Новини кафедри "Водопостачання та водовідведення",  НОВИНИ ФІСЕ

Обговорення освітніх програм.

6 грудня на засіданні кафедри водопостачання та водовідведення відбулось обговорення проектів освітніх програм на 2024 рік.
Гаранти бакалаврського та магістерського рівня навчання спеціальності 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» напрямку підготовки “водопостачання та водовідведення” доцент Аргатенко Т.В. та професор Хомутецька Т.П. зосередили увагу викладачів на змінах, які є в проектах нових Освітньо-професійних програм.
Також гарант Освітньо-наукової програми магістрів професор Шаманський С.Й. представив проект на 2024 рік. 
Далі були розглянуті проекти Освітньо-професійних програм за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». 
Свої проекти представили гарант бакалаврського рівня доцент Величко С.В. та магістерського рівня професор Дупляк О.В.
Були враховані зауваження та побажання, які дала комісія під час акредитації освітньої програми.
Після обговорення кафедра рекомендувала вченим радам ФІСЕ та університету прийняти проекти Освітніх програм на 2024 рік.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram