ОПП «Промислове і цивільне будівництво»

Стейкхолдери від кафедри економіка будівництва  освітньо-професійної програми «Промислове і цивільне будівництво» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» (ОПП-2023, ОПП-2024).
Роботодавці та/або представники професійної спільноти:
Максимов Артем Сергійович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник, технічний директор ТОВ “Енерго Інжиніринг”.
Мацала Микола Іванович, керівник будівельних проєктів, ТОВ “Севен Сі Ай”.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram