ОНП_МІСТОБУДУВАННЯ_МАГІСТРИ

Кафедри архітектурного факультету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Містобудування» на другому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»:
Гарант освітньо-наукової програми – завідувач кафедри містобудування, доктор архітектури, професор Шебек Надія Миколаіївна.
Інформація про гаранта освітньо-наукової програми за посиланням

 

З правилами та умовами вступу до магістратури, терміном навчання можна ознайомитись на сторінках вступправила прийому.
Пропозиції і зауваження щодо вдосконалення навчального процесу і освітньо-наукової програми просимо надсилати за адресою: shebek.nm@knuba.edu.ua

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram