Осетрін Микола миколайович

Осетрін Микола Миколайович (Osetrin Mykola) – професор кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук, професор, почесний доктор НДІТАМ, дійсний член Академії будівництва України, член-кореспондент Української Академії архітектури, почесна медаль «А.А.Полякова» за досягнення у розвитку транспортних систем міст, Голова науково-методичного об’єднання навчальних закладів України де ведеться підготовка фахівців за фаховим спрямуванням «Міське будівництво та господарство», нагороджжений 6 державними нагородами.

https://orcid.org/0000-0001-7015-4679

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ueDj5WcAAAAJ

osietrin.mm@knuba.edu.ua

Освіта

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1964 році і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво». У 1975 році захистив кандидатську дисертацію у Київському інженерно-будівельному інституті за темою “Удосконалення методів організації систем паркування автомобілей в містах”, а в 1970 році працює на посаді професора.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Досягнення у професійній діяльності. 

Рік початку роботи на кафедрі: 1970 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Міські дорожньо-транспортні споруди (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. Міські дорожньо-транспортні вузли споруди (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  3. Дисціпліни спеціальної підготовки кафедри (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  4. Спецкурс випускаючої кафедри (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Науково-методична робота:

Опубліковано понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографія, 4 навчальних посібника, аудіолекції по дисциплінам «Міські доржньо-транспортні соруди» та «Міські дорожньо-транспортні вузли споруди» (2018-2022р.), методички вказівні до виконання практичних занять та курсового проекту, атестаційних робіт бакалаврів та магістрів (2019-2021р.). Член редакційної колегії науково-технічного збірника КНУБА “Містобудування та територіальне планування”. У складі авторського колективу прийняв участь в розробці 2(двох) ДБН 8.11 «Державні будівельні норми» ДБН Б2.2.12.2018 «Планування і забудова територій» на зміну ДБН 360-92**(друга редакція), та ДБН Б2.2.12.2019 «Планування і забудова територій» на зміну ДБН Б2.2.12.2018«Планування і забудова територій» замовлення Мінрегіонбуду України НДПІ «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя. Затверджено наказом Мінрегіонбуду від 26 квітня 2019р. № 104.

Напрями наукової діяльності:
Розробка нормативної бази, новітніх методів проектування і реконструкція транспортних систем. Удосконалення підготовки фахівців за фаховим
спрямуванням «Міське будівництво та господарство» спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія».

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram