Обов’язкові компоненти ОП

1. ОК 1 Ділова іноземна мова

2. ОК 2 Фахова іноземна мова

3. ОК 3 Основи академічного письма

4. ОК 4 Історія української державності та культури

5. ОК 5 Політологія

6. ОК 6 Вища математика

7. ОК 7 Фізика

8. ОК 8 Хімія

9. ОК 9 Історія філософії та філософської думки

10. ОК 10 Екологія та безпека життєдіяльності

11. ОК 11 Основи економічної теорії

12. ОК 12 Охорона праці

13. ОК 13 Фізичне виховання

14. ОК 14 Інформаційні технології

15. ОК 15 Інженерна та комп’ютерна графіка

16. ОК 16 Інженерна геодезія

17. ОК 17 Теоретична механіка

18. ОК 18 Будівельна механіка

19. ОК 19 Опір матеріалів

20. ОК 20 Будівельне матеріалознавство

21. ОК 21 Основи архітектури будівель і споруд

22. ОК 22 Арматура для ЗБК

23. ОК 23 Заповнювачі для бетонів

24. ОК 24 В’яжучі речовини

25. ОК 25 Бетони і будівельні розчини

26. ОК 26 Процеси і апарати при виробництві БКВіМ

27. ОК 27 Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії

28. ОК 28 Теплові процеси і установки у виробництві БКВіМ

29. ОК 29 Будівельні конструкції (бетонні, кам’яні)

30. ОК 30 Будівельні конструкції (металеві, дерев’яні)

31. ОК 31 Організація виробництва БКВіМ

32. ОК 32 Основи виробництва ЗБК і МЗБК

33. ОК 33 Технологічний супровід виготовлення МБіЗБК

34. ОК 34 Основи виробництва стінових і оздоблювальних матеріалів

35. ОК 35 Навчальна (геодезична) практика

36. ОК 36 Навчальна практика

37. ОК 37 Виробнича практика

38. ОК 38 Кваліфікаційна (атестаційна) робота

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram