ОРИЩЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Орищенко Віктор Вікторович – асистент кафедри організації та управління будівництвом

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5081-1229

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=V_dNNLMAAAAJ

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Viktor-Oryscshenko

oryscshenko.vv@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-51, кімната 318 

Освіта 

У 2007 році вступив до Київського національного  університету будівництва і архітектури за напрямком підготовки  «Інженерна  механіка»      

 У 2011 році отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Інженерна  механіка» та здобув кваліфікацію бакалавра з інженерної механіки  Київського національного університету будівництва і архітектури.                       

 У 2011 році вступив до Київського національного  університету будівництва і архітектури,  для отримання повної вищої освіти за спеціальністю «Підйомно -транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання».              

 У 2012 році здобув повну вищу освіту  у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» та кваліфікацію інженер-механік.                                                                                   

 З 2012-2015  навчався в аспірантурі Київського національного  університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва.                         

 

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 7 років. Науково-педагогічний стаж 7 років. 

З 2015 прийнятий на посаду асистента кафедри організації та управління будівництвом Київського національного  університету будівництва і архітектури, працюю по теперішній час.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Практичні заняття (192 «Будівництво та цивільна інженерія»,073 «Менеджмент»).
  2. Керівник виробничої та переддипломної практики

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 7 наукових, методичних праць.

2022 р.

Навчально-методичні праці:

1.Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент КНУБА, 2022.

 

2021 р.

Матеріали конференцій

2.П.Є. Григоровський, В.В. Орищенко, А.О. Тугай Заходи щодо забезпечення цілісності існуючих будівель і споруд та моніторинг впливу нового будівництва на навколишню забудову в умовах щільної забудови.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Технічний) Том 1 № 48 (2021)

 2020 р. 

Навчально-методичні праці:

3.Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент,КНУБА-2020р

4.Методичні вказівки до складання звіту з виробничої практики для студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». О.А. Тугай, д.т.н.,професор; О.М.Хоменко, к.т.н.,доцент; В.В.Орищенко,асистент,КНУБА-2020р.

 

 

2019р.

Матеріали конференцій:

5.Сучасне уявлення змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм; «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 39,частина 2 КНУБА-2019р.

6.Оптимізація строків і вартості інвестиційно-будівельних проектів шляхом деталізації складових життєвого циклу обєктів з використанням інформаційного моделювання «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 41, КНУБА-2019р.

2018 р. 

Навчально-методичні праці:

7.Конспект лекцій для студентів, які навчаються за спеціальніс тю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», КНУБА-2018р О.А. Тугай, , Н.І. Нікогосян, М.М. Климчук, В.В. Титок., В.В. Орищенко

8.Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за напрямом підготовки 6.060101 – будівництво, спеціальність 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») КНУБА-2018р О.А.Тугай В.В.Орищенко

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

9.Organization of remote monitoring and control of construction works using drones and cloud technologies; Build master class 2018; Robert Zeltser,Maksim Kolot,Ivan Panasyuk,Viktor Orishchenko

2017 р.

Матеріали конференцій:

10.Ефективність девелопменту нерухомості в організаційно-технологічній моделі управлінняінвестиційно-будівельними проектами, Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник.-Київ: ДП “НДІБВ”, 2017.- Вип. № 63/1. М.О.Шебек, В.В Орищенко

2016 р.

Навчальнометодичні праці:

11.Методичні вказівки до складання звіту з виробничої практики для студентів ІІІ курсу, які навчаються за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво». КНУБА-2016р. О.А. Тугай, д.т.н.,професор; О.М.Хоменко, к.т.н.,доцент; В.В.Орищенко

12.Методичні вказівки до виконання робочої програми переддипломної практики (для студентів за спеціальністю 192- Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво»), КНУБА-2016р.Тугай, д.т.н., професор, Орищенко В.В., асистент

Матеріали конференцій:

13.Будівельно-інжинірингові фірми-нові учасники ринку будівельних інвестицій.  «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 31(стор.196),КНУБА,2014р

2014 р. 

Матеріали конференцій:

14.Будівельно-інжинірингові фірми-нові учасники ринку будівельних інвестицій.  «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 31(стор.196),КНУБА,2014р.

15.Будівельно-інжинірингові фірми-суб’єкти управління інвестиційними ресурсами будівельних проектів«Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 32(стор.280),КНУБА,2014р.

2013 р.

Матеріали конференцій:

16.Новітні основи трансформації змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм. «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 29 (стор.288),КНУБА 2013 р.

17.Сучасні вимоги до трансформації змісту діяльності провідного виконавця будівельних проектів. «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин»Випуск 30(стор.288),КНУБА 2013р.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram