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура») у Харківському національному університеты міського господарства імені О.М. Бекетова: доктор архітектури, професор Тімохін Віктор Олександрович.
 4. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.009 (з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) у Київському національному університеті будівництва і архітектури: доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.
 5. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.056.014 (з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) у Київському національному університеті будівництва і архітектури: доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.
 6. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 41.085.003 (з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) в Одеській державній академії будівництва: доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.
 7. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.052.061 (з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування) у Національному університеті «Львівська політехніка»: кандидат архітектури, доцент Булах Ірина Валеріївна.

 

В 2020-2021 році викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища виступили у якості опонентів на захисті дисертацій у Спеціалізованих та у Разових спеціалізованих вчених радах:

 1. Дисертація «Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста» Павліва Андрія Петровича на здобуття ступеня доктора архітектури, спеціальність 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. Офіційний опонент – доктор архітектури, професор Тімохін Віктор Олександрович.
 2. Дисертація «Інноваційний розвиток промислових територій найкрупніших міст України (на прикладі міста Харкова)» Удовиченко Олександра Степановича на здобуття ступеня кандидата архітектури, спеціальність 18.00.01 – Містобудування та ландшафтна архітектура. Офіційний опонент – доктор архітектури, професор Тімохін Віктор Олександрович.
 3. Дисертація «Реконструкція та модернізація спортивних комплексів закладів вищої освіти

(на прикладі м. Одеси» Кравцова Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Офіційний опонент – доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.

 1. Дисертація «Принципи розвитку архітектурної типології медичних закладів в університетах України» Красильникова Олега Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Офіційний опонент – кандидат архітектури, доцент Булах Ірина Валеріївна.

 

В 2020-2021 році викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища були запрошені та виступили у якості рецензентів на захисті дисертацій у Разових спеціалізованих вчених радах:

 1. Дисертація «Трансформація елементів китайської архітектури в європейській архітектурі XVIII – початку ХХ століть» Чан Пена на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Офіційний рецензент – доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.
 2. Дисертація «Принципи і методи архітектурно-планувальної організації арт-кластерів» Івашка Олександра Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Офіційний рецензент – доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.

 

Дисертації у Разових спеціалізованих вчених радах, в яких викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища були запрошені у якості рецензентів та захист очікується найближчим часом:

 1. Дисертація «Архітектурно-планувальна організація шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом України» Карбан Анни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Офіційний рецензент – доктор архітектури, професор Ковальська Гелена Леонідівна.
 2. Дисертація «Архітектурно-планувальна організація шкільних комплексів на територіях зі складним рельєфом України» Карбан Анни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування. Офіційний рецензент – кандидат архітектури, доцент Булах Ірина Валеріївна.

3 червня 2021 року на кафедрі дизайну архітектурного середовища відбулась зустріч з випускниками кафедри 2011 року (стейкхолдерами), які зібралися разом зі своїми викладачами відсвяткувати 10-річчя закінчення успішного навчання в університеті. В надзвичайно теплій та дружній атмосфері випускники поділилися яскравими спогадами та враженнями від років навчання, згадували найбільш цікаві та важливі проєкти та лекції, розповіли про власні досягнення, вітчизняні та міжнародні проєкти. Важливими результатами зустрічі стали попередні домовленості про майбутню співпрацю – випускники кафедри погодилися активно залучати студентів до участі у проєктній практиці у своїх архітектурних майстернях, а також позитивно віднеслись до пропозиції приєднатись до викладання архітектурного проєктування на кафедрі дизайну архітектурного середовища.

З 22.06.2021 по 24.06.2021 відбулися on-line захисти бакалаврських робіт студентів кафедри дизайну архітектурного середовища.
Атестаційно-екзаменаційну комісію очолив Заслужений архітектор України, професор Абизов Вадим Адільєвич.
В АЕК працювали ще дев’ять членів комісії: доктори і кандидати наук, професори і доценти.
Теми студентських робіт були присвячені актуальній тематиці. Серед цих робіт виділяються своєю актуальністю і новизною наступні:

 • Вертикальна екоферма у Київській області
 • Крематорій у м. Полтаві
 • Центр для постраждалих від насильства в сім’ї у м. Київ
 • База відпочинку на воді у м. Київ
 • Кібер-центр у м. Київ

Голова АЕК, професор Абизов В. А., та інші члени комісії звернули увагу на актуальність тематики робіт, їх зв’язок з реальною проблематикаю. У роботах використані інноваційні методи, що дозволило бакалаврам досягнути успіхів у виконанні своїх робіт. Кафедра ДАС дякує членам АЕК за високу професійну оцінку бакалаврських робіт, вітає здобувачів та керівників бакалаврських робіт з успішним захистом.

18 та 19 серпня 2021 року під час літніх канікул п’ять студентів 1, 3 та 4 курсів архітектурного факультету КНУБА разом з викладачем виконали вже шостий волонтерський проєкт з розпису стін приміщень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» в місті Києві. Цього року були розписані приміщення Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям НДСЛ «Охматдит», який знаходиться в одній із старих будівель лікарняного комплексу. Список учасників розпису лікарні «Охматдит» у 2021 році:

1. Булах Вікторія, студентка 1 курсу, кафедра дизайну архітектурного середовища;

2. Гочева Весна, студентка 3 курсу, кафедра теорії архітектури;

3. Соколова Ірина, студентка 4 курсу, кафедра дизайну архітектурного середовища, архітектурний факультет, Київський національний університет будівництва і архітектури.

4. Валявська Єлизавета, студентка 4 курсу, кафедра дизайну архітектурного середовища;

5. Квятковська Катерина, колишня студентка, кафедра дизайну архітектурного середовища.

Багаторічним спонсором, який повністю забезпечив учасників проєкту високоякісною та спеціальною фарбою, виступила компанія Color Club – дякуємо за постійну підтримку!

Традиційним організатором та безпосереднім учасником волонтерського проєкту з розпису стін приміщень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» є доктор архітектури, професор кафедри дизайну архітектурного середовища КНУБА Булах Ірина Валеріївна.

Дякуємо за активну соціальну позицію та бажання творчо змінювати світ на кращий всім учасникам волонтерського проєкту!

9 вересня 2021 року відбувся фінал двох творчих конкурсів, оголошених 30 червня 2021 року: дитячого малюнку «ЧАРІВНИЙ СВІТ-2021» та студентського малюнку «ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ-2021», які були спільно організовані Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «ОХМАТДИТ» і кафедрою дизайну архітектурного середовища архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури. Зважаючи на невелику кількість учасників цьогорічних конкурсів, було прийнято рішення про оголошення переможцями всіх дітей та студентів, які представили свої творчі роботи – адже, кожен конкурсний малюнок відобразив індивідуальний та особистий, чарівний світ, який здатний надихати та викликати позитивні емоції!
Учасники та переможці дитячого конкурсу малюнку
«ЧАРІВНИЙ СВІТ-2021»:
1. Щебетовська Софія (11 років, учениця 6 класу спеціалізованої школи №2 ім. Д. Карбишева м. Києва)

2. Криворот Тетяна (12 років, учениця ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва)

3. Булах Лев (11 років, учень 4 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №120 м. Києва)

Учасники та переможці студентського конкурсу малюнку
«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ-2021»:
1. Романенко Катерина (1 курс)

2. Булах Вікторія (1 курс)
3. Смілка Юлія (2 курс)
4. Мартиневич Вікторія (5 курс)
Обидва конкурси мають благодійне підґрунтя – всі зібрані конкурсні малюнки на наступному тижні будуть відвезені та подаровані Національній дитячій спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ» і подалі прикрашатимуть стіни дитячого лікувального закладу. Тому, окрім дітей та студентів, власні творчі роботи представили і подарували викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища:
1. Тімохін Віктор Олександрович (д. арх., проф., завідувач кафедри ДАС)
2. Щурова Вікторія Анатоліївна (к. арх., проф., доцент кафедри ДАС)
3. Булах Ірина Валеріївна (д. арх., доц., професор кафедри ДАС)
Також колектив кафедри дизайну архітектурного середовища подарував одну з робіт з власної картинної колекції – малюнок професора Бавикіна Євгена Миколайовича.
Дякуємо всім учасникам за щирість та небайдужість до доброї справи!

21 жовтня 2021 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Київським національним університетом будівництва і архітектури та агенцією системного консалтингу в медицині «МЕДКАПІТАЛГРУП». Документ засвідчили підписами ректор КНУБА д.е.н., проф. Куліков Петро Мусійович та генеральний директор «МЕДКАПІТАЛГРУП» Черненко Олена Олександрівна. У підготовці Меморандума взяли участь перший проректор КНУБА д.т.н., проф. Чернишев Денис Олегович, завідувач кафедри Дизайну архітектурного середовища д. арх., проф. Тімохін Віктор Олександрович та д. арх., проф. кафедри Дизайну архітектурного середовища Булах Ірина Валеріївна.

Метою підписання Меморандуму є спільна участь в організації та розвитку професійної підготовки фахівців з проєктування медичних закладів в сучасних умовах реформування медичної галузі і вищої освіти, інтеграція зусиль спрямованих на формування гармонічного архітектурного середовища закладів охорони здоров’я в межах учбового процесу КНУБА і підприємницької діяльності «МЕДКАПІТАЛГРУП».

Напрямами подальшої співпраці визначена реалізація спільних проєктів та програм щодо:
– урахування вимог реформування системи охорони здоров’я в частині архітектурного проєктування, будівництва та облаштування будівель та споруд, приміщень закладів охорони здоров’я;
– впровадження комплексного підходу до формування архітектурного середовища закладів охорони здоров’я;
– удосконалення та розвиток архітектурного проєктування медичних закладів в Україні;
– оволодіння студентами КНУБА практичними навичками проєктування медичних закладів;
– підготовки фахівців з проєктування медичних закладів з врахуванням нормативних положень, медичних технологій, ергономіки закладів охорони здоров’я, економічної доцільності, впорядкування приміщень тощо;
– сприяння розробці нормативних документів;
– залучення студентів та випускників КНУБА до співпраці з «МЕДКАПІТАЛГРУП» та партнерами;
– обмін інформацією, досвідом та матеріалами з питань проєктування закладів охорони здоров’я, впровадження сучасних технологій та систем, досвіду експлуатації на всеукраїнському та міжнародному рівнях;
– організація та спільна участь у всеукраїнських та міжнародних форумах, семінарах, ділових зустрічах з питань проєктування закладів охорони здоров’я.

Надаючи комплексний супровід під час відкриття нових медичних закладів, команда «МЕДКАПІТАЛГРУП» всебічно оцінює багато факторів, побажань замовника та його стартових ресурсів, даних дослідження ринку. Перед початком проєктування фахівцями компанії вирішується низка питань, серед яких: якими мають бути приміщення конкретного медичного закладу з точки зору якості та безпеки надання медичної допомоги, ефективності бізнесу, зручності перебування пацієнтів та роботи персоналу. Фахівці з адміністрування медичних закладів, з інфекційного контролю, з інформаційного забезпечення та сервісного обслуговування тощо мають практичні, чіткі та узгоджені бачення щодо того, якою в клініці має бути кожна деталь, щоб перебувати та працювати в ній було комфортно та продуктивно. Тож, командою «МЕДКАПІТАЛГРУП» вже накопичено корисний досвід, яким є бажання поділитися з майбутніми спеціалістами в галузі будівництва та проєктування медичних закладів.

Генеральний директор «МЕДКАПІТАЛГРУП» Олена Черненко: «Ми неймовірно вдячні ректору університету Петру Куликову, проректору Денису Чернишеву та завідувачу кафедри Дизайну архітектурного середовища професору Віктору Тімохіну за синергію, за готовність до співпраці та діалог. Впевнена, що завдяки нашим спільним баченням та об’єднанню зусиль будівельний ринок отримає спеціалістів з глибоким розумінням потреб замовника, а клієнти «МЕДКАПІТАЛГРУП» будуть мати ще більше практичних ідей та пропозицій щодо проєктування та облаштування будівель клінік та медичних центрів».

Ректор КНУБА Петро Куликов: «В сучасних умовах головним для студента є актуальність та практичність знань. Наш університет зацікавлений у залученні до викладацького процесу практиків із глибинним розумінням ринку. Сегмент медичного будівництва специфічний, перспективний та дуже цікавий з багатьох точок зору. Досвід агенції «МЕДКАПІТАЛГРУП» цінний і для викладачів, і для студентів. Це досвід людей, які можуть в деталях розповісти про кожен процес в клініці та про потреби замовника. Сучасна освіта не може бути відірвана від реалій і ми вдячні сильним гравцям ринку за готовність до співпраці та спільної генерації ідей».

Підписанню Меморандуму передувала тривала підготовка, узгодження майбутніх напрямків та форматів співпраці, тож сьогодні ми отримали добре опрацьовану «дорожню карту» і чітке розуміння подальших кроків. Основна співпраця буде здійснюватися на архітектурному факультеті між кафедрою Дизайну архітектурного середовища та «МЕДКАПІТАЛГРУП». Вже сьогодні підготовлена нова навчальна програма та силабуси для 5 курсу, які передбачають концептуальне проєктування різних типів медичних закладів (університетська лікарня, лікарня інтенсивного лікування, реабілітаційний центр, амбулаторія з житлом для сільської місцевості, перинатальний центр тощо). Також заплановано проведення Оленою Черненко 1 листопада 2021 року першої гостьової лекції для студентів 5-го курсу на тему медичної технології в лікувальних закладах.

д. арх., проф. кафедри ДАС КНУБА
Булах Ірина Валеріївна

15-18 жовтня 2021 року у Пекінському університеті Цзяотун пройшов 2-й Міжнародний симпозіум, присвячений питанням води, екології та довкілля (ISWEE 2021). International Symposium on Water, Ecology and Environment – це щорічний міжнародний симпозіум, метою якого є забезпечення міжнародного форуму для вчених, науковців, експертів з усього світу, які займаються питаннями в галузі води, екології та навколишнього середовища для обміну найновішими ідеями, теоретичними та практичними результатами досліджень.
Цьогоріч Міжнародний симпозіум відбувався у змішаному форматі, програма включала основні та запрошені доповіді в режимі офлайн та онлайн. Завдяки можливості гнучкої форми присутності на Міжнародному симпозіумі відбулися чисельні доповіді з різних куточків світу – виступи пролунали з Китаю, США, Канади, Іспанії, Італії, Великобританії, Франції, Данії, Румунії, Польщі, ОАЄ, Австралії, Мексики та ін. країн.
У роботі симпозіуму з онлайн докладом на тему «Prospects for the Sustainable Development of Modern Architecture in the Coastal Cities of Algeria» взяла онлайн участь д. арх., професор кафедри Дизайну архітектурного середовища Булах Ірина Валеріївна. Слід відмітити, що вона була єдиним представником України на даному міжнародному заході. Очікується, що всі доклади, які були попередньо рецензовані і представлені у вигляді усної доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції з індексацією у Scopus, Thomson Reuters, WoS) та ін. базами даних.

В межах співпраці та підписаного Меморандуму між Київським національним університетом будівництва і архітектури та «МЕДКАПІТАЛГРУП», 1 листопада о 15.10 відбулась перша гостьова лекція генерального директора «МЕДКАПІТАЛГРУП» Черненко Олени Олександрівни на тему «Медичні технології при проектуванні лікарень». Гостьова лекція в першу чергу була призначена для студентів 5-го курсу кафедри Дизайну архітектурного середовища архітектурного факультету, які з цього року почали працювати за оновленою програмою з дисципліни «Архітектурне проектування», яка відтепер спрямована на вивчення основ проектування різних типів медичних будівель і комплексів. Зокрема студенти почали працювати над другим курсовим проектом на тему «Університетська лікарня». Слід відмітити, що до прослуховування гостьової лекції долучилися викладачі кафедри Дизайну архітектурного середовища, а також студенти різних курсів та інших кафедр. Після прослуховування лекції від студентів надійшли теплі слова вдячності та приємні відгуки.
Д. арх., проф. кафедри ДАС КНУБА
Булах Ірина Валеріївна

27 листопада відбувся фінал STEEL FREEEDOM 2021, в рамках проведення Steel Freedom Architecture Festival, що визначив переможців цьогорічного студентського архітектурного конкурсу та найцікавіші проекти на думку журі, партнерів, глядачів.
Зі 135 зареєстрованих команд до півфіналу потрапили лише 74, з них:
44 проекти у категорії створення проекту бізнес-центру у м. Київ (Замовник проекту девелоперська компанія UDP та КАН Девелопмент);
30 проектів у категорії створення проекту культурного центру у м. Київ (Замовник проекту Perfect Group та Riverside Development).
За результатами голосування журі цьогорічне перше місце STEEL FREEDOM в категорії Створення проекту бізнес-центру у м. Київ (Замовник проекту девелоперська компанія UDP та КАН Девелопмент) здобула команда у складі чотирьох студентів, серед яких є студенти п’ятого курсу кафедри Дизайну архітектурного середовища – Ростислав Племянник, Єлизавета Валявська.

Проект студентів можна переглянути за посиланням

ADEBUS, міжнародна школа бізнесу для архітекторів та дизайнерів відзначила проект студенток кафедри ДАС Софії Кунь, Анни Денисенко, Альони Масловець. Куратор студенток – доктор архітектури, професорка Ірина Валеріївна Булах. Всім членам команди вручили сертифікат на навчання у школі.

Проект студентів можна переглянути за посиланнями:

Фіналістами конкурсу також стали студенти з командо С-455: Половинко Віталій та Різанова Яна. Вони працювали над створенням проекту культурного центру у м. Києві (Замовник проекту Perfect Group та Riverside Development).

Проект студентів можна переглянути за посиланням.

Викладачі кафедри вітають своїх студентів та пишаються їх здобутками!

14.12.2021 року у Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулося урочисте нагородження учасників Міжнародної конференції «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2021».

Студенти кафедри Дизайну архітектурного середовища традиційно прийняли активну участь у роботі секції 1 «Архітектура та дизайн» і були відмічені на церемонії урочистого нагородження. Активна наукова позиція серед студентів кафедри дозволяє молодим вченим, починаючи з першого курсу, формувати власний науковий та стратегічний підхід, обирати тему майбутніх досліджень, ставити наукові задачі та вирішувати їх, отримувати наукові результати та генерувати прогресивну наукову думку.

д. арх., проф. кафедри ДАС КНУБА
Булах Ірина Валеріївна

 

9 грудня 2021 року, в межах підписаного Меморандуму про співпрацю між Київським національним університетом будівництва і архітектури та агенцією системного консалтингу в медицині «МЕДКАПІТАЛГРУП», на кафедрі Дизайну архітектурного середовища відбулась робоча зустріч зі стейкхолдером – генеральним директором Черненко Оленою Олександрівною. Зустріч була присвячена обговоренню і оцінці ескізу – одного з ключових етапів виконання курсового проекту на тему «Університетська лікарня», який цьогоріч вперше було уведено в навчальну програму групи АРХ-55 архітектурного факультету. 

Олена Олександрівна, яка на практиці реалізує системну роботу з відкриття нових медичних закладів в Україні, разом з викладачами кафедри Дизайну архітектурного середовища переглянула представлені студентами кафедри матеріали: розроблені планувальні та об’ємно-просторові рішення університетських лікарень, генеральні плани, фасади та розрізи, візуалізації. Саме на етапі оцінки ескізу (попередній стадії перед проектом) є можливість комплексно оцінити зроблену проектну роботу, виявити слабкі та проблемні місця, додати необхідні корегування. Особливу увагу було приділено концептуальним планувальним рішенням приймального відділення, типовому маршруту пацієнта у лікарняному закладі при транспортуванні «швидкою», особливостям зонування лікарняного об’єкта.

д. арх., проф. кафедри ДАС КНУБА
Булах Ірина Валеріївна

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram